Đề thi thử Hóa 2017 theo cấu trúc của bộ GD

Đề thi thử tốt nghiệp theo câu trúc của bộ (có đáp án)

Đề thi thử tốt nghiệp theo câu trúc của bộ (có đáp án)
... ®á Câu 39: Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai ? Trang 4/6 - Mã đề thi 000 A Đường cảm ứng từ từ trường xốy đường cong kín bao quanh đường sức điện trường B Một từ trường biến thi n theo ... thời phụ thuộc vào thời gian theo quy luật hàm số sin cosin C Chiều thay đổi giá trị tức thời khơng thay đổi theo thời gian D Cường độ hiệu dụng thay đổi theo thời gian Câu 10: Một đoạn mạch điện ... + 1) C d2 - d1 = k λ λ B d2 - d1 = (2k + 1) λ D d2 - d1 = kλ Câu 28: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai ? Trang 3/6 - Mã đề thi 000 A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ truyền mơi trường...
 • 6
 • 284
 • 0

Tổng hợp 10 đề thi thử đại học theo cấu trúc của bộ kèm đáp án môn vật lý

Tổng hợp 10 đề thi thử đại học theo cấu trúc của bộ kèm đáp án môn vật lý
... xạ lượng mạnh vùng ánh sáng nhìn thấy B Ánh sáng trắng tổng hợp (hỗn hợp) nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thi n liên tục từ đỏ tới tím C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính ... B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có bước sóng xác định C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính D Trong mơi trường suốt, vận tốc truyền ánh sáng màu đỏ lớn vận tốc truyền ánh sáng ... sai: A Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính C Chiết suất mơi trường suốt ánh sáng...
 • 48
 • 216
 • 0

Đề thi thử ĐH 2010(theo cấu trúc của Bộ)-đề số 2

Đề thi thử ĐH 2010(theo cấu trúc của Bộ)-đề số 2
... - Mã đề thi ĐỀ SỐ Câu 23 : Khung dao động (C = 10µF; L = 0,1H) Tại thời điểm uC = 4(V) i = 0, 02( A) Cường độ cực đại khung bằng: A 2. 10–4(A) B 20 .10–4(A) C 4,5.10 2( A) D 4,47.10 2( A) Câu 24 : Trong ...   A i = 2 cos100πt +  (A) B i = 2cos100πt −  (A) 12 12    π π   C i = 2cos100πt −  (A) D i = 2cos100πt −  (A) 12 12    Câu 16: Một hiệu xoay chiều f = 50(Hz) thi t lập ... vận tốc 1 ,2( m/s) Biết phương trình sóng N có dạng u N = 0,02cos2πt(m) Viết biểu thức sóng M: 3π   A uM = 0,02cos2πt(m) B u M = 0, 02 cos 2 t +  (m)   3π  π   C u M = 0, 02 cos 2 t − ...
 • 7
 • 175
 • 0

Đề thi thử TN Sinh theo cấu trúc của bộ có đáp án

Đề thi thử TN Sinh theo cấu trúc của bộ có đáp án
... hội sinh B kí sinh C hợp tác D cộng sinh Câu 26: Cha nhóm máu A mẹ nhóm máu B sinh nhóm máu nào? A Máu A, B, AB O B Máu AB máu O C Máu A, B O D Chỉ máu A máu Câu 27: Hiện tượng kháng ... giao tử lưỡng bội loài B kết hợp giao tử thừa hay thi u vài nhiễm sắc thể với giao tử bình thường C rối loạn lần nguyên phân hợp tử D kết hợp giao tử lưỡng bội loài Câu 10: Di truyền hoán vị gen ... pôlipeptit hay phân tử ARN C Mỗi gen cấu trúc gồm vùng theo trình tự: vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc D Trong vùng mã hóa, gen sinh vật nhân sơ xen kẽ đoạn êxôn với đoạn intron Câu...
 • 4
 • 54
 • 0

Đề thi thử TN Sinh theo cấu trúc của bộ lần 2 có đáp án

Đề thi thử TN Sinh theo cấu trúc của bộ lần 2 có đáp án
... A)Hình thái B)Địa lý- sinh thái C )Sinh lý-hoá sinh D)Cách li sinh sản wWw.VipLam.Info Câu 36: Giả sử tính kháng DDT gen lặn a, b, c, d tác động bổ sung với Kiểu gen sức đề kháng cao với DDT? A)aaBBCcDd ... = C)0 ,25 BB + 0,50 Bb + 0 ,25 bb = D)0,64 BB + 0, 32 Bb + 0,04 bb = Câu 42: Cho gà trống F1 mào hồ đào lai phân tích, kết thu 25 % gà mào hồ đào, 25 % gà mào hoa hồng, 25 % gà mào hạt đậu, 25 % gà ... tiêu tế bào sinh dưỡng cá thể ruồi giấm, người ta nhận thấy: Số lượng cặp NST Cặp số Cặp số Cặp số Cặp số 2 2 2 2 4 2 Cá thể thuộc thể bốn nhiễm? A)Cá thể B)Cá thể C)Cá thể D)Cá thể Câu 12: Quan...
 • 5
 • 66
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THEO CẤU TRÚC CỦA CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THEO CẤU TRÚC CỦA CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
... B Al C Fe D Zn Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: 12 GV: Đỗ Trọng Thắng Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: 13 GV: Đỗ Trọng Thắng - HẾT Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: 13 ... tủa A Lọc tách kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu chất rắn có khối lượng: Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: GV: Đỗ Trọng Thắng Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: GV: Đỗ Trọng Thắng ... 1,77V B 0,84V C 0,42V D 3,54V Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: GV: Đỗ Trọng Thắng Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: GV: Đỗ Trọng Thắng 60 Phản ứng hóa học xảy pin điện hóa: 2Cr + 3Ni...
 • 13
 • 176
 • 0

thi thử tốt nghiệp theo cấu trúc của bộ

thi thử tốt nghiệp theo cấu trúc của bộ
... lai xa đa bội hoá phương thức thường thấy ở: a thực vật b động vật c động vật di động d động vật kí sinh 33/ Mỗi quần thể giao phối kho biến dị vô phong phú vì: a chọn lọc tự nhiên diến theo nhiều ... hại đột biến trung hoà 34/ Trong quần thể giao phối có alen A a Tần số tương đối alen A = 0,7 Cấu trúc di truyền quần thể là: a 0,04AA : 0,0Aa : 0,6aa b 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa c 0,49AA : 0,42Aa ... tạng gen lặn d gây ra, gen D qui định bình thường Những người bạch tạng gặp với tần số 0.09% Cấu trúc di truyền quần thể người nói là: a 0,49DD : 0,42Dd : 0,09dd b 0,9409DD : 0,0582Dd : 0,0009dd...
 • 3
 • 185
 • 0

thi thu dai hoc theo cau truc cua bo

thi thu dai hoc theo cau truc cua bo
... mạch Đoạn mạch đó: A gồm điện trở thu ̀n và tụ điện B có cuộn cảm C gồm cuộn thu ̀n cảm và tụ điện D gồm điện trở thu ̀n và cuộn thu ̀n cảm Câu 47: Một lắc lò xo gồm một ... tần số và ngược pha Vậy số cực đại dao thoa thu ̣c khoảng AB là A Số chẵn B Số chẵn hay lẻ tùy thu ̣c tần số nguồn C Số chẵn hay lẻ tùy thu ̣c khoảng cách AB D Số lẻ Câu 44: Đặt vào ... chiều có tần số 50Hz Biết điện trở thu ̀n R = 25Ω, cuộn dây thu ̀n cảm có L = π H Để điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha so với cường độ dòng điện thi π dung kháng tụ điện là: A...
 • 4
 • 169
 • 0

Đề ôn thi ĐH, CĐ 2010- Theo cấu trúc của Bộ GDĐT

Đề ôn thi ĐH, CĐ 2010- Theo cấu trúc của Bộ GDĐT
... phẳng (α) Câu VII.a (1,0 điểm) i + i + + i 2008 Tính giá trị biểu thức P = i + i + i3 + i 2009 Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm) Cho mặt cầu (S) mặt phẳng (P) có phương trình: 2...
 • 2
 • 142
 • 0

Thi thử TN Sinh theo cấu trúc của bộ năm 2011 có đáp án

Thi thử TN Sinh theo cấu trúc của bộ năm 2011 có đáp án
... ổn định B Hệ sinh thái bao gồm thành phần vô sinh thành phần hữu sinh C Trong hệ sinh thái, lên bậc dinh dưỡng cao lượng tăng D Hệ sinh thái tự nhiên thường độ đa dạng cao hệ sinh thái nhân ... hợp giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội loài Trang 2/4 - Mã đề thi 360 wWw.VipLam.Info Câu 22: Theo Đacuyn, nguyên nhân tiến hóa là: A tích luỹ biến dị lợi tác dụng CLTN: CLTN đào thải dạng ... biến dị lợi, đào thải biến dị hại tác dụng ngoại cảnh C CLTN thông qua đặc tính biến dị di truyền SV D tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động ĐV Câu 23: Nhân tố làm phát tán đột...
 • 4
 • 100
 • 0

ĐỀ THI THỬ lần 1 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý

ĐỀ THI THỬ lần 1 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý
... 11 7 /1 - - HẾT ĐỀ THI THỬ TT1-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 6/6-Mã đề thi 13 2 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ-TT1 Mã đề: 13 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 54 /1 đá để đáp ứng 12 /13 nhu cầu điện khu công nghiệp Nếu muốn cung cấp đủ điện cho khu công nghiệp điện áp truyền 2U, phải dùng máy hạ áp nào? Coi hệ số công suất A 11 4 /1 B 11 1 /1 C 10 8 /1 D 11 7 /1 ... bước sóng 12 0 m Nếu tăng khoảng cách hai tụ C1 lên gấp 1, 5 lần, đồng thời giảm khoảng cách hai tụ C2 xuống lần mạch bắt sóng ĐỀ THI THỬ TT1-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 2/6-Mã đề thi 13 2 điện...
 • 7
 • 207
 • 0

ĐỀ THI THỬ lần 2 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý

ĐỀ THI THỬ lần 2 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý
... đề thi 1 52 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ-TT2 Mã đề: 1 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D ... 36: Một vật dao động điều hòa Khi vận tốc vật vật v1 gia tốc vật a1, vận tốc 2 v2 gia tốc vật a2 Chu kỳ dao động T vật 2 A T  a  a1 2 v1  v2 B T  2 2 v1  v2 a2  a1 C T  2 v1  v2 a  ...  U2  U2  U2 C R L R C L C U2  U2  UC  U2 L R D U2  U2  U2  U2 R C L - - HẾT ĐỀ THI THỬ TT2-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 6/6-Mã đề thi 1 52 PHIẾU...
 • 7
 • 162
 • 0

ĐỀ THI THỬ lần 3 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý

ĐỀ THI THỬ lần 3 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý
... độ dao động x1 đạt giá trị cực tiểu li độ dao động x3 là: A 0cm B cm C 3cm D cm ĐỀ THI THỬ TT3-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 3/ 6-Mã đề thi 132 Câu 27: Nếu đoạn mạch điện xoay chiều không phân ... Mức cường độ âm A 60 dB B 55, 23 dB Mức cường độ âm C xấp xỉ A 46 ,39 dB B 48,68 dB C 47,96 dB D 45,28 dB ĐỀ THI THỬ TT3-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 2/6-Mã đề thi 132 Câu 19: Một dao động điều ... Câu 35 : Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C chậm dần D nhanh dần ĐỀ THI THỬ TT3-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 4/6-Mã đề thi...
 • 6
 • 166
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tập cạnh của đồ thị cũng được lưu theo cấu trúc của record cấu trúc của mỗi cạnh được lưu trữ như sauđề thi thử đại học môn toán 2013 của bộđề thi thử đại học môn toán 2013 của bộ giáo dụcđề thi đáp án tốt nghiệp thpt 2010 của bộ gdđt môn vật lýđề thi đáp án tốt nghiệp thpt 2012 của bộ gdđtđề thi thử môn hóa 2015 theo cấu trúc đề mớicấu trúc đề thi thử hóađề thi thử hóađề thi thử hóa họcđề thi thử hóa 2014đề thi thử hóa học 2012bộ đề thi thử hóa năm 2012đề thi thử hóa hayđề thi thử hóa học 12đáp án đề thi thử hóaDon yeu cau CNQMCP _TC 2012Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳCHUYÊN đề áp SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THÔNG NHAUHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có Probiotic, Prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 2536 tháng tuổi.Giám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại hà nộiBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN II)Nghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thànhGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmBai giang ATLĐ cho công nhânDE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Đề ôn thi toán 7 HKI4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKquyet dinh thay doi niem yet cp gdtLĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁPđịnh tính vibrio cholerae111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)