ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12THỂ TÍCH

Tài liệu ôn tập trắc nghiệm môn kiểm toán

Tài liệu ôn tập trắc nghiệm môn kiểm toán
... công ty kiểm toán trở thành chủ thể kiểm toán khách hàng : A Khi công ty kiểm toán có liên lạc với khách hàng B Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàng C Khi công ty kiểm ... tài kiểm toán có sai sót kiểm toán viên phát đơn vị điều chỉnh theo ý kiến kiểm toán viên TL : Đúng GT : GT/174 7.18 Trong trường hợp có từ hai công ty kiểm toán thực kiểm toán báo cáo kiểm toán ... tục kiểm toán chi tiết TL : Đúng GT : Mối quan hệ cụ thể hóa công thức : Thủ tục kiểm tra chi tiết = Trắc nghiệm độ vững chãi trắc nghiệm công việc + Trắc nghiệm trực tiếp số dư 6.10/ Kiểm toán...
 • 19
 • 754
 • 9

Ôn tập trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có đáp án

Ôn tập trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có đáp án
... hối e Giá chứng khoán thị trường tăng hay giảm 18 Loại cán cân toán quốc tế ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đoái : a Cán cân toán quốc tế thời điểm định b Cán cân toán quốc tế thời kỳ định 19 ... nhân Anh quốc ký phát hối phiếu đòi tiền thương nhân Hồng Kông, hối phiếu cso ghi lí việc đòi tiền Hỏi thương nhân Hồng Kông quyền từ chối toán hối phiếu không ? a b Không 28 thể tạo ... thị nhờ thu Không ghi 84 Phương thức toán Open Account thường áp dụng trường hợp nào? a Thanh toán hang xuất khNu thong thường b Thanh toán hợp đồng hang đổi hang c N gười nhập khNu L/C ngân...
 • 12
 • 583
 • 1

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Phân tích thiết kế phần mêm hướng đối tượng

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Phân tích thiết kế phần mêm hướng đối tượng
... mô hình phân tích (analysis model) Câu phát biểu sau : a Một lớp đóng gói đối tượng b Một lớo biểu diễn phân cấp cũa đối tượng c Một lớp thể đối tượng d Một lớp định nghĩa trừu tượng đối tượng ... 7 Câu phát biểu sau : a Một lớp đóng gói đối tượng b Một lớo biểu diễn phân cấp cũa đối tượng c Một lớp thể đối tượng d Một lớp định nghĩa trừu tượng đối tượng Tính đa hình mô ... không đồng tạo đối tượng tạo luồng liên lạc với luồng khác chạy c) Các thông điệp không đồng tạo đối tượng tạo luồng liên lạc với luồng khác chạy d) Các thông điệp không đồng tạo đối tượng mới, tạo...
 • 31
 • 988
 • 4

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Quản trị mạng

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Quản trị mạng
... Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu b 15 GB c 1,5 GB d 2,0 GB Yêu cầu không gian đĩa cứng trống tối thiểu cho cài đặt Windows server 2003 ... 192.168.1.129)/24 a Máy A, B mạng b Máy A, C mạng c Máy A, B, C mạng d Tất không mạng Câu 34 Lệnh dùng thấy tất th mục share mạng a NET VIEW b NET USE c NET SEND d NET SHARE Câu 35 Các hệ điều hành ... Máy không thuộc mạng c Máy nằm mạng có máy Windows server 2003 sử dụng Active Directory d hai ý a, b Câu 32 Máy tính thành viên Domain khi: a Máy nằm mạng nhỏ, phân tán máy không thuộc mạng b...
 • 17
 • 5,282
 • 98

08 luan van bao cao cau hoi on tap trac nghiem KIỂM TOÁN và KIỂM TOÁN độc lập

08 luan van bao cao cau hoi on tap trac nghiem KIỂM TOÁN và KIỂM TOÁN độc lập
... hoc ba ln Cỏc nh phõn phi ny bỏn chu cho Hong T vi thi hn toỏn t 30 n 45 ngy, v h ó cung cp cỏc khon n ngn hn thng xuyờn cao gp ụi ch s hu ca Hong T Do ú,Hong T khụng cú n di hn Tuy nhiờn, h luụn ... cha s dng Nguyờn vt liu ch yu bao gm: bt m, go, hoa qu sy khụ v cỏc loi u c d tr nh mỏy Thnh phm c sn xut thụng qua hai giai on Phn ln sn phm d dang ó hon tt cụng on th nht Vo ngy khúa s, tt c ... ty nh, chng t v s sỏch k toỏn bao gm nht ký qu, nht ký mua hng v bỏn hng Trong niờn cụng ty Bỡnh Minh cú toỏn mt khon n bng tin mt cho cụng ty Sao Mai, th nhng ton b chng t liờn qua u b tht lc...
 • 145
 • 618
 • 0

Ôn tập trắc nghiệm môn hóa học thi TN THPT

Ôn tập trắc nghiệm môn hóa học thi TN THPT
... iot Câu 5: Câu 25 TNTHPT năm 2007 mã đề 138 Một chất thủy phân môi trường axit, đun nóng không tạo glucozơ Chất A saccarozơ B protein C xenlulozơ D tinh bột Câu 6: Câu 30 TNTHPT năm 2007 mã đề ... mã đề 173 (đề thi thử Ban KH – TN 2007) Hai chất đồng phân A glucozơ mantozơ B fructozơ glucozơ C fructozơ mantozơ D saccarozơ glucozơ Câu 4: Câu 38 mã đề 173 (đề thi thử Ban KH – TN 2007) Mantozơ ... Cu(OH)2, không đun nóng Ddxanh lam (1) Cu(OH)2, đun nóng Glixerol Lòng trắng trứng Ancol etylic Ddxanh lam Dd tím (2) Cu2O đỏ gạch Ddxanh lam -(3) (2) Không tượng - Phương trình hóa học 2C6H12O6...
 • 27
 • 461
 • 0

Ôn tập trắc nghiệm môn hóa học thi TN THPT chương trình nâng cao

Ôn tập trắc nghiệm môn hóa học thi TN THPT chương trình nâng cao
... Câu 24.Phát biểu cấu tạo cao su thi n nhiên không đúng? A Cao su thi n nhiên lấy từ mủ cao su B Các mắt xích cao su tự nhiên có cấu hình trans- C Hệ số trùng hợp cao su thi n nhiên vào khoảng từ ... Glicogen C cao su lưu hóa D xenlulozơ Câu Bản chất cuả lưu hoá cao su là: A.tạo cầu nối đisunfua giúp cao su có cấu tạo mạng không gian B.tạo loại cao su nhẹ C.giảm giá thành cao su D.làm cao su ... Loại cao su kết phản ứng đồng trùng hợp? 23 23 A Cao su buna B Cao su buna-N C Cao su isopren D Cao su clopren Câu 16 Sản phẩm trùng hợp buta – 1,3-dien với CN-CH=CH2 có tên gọi thông thường A cao...
 • 42
 • 366
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot
... nghiên cứu môn học tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung: a) Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh b) Quá trình vận dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh người c) Nội dung tưởng Hồ Chí Minh d) ... Hồ Chí Minh mà đại hộ IX nêu lên bao gồm: a) Nguồn gốc tưởng, lý luận tưởng Hồ Chí Minh b) Bản chất cách mạng, khoa học tưởng Hồ Chí Minh c) Kết cấu tưởng Hồ Chí Minh d) Nội dung ... Đối ng môn tưởng Hồ Chí Minh gì? a) Qúa trình sản sinh thực hoá tưởng b) Qúa trình sản sinh tưởng c) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh d) Qúa trình thực hoá tưởng...
 • 75
 • 1,706
 • 8

ôn tập trắc nghiệm môn lịch sử luyện thi đại học

ôn tập trắc nghiệm môn lịch sử luyện thi đại học
... giai cấp công nhân : A 2838 biểu tình B 2388 bãi công C 2833 biểu tình D 2308 bãi công Công nghiệp ngọai thương Nhật khủng hoảng 1929 nổ : A Công nghiệp ngọai thương giảm 32,5% B Công nghiệp ... cương vấn đề dân tộc thuộc đòa thông qua đâu, soạn thảo : A Đại hội lần (1924), Ăng – ghen B Đại hội lần (1924), Lê – nin C Đại hội lần (1920), Lê – nin D Đại hội lần (1935), Xta – lin Để ... 11.Sau công lần thứ (1934) Tưởng Giới Thạch, tình hình Đảng cộng sản : A Tiến hành Vạn Lí Trường Chinh B Lực lượng tổn thất không đáng kể C Phá tan công, lực lượng phát triển D Chuyển nông thôn...
 • 43
 • 422
 • 1

ôn tập trắc nghiệm môn sinh

ôn tập trắc nghiệm môn sinh
... ký hiệu dây minh họa A Hai anh em bố mẹ B Hôn nhân đồng huyết C Hai hôn nhân D Hôn nhân không sinh Cơ sở di truyền học luật hôn nhân gia đình: Cấm kết hôn gần vòng đời là: A Gen trội có hại có ... đối đại: A Tân sinh B Trung sinh C Cổ sinh D Nguyên sinh Cây hạt kín xuất vào kỉ: A Tam điệp B Giura C Cambri D Pecmi Đại Tân sinh gồm có kỉ: A Cambri Silua Đêvôn B Cambri Silua Đêvôn Than đá - ... thú ăn thịt Trong lịch sử phát triển sinh giới, đại có thời gian ngắn là: A Tân sinh B Trung sinh C Cổ sinh D Nguyên sinh Đặc điểm sau không thuộc đại Tân sinh? A Hình thành dạng vượn người từ...
 • 27
 • 181
 • 0

ôn tập trắc nghiệm môn sinh học

ôn tập trắc nghiệm môn sinh học
... ký hiệu dây minh họa A Hai anh em bố mẹ B Hôn nhân đồng huyết C Hai hôn nhân D Hôn nhân không sinh Cơ sở di truyền học luật hôn nhân gia đình: Cấm kết hôn gần vòng đời là: A Gen trội có hại có ... sống sót cá thể quần thể C Thông qua kiểu hình mà làm biến đổi kiểu gen D Không tác động mức cá thể mà mức cá thể cá thể - Hết - ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... thú ăn thịt Trong lịch sử phát triển sinh giới, đại có thời gian ngắn là: A Tân sinh B Trung sinh C Cổ sinh D Nguyên sinh Đặc điểm sau không thuộc đại Tân sinh? A Hình thành dạng vượn người từ...
 • 27
 • 259
 • 1

câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)

câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)
... trường điện tử; đẩy mạnh sở hạ tầng thông tin cho thương mại điện tử tối đa hoá lợi ích thương mại điện tử Đáp án : Câu trả lời đúng: OECD Question 33 Vấn đề NÊN ý sử dụng Chữ ký số hoá Chọn câu ... điện tử Đây khái niệm giao kết hợp đồng điện tử Chọn câu trả lời a Pháp lệnh Thương mại điện tử Việt nam b Nhóm nghiên cứu thuộc Uỷ ban Châu Âu hợp đồng TMĐT c OECD d Luật mẫu thương mại điện tử ... mẫu thương mại điện tử UNCITRAL quy định "thông tin hay liệu điện tử bị từ chối giá trị pháp lý hay hiệu lực pháp lý lý chúng thể dạng điện tử" Question 36 Hợp đồng điện tử hợp đồng giao kết thông...
 • 8
 • 2,170
 • 23

ôn tập trắc nghiệm môn học kinh tế vi mô

ôn tập trắc nghiệm môn học kinh tế vi mô
... giảm thâm hụt 1.22 Câu 22 : Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghĩa : a không lạm phát thất nghiệp b không thất nghiep lạm phát c không thất nghiệp không lạm phát d tỷ lệ lạm phát tỷ ... b 150 Ta m ak 1.49 Câu : Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghĩa là: a không lạm phát thất nghiệp b không thất nghiep lạm phát c không thất nghiệp không lạm phát d tỷ lệ lạm phát ... lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế 29 d câu 1.34 Câu 34 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ 90 94 29 Cho biết mối quan hệ...
 • 19
 • 516
 • 0

ôn tập trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

ôn tập trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
... 129 Trong kinh tế giản đơn A Chi tiêu phủ thuế phủ B Xuất luôn nhập C Tiết kiệm luôn đầu t D Nhu cầu tiết kiệm luôn nhu cầu đầu t 130 Trong kinh tế đóng có phủ A Cán cân thơng mại luôn cân B Thặng ... cha dịch chuyển B Khi tác nhân kinh tế có kỳ vọng hợp lý C Khi phủ thành công việc cắt giảm kỳ vọng lạm phát tác nhân kinh tế D Khi kỳ vọng đợc hình thành dựa kinh nghiệm khứ (giả thuyết kỳ vọng ... trạng thái dừng thấp C kinh tế tăng trởng nhanh ngắn hạn D kinh tế tăng trởng cao tốc độ tăng trởng cao kéo dài mãi E mức t bản, mức sản lợng trạng thái dừng cao kinh tế tăng trởng nhanh ngắn...
 • 42
 • 230
 • 0

Đề ôn thi trắc nghiệm môn toán học potx

Đề ôn thi trắc nghiệm môn toán học potx
... Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai: A Hàm số y = –x3 + 3x2 – có cực đại cực tiểu; B Hàm số y = x3 + 3x + có cực trị; Tổ toán trường THPT Châu Thành Trang Một số câu hỏi trắc nghiệm -Năm học 2007-2008 ... đường tiệm cân đồ thi hàm số y = A B C Tổ toán trường THPT Châu Thành &b= D a = &b=− x2 − 3x + là: x2 − x + D Trang 14 Một số câu hỏi trắc nghiệm -Năm học 2007-2008 Câu 56 Đồ thi hàm số sau có ... Một số câu hỏi trắc nghiệm -Năm học 2007-2008 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN CHƯƠNGI: ĐẠO HÀM Đánh dấu X vào phương án câu sau Câu : Số gia ∆y...
 • 25
 • 306
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập trắc nghiệm môn hóa 12ôn tập trắc nghiệm môn hoas12ôn tập trắc nghiệm kế toánôn tập trắc nghiệm môn sinhôn tập trắc nghiệm thanh toán quốc tếbài tập trắc nghiệm môn toán 12bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 4bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 5ôn tập trắc nghiệm môn tâm lý học đại cươngbài tập trắc nghiệm môn toán kinh tếbài tập trắc nghiệm môn toán lớp 9ôn tập trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhôn tập trắc nghiệm môn quản trị họcbài tập trắc nghiệm môn toán cao cấp a2bài tập trắc nghiệm môn toán cao cấp c115 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017B Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201510 BB DHCD thuong nien nam 2013NGAU HUNG LY QUA CAUPhu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hop