Đề cương quan hệ quốc tế

ĐỀ CƯƠNG Quan hệ quốc tế

ĐỀ CƯƠNG Quan hệ quốc tế
... mạnh quốc gia, đối tượng tác động, môi trường khu vực quốc tế, thái độ chủ thể có liên quan trực tiếp gián tiếp - Đối tượng tác động: quốc gia, tổ chức quốc tế (các chủ thể quan hệ quốc tế) quan ... vấn đề kiện phạm vi Hiến chương, xem xét nguyên tắc chung hợp tác quốc tế an ninh quốc tế, trị, luật pháp quốc tế, KT, XH, VH, giáo dục y tế, thúc đẩy việc thực quyền người vấn đề có liên quan ... cứu báo cáo liên quan đến kinh tế quốc tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, vấn đề khác liên quan - Đưa kiến nghị vấn đề cho Đại hội đồng, thành viên LHQ quan chuyên môn có liên quan khác - Dự...
 • 32
 • 2,243
 • 0

đề cương quan hệ quốc tế

đề cương quan hệ quốc tế
... lao động quốc tế, kích thích gia tăng sx không cấp quốc gia, chủ thể kinh tế xích lại gần => đổi đối ngoại để giảm bớt thách thức + Quan hệ nước lơn nhân tố quan trọng chi phối mqh quốc tế, buộc ... giới quan hệ quốc tế từ đầu thập niên 90 kỷ XX + Cuộc cách mạng KH - công nghệ có bước nhảy vọt đạt nhiều thành tựu, tác động đến tất quốc gia, dân tộc, cầu nối QHQT nước + Toàn cầu hóa kinh tế ... lợi cho việc đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trị nâng cao vị nước ta t/g: + VN chủ động trình hội hập khu vực quốc tế: giải vấn đề Campuchia tạo tiền đề quan trọng phá vỡ cô lập trị, ngăn chặn...
 • 19
 • 46
 • 0

Đề cương Quan hệ kinh tế quốc tế

Đề cương Quan hệ kinh tế quốc tế
... P KINH T QU C T 6.1 Khái ni m c a h i nh p kinh t qu c t 6.2 Các nhân t thúc y c n tr ti n trình h i nh p kinh t qu c t 6.2.1 Thúc y 6.2.2 C n tr 6.3 Các hình th c liên k t 6.3.1 Liên k t kinh ... v n pháp nh c a m t công ty qu c t ) 6.3.2 Liên k t kinh t qu c t nhà nư c 6.4 Tác ng c a h i nh p kinh t qu c t 6.5 Nh ng xu hư ng h i nh p kinh t 6.6 Vi t Nam xu hư ng toàn c u hóa 6.6.1 Lí ... d) Cán cân quy t toán th c 4.3.2 Các quan i m khác v th ng d -thâm h t cán cân toán a) Cán cân b n b) Cán cân quy t toán th c 4.3.3 Tài kho n vãng lai ch s kinh t vĩ mô khác a) Thu nh p qu c dân...
 • 4
 • 659
 • 9

Đề cương môn quan hệ quốc tế có đáp án

Đề cương môn quan hệ quốc tế có đáp án
... quân Về quan hệ kinh tế đối ngoại: Thì quan hệ chiều dựa vào giúp đỡ bên quan hệ đôi bên lợi, từ làm nảy sinh trông chờ, ỷ lại thực kinh tế khép kín, cách biệt với kinh tế giới, biết quan hệ nước ... quốc tế không ngừng nâng cao Từ chỗ bị bao vây, cấm vận kinh tế, cô lập trị, đến nước ta phát triển quan hệ đa phương, đa dạng với chủ thể quan hệ quốc tế Tính đến thời điểm này, VN quan hệ ... IX : “mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đây quan điểm ý nghĩa quan trọng nghiệp CNH-HĐH đất nước giai đoạn I Đặc điểm tình hình giới xu quan hệ quốc tế tác động đến...
 • 28
 • 2,901
 • 8

Đề cương chi tiết học phần lịch sử quan hệ quốc tế

Đề cương chi tiết học phần lịch sử quan hệ quốc tế
... Chương Quan hệ quốc tế sau Chi n tranh giới thứ hai (1945-1991) 4.1 Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nửa đầu năm 70 TK XX 4.2 Quan hệ quốc tế từ nửa đầu năm 701991 Chương Quan hệ quốc tế sau Chi n ... 5.1 Khái quát tình hình quốc tế sau Chi n tranh lạnh 5.2 Mâu thuẫn quan hệ quốc tế sau Chi n tranh lạnh 5.3 Xu phát triển quan hệ quốc tế sau Chi n tranh lạnh 5.4 Cuộc chi n chống khủng bố Mỹ ... trướng xâm lược nước đế quốc chủ nghĩa 1.3 Hội nghị Berlin 1885 chi n tranh đế quốc 1.4 Quan hệ quốc tế trước Chi n tranh giới thứ hai 4.1.1, 4.2.3 Chương Quan hệ quốc tế hai chi n tranh giới (1918-...
 • 5
 • 291
 • 0

Đề cương cao học quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại việt nam

Đề cương cao học quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại việt nam
... Dương Huân (2009), Vài suy nghĩ sách đối ngoại ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1975- 1995, Một số vấn đề quan hệ quốc tế, sách đối ngoại ngoại giao Việt Nam tập II, Nxb Chính trịHành chính, trang 97 ... (2009), Ngoại giao Việt Nam 20 năm đổi mới, Một số vấn đề quan hệ quốc tế, sách đối ngoại ngoại giao Việt Nam tập II, Nxb Chính trị- Hành chính, trang 110 Nguyễn Dy Niên, Chính sách hoạt động đối ngoại ... soạn), Học viện Quan hệ Quốc tế, Chính sách đối ngoại Việt Nam: Tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, tập I (1945-1975)”, NXB Thế giới, Hà Nội, 2007 17 Bài 3: Chính sách đối ngoại Việt Nam giai...
 • 38
 • 296
 • 2

Đề cương cao học quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại việt nam

Đề cương cao học quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại việt nam
... Vì vậy, quan hệ tay ba Mỹ-Trung-Nhật mối quan hệ quan trọng quan hệ nước lớn Vai trò nƣớc vừa nhỏ Thành công phát triển kinh tế, xã hội, suy giảm sức nặng yếu tố ý thức hệ quan hệ quốc tế sau ... rơi vào đối đầu, cô lập hay lệ thuộc2 Đây nhận định quan trọng, thể tư tưởng đối ngoại cân quan hệ với nước lớn Cho đến nay, coi Nguyễn Hoàng Giáp, “Phát triển quan hệ với nước lớn sách đối ngoại ... tính chất chủ đạo quan hệ chuyển từ đối kháng sang quan hệ đối tác Điều thể cải thiện đáng kể quan hệ nước lớn Trong năm cuối kỷ 20, nước lớn tăng cường quan hệ: củng cố quan hệ chiến lược cũ...
 • 101
 • 146
 • 0

Đề cương thi cao cấp lý luận chính trị môn quan hệ quốc tế

Đề cương thi cao cấp lý luận chính trị môn quan hệ quốc tế
... dân, đổi nội dung hợp tác hữu nghị, tập trung vào chiều sâu, mục tiêu thi t thực khả thi, phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế với khu vực giới Tập trung đạo thực tốt nhiệm vụ đối ngoại thường ... đưa quan hệ hợp tác hữu nghị với địa phương nước vào chiều sâu 2-Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư nước giám sát chặt chẽ việc quản dự án sau đầu tư đảm bảo mục tiêu là: mang lại hiệu kinh tế ... đến quan, đơn vị có liên quan nhiều đến yếu tố nước hạn chế Trong thời gian tiếp theo, hoạt động đối ngoại tỉnh Hải Dương dự kiến tập trung vào nội dung chủ yếu sau đây: Mở rộng hợp tác quốc tế...
 • 2
 • 713
 • 2

Đề cương ôn tập môn quan hệ quốc tế

Đề cương ôn tập môn quan hệ quốc tế
... khoa học công nghệ có bớc nhảy vọt tác động sâu sắc tình hình kinh tế, trị xã hội quan hệ quốc tế Sự phát triển kinh tế ngày phụ thuộc vào yếu tố tri thức trí tuệ đa đến hình thành kinh tế tri ... đa dạng hoá quan hệ quốc tế đờng lối đối ngoại nớc, đòi hỏi Đảng, Nhà nớc ta phải điều chỉnh sách đối ngoại phù hợp với thực tế khách quan thời đại, nhằm khai thác tốt nhân tố quốc tế, tạo điều ... hình kinh tế, trị xã hội quan hệ quốc tế; vấn đề mang tính toàn cầu (nh ô nhiễm môi trờng sinh thái, bệnh tật, chủ nghĩa khủng bố quốc tế) đòi hỏi phối hợp giải tất dân tộc, quốc gia giới Tình hình...
 • 12
 • 166
 • 1

VỀ NGUYÊN TẮC CẤM DÙNG VŨ LỰC HOẶC ĐE DỌA DÙNG VŨ LỰC TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ

VỀ NGUYÊN TẮC CẤM DÙNG VŨ LỰC HOẶC ĐE DỌA DÙNG VŨ LỰC TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ
... dương lực lượng đe dọa quốc gia láng giềng, gửi tối hậu thư đe dọa quốc gia khác Những hoạt động bị coi vi phạm nguyên tắc cấm dùng lực đe dọa lực Quyền tự vệ nguyên tắc cấm dùng lực đe ... lên thành nguyên tắc cấm sử dụng lực đe dọa lực quan hệ quốc tế Khoản Điều Hiến chương LHQ quy định: “Tất nước thành viên LHQ từ bỏ đe dọa lực sử dụng lực quan hệ quốc tế nhằm chống ... tắc cấm dùng lực đe dọa dùng lực quan hệ quốc tế Do việc sử dụng lực bị nghiêm cấm, thành viên LHQ quan hệ đối ngoại mình, không phép sử dụng lực đe dọa dùng lực Tuy nhiên với xu...
 • 7
 • 3,073
 • 42

nội dung và tầm quan trọng của nguyên tắc cấm dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế

nội dung và tầm quan trọng của nguyên tắc cấm dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế
... luật quốc tế đại Cụ thể nguyên tắc cấm sử dụng lực đe dọa sử dụng lực quan hệ quốc tế NỘI DUNG I Cơ sở, nội dung tầm quan trọng nguyên tắc cấm dùng lực đe dọa dùng lực quan hệ quốc tế: ... pháp quốc tế cấm sử dụng lực đe dọa sử dụng lực quan hệ quốc tế bước đột phá lớn kỉ XX” Cấm sử dụng lực đe dọa sử dụng lực quan hệ quốc tế nguyên tắc đặc biệt luật pháp quốc tế đại ... thiệp vào công việc nội quốc gia khác, nguyên tắc giải hòa bình tranh chấp quốc tế Nội dung nguyên tắc cấm sử dụng lực đe dọa sử dụng lực quan hệ quốc tế: a) Cấm xâm lược trang: Nội dung...
 • 15
 • 2,805
 • 4

Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế có thể tồn tại dưới cả hai hình thức là quy phạm điều ước và quy phạm tập quán

Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế có thể tồn tại dưới cả hai hình thức là quy phạm điều ước và quy phạm tập quán
... sở quy phạm luật tập quán nội dung với luật quy định Hiến chương Liên Hợp Quốc Trong quan hệ quốc tế tồn số quy phạm hỗn hợp, loại quy phạm tồn hai hình thức quy phạm điều ước quy phạm tập ... Hiệp Quốc. ” Sau này, nguyên tắc cấm dùng lực đe dọa dùng lực Hiến chương cụ thể hóa loạt văn quốc tế quan trọng thông qua khuôn khổ Liên hợp quốc Đồng thời, Xét “mối quan hệ tập quán quốc tế ... tập quán Ví dụ: Nguyên tắc “tự biển cả quy định Điều 87 Luật biển quốc tế năm 1982 Theo em trường hợp trên, nguyên tắc cấm dùng lực đe dọa dùng lực áp dụng với tính chất quy phạm tập quán...
 • 3
 • 2,754
 • 20

Tài liệu Đề tài "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng" pptx

Tài liệu Đề tài
... Cụng ty quan h quc t - u t sn xut (CIRI), tụi chn ti : "Hp ng thuờ nh xng ti cụng ty Quan h quc t - u t sn xut (CIRT), ch phỏp v Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập ... mc tiờu ú, Cụng ty Quan h quc t - u t sn xut (CIRI) ó i Nguyễn Đức Cảnh 38 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.2 S hỡnh thnh ca cụng ty Cụng ty Quan h quc t - u t sn xut (sau ... Thanh hp ng kinh t Thanh hp ng kinh t l hnh vi phỏp ca cỏ bờn chm dt cỏc quan h hp ng kinh t Khi hp ng kinh t cỏc bờn phi gp Nguyễn Đức Cảnh 30 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực...
 • 93
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương quan hệ kinh tế quốc tếđề cương quan hệ kinh tế quốc tế ftuđề cương quản trị quốc tếđề tài quan hệ quốc tếchiến lược về tăng cường quan hệ quốc tếchuên đề 22 quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới làn thứ haiđề cương lý luận quan hệ quốc tếđề cương môn quan hệ quốc tếđề cương môn quan hệ quốc tế có đáp ánđề cương ôn tập môn quan hệ quốc tếđề cương ôn thi môn quan hệ quốc tếđề cương lịch sử quan hệ quốc tế 2đề tài quan hệ kinh tế quốc tếđề tài nghiên cứu quan hệ quốc tếđề tài nghiên cứu khoa học quan hệ quốc tế9. To trinh ve thu lao HDQT, BKS7. Thu ung cu tham du bau BKS nhiem ky 2012-2016Khung vien 7 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 8 - thuthuatphanmem.vn2. Quy che lam viec DHDCD2.1. The le bieu quyet4.Bao cao hoat dong SXKD nam 2016file NT2 CBTT DHCD20162016 01 14 Bao cao KQ giao dich CP cua GD Hoang Xuan QuocMau bia 6 - thuthuatphanmem.vnMau bia 8 - thuthuatphanmem.vnCac mau bia dep nhat cho giao anB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd IV n%c4%83m 20162017.04.20 CBTT GD CP cua co dong noi bo PGD NGUYEN NGOC HAI2017 4 27 NT2 BC kq gd cp PGD NGO DUC NHAN2017 05 12VSD TB Ngay dk cuoi cung va xac nhan ds NSH CK2017 05 15 HoSe TB Ngay dang ky cuoi cung2017.03.22 NT2 Bao cao KQ giao dich CP cua PGD Ngo Duc Nhan2017 3 30 TB GD CDNB PGD Ngo Duc NhanQuy chế, thể lệ và biểu mẫu