MACH HIEN THI NHIET DO TREN LED MA TRAN

MẠCH GIAO TIẾP BÀN PHÍM VỚI ATMEGA32 HIỂN THỊ NỘI DUNG TRÊN LED MA TRẬN

MẠCH GIAO TIẾP BÀN PHÍM VỚI ATMEGA32 HIỂN THỊ NỘI DUNG TRÊN LED MA TRẬN
...  Mã phím: Lưu đồ giải thuật  Hiển thị chữ:  Chạy chữ Mạch điện: Mạch vi điều khiển: Mạch led: Code: /***************************************************** ... : 11/29/2008 Author : Company : Comments: Chip type : ATmega32L Program type : Application Clock frequency : 12.000000 MHz Memory model : Small External SRAM size : Data Stack size : 512 *****************************************************/ ... Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x04; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer Stopped // Mode: Normal top=FFFFh...
 • 13
 • 1,251
 • 5

Ứng dụng vi điều khiển lập trình và mô phỏng đohiển thị nhiệt độ trên led 7 thanh

Ứng dụng vi điều khiển lập trình và mô phỏng đo và hiển thị nhiệt độ trên led 7 thanh
... Vcc,GND: Cấp nguồn cho vi điều khiển (Vcc=5 VDC) * EA/VP : Là tín hiệu vào Nguyễn Vi t Hùng =1: Vi điều khiển sử dụng nhớ chương trình bên nhớ chương trình bên + Nếu vi điều khiển có Kb nhớ chương ... ra) Cho phép vi t liệu tới ngoại vi, nhớ bên vi điều khiển * RD: ( Tín hiệu ra) Cho phép đọc liệu từ ngoại vi, bộ nhớ liệu vi điều khiển * X1,X2: Dùng để tạo xung nhịp cho vi điều khiển * Vcc,GND: ... cổng P3 Thanh ghi điều khiển mức ưu tiên ngắt Thanh ghi cho phép/ che chắn ngắt Thanh ghi chọn chế độ Time/Counter 0,1 Thanh ghi điều khiển Time/Counter 0,1 Thanh ghi điều khiển Time/Counter...
 • 43
 • 224
 • 0

Thiết kế và chế tạo mạch hiển thị chạy chữ dùng led ma trận

Thiết kế và chế tạo mạch hiển thị chạy chữ dùng led ma trận
... phỏp quột Led nh vy - õy chỳng em tin hnh ghộp cỏc Led n thnh ma trn led theo kiu kt ni A chung tớch cc mc cao - Ma trn Led cú th l loi ch hin th c mt mu hoc hin th c hai mu trờn mt im, ú Led cú ... b nh ca chip 89C51 2.3 Gii thiu v Led ma trn Led ma trn gm cỏc Led phỏt quang c b trớ thnh hng v ct mt v Cỏc tớn hiu iu khin ct c ni vi Cathode ca tt c cỏc Led trờn cựng mt ct 18 Cỏc tớn hiu ... a n hng ca ma trn led ta dựng b m ULN2308 - Tớn hiu s c a ti b m thc hin nõng dũng lờn mc ln led cú sỏng mt ta cú th cm nhn c e Khi hin th - ny ta s dng led n kt ni thnh ma trn led kt ni...
 • 42
 • 329
 • 0

Thiết Kế Mạch ĐoHiển Thị Nhiệt Độ Trên LCD

Thiết Kế Mạch Đo Và Hiển Thị Nhiệt Độ Trên LCD
... Nguyễn Thị Luyến DĐ : Email: Ngày giao đề: Ngày hoàn thành Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Giới thiệu chung mạch 1.1.1: Chức của mạch: Mạch đo hiển thị nhiệt độ “ có chức sau: Đo nhiệt độ Hiển thị ... ADC804 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN 2.1 Quá trình đo nhiệt độ Quy trình đo Đối Cảm Chuyển tượng biến đổi Xử lý Hiển Thị cầnthông đo số chính của cảm biến đo ADC Một số nhiệt độ LM35: Cảm biến ... thị nhiệt độ hình LCD Trang GVHD: Nguyễn Thị Luyến Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa Điện – Điện Tử 1.1.2: Các thành phần chính của “ mạch đo hiển thị nhiệt độ “ 1: LCD 16x2_R2 2: Cảm biến nhiệt...
 • 25
 • 400
 • 1

thiết kế và thi công mạch nguồn ổn áp 5a có điều chỉnh ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch ,hiển thị ngõ ra trên led 7 đoạn

thiết kế và thi công mạch nguồn ổn áp 5a có điều chỉnh ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch ,hiển thị ngõ ra trên led 7 đoạn
... thi u chung Giới thi u đề tài Mạch nguồn ổn áp DC bảo vệ tải ngắn mạch mạch thông dụng cho động hay gia công nhỏ sử dụng động dòng điện chiều Đồng thời mạch chức điều chỉnh mức điện áp ... Hiển Ta áp tối đa qua R2 0.6V dòng 4 .5A sau R2=0.6/4.5=0.13 chọn R2=0.12 (om) III IV V Phân áp ngõ vào cho ADC 0804 Ta Vin= 5V áp định mức cho ADC 0804 giá trị ngõ mạch ổn áp điều chỉnh ... Tụ C2=100uF chức lọc nguồn , DIODE chức hạn dòng cho 78 05 , Điện áp Vout đưa qua IC ổn áp 78 05 để lấy điện áp 5v cung cấp cho toàn mạch Thông số IC ổn áp 78 05 Ta chọn IC KA7805 với thông...
 • 28
 • 1,773
 • 5

Ứng dụng vi điều khiển lập trình đohiển thị nhiệt độ trên LCD

Ứng dụng vi điều khiển lập trình đo và hiển thị nhiệt độ trên LCD
... khiển * Vcc,GND: Cấp nguồn cho vi điều khiển (Vcc=5 VDC) * EA/VP : Là tín hiệu vào =1: Vi điều khiển sử dụng nhớ chương trình bên nhớ chương trình bên + Nếu vi điều khiển có Kb nhớ chương trinh ... ra) Cho phép vi t liệu tới ngoại vi, nhớ bên vi điều khiển * RD: ( Tín hiệu ra) Cho phép đọc liệu từ ngoại vi, bộ nhớ liệu vi điều khiển * X1,X2: Dùng để tạo xung nhịp cho vi điều khiển * Vcc,GND: ...  Khối phím bấm: Dùng phép đo nhiệt độ nối vào chân P3.7  Khối cảm biến nhiệt độ LM35: Các tác dụng đo thay đổi nhiệt độ từ bên môi trường, hệ thông cần điều khiển nối với kênh biến đổi tương...
 • 40
 • 352
 • 0

Đồ án NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MẠCH HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ GIÀN NÓNG

Đồ án NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MẠCH HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ GIÀN NÓNG
... thiết kế mạch hiển thị nhiệt độ phổ biến dùng xe gia đình, mạch không thiết kế nhỏ gọn hãng toyota đề tài thiết kế mạch hữu ích lĩnh vực lập trình thiết kế mạch 2.1.2Các phương pháp hiển thị nhiệt ... biến Mạch hiển thị LED đoạn nên dễ dàng cho người sử dụng theo dõi nhiệt độ hiển thị 2.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Trong phạm vi thiết kế này, người thực cần thiết kế thi công mạch hiển thị nhiệt độ đơn ... ảnh thực tế giàn nóng ô tô Toyota CHƯƠNG II: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐO VÀ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ 2.1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 2.1.1Tổng quan hệ thống thiết kế mạch hiển thị nhiệt độ giàn nóng xe Toyota...
 • 38
 • 164
 • 0

hiển thị nhiệt độ trên LCD

hiển thị nhiệt độ trên LCD
... tế sơ đồ chân 4.Khối hiển thị LCD HD44780 : Sử dụng LCD HD44780 thiết bị hiển thị sử dụng nhiều ứng dụng VĐK LCD có nhiều ưu điểm so với dạng hiển thị khác: Nó có khả hiển thị kí tự đa dạng, trực ... dụng cảm biến nhiệt themistor +Bộ cảm biến nhiệt đáp ứng thay đổi nhiệt độ băng cách thay đổi trở kháng song đáp ứng không tuyến tính +Bảng trở kháng cảm biến nhiệt theo nhiệt độ Nhiệt độ 25 50 75 ... 8051: : Dựa kiến thức vi điều khiển,màn hình LCD lập trình ghép nối vi điều khiển với thiết bị ngoại vi , cụ thể ghép nối vi điều khiển 8051 với hình LCD để thị nhiệt độ LCD Để lập trình 8051 dùng...
 • 45
 • 394
 • 0

Thiết kế bộ đohiển thị nhiệt độ trên LCD và máy tính

Thiết kế bộ đo và hiển thị nhiệt độ trên LCD và máy tính
... oC với độ xác ±1 oC  Hiển thị giá trị nhiệt độ lên LCD Hình 3.3 Bộ đo hiển thị nhiệt độ LCD Hiển thị nhiệt độ máy tính Hình 3.4 Hiển thị nhiệt độ máy tính  Cài đặt giá trị lớn nhiệt độ từ phím ... GIỚI THIỆU BỘ ĐO VÀ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ TRÊN LCD VÀ MÁY TÍNH Yêu cầu cần thực hiện:     Mạch điện tử đƣợc thiết kế máy tính phần mềm chuyên dụng Nhiệt độ đo đƣợc hiển thị LCD máy tính Sai số ... LCD Sơ đồ khối đo hiển thị nhiệt độ LCD máy tính: Cảm biến nhiệt LM35 LCD AVR (atmega16) Máy tính keypad WARNING Hình 1.1 Sơ đồ khối đo hiển thị nhiệt độ LCD PC I Khối điều khiển ( Vi điều khiển...
 • 34
 • 2,422
 • 2

Thiết kế và thi công mạch quang báo giao tiếp máy tính theo chuẩn RS485 có nhiệm vụ hiển thị tỉ giá vàng, tỉ giá ngoại tệ lên các LED 7 đoạn, hiển thị thông tin lên LED ma trận

Thiết kế và thi công mạch quang báo giao tiếp máy tính theo chuẩn RS485 có nhiệm vụ hiển thị tỉ giá vàng, tỉ giá ngoại tệ lên các LED 7 đoạn, hiển thị thông tin lên LED ma trận
... II Yêu cầu thi t kế: Thi t kế thi công mạch quang báo giao tiếp máy tính theo chuẩn RS485 nhiệm vụ hiển thị tỉ giá vàng, tỉ giá ngoại tệ lên LED đoạn, hiển thị thông tin lên LED ma trận Dữ liệu ... đoạn hiển thị ngày Khối Led đoạn hiển thị tỉ giá vàng Khối Led đoạn hiển thị tỉ giá ngoại tệ Khối Led đoạn hiển thị tỉ giá vàng ngoại tệ 2/3→3/3: Tìm hiểu khối mạch Led đoạn hiển thị tỉ giá ngoại ... trường theo đề tài mạch quang báo 27/ 02: nhóm chọn ứng dụng chung mạch chạy chữ led đoạn → nhận đề tài mạch quang báo hiển thị LED đoạn hiển thị bảng tỉ giá vàng ngoại tệ kết nối máy tính theo chuẩn...
 • 54
 • 357
 • 0

Thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng PT100 hiển thị kết quả trên LED 7 đoạn

Thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng PT100 hiển thị kết quả trên LED 7 đoạn
... power=power^1; i=0; } }; } 15 KẾT LUẬN Đề tài đạt số vấn đề sau: - Nghiên cứu loại cảm biến đo nhiệt độ - thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng PT 100 - Hiển thị kết đo LED 16 ... HIỆU VÀ ĐO NHIỆT ĐỘ 2.1 MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ Bao gồm: 2.1.1 Khối nguồn cấp 2.1.2 Khối nguồn dòng Cảm biến nhiệt độ PT100 cảm biến nhiệt độ dạng điện trở Khi nhiệt độ thay đổi, giá trị điện trở PT100 ... cường độ xạ nhiệt giảm mạnh nhiệt độ vật giảm Hoả kế dùng chủ yếu để đo nhiệt độ từ 300 - 60000 C cao Để đo nhiệt độ đến 30000 C phương pháp dùng hoả kế khơng phải tiếp xúc với mơi trường đo Ta...
 • 16
 • 2,943
 • 34

THIẾT kế MẠCH đo NHIỆT độ DÙNG PT100 HIỂN THỊ kết QUẢ TRÊN LED 7 đoạn

THIẾT kế MẠCH đo NHIỆT độ DÙNG PT100 HIỂN THỊ kết QUẢ TRÊN LED 7 đoạn
... diễn đàn cơng nghệ, giáo dục KẾT LUẬN Đề tài đạt số vấn đề sau: - Nghiên cứu loại cảm biến đo nhiệt độ - thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng PT 100 - Hiển thị kết đo LED 16 ... cường độ xạ nhiệt giảm mạnh nhiệt độ vật giảm Hoả kế dùng chủ yếu để đo nhiệt độ từ 300 - 60000 C cao Để đo nhiệt độ đến 30000 C phương pháp dùng hoả kế khơng phải tiếp xúc với mơi trường đo Ta ... HIỆU VÀ ĐO NHIỆT ĐỘ 2.1 MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ Bao gồm: 2.1.1 Khối nguồn cấp 2.1.2 Khối nguồn dòng Cảm biến nhiệt độ PT100 cảm biến nhiệt độ dạng điện trở Khi nhiệt độ thay đổi, giá trị điện trở PT100...
 • 16
 • 106
 • 0

Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải (-5VDC đến -24VDC) có hiển thị kết quả trên LED 7 vạch

Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải (-5VDC đến -24VDC) có hiển thị kết quả trên LED 7 vạch
... tạo loại thiết bị đo độ xác cao cần thiết Bằng kiến thức vi xử lý em tiế n hành thực hiê ̣n tập lớn: Thiết kế mạch đo điện áp chiều dải (-5VDC đến -24VDC) hiển thị kết LED vạch Với ... muốn áp ứng yêu cầu đặt việc nghiên cứu, đo lường điện áp chiều Từ điều khiển sử dụng điện cách xác Chương 1: Giới thiệu vấn đề đo điện áp chiều 1.1 Khái niệm đo điện áp Đo điện áp ta dùng thiết ... hoá Điện áp đại lượng quan trọng kĩ thuật điện điện tử, muốn điều khiển thiết bị hay linh kiện điện tử ta phải quan tâm đến điện áp để điều khiển Thị trường sản xuất loại đồng hồ cơ, đo điện áp...
 • 4
 • 2,801
 • 95

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ + 5V đến +24V hiển thị kết quả trên LED 7 đoạn

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ + 5V đến +24V hiển thị kết quả trên LED 7 đoạn
... delay_us (10 0); led2 =1; led1 =led3 =led4 =0; P0=font1[donvi];//font co dau dp delay_us (10 0); led3 =1; led1 =led2 =led4 =0; P0=font[phan1];//font khong co dau dp delay_us (10 0); led4 =1; led1 =led2 =led3 =0; ... 10 0volt giá trị thực tế cần đo (10 0/255)*25=9.803volt 11 3.Khối hiển thị : Khối hiển thị gồm led để hiển thị kết led đơn để hiển thị thang đo đợc chọn Các loại led đợc chọn led A chung chọn led ... phan3=(phan_phan %10 0) %10 ; //hien thi tren led7 for(i=0;i...
 • 20
 • 1,396
 • 14

Thiết kế mạch đo điện áp xoay chiều hiển thị kết quả trên LED 7 đoạn

Thiết kế mạch đo điện áp xoay chiều hiển thị kết quả trên LED 7 đoạn
... xung N3 Kết nhớ vào nhớ 1.3 Nguyên lí mạch đo điện áp xoay chiều Để đo điện áp xoay chiều ta cần phối hợp mạch chỉnh lưu với mạch đo điện áp chiều Điện áp xoay chiều chỉnh lưu thành điện áp chiều ... led đo n Như led đo n nhận liệu bit từ Vi điều khiển để điều khiển hoạt động sáng tắt led đơn nó, liệu xuất điều khiển led đo n thường gọi "mã hiển thị led đo n" Có hai kiểu mã hiển thị led đo n: ... phải led đo n led đơn led đo n có Anode(cực +) Cathode(cực -) nối chung với vào điểm, đưa chân để kết nối với mạch điện cực lại 14 led đơn đưa thành chân riêng, đưa để kết nối với mạch điện Nếu led...
 • 22
 • 1,509
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: đo hiển thị nhiệt độ trên led lcdmạch hiển thị nhiệt độhiển thị nhiệt độ trên thanh status barhiển thị nhiệt độ trên desktophiển thị nhiệt độ trên iphonehiển thị nhiệt độ lên led 7 đoạnhiển thị nhiệt độ trên lcdmạch hiển thị nhiệt độ dùng lm35hiển thị nhiệt độ trên androidthiết kế và thi công mạch nguồn ổn áp 5a có điều chỉnh bảo vệ quá tải và ngắn mạch hiển thị ngõ ra trên led 7 đoạnthiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ 5v đến 24v hiển thị kết quả trên led 7 đoạnhiển thị trên led ma trậnhiển thị chữ trên led ma trậnmô hình quang báo kết hợp với bàn phím hex hiển thị trên led ma trận dùng pic 16f877amach do va hien thi nhiet do dung atmega 16Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học