bài tập chuẩn bị học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2016 số 2

Bài soạn Trao đổi về đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2010

Bài soạn Trao đổi về đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2010
... học sinh giỏi Trên đôi điều suy nghĩ thân, tham vấn vài chuyên gia hoá học hữu nhiều thi u sót, mong trao đổi thầy, cô em học sinh phần mà tôi trình bày Và nhân mong tạo diễn đàn trao đổi vấn đề ... α-glicozit số chất thỏa mãn đề lên đến hàng chục vạn (Một đề có tới hàng ngàn, hàng vạn đáp số có nên gọi đề thi ?) Học sinh lại lần không hiểu người đề bắt học sinh phải làm gì? Học sinh giáo viên lại ... đặc biệt phản ứng Canizaro nơi Tạm biệt câu 7.1a, bàn câu 10.2 Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hoá học lớp 12 THPT năm 2010 : “Inulin (một cacbohiđrat có rễ actisô) không phản ứng với...
 • 6
 • 815
 • 16

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hoá học

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hoá học
... T¹o ®Ị thi chÝnh thøc C©u I: §Ị Thi Qc Gia Chän HäC SINH Giái THPT M«n Thi: Ho¸ Häc - B¶ng A Ngµy thi: 13/3/1999 (180 phót, kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị ) Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Quốc Gia ********************************************************************************************************************************* ... C©u I (5 ®iĨm): §Ị Thi Qc Gia Chän HäC SINH Giái THPT M«n Thi: Ho¸ Häc - B¶ng A Ngµy thi: 15/3/2001 (180 phót, kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị ) Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Quốc Gia ********************************************************************************************************************************* ... t¹o k× thi chän häc sinh giái qc gia líp 12 thpt n¨m häc 2003-2004 ®Ị thi chÝnh thøc M«n : ho¸ häc B¶ng A Thêi gian : 180 ( kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị ) Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Quốc Gia *********************************************************************************************************************************...
 • 45
 • 1,004
 • 8

Đề thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2006

Đề thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2006
... (bc B) Metanol to thnh v cỏc cht tham gia phn ng cũn d qua (6) vo b phn ngng t ti 25oC, metanol tinh khit tỏch theo (7), cỏc cht d tỏch riờng theo (8) Gi thit rng cỏc khớ u l khớ lớ tng, cỏc phn ... chuyn cỏc cht ti cỏc v trớ (5), (7), (8) 25oC v 101,3 kPa - Thớ sinh khụng c s dng ti liu ngoi quy nh Giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm ó linhdk@dhsphn.edu.vn ... metan tinh khit (1) ti ỏp sut 250kPa, nhit 25oC v hi nc (2) ti ỏp sut 200kPa, nhit 100oC (gi thit rng hi nc cng tinh khit) Tc np nguyờn liu ca (1) v (2) ln lt bng 55 L/s v 150 L/s (1atm =...
 • 2
 • 308
 • 3

CÁC ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2010

CÁC ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2010
... TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MƠN HĨA HỌC PHẦN 2: CÁC ĐỀ ƠN THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐỀ SỐ THPT CHUN HÀ NỘI KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐỀ THI THỬ LỚP 12 THPT NĂM 2010 Mơn: HỐ HỌC Thời gian : 180 ... http://vn.myblog.yahoo.com/volcmttl ĐỀ THI THỬ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2010 Mơn: HỐ HỌC Thời gian : 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm trang, có 10 câu) CÂU ... Thí sinh làm cách khác cho điểm tối đa CHO O http://vn.myblog.yahoo.com/volcmttl ĐỀ THI THỬ KÌ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2008 – 2009 MƠN THI: HĨA HỌC ĐẠI CƯƠNG Thời gian...
 • 49
 • 619
 • 5

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2011- lần 2 pdf

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2011- lần 2 pdf
... E 2+ = - 0 ,27 7 V; Cu /Cu Co /Co số Faraday F = 96500 C.mol–1, 25 oC: 2, 303 RT = 0,05 92 F HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu; * Giám thị không giải thích thêm Trang 2/ 2 ... (g) công thức lập thể phù hợp với đề hợp chất hữu D-galactopiranozơ, A, B, F, H Biết rằng, giai đoạn cuối xảy thủy phân, tautome hóa lacton hóa Câu (4,0 điểm) Ở 25 oC, cho dòng điện chiều có cường ... điện chiều có cường độ 0,5A qua bình điện phân chứa điện cực platin nhúng 20 0 mL dung dịch gồm Cu(NO3 )2 0, 020 M, Co(NO3 )2 1,0 M, HNO3 0,010 M Viết phương trình nửa phản ứng xảy catot anot trình...
 • 2
 • 199
 • 0

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2011 docx

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2011 docx
... (4) ∗ Chấp nhận gần giai đoạn định tốc độ phản ứng giai đoạn chậm * Trong chế cho, giai đoạn chậm, định tốc độ phản ứng, nên: v = k3.[HON][H2] (5) Khi nồng độ sản phẩm trung gian đạt trạng thái ... /MnO24 → khả oxi hóa MnO- mạnh môi trường axit yếu môi trường bazơ, vì: E MnO- , H + /Mn 2+ = E° MnO- , H + /Mn 2+ + 0,0592 [MnO- ][H + ]8 lg [Mn 2+ ] pH tăng, [H+] giảm, tính oxi hóa MnO- giảm ... khí H2 khí N2 lấy tỉ lệ hệ số chúng phương trình phản ứng, nghĩa H2 : N2 : (0,5 điểm) Tính biến thi n entanpi phân li liên kết ΔH liên kết N-H phân tử amoniac: b N2 + 3H2 → 2NH3 2∆H1 = 2.(-45,9)...
 • 6
 • 198
 • 1

Bài tập luyện đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hoá THPT

Bài tập luyện đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hoá THPT
... đicacboxylic1 ,4 axit benzen - đicacboxylic-1,3 Các hoá chất dụng cụ cần thiết có đủ BÀI LUYỆN TẬP SỐ 10 - 2002 Câu : Bài thực hành số sách giáo khoa hoá học lớp 11 : "Trong ống nghiệm, ống đựng 2ml ... thái cân hoá học, tốc độ phản ứng không + Tại nhiệt độ, phản ứng hoá học có trị số số Cân hoá học Xác định nhiệt độ mà mol nước lỏng tự chuyển thành nước áp suất khí 1atm Biết nhiệt hoá mol nước ... decacboxyl hoá Ala, His (nhờ enzin thích hợp) so sánh tính bazơ nguyên tử N sản phẩm Giải thích BÀI LUYỆN TẬP SỐ /2001 + HOCH Câu 1:Viết phương +ddKMnO4 trình phản ứng biểu diễn biến hoá sau: 2+...
 • 22
 • 802
 • 1

tên đề tài xây dựng hệ thống bài tập danh pháp và hóa lập thể của hidrocacbon vòng no dùng bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, môn hóa học

tên đề tài xây dựng hệ thống bài tập danh pháp và hóa lập thể của hidrocacbon vòng no dùng bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, môn hóa học
... gi i pháp Năm h c 2012-2013 B N I DUNG I M C TIÊU Xây d ng h th ng t p Danh pháp Hóa l p th c a Hidrocacbon vòng no dùng b i dư ng i n thi h c sinh gi i Qu c gia, môn Hóa h c II MÔ T GI I PHÁP ... chuyên Hóa h c, l p 11, 12 - Nghiên c u - Xác thi HSG Qu c Gia môn Hóa h c nh n i dung: Xây d ng H th ng t p Danh pháp Hóa l p th c a hidrocacbon vòng no - Nghiên c u, d ch tài li u liên quan xây ... Trong m t s thi HSG c p t nh môn Hóa THPT có t p n i dung II.3 L i ích kinh t , xã h i III.3.1 Góp ph n vào thành tích HSG Qu c gia, môn Hóa h c Bình nh c B GD& T cho h c sinh d thi môn Hóa (thông...
 • 70
 • 806
 • 2

skkn một số dạng bài tập về động hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn hóa

skkn một số dạng bài tập về động hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn hóa
... số dạng tập ĐỘNG HÓA HỌC bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Hóa I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Một sở lí thuyết phản ứng hóa học kiến thức Động hóa học Đây ngành hóa lí, khoa học tốc độ phản ứng hóa học, ... NGHIỆM Năm học: 2013 -2014 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số dạng tập ĐỘNG HÓA HỌC bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Hóa Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh Đơn vị (Tổ): Hóa Lĩnh ... bồi dưỡng HSG Hóa, đạt số kết sau: - GV giảng dạy chuyên đề theo hệ thống lí thuyết tập thuận tiện Có thể bổ sung thêm tập dạng sẵn có dạng dễ dàng - HS hệ thống lí thuyết dạng tập Động hóa học...
 • 44
 • 805
 • 3

Sông ngòi và các dạng bài tập trong thi học sinh giỏi quốc gia

Sông ngòi và các dạng bài tập trong thi học sinh giỏi quốc gia
... bồi dưỡng học sinh giỏi Trong đó, nội dung sông ngòi lại nội dung có vị trí quan trọng, thường xuất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Vì chuyên đề Sông ngòi dạng tập thi học sinh giỏi quốc gia nhằm ... cho đối tượng học sinh giỏi cách hiệu hoàn thành đề tài Sông ngòi dạng tập thi học sinh giỏi quốc gia Đề tài giúp cho giáo viên học sinh có kiến thức kĩ học tập, rèn luyện kĩ sông ngòi a Đối với ... BÀI TẬP VỀ SÔNG NGÒI TRONG THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 25 Do yêu cầu tính sáng tạo cao, đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí không theo khuôn mẫu định dạng đề, cách làm thay đổi theo dạng Quan...
 • 43
 • 284
 • 4

Tuyển chọn bài tập hóa học hữu cơ ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học

Tuyển chọn bài tập hóa học hữu cơ ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học
... ụn thi hc sinh gii quc gia mụn húa hc ta có công thức C10H15Br Vì phân tử có nguyên tử brom nên công thức phân tử B công thức đơn giản Công thức phân tử A C10H16 Theo kiện đầu bài, A B không ... tham gia phản ứng Br theo S N1 không tạo đợc cacbocation phẳng, khó theo SN2 án ngữ không gian, khó tách HBr khó tạo tiểu phân trung gian anken có cấu tạo phẳng Bi 25: (Đề thi dự bị quốc gia năm ... 1000 Bi 10: (K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2004 (Bng A):) 14 Tuyn chn bi húa hc hu c ụn thi hc sinh gii quc gia mụn húa hc T etilen v propilen cú xỳc tỏc axit, platin v iu kin cn thit, hóy vit...
 • 257
 • 346
 • 2

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012 docx

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012 docx
... hình có e phân lớp 4s) TAILIEUHOC.VN TAILIEUHOC.VN kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2002-2003 giáo dục đào tạo Hớng dẫn chấm đề thi thức Môn Hoá Học Bảng A Ngy thi: 13/3/2003 ... TAILIEUHOC.VN TAILIEUHOC.VN giáo dục v đo tạo kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2001-2002 hớng dẫn chấm đề thi thức hoá học vô (Bảng A) Ngy thi: 12/ 3/2002 Câu I: (5 điểm) (1,25 điểm).Liệu ... TAILIEUHOC.VN 16 TAILIEUHOC.VN giáo dục đào tạo kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2002-2003 Hớng dẫn chấm đề thi thức Môn Hoá Học Bảng B Ngy thi: 13/3/2003 Câu I (4,5 điểm): (2,75 điểm)...
 • 180
 • 6,410
 • 200

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học 12 và đáp án chấm

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học 12 và đáp án chấm
... vào (2), ta K a = (3) c - [H + ] Khi pH = 1,70 [H+] 10 -1,70 0,0200; Khi pH = 1,89 [H+] 10 -1,89 0, 0129 Thay kết vào (3) ta hệ phương trình: 0,02 Ka = c - 0,02 HA → H+ + A- Ka = (1) Ka = 0, 0129 2 ... công thức cấu trúc anetol dựa vào thông tin sau: - Anetol làm màu nước brom; - Anetol có hai đồng phân hình học; - Sự oxi hóa anetol tạo axit metoxibenzoic (M) nitro hóa M cho axit metoxinitrobenzoic ... nên có liên kết đôi; tồn dạng hai đồng phân hình học (liên kết đôi, π) oxi hóa cho axit nên có liên kết đôi mạch nhánh; cho sản phẩm sau nitro hóa nên nhóm metoxi vị trí (COOH- nhóm loại 2, metoxi...
 • 10
 • 1,322
 • 8

TUYỂN TẬP ĐỀ THI OLYMPIC VÀ HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HOÁ HỌC

TUYỂN TẬP ĐỀ THI OLYMPIC VÀ HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HOÁ HỌC
... (3), (4), (5) vo (2) v gii phng trỡnh sinh ta c: [H+] = 5,5.10-8M [Ca2+] = 1,04.10-4M OLYMPIC HểA HC QUC T LN TH 37: 2 Mt hc sinh ó nghiờn cu phn ng húa hc gia cỏc cation A 2+, B2+, C2+, D2+, E2+ ... 21 -50 [Ag ] [S ] = (10 ) x 1,3 x 10 = 1,3 x 10 > TAg2S = 6,3 x 10 to kt ta Ag2S K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2004 (BNG B) Dung dch A gm Ba(NO3)2 0,060 M v AgNO3 0,012 M a) Thờm tng git K2CrO4 ... + H2O CrO2- + H2O2 + OH- CrO42- + H2O Fe2+ + OH - Fe(OH)2 Fe(OH)2 + H2O2 Fe(OH)3 K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2005 (BNG A) Bng dung dch NH3, ngi ta cú th lm kt ta hon ton ion Al 3+ dung dch...
 • 58
 • 589
 • 10

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC năm 2012

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC năm 2012
... VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA Khoá ngày: 18 tháng năm 2012 Môn thi: HOÁ HỌC (Vòng 2) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (3,0 điểm) So ... , C6H5CH3 NBS C H CH Br ………………………HẾT…………………… Thí sinh phép sử dụng bảng HTTH nguyên tố hóa học Đề thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia THPT -Môn Hóa học- Trang 2/2 ... cháy hoàn toàn hỗn hợp muối thu 2,64 gam CO2; 0,54 gam H2O a gam K2CO3 Đề thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia THPT -Môn Hóa học- Trang 1/2 a) Tính a xác định công thức phân tử b) Công thức cấu tạo...
 • 3
 • 2,138
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2012xây dựng hệ thống bài tập danh pháp và hóa lập thể của hidrocacbon vòng no dùng bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa họctuyển tập đề thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh họcđề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hóađề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa 2013đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóađề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa 2011đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa 2008đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa 2014đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa họcđề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm 2013học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm 2012đề thi thử học sinh giỏi quốc gia môn hóachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây