Pháp luận đại cương: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

tiểu luận vi phạm hành chính trách nhiệm hành chính trong pháp luật việt nam hiện nay

tiểu luận vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính trong pháp luật việt nam hiện nay
... vi n xin giới thiệu khái quát Vi Phạm Hành Chính Trách Nhiệm Hành Chính pháp luật Vi t Nam GVHD : Ths -Luật sư : Lê Minh Nhựt SVTH : NHOM VI PHẠM HÀNH CHÍNH 1.1 Khái niệm : Vi phạm hành hành vi ... cấu thành vi phạm pháp luật thể bên hành vi vi phạm pháp luật - Dấu hiệu bắt buộc mặt khách quan vi phạm hành hành vi GVHD : Ths -Luật sư : Lê Minh Nhựt SVTH : NHOM vi phạm hành tức hành vi mà ... Chủ thể vi phạm hành : Chủ thể thực hành vi vi phạm hành tổ chức, cá nhân có lực chịu trách nhiệm hành theo quy định pháp luật hành Theo quy định pháp luật hành, cá nhân chủ thể vi phạm hành phải...
 • 39
 • 980
 • 5

Tiểu luận: Vi phạm hành chính trách nhiệm hành chính pptx

Tiểu luận: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính pptx
... phạt hành lần (Khoản 4) Nhiều người thực hành vi vi phạm hành người vi phạm bị xử phạt Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành bị xử phạt hành vi vi phạm Vi c xử lý vi phạm hành phài vào tính ... luật hành vi vi phạm pháp luật mà hành vi trái pháp luật chủ thể có đầy đủ lực pháp luật lực hành vi thực cách cố ý vô ý hành vi vi phạm pháp luật b) Vi phạm hành tội phạm hành vi, thực hành vi ... pháp lý B Vi phạm hành I Khái niệm II Các yếu tố cấu thành vi phạm hành III Phân biệt vi phạm hành tội phạm C Trách nhiệm hành I Khái niệm đặc điểm trách nhiệm hành II Xử phạt vi phạm hành Tài...
 • 27
 • 1,308
 • 2

Bài thuyết trình pháp luật đại cương vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp

Bài thuyết trình pháp luật đại cương vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
... vi phạm pháp luật, bên vi phạm pháp luật Trách nhiệm pháp hình phải gánh chịu hậu bất lợi, biện pháp cưỡng chế Nhà nước Trách nhiệm pháp hành quy định chế tài quy phạm pháp luật Trách nhiệm ... phạm pháp luật hành - Trách nhiệm pháp dân Là loại trách nhiệm pháp án áp dụng chủ thể họ vi phạm pháp luật Dân - Trách nhiệm pháp kỷ luật Là loại trách nhiệm pháp thủ trưởng quan, ... nhiệm pháp dân Trách nhiệm pháp kỷ luật - Trách nhiệm pháp hình Là loại trách nhiệm pháp nghiêm khắc tòa án nhân danh Nhà nước áp dụng người có hành vi phạm tội quy định luật hình Trách...
 • 17
 • 2,906
 • 3

slide bài giảng pháp luật đại cương vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp

slide bài giảng pháp luật đại cương vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
... VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I VI PHẠM PHÁP LUẬT 1- Khái niệm vi phạm pháp luật 2- Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật 3- Phân loại vi phạm pháp luật 1- Kh¸i niƯm vi ph¹m ... VPPL: 3.1- Vi phạm hình 3.2- Vi phạm hanh chinh 3.3- Vi phạm dân 3.4- Vi phạm kỷ ḷt II TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 1- Đặc điêm của trách nhiệm pháp 2- Định nghĩa trách nhiệm pháp 3- Phân ... 2.2.2- Động mục đích Mục đích Động 2.3- Chủ thể vi phạm pháp luật * Khái niệm: CÁ NHÂN Chủ thể TỔ CHỨC MCQ Có lực trách nhiệm pháp Thực hiện hanh vi VPPL * Năng lực TNPL của chủ thê Tổ chức...
 • 25
 • 2,522
 • 3

VẤN ĐỀ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÁCH NHIỆM PHÁP TRONG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM pot

VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM pot
... tắc, vi phạm pháp luật đặt vấn đề trách nhiệm pháp lý, vi phạm pháp luật phải đảm bảo hành vi vi phạm phải bị xử nghiêm minh Do vậy, pháp luật lập luận theo hướng: “không xử phạt vi phạm ... có điều luật văn quy phạm pháp luật Quan trọng hơn, xác định mối quan hệ vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp góp phần loại bỏ mập mờ, lấp lửng vi c xử hành vi vi phạm pháp luật hành vi có ... khiển hành vi bị coi vi phạm hành chính, vi phạm không phép xử MÂU THUẪN CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Trong phần này, người vi t tập trung...
 • 6
 • 621
 • 3

Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý.PDF

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.PDF
... yếu hành vi mà nguyên nhân khác Thời gian vi phạm pháp luật giờ, ngày, tháng, năm xảy vi phạm pháp luật Địa điểm vi phạm pháp luật nơi xảy vi phạm pháp luật Phương tiện vi phạm pháp luật công ... Vi phạm pháp luật phải hành vi chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý, hành vi có tính chất trái pháp luật chủ thể lực trách nhiệm pháp lý không bị coi vi phạm pháp luật Năng lực trách nhiệm pháp ... ngành luật vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm pháp luật dân sự… Trong khoa học pháp Vi t Nam phổ biến cách phân loại vi phạm pháp luật vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội vi phạm pháp luật...
 • 14
 • 2,105
 • 4

Bài 15 - Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp của công dân

Bài 15 - Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
... phạm pháp luật Nhóm Hậu xã hội Tiết 2 8- Bài 15: Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp công dân VI PHạM PHáP LUậT TRáCH NHIệM PHáP Lí Tiết 2 8- Bài 15: Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp công dân ... 2 8- Bài 15: Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp công dân I Đặt vấn đề: II Nội dung học : Vi phạm pháp luật Trách nhiệm pháp Tiết 2 8- Bài 15: Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp công dân ... pháp luật Ngăn chặn, hạn chế, xoá bỏ hành vi vi phạm pháp luật Tiết 2 8- Bài 15: Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp công dân Tiết 2 8- Bài 15: Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp công dân 3.Trách...
 • 25
 • 4,480
 • 4

BÀI 15:VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ CỦA CÔNG DÂN.

BÀI 15:VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ CỦA CÔNG DÂN.
... Vi phạm pháp luật dân D Vi phạm pháp luật kỉ luật ?? ?? ?? GV: Nguyễn Thị Nga CÂU 4: VI PHẠM NỘI QUY CỦA XÍ NGHIỆP Vi phạm pháp luật hành Vi phạm pháp luật hình Vi phạm pháp luật dân Vi phạm pháp ... cho” BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ CỦA CÔNG DÂN GV: Nguyễn Thị Nga NỘI DUNG BÀI GIẢNG (Tiết 1) LOGO I Tìm hiểu vi phạm pháp luật Khái niệm Phân loại Bài tập Khái niệm Vi phạm pháp ... pháp luật hành vi trái pháp luật, có lỗi, người có lực, trách nhiệm pháp thực hiện, xâm phạm đến quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ Phân loại - Vi phạm pháp luật hình (Tội phạm) - Vi phạm pháp luật...
 • 32
 • 4,324
 • 11

bai 15. vi pham phap luat va trach nhiem phap li cua cong dan

bai 15. vi pham phap luat va trach nhiem phap li cua cong dan
... Vi phạm pháp luật hành - Vi phạm pháp luật dân - Vi phạm kỉ luật BT1: Em xác định hành vi sau vi phạm pháp luật gì? (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật Vi phạm Vi phạp Vi phạm Vi ... phạm pháp luật hành x Vi phạm pháp luật hình x x Vi phạm pháp luật hình x x Vi phạm pháp luật dân x x Vi phạm pháp luật hình x x Vi phạm kỉ luật Các lo ại vi phạm pháp luật - Vi phạm pháp luật hình ... BÀI Các loại vi phạm pháp luật NV3: Từ kết qủa nhiệm vụ em phân loại loại vi phạm pháp luật Hành Nhận xét vi Đúng sai x x Người thực Có lỗi x Hậu qủa Phân loại vi phạm Không có lỗi Vi phạm pháp...
 • 14
 • 1,452
 • 1

Vi phạm pháp luật trách nhiệm của công dân

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm của công dân
... đònh loại vi phạm pháp luật Vi phạm pháp luật dân Đây loại vi phạm pháp luật xâm phạm tới quan hệ tài sản( quyền sở hữu tài sản, tranh chấp tài sản công dân, ) quan hệ dân khác pháp luật bảo ... lût vi ca cạc åí bỉïc nh trãn vi phảm phạp lû ût hçnh sỉû b Pháp lût hnh chênh c .Pháp lû b • Hành vi ảnh thuộc loại vi phạm pháp luật gì? • A .Pháp luật hành B .Pháp luật dân C Kỉ luật Hành vi ... C Kỉ luật Hành vi ảnh thuộc loại vi phạm pháp luật gì? Vi phạm pháp luật hành -Tổ chức đánh bạc -Giết người Năm Cam -Hối lộ Hành vi ảnh thuộc loại vi phạm pháp luật gì? * DÀÛN D: - Hc bi Xem trỉåïc...
 • 25
 • 826
 • 0

vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí của công dân

vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
... hành vi thuộc loại vi phạm trách nhiệm pháp Công dân ? - Hành vi thứ 3, không chịu trách nhiệm pháp ngời lực pháp ? Em hiểu ntn vi phạm pháp luật ? II Nội dung học ? Có loại vi phạm pháp ... phạm pháp luật nào? Vi phạm pháp luật : - Là hành vi trái pháp luật, có lỗi ngời có lực trách nhiệm pháp thực hiện, xâm Gv hớng dẫn HS làm BT1,2/sgk hại đến quan hệ xh đợc pháp luật bảo vệ ... bảo vệ - HS làm vi c cá nhân, trả lời Các loại vi phạm PL - Cả lớp nhx -> Gv đa đáp án ý - Vi phạm pl hình sự, dân sự, hành chính, kỉ kiến tốt 4.Củng cố: GV khái quát nội dung luật HDVN: Đọc học...
 • 2
 • 595
 • 0

VI PHAM PHAP LUAT VA TRACH NHIEM PHAP

VI PHAM PHAP LUAT VA TRACH NHIEM PHAP LÍ
... nguy hiểm mức độ vi phạm để xác đònh loại vi phạm pháp luật • b/ loại vi phạm pháp luật: • - vi phạm pháp luật hình • - vi phạm pháp luật hành • - vi phạm pháp luật dân • Đây loại vi phạm pháp luật ... • b/ loại vi phạm pháp luật: • - vi phạm pháp luật hình • - vi phạm pháp luật hành • Đây hành vi xâm phạm quy tắc quản nhà nước, chưa xem tội phạm • Ví dụ: • - Trốn tiền thuế • - Vi phạm luật ... luật: •1 Đó phải hành vi •2 Hành vi trái với quy đònh pháp luật •3 Người thực hành vi có lỗi ( cố ý vô ý) •4 Người thực hành vi phải người có lực trách nhiệm pháp Theo em vi phạm pháp luật có...
 • 29
 • 751
 • 1

Vi phạm pháp luật trách nhiêm pháp

Vi phạm pháp luật và trách nhiêm pháp lý
... VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I VI PHẠM PHÁP LUẬT 1- Khái niệm vi phạm pháp luật 2- Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật 3- Phân loại vi phạm pháp luật 1- Kh¸i niƯm vi ph¹m ... 3.1- Vi phạm hình 3.2- Vi phạm hành 3.3- Vi phạm dân 3.4- Vi phạm kỷ luật II TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 1- Đặc điểm trách nhiệm pháp 2- Định nghĩa trách nhiệm pháp 3- Phân loại trách nhiệm pháp ... NGHĨA TNPL: Trách nhiệm pháp hậu bất lợi Nhà nước áp dụng chủ thể vi phạm pháp luật, theo chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu biện pháp cưỡng chế quy định chế tài quy phạm pháp luật 3-...
 • 25
 • 710
 • 0

Tài liệu VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÁCH NHIỆM PHÁP pptx

Tài liệu VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ pptx
... được… vi phạm hành _ Trách nhiệm kỷ luật NN: vi phạm kỷ luật NN Ngoài đối vs cá nhân có quan hệ ràng buộc vs quan, tổ chức thuộc phạm vi quản NN, vi c gánh chịu loại trách nhiệm pháp tương ... nghĩa vụ of họ quan hệ PL dân cụ thể II TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: Khái niệm trách nhiệm pháp lý: bắt buộc phải gánh chịu hậu pháp bất lợi có hành vi vi phạm PL có thiệt hại xảy nguyên nhân khác ... phạm * Vi phạm kỷ luật NN: vi phạm trường hợp chủ thể ko thực thực ko đầy đủ nghĩa vụ of họ quan hệ PL xác lập nội quan, tổ chức thuộc phạm vi quản NN  phân biệt : vi phạm kỷ luật NN kỷ luật...
 • 4
 • 891
 • 11

Tài liệu Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp docx

Tài liệu Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý docx
... dụng pháp luật tương tự 80 Bài 5: Thực pháp luật, vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp , 5.2 Vi phạm pháp luật 5.2.1 Khái niệm vi phạm pháp luật Nghiên cứu vi phạm pháp luật xem xét tình thực tế ... trách nhiệm pháp lý? 94 Bài 5: Thực pháp luật, vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp , CÂU HỎI THẢO LUẬN Chủ thể thực hành vi trái pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp Mỗi điều luật quy phạm pháp ... Thực pháp luật, vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp , Một phiên xét xử tòa án • Đặc điểm trách nhiệm pháp lý: Trách nhiệm pháp xuất có hành vi vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp hậu bất...
 • 26
 • 1,138
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: 11 vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chínhbai thuyet trinh phap luat dai cuong vi pham phap luâtbài thuyết trình pháp luật đại cương vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýtieu luan ve thuc hien phap luat vi pham phap luat va trach nhiem phap lythuyet trinh thuc hien phap luat vi pham phap luat va trach nhiem phap lyvd ve vi pham phap luat va trach nhiem phap livi phạm pháp luật và trách nhiệm của công dângiai bai tap vi pham phap luat va trach nhiem phap li cua cong danbài 15 vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dânmối liên hệ giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýthực hiện pháp luật áp dụng pháp luật vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýthực hiện pháp luật vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýnội dung 4 vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýbài 5 vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýbài 15 vi phạm pháp luật và trách nhiệmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học