Lý thuyết về thứ tự phản ứng

NHỮNG LUẬN ĐIỂM THUYẾT VỀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG GIỮA THUỐC THỬ HỮU CƠ VÀ ION VÔ CƠ

NHỮNG LUẬN ĐIỂM LÝ THUYẾT VỀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG GIỮA THUỐC THỬ HỮU CƠ VÀ ION VÔ CƠ
... kết luận sau: Màu phản ứng thuốc thử hữu ion nguyên nhân: ⎯ Tác dụng nhóm mang màu phân tử thuốc thử ⎯ Tác dụng mang màu ion Nếu phân tử thuốc thử có chứa nhóm mang màu thân thuốc thử có ... có màu phản ứng màu biến đổi (đôi tăng cường độ) màu thuốc thử Nếu ion có tác dụng mang màu (ion có màu) phản ứng màu xảy ion kim loại thuốc thử không màu Do xuất phản ứng màu thuốc thử không ... phân với phản ứng tạo phức thuốc thử hữu chứa nhóm –OH, tương tự phản ứng tạo sunfua với phản ứng tạo phức thuốc thử hữu nhóm SH, tương tự thuốc thử loại RaSO3H2 với H3AsO4, tương tự phản ứng tạo...
 • 19
 • 473
 • 0

Những luận điểm thuyết về cơ chế phản ứng giữa thuốc thử hữu cơ và ion vô cơ

Những luận điểm lý thuyết về cơ chế phản ứng giữa thuốc thử hữu cơ và ion vô cơ
... –OH < –NH2 < (CH3)2N– < (C2H5)2N– < C6H5–NH– Nh ng ion có tác d ng mang màu óng góp ph n c a vào màu s c c a h p ch t t o thành gi a ion v i thu c th h u (b ng 4.2) B ng 4.2 Nhóm mang màu ... ng ) màu thu c N u ion có tác d ng mang màu (ion có màu) ph n ng màu có th x y a ion kim lo i thu c th không màu Do ó không th xu t hi n ph n ng màu a thu c th không màu ion kim lo i tác d ... ph i ph thu c vào bán kính ion kim lo i Do v y, n u so sánh nh ng ion có c u t o l p v i n t gi ng ta d dàng nh n th y, bán kính ion kim lo i l n s chuy n d ch λmax c a ph c ti n ion l n nh t)...
 • 20
 • 452
 • 1

day du ly thuyet ve danh tu trong tieng anh

day du ly thuyet ve danh tu trong tieng anh
... travel agent – travel agents – Khi “man” “woman” từ danh từ ghép hai từ danh từ ghép phải chuyển thành số nhiều man driver – men drivers woman driver – women drivers – Từ chuyển sang số nhiều danh ... mother–in–law, commander-in-chief, passer-by… Danh từ đếm danh từ không đếm Danh từ đếm – Là danh từ đếm Ví dụ: girl, picture, cat, chair, tree, apple – Trước danh từ số dùng “a/an” Ví dụ: That’s a good ... man… – Cộng thêm danh từ hay đại từ thuộc giống đực giống vào danh từ giống chung: boy-cousin, girl-cousin, she-wolf, he-wolf – Thêm vào danh từ giống đực (để chuyển thành danh từ giống cái)...
 • 8
 • 987
 • 43

CƠ SỞ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH
... chia thành bốn loại: • Phân tích xu hướng • Phân tích dự báo (phân tích tính hợp lý) Phân tích tỷ suất • Phân tích hồi quy Chúng ta mô tả sau: Thủ tục phân tích Mô tả Phân tích xu Sử dụng biến ... 1.1.4 Phân loại thủ tục phân tích 17/161 Thủ tục phân tích đóng vai trò quan trọng việc nhận xu hướng thay đổi công việc kinh doanh, cụ thể tình hình tài khách hàng Tuy nhiên, để thực thủ tục phân ... Điều quan trọng hơn, thủ tục phân tích phương pháp cần thực để hạn chế rủi ro kiểm toán, giảm bớt khối lượng công việc 1.1.3 Các yếu tố thủ tục phân tích Một thủ tục phân tích bao gồm yếu tố:...
 • 37
 • 195
 • 0

CƠ SỞ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN TÀI CHÍNH
... kiểm tốn tài 1.2 luận chung thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài 1.2.1 Bản chất vai trò thủ tục phân tích Theo chuẩn mực kiểm tốn quốc tế 520 thủ tục phân tích (ISA 520), thủ tục phân tích ... trọng nữa: tiến hành thủ tục kiểm tra chitiết b) Các loại hình thủ tục phân tích Có loại thủ tục phân tích chính: phân tích xu hướng, phân tích dự báo phân tích tỷ suất • Phân tích xu hướng: Là ... chênh lệch kiểm tra kiểm tốn viên 1.3 Phương thức tính tốn tài liệu kiểm tốn viên để tính tốn Vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn khoản mục doanh thu 1.3.1 Vai trò thủ tục phân tích kiểm tốn khoản...
 • 20
 • 166
 • 0

Hệ thống thuyết về Nguyên tử

Hệ thống Lý thuyết về Nguyên tử
... có Z ≤ 82 2/ Ngun tử khối Ngun tử khối trung bình a/ Ngun tử khối (M) Ngun tử khối khối lượng tương đối ngun tử, số khối hạt nhân M=A b/ Ngun tử khối trung bình ( M ) Ngun tử khối trung bình ... ngun tử hay phân tử lượng cần thiết để tách điện tử từ ngun tử hay phân tử trạng thái Một cách tổng qt hơn, lượng ion hóa thứ n lượng cần thiết để tách điện tử thứ n sau tách (n-1) điện tử Trạng ... 3s2 3p5 Gọi tên nguyên tố Nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm? Vì sao? Đối với nguyên tử, lớp e liên kết với hạt nhân chặt nhất, yếu nhất? Có thể xác đònh khối lượng nguyên tử nguyên tố không?...
 • 23
 • 264
 • 0

Bài giảng thuyết trường điện từ: Phản xạ và tán xạ sóng phẳng

Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Phản xạ và tán xạ sóng phẳng
... th y tinh cú n2 = 1,45 p = 326 , p = 244 p p 244 326 p = = = 0,144 p + p 244 + 326 Pphản xạ Ptới Pkhúc xạ Ptới = p = (0,144) = 0, 021 = p = (0,144)2 = 0,979 Ph n x & tỏn x súng ph ng 36 Ph ... cos 30 260 s = = = 277 cos cos 20, 2 s 1s 277 435 s = = = 0, 222 s + 1s 277 + 435 Pphản xạ Ptới Pkhúc xạ Ptới = s = (0, 222) = 0, 049 = s + + k1 E10 + E z10 E z10 + H10 = (0, 222) = 0,951 ... H10 1 ' z 2 2 1' E10 k1 H 20 E20 E z 20 k2 x Phõn c c p, TM 37 Ph n x c a súng t i xiờn (10) Phản xạ to n phần: = = cos = sin n1 sin = n2 sin 2 n1 cos = sin n2 p = j p p = cos...
 • 45
 • 1,585
 • 4

Các thuyết về đầu trực tiếp nước ngoài (FDI)

Các lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
... Những thuyết dựa không hoàn hảo thị trường 1.3.1 Tổ chức công nghiệp (hay gọi thuyết thị trường độc quyền): thuyết tổ chức công nghiệp Stephen Hymer Charles Kindleberger nêu Theo thuyết ... FDI nước, khu vực, thời kỳ khác Sự khác bắt nguồn từ việc nước bước trình phát triển Dunning phát vào năm 1979 1.6 thuyết bước phát triển đầu (Investment Development Path IDP): Theo thuyết ... thấy luồng FDI Giai đoạn 2: luồng vào FDI bắt đầu tăng lợi L hấp dẫn nhà đầu tư: sức mua nước bắt đầu tăng, sở hạ tầng cải thiện … FDI bước chủ yếu đầu vào sản xuất để thay nhập ngành khai thác...
 • 5
 • 4,349
 • 75

thuyết về Đại từ ôn thi TOEIC

Lý thuyết về Đại từ ôn thi TOEIC
... theirs • Đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + danh từ Ví dụ: This is our room = this is ours (Đây phòng chúng tôi) You’ve got my pen Where’s yours? (Bạn vừa cầm bút tớ Bút bạn đâu rồi?) 2.4 Đại từ phản ... nhằm xác định vị trí danh từ người nói Khi tính từ dùng độc lập, danh từ theo sau, trở thành đại từ định (demonstrative pronouns) • Ngoài việc thay cho danh từ, đại từ định cho người nghe khái ... họ đến) 2.6 Đại từ định (Demonstrative pronouns) • Gồm: this, that, these, those… • Tính từ định (demonstrative adjectives) “this, that” số nhiều chúng “these, those” dùng trước danh từ nhằm xác...
 • 3
 • 786
 • 10

ng cơ học tập theo thuyết về sự tự quyết docx

ng cơ học tập theo lý thuyết về sự tự quyết docx
... hỏi Nh ng yếu tố tác đ ng đến đ ng tự ng ời học 1) Phong cách, ng n ng mối quan hệ liên cá nhân Một số nghiên cứu phong cách ng n ng ng ời hư ng dẫn có ảnh hư ng đến đ ng bên ng ời học /ng ời ... mang tính tự thư ng áp d ng phư ng pháp học tập có hiệu quả, có thái độ, tình cảm tích cực học đư ng kết học tập tốt 1) Đ ng tự phư ng pháp học tập hiệu Trong nghiên cứu học sinh tiểu học Nhật ... này, đ ng bên hai loại đ ng bên (điều chỉnh đ ng điều chỉnh hợp nhất) loại đ ng mang tính tự Vai trò đ ng tự việc học tập Rất nhiều nghiên cứu dựa thuyết tính tự học sinh có đ ng học tập mang...
 • 6
 • 632
 • 4

Tóm tắt thuyết và bài tập Phản ứng hoá học, phản ứng oxi hóa khử, điện phân, tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học

Tóm tắt lý thuyết và bài tập Phản ứng hoá học, phản ứng oxi hóa khử, điện phân, tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học
... electron, cú s oxi hoỏ tng -S B Cht oxi hoỏ l cht nhn electron, cú s oxi hoỏ gim -S C Cht kh tham gia quỏ trỡnh kh -S D Cht oxi hoỏ tham gia quỏ trỡnh oxi hoỏ -S E Khụng th tỏch ri quỏ trỡnh oxi hoỏ ... electron, cú s oxi hoỏ tng B Cht oxi hoỏ l cht nhn electron, cú s oxi hoỏ gim C Cht kh tham gia quỏ trỡnh kh S D Cht oxi hoỏ tham gia quỏ trỡnh oxi hoỏ S E Khụng th tỏch ri quỏ trỡnh oxi hoỏ v quỏ ... khụng khớ vo l ng khớ oxi B Khi cn bp than, ngi ta y np bp lũ lm cho phn ng chỏy ca than chm li C Phn ng oxi hoỏ lu hunh ioxit to thnh lu hunh trioxit din nhanh hn cú mt vanai oxit (V2O5) D Nhụm...
 • 23
 • 423
 • 0

Tiểu luận phương pháp toán trong tin học THUYẾT LOGIC VỊ TỪỨNG DỤNG

Tiểu luận phương pháp toán trong tin học LÝ THUYẾT LOGIC VỊ TỪ VÀ ỨNG DỤNG
... tượng toán học chẳng hạn tập hợp số chứng minh toán học tính toán Ngành thường chia thành lĩnh vực thuyết mô hình(model theory), thuyết chứng minh(proof theory), thuyết tập hợp thuyết ... Kết luận Mặc dù logic vị từ số hạn chế, chưa ứng dụng nhiều logic mờ, chưa phải đỉnh cao logic học điều mà logic vị từ cống hiến thực to lớn, sở logic chung tư xác, đặc biệt lĩnh vực toán học ... người ta phân biệt luận hợp luận có chỗ không hợp Theo truyền thống, logic nghiên cứu nhánh triết học Từ kỉ 19, logic nghiên cứu toán học luật Gần logic áp dụng vào khoa học máy tính trí...
 • 23
 • 231
 • 0

Xem thêm