ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học Hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên ngoại ngữ

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Tiếng anh Thương mại nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Tiếng anh Thương mại nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng
... NGHIấN CU KHOA HC CP C S NM 2011 NÂNG CAO Kỹ NĂNG THUYếT TRìNH CHO SINH VIÊN TIếNG ANH THƯƠNG MạI NHằM ĐáP ứNG YÊU CầU CủA CáC NHà TUYểN DụNG Mã Số: T2011.21 CHủ NHIệM Đề TàI: PHM TH THANH THY ... cung cp cho sinh viờn k nng ngụn ng, va ging gii cho sinh viờn v kin thc kinh t, kinh doanh dy k nng ngụn ng thỡ s hiu qu hn rt nhiu Mt xut na cho phớa Khoa v B mụn ph trỏch chuyờn mụn cho sinh ... sinh viờn TATM ú l Khoa v B mụn nờn to mt mng li liờn h cho cu sinh viờn Trong h thng ny, cu sinh viờn cú th t cho nhng sinh viờn ang hc c bit l nhng sinh viờn nm cui, nhng sinh viờn ny cú nh...
 • 82
 • 1,269
 • 1

ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của các DOANH NGHIỆP vận tải BIỂN tại hải PHÒNG THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của các DOANH NGHIỆP vận tải BIỂN tại hải PHÒNG THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP
... thể đề ra, cần thiết phải có đề tài nghiên cứu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vận tải biển Hải Phòng Vì tác giả lực chọn đề tài Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vận tải biển Hải Phòng: Thực ... vực kinh doanh vận tải biển Hệ thống quy định sách quan có thẩm quyền hoạt động kinh doanh vận tải biển phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vận tải biển địa bàn Hải Phòng. Từ đề ... quan đến hoạt động kinh doanh; Đưa lý thuyết kinh doanh vận tải biển vấn đề có liên quan đến vận tải biển Chương 2: Thực trạng hoạt động doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển địa bàn Hải Phòng Trên...
 • 73
 • 56
 • 1

Đề tài Nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Thọ

Đề tài Nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Thọ
... triển Nông thôn, chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2013 thực tốt hoạt động huy động vốn đánh giá chi nhánh có hoạt động huy động vốn hệ thống Tổng lượng vốn huy động Chi nhánh Phú Thọ qua năm liên ... -Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Phú Thọ Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Huy động vốn Ngân ... hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Phú Thọ Chương 3: Một số giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Phú Thọ...
 • 84
 • 656
 • 7

Đề tài nghiên cứu khoa học - Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam

Đề tài nghiên cứu khoa học - Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam
... cu v nng lc cnh tranh phõn tớch cỏc khớa cnh nh: phõn loi, cỏc cp nng lc cnh tranh, cỏc tiờu phn nh nng lc cnh tranh, v nhõn t tỏc ng n nng lc cnh tranh Cỏc nghiờn cu in hỡnh l: - Liờn kt gia ... trin cụng nghip h tr Vit Nam - Mt s chớnh sỏch ThS Nguyn Th Thu Huyn, nghiờn cu viờn Tp Qun lý kinh t - Nõng cao nng lc cnh tranh ca mt s ngnh hng xut khu ch lc ca Vit Nam, ThS Trn Thanh Bỡnh, ... through Technology) - Montgomery Research Inc., Vol 2,pp 4 1-4 4) McKinsey Global (2011), Vietnam Supply Chain insight, SCM: Aheading Threads, No 16, January 2001, pp 3 4-3 7 - Michael E Porter (1990),...
 • 117
 • 241
 • 0

De tai nghien cuu khoa hoc tac dong

De tai nghien cuu khoa hoc tac dong
... ging dy kin thc khoa hc bng li núi v s dng sỏch giỏo khoa, rt ớt quan tõm n s dng thớ nghim trc hc sinh Giỏo viờn a kt lun khoa hc mt cỏch ỏp t m hc sinh cha c chng kin cỏc hin tng khoa hc xy Chớnh ... hc - S dng thớ nghim dy hc khoa hc lp giỳp hc sinh phỏt huy tớnh tớch cc sỏng to hc - S dng thớ nghim dy hc khoa hc lp giỳp hc sinh cú k nng so sỏnh i chiu cỏc kin thc khoa hc vi ng dng thc t ca ... s dng thớ nghim, trao i cỏch thc hin ti - Ti liu s dng: + Sỏch giỏo khoa , sỏch giỏo viờn + Chuyờn bi dng giỏo viờn dy khoa hc lp theo phng phỏp i mi + Cụng c thớ nghim cú sn v t lm - Thi gian...
 • 13
 • 55
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khối khách hàng cá nhân tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội

Đề tài nghiên cứu khoa học giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khối khách hàng cá nhân tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội
... chung cho vay khối khách hàng nhân Sở giao dịch Vietcombank – chi nhánh Nội Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay khối khách hàng nhân Vietcombank – chi nhánh Nôi Đối tượng nghiên ... THƢƠNG VIỆT NAM thƣơng Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Tên giao dịch: ... ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH...
 • 88
 • 419
 • 2

đề tài nghiên cứu khoa học một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tình huống tại nhà khách hải quân – công ty hải thành

đề tài nghiên cứu khoa học một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tình huống tại nhà khách hải quân – công ty hải thành
... công tác quản trị nhân lực Nhà khách Hải Quân Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Nhà khách Hải Quân  Từ vận dụng lý luận quản trị nhân vào công tác quản lý sử dụng nguồn ... ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC tình Nhà khách Hải Quân công ty Hải Thành làm đề tài nghiên cứu khoa học với mục tiêu:  Nghiên cứu sở lý luận công tác quản trị nhân khách sạn  Phân tích ... ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC cá nhân, phát huy tối đa lực người lao động cao hiệu kinh doanh khách sạn 1.4.2 Nội dung quản trị nhân lực khách sạn Thực chất vấn đề quản trị nhân lực khách sạn công...
 • 77
 • 392
 • 3

Đề tài nghiên cứu khoa học: CƠ HỘI TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT – GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI (Nghiên cứu trường hợp thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Đề tài nghiên cứu khoa học: CƠ HỘI TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT – GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI (Nghiên cứu trường hợp thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
... nhóm nghiên cứu chọn để tài: Nghiên cứu hội tiếp cận dịch vụ hội người khuyết tật Giải pháp công tác hội (Nghiên cứu trường hợp thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” để làm rõ vấn đề ... GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI NHẰM NÂNG CAO CƠ HỘI TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 40 3.1 Giải pháp 1: Giúp NKT tiếp cận dịch vụ ... nhu cầu tiếp cận dịch vụ hội người khuyết tật; Đánh giá hội khả tiếp cận dịch vụ hội NKT thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Từ đó, nhóm tác giả đề giải pháp Công tác hội việc trợ...
 • 68
 • 266
 • 0

Ảnh hưởng của sự chuyển đổi cơ cấu sở hữu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Ảnh hưởng của sự chuyển đổi cơ cấu sở hữu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... tượng nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu xác định tác động chuyển đổi sở hữu đến kết SX-KD doanh nghiệp, nghiên cứu ảnh hưởng cấu sở hữu đến kết sản xuất kinh doanh xác định tác nhân tạo thay đổi Đối ... nghiệp Các nghiên cứu gợn nhiều nước giới cấu sở hữu nhân tố chủ yếu ảnh hương đến kết SX-KD doanh nghiệp Các kết nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp cấu sở hữu hỗn hợp (DNNN CPH), sở hữu Nhà nước ... ta Nghiên cứu ảnh hưởng chuyển đổi cấu sở hữu DNNN đến kết hoạt động doanh nghiệp Do giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp nhà hoạch định sách hiểu biết đầy đủ chất trình chuyển đổi cấu sở hữu DNNN...
 • 89
 • 552
 • 2

Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu của việt nam khi việt nam là thành viên của WTO đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu của việt nam khi việt nam là thành viên của WTO đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... tiến xuất lộ trình Việt nam gia nhập WTO Chương 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến xuất Việt Nam Chương 3: Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất Việt Nam Việt Nam thành viên WTO ... NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 23 25 Hoạt động xúc tiến xuất Pháp 25 Hoạt động xúc tiên xuất Nhật Bản 28 Hoạt động xúc tiên xuất H n Quốc 30 Hoạt động xúc tiến xuất Thái Lan 35 Hoạt động xúc tiến xuất Malaysia ... giả nghiên cứu hoạt động xúc tiến xuất Việt Nam từ năm 1990 đến đề xuất giải pháp để đẩy mạnh hoạt động tới năm 2010 Về phạm vi nội dung nghiên cứu, đề tài không tập trung nghiên cứu hoạt động xúc...
 • 165
 • 421
 • 0

Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro giá cả tài chính trong kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro giá cả tài chính trong kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... quan hoạt động quản rủi ro giá tài kinh doanh xuất doanh nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO GIÁ CẢ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (1993 - 2005) Trong ... động xuất doanh nghiệp - Phương pháp quản rủi ro giá tài - Hoạt động quản rủi ro giá tài kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Tuy nhiên, rủi ro giá phạm ... khác 55 2.2.2 Rủi ro tỷ giá hoạt động xuất 57 2.2.3 Rủi ro lãi suất hoạt động xuất 59 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO GIÁ CẢ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (1993 -...
 • 154
 • 392
 • 0

Các khu công nghiệp, khu chế xuất việt nam hiệu quả hoạt động và xu hướng phát triển đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Các khu công nghiệp, khu chế xuất việt nam hiệu quả hoạt động và xu hướng phát triển đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... thực phát triển cân dối lãnh thổ Các KCN - KCX Việt Nam - hiệu quà hoạt động xu hướng phát triển Chương ít: Hiệu quà hoạt dộng KCN • KCX Việt Nam 22 CHƯƠNG HAI HIỆU QUẢ C Ủ A CÁC KCN - KCX VIỆT NAM ... Chương ba: Xu hướng phát triển giải pháp nâng cao hiộu quà hoạt động KCN Việt Nam 78 3.1 Các xu hướng phát triển đến năm 2020 78 3.1.1 Những xác định xu hướng 78 3.1.2 Những xu hướng phát triển KCN ... dựa vào: "Tổng kết tình hình hoạt động khu cóng nghiệp, khu chế xu t năm 2003 phương hướng phát triển thời gian tới", Bộ Kế Hoạch Đẩu Tư, \ữ/2003, 3/2004; Kỷ yếu khu- cõng nghiệp - khu chế xu t Việt...
 • 173
 • 271
 • 0

Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở việt nam thực trạng và giải pháp đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở việt nam  thực trạng và giải pháp đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... thương mại hoạt động xuất nhập Việt nam: Thực trạng giải pháp" làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Đ ố i tượng phạm vi nghiên cứu Ì Đ ề tài tập trung vào việc nghiên cứu hoạt động xuất nhập thực ... hướng sử dụng trung gian thương mại hoạt động 106 UI xuất nhập kh u Il.Các giải pháp nhằm sử dụng cách hữu hiệu trung gian thương mại 113 hoạt động xuất nhập Việt nam thời gian tới I.Các giải pháp ... 2005 mê BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁP Bộ SỬ DỤNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHAU VIỆT NAM THỰC TRANG VÀ GIẢI PHÁP Mã số:...
 • 159
 • 693
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu khoa học về thưc trạng kỹ năng mềm của sinh viênđề tài nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớpde tai nghien cuu to chuc hoat dong nhan thuc trong day hoc vat lyđề tài nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môntrường tiểu họcde tai nghien cuu khoa hoc ve bao hiem xa hoi cho nguoi lao dongthực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các hợp đồng đã được ký kết và tham gia nghiệm thu các đề tàiđề tài nghiên cứu khoa học nông nghiệpđề tài nghiên cứu khoa học sinh viên kế tón bán hàng và xác định kết quả tại một doanh nghiệp thương mại hoặc sản xuấtthực tập thực hiện các chuyên đề đề tài nghiên cứu khoa học trong rừngthực hành thực tập thực hiện các chuyên đề đề tài nghiên cứu khoa học trong rừngthủ tục đăng ký hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệthủ tục tuyển chọn xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 20062010thủ tục tuyển chọn xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn độc lập cấp nhà nướcác đề tài nghiên cứu khoa họcđề tài nghiên cứu khoa học khoa kinh tế luậtDE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 209Bảo hiểm sức khỏe được hạch toán vào khoản chi phúc lợi (30.72KB)DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 485Đồ án ngành hệ thống điện vương xuân mừngHDC DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUCĐồ án ngành hệ thống điện trần ngọc dựĐồ án ngành hệ thống điện nguyễn văn namGiáo trình phương pháp tínhĐồ án ngành hệ thống điện do van minhBài giảng cấu trúc máy tínhGIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC máy TÍNHDE THI DIEN TAP 2017 NGU VAN CHINH THUC (10.5)HDC DIEN TAP 2017 NGU VAN CHINH THUCDE THI DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUC MA DE 209DE THI DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUC MA DE 357HDC DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUCThông tư 67 CM kiểm toán VN về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (443KB)SANG KIEN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNGDE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 357Đồ án hệ thống điện hoàng chung nam