SKKN môn TLV lớp 5 thể loại văn miêu tả

Một số biện pháp giúp học sinh lớp học thể loại văn miêu tả đạt hiệu cao

Một số biện pháp giúp học sinh lớp học thể loại văn miêu tả đạt hiệu cao
... có bổ sung thêm vài biện pháp lớp phụ trách Phần I: THỰC TRẠNG ĐỀ TÀI Qua ba năm tích cực thực hiện: Một số biện pháp giúp học sinh lớp học thể loại văn miêu tả đạt hiệu cao Tôi theo dõi kết ... Chính lẽ đó, năm học 2010 – 2011, 2011 - 2012 nghiên cứu thực Một số biện pháp nhằm giúp học sinh lớp học thể loại văn miêu tả đạt hiệu cao Năm học 2012 – 2013 này, tiếp tục áp ... thạo nên diễn đạt chưa mạch lạc ý văn nhiều hạn chế Từ thực tế nêu trên, để giúp học sinh học thể loại văn miêu tả đạt hiệu cao Tôi tiến hành thực biện pháp sau: 1/ Hướng dẫn học sinh quan sát...
 • 22
 • 166
 • 0

SKKN kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5b trường tiểu học phước ninh a học tốt phân môn tập làm văn thể loại văn miêu tả thông qua việc hướng dẫn tìm ý và lập dàn ý chi tiết

SKKN kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5b trường tiểu học phước ninh a học tốt phân môn tập làm văn thể loại văn miêu tả thông qua việc hướng dẫn tìm ý và lập dàn ý chi tiết
... nâng cao lực sư phạm cho thân, định chọn đề tài nghiên cứu về: Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Phước Ninh A học tốt phân môn Tập làm văn thể loại văn miêu tả thông qua việc hướng ... thành ý làm văn Hơn n a, giáo viên học sinh ch a nhận thức hết tầm quan trọng hướng dẫn học sinh quan sát, tìm ý, viết đoạn văn nên chất lượng tìm ý lập dàn ý chi tiết thể loại văn miêu tả hạn ... tốt phân môn Tập làm văn, đồng thời giúp học sinh có kỹ quan sát, tìm ý lập dàn ý chi tiết để viết thành đoạn văn miêu tả hay sinh động góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn Tập làm văn...
 • 29
 • 183
 • 0

SKKN kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5b trường tiểu học phước ninh a học tốt phân môn tập làm văn thể loại văn miêu tả thông qua việc hướng dẫn tìm ý và lập dàn ý chi tiết

SKKN kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5b trường tiểu học phước ninh a học tốt phân môn tập làm văn thể loại văn miêu tả thông qua việc hướng dẫn tìm ý và lập dàn ý chi tiết
... nâng cao lực sư phạm cho thân, định chọn đề tài nghiên cứu về: Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Phước Ninh A học tốt phân môn Tập làm văn thể loại văn miêu tả thông qua việc hướng ... thành ý làm văn Hơn n a, giáo viên học sinh ch a nhận thức hết tầm quan trọng hướng dẫn học sinh quan sát, tìm ý, viết đoạn văn nên chất lượng tìm ý lập dàn ý chi tiết thể loại văn miêu tả hạn ... tốt phân môn Tập làm văn, đồng thời giúp học sinh có kỹ quan sát, tìm ý lập dàn ý chi tiết để viết thành đoạn văn miêu tả hay sinh động góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn Tập làm văn...
 • 20
 • 103
 • 0

Tài liệu ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 LẬP DÀN Ý CÁC BÀI VĂN THUỘC THỂ LOẠI VĂN MIÊU TẢ pot

Tài liệu ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 LẬP DÀN Ý CÁC BÀI VĂN THUỘC THỂ LOẠI VĂN MIÊU TẢ pot
... triển khai ý ng nên báo bày, SĐTD giới thiệu phương tiện để hướng dẫn HS lập dàn ý cho văn miêu tả Quá trình thực nghiệm tiến hành nhằm rèn luyện cho HS lớp lập dàn ý văn miêu tả thông qua ... động tạo lập văn miêu tả HS triển khai theo đồ sau: Lập đồ triển khai ý Diễn đạt ý ng (Phần thực hành động) Hình 3: Minh họa “hành động tạo lập văn miêu tả HS tâm, tạo cho HS hứng thú ... chương trình Tiếng Việt lớp bao gồm 26 tiết dành cho việc rèn luyện kĩ viết văn miêu tả hai thể loại tả cảnh tả người Trong hai thể loại này, đối ng miêu tả phong phú, sinh động gần gũi với...
 • 10
 • 3,414
 • 40

SKKN Một số biện pháp dạy tập làm văn thể loại văn miêu tả lớp 4

SKKN Một số biện pháp dạy tập làm văn thể loại văn miêu tả lớp 4
... hn, nú lm cho tõm hn ngi thờm phong phỳ v sõu sc Một số biện pháp dạy tập làm văn - thể loại văn miêu tả lớp Trang: Cu trỳc chng trỡnh lm lp 4: Loi bn - K chuyn - Miờu t: + Khỏi nim miờu t + ... t mt sõn chi ca nhi ng ó c Bn no ỏ lờn tri, (Trng i t õu n) Một số biện pháp dạy tập làm văn - thể loại văn miêu tả lớp Trang: 14 Nh vy cựng l vng trng, l bu tri mi ngi s cm nhn theo cỏi riờng ... thnh tri thc phỏt trin ca hc sinh li cng khú hn Vi lm vn, ngi dy Một số biện pháp dạy tập làm văn - thể loại văn miêu tả lớp Trang: 24 phi gi c tõm hn mỡnh vo bi dy, thy trũ phi cựng m mỡnh vo i...
 • 26
 • 284
 • 1

SKKN Một số biện pháp dạy tập làm văn - thể loại văn miêu tả lớp 4

SKKN Một số biện pháp dạy tập làm văn - thể loại văn miêu tả lớp 4
... c nh sau: Lp S HS 4B 28 4C 25 im gii SL TL% 7,1 3,5 24, 0 24, 0 im khỏ SL TL% 21 ,4 17,9 10 40 ,0 11 44 ,0 im TB SL TL% 13 46 ,4 15 53,5 32,0 28,0 im yu SL TL% 25,1 25,1 8,0 4, 0 Rừ rng i chiu ... bin phỏp dy lm - th loi miờu t lp Trang: 15 hc Gii Khỏ Trung bỡnh Yu SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% sinh Hai 112 34 30 ,4 45 40 ,2 33 29 ,4 Ba 117 40 34, 0 45 38,0 32 28,0 Bn 129 21 16,0 42 32,1 67 51,9 ... hc Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hng Yên, ngh giỏo viờn chủ nhiệm lp 4B v 4C ( chủ nhiệm) tin hnh thc nghim thỏng vi 10 tit lm miờu t Lp 4B thày giỏo Nguyễn Đức Thành ch nhiờm, lp 4C chủ nhiệm Hai...
 • 39
 • 508
 • 3

skkn MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC THỂ LOẠI VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4 trường tiểu học NGHĨA PHÚ

skkn MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC THỂ LOẠI VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4 trường tiểu học NGHĨA PHÚ
... rng rói cho giỏo viờn v hc sinh lp T lớ trờn, tụi ó thc hin mt s bin phỏp nhm giỳp hc sinh lp nâng cao cht lng hc th loi miờu t Mc tiờu ca ti - Nõng cao hiu qu hc th loi miờu t cho hc sinh lp ... tng nghiờn cu Tụi ó tin hnh thc hin ti vi 28 hc sinh lp 4A, trng Tiu hc ng Thanh Oai H Ni i tng kho sỏt - 28 học sinh lớp 4A, trờng Tiểu học Đỗ Động- Thanh Oai- Hà Nội Phm vi v k hoch nghiờn ... 46 *Kt qu kim tra cui HKI nm hc 2013 20 14: Tng s hc sinh 28 im gii ( - 10 ) TS % im khỏ (7-8) TS % im Trung bỡnh ( - ) TS % 14 10 35 12 44 Kt qu kim tra gia HKII nm hc 2013 20 14: Tng s hc sinh...
 • 28
 • 196
 • 0

BÁO CÁO Kết quả thực hiện sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT THỂ LOẠI VĂN MIÊU TẢLỚP 4 ; 5

BÁO CÁO Kết quả thực hiện sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT THỂ LOẠI VĂN MIÊU TẢ Ở LỚP 4 ; 5
... TIỂU HỌC A KIẾN THÀNH Độc lập – Tự – Hạnh phúc Kiến Thành, ngày 24 tháng 09 năm 20 15 BÁO CÁO Kết thực sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến kỹ thuật nghiên cứu ... số biện pháp giúp học sinh lớp học tập có hiệu Tập làm văn miêu tả Với lý trên, tơi chọn viết đề tài : “ Một số biện pháp giúp học sinh học tốt thể loại văn miêu tả lớp ; ”, trước hết giúp nâng ... mơn Tiếng Việt lớp tổ chun mơn VII.MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG: Biện pháp áp dụng cho thể loại văn miêu tả phân mơn tập làm văn mơn Tiếng Việt lớp ; Để dạy học có hiệu Tập làm văn Tiểu học ( văn miêu tả lớp...
 • 19
 • 995
 • 0

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh lớp 4 học loại văn miêu tả đạt hiệu quả cao

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh lớp 4 học loại văn miêu tả đạt hiệu quả cao
... pháp nghệ thuật văn miêu tả để văn thêm phần hấp dẫn Chính lẽ đó, năm học 2008 – 2009, 2009 - 2010 nghiên cứu thực Một số biện pháp nhằm giúp học sinh lớp học thể loại văn miêu tả đạt hiệu cao ... 76% - Năm 2009 – 2010: Học sinh làm văn miêu tả đạt giỏi 42 ,3%, học sinh trung bình yếu 57,7% - Nam học 2010 – 2011: Số học sinh làm văn miêu tả đạt giỏi 47 ,4% , lại học sinh trung bình yếu 52,6% ... hiện: Một số biện pháp giúp học sinh lớp học thể loại văn miêu tả đạt hiệu cao Tôi theo dõi kết khảo sát đầu năm sau: Giỏi SL TL% 2008–2009 25 2009–2010 26 11,5 2010–2011 19 15,8 Từ bảng số liệu...
 • 22
 • 722
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy tập làm văn - thể loại văn miêu tả lớp 4

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy tập làm văn - thể loại văn miêu tả lớp 4
... sõu sc Một số biện pháp dạy tập làm văn - thể loại văn miêu tả lớp Trang: Cu trỳc chng trỡnh lm lp 4: Loi bn - K chuyn - Miờu t: + Khỏi nim miờu t + Miờu t vt + Miờu t cõy ci + Miờu t vt - Cỏc ... thut so sỏnh: - Thõn da bc phch thỏng nm Qu da - n ln nm trờn cao Một số biện pháp dạy tập làm văn - thể loại văn miêu tả lớp Trang: 16 ờm hố hoa n cựng Tu da - chic lc chi vo mõy xanh - Ming ci ... v cu to ng phỏp: - Cõu khụng thnh phn: + Nhng bụng hoa thm ngỏt Một số biện pháp dạy tập làm văn - thể loại văn miêu tả lớp Trang: 11 + Trờn cỏnh ng lng, chy dc theo sụng - Cõu tha thnh phn...
 • 26
 • 181
 • 0

mở rộng vốn từ hán việt có trong các bài tập đọc thuộc thể loại văn miêu tả trong sách giáo khoa tiếng việt lớp 4

mở rộng vốn từ hán việt có trong các bài tập đọc thuộc thể loại văn miêu tả trong sách giáo khoa tiếng việt lớp 4
... II Lớp từ Hán Việt tập đọc thuộc thể loại văn báo chí sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, Tiếng Việt lớp Đề tài :Mở rộng vốn từ Hán- Việt qua văn tập đọc thuộc thể loại báo chí chương trìnhTiếng ... không sức học sinh Mở rộng vốn từ Hán Việt số tập đọc thuộc thể loại văn miêu tả sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, 5 2.1 Tập đọc lớp 4: 2.1.1 Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa (tập 2, trang 21) ... với cách miêu tả tĩnh 1.6 Cách nhận diện từ Hán Việt 1.6.1 vào giới thuyết, hạn định từ Hán Việt - Từ Hán Việt phải từ gốc Hán - Từ Hán Việt phải vỏ ngữ âm âm Hán Việt Âm Hán Việt âm Hán Việt...
 • 35
 • 363
 • 0

phương pháp làm bài thể loại văn miêu tả

phương pháp làm bài thể loại văn miêu tả
... theo thứ tự thời gian (điều thấy trước, diễn trước tả trước); theo thứ tự tâm lí (nét ý nhiều cho quan trọng tả trước) Đó phần thân Một văn miêu tả hoàn chỉnh phải gồm đủ phần: MB, TB, KB ... tìm từ ngữ để diễn tả sinh động điều quan sát – Cân nhắc để chọn thứ tự xếp chi tiết tả mà coi thích hợp Thông thường, ta trình bày theo thứ tự không gian (từ bao quát toàn thể đến phận chi tiết, ... Nhằm đạt yêu cầu trên, cần làm tốt việc đây: – Quan sát trực tiếp tỉ mỉ cảnh, vật, người định tả: Sự tiếp xúc hàng ngày cho ta nhận biết hời hợt, chung chung,...
 • 2
 • 52
 • 0

SKKN PHAN MON TLV LOP 5

SKKN PHAN MON TLV LOP 5
... SKKN: ” Hướng dẫn HS quan sát, tìm ý lập dàn chi tiết viết đoạn văn tả cảnh – lớp 5 Cuối năm 13,73 13 25, 49 21 41,18 10 19,6 - Việc dạy tập làm văn ... cánh đồng , nương rẫy).Tôi kiểm tra làm học sinh lớp 5A1 thu kết sau: + Số học sinh lập dàn ý viết đoạn văn hay theo dàn ý lập Đạt tỉ lệ 15, 38% + Số học sinh lập dàn ý chưa viết đoạn văn chưa ... biết lập đoạn văn 12 bài.Chiếm tỉ lệ 46, 15 % Như tỉ lệ học sinh chưa biết lập dàn ý chưa viết đoạn văn cao Nguyên nhân tồn tại: - Giờ học quy định (35phút/tiết) phần luyện tập thực hành sửa sai...
 • 8
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn môn toán lớp 5đề tài skkn môn toán lớp 5skkn một số kinh nghiệm dạy học văn miêu tả cho hs lớp 4 5một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 thể hiện tốt bài tập làm văn tả cảnhtlv lop 5 tra bai van ta banskkn dạy tập làm văn lớp 3 hay về văn miêu tảdua vao hinh anh mieu ta trong bai buoi hoc cuoi cung trang 49 tap 2 lop 60 viet bai van mieu ta thay giao ha menbai van mau lop 4 de bai van mieu ta cay coibài giảng điện tử môn toán lớp 5 bài vận tốclàm thế nào để học tốt môn toán lớp 5skkn bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 5giáo án điện ử môn tạp làm văn lớp 5 tuần 2 bài luyện tập tả cảnhlàm thế nào để học giỏi môn toán lớp 5thuyết minh về một thể loại văn học lớp 8thuyết minh về 1 thể loại văn học lớp 8chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học