ÔN TẬP KHOA HỌC VẬT LIỆU GTVT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC VẬT LIỆU HỌC ĐẠI CƯƠNG pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC VẬT LIỆU HỌC ĐẠI CƯƠNG pot
... điểm vật liệu từ cứng Trả lời : Vật liệu từ cứng vật liệu sắt từ, khó khử từ khó từ hóa Ý nghĩa tính từ “cứng” thuộc tính từ khó khử từ khó bị từ hóa, ko xuất phát từ tính vật liệu từ -Nó vật liệu ... thuận từ Câu 16 : Thế vật liệu từ mềm, nêu t/c vật liệu từ mềm Vật liệu từ mềm vật liệu sắt từ, "mềm" phương diện từ hóa khử từ, có nghĩa dễ từ hóa dễ khử từ Tính chất  Vật liệu áp điện có từ ... tính chất sắt điện áp điện vật liệu Trả lời: Nhóm vật liệu mang tính phân cực tự phát tức phân cực vắng mặt điện trường gọi vật liệu sắt điện Tính chất: + Trong vật liệu sắt điện, có tồn mômen...
 • 32
 • 1,177
 • 8

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG MÔN KHOA HỌC VẬT LIỆU ĐẠI CƯƠNG ppsx

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG MÔN KHOA HỌC VẬT LIỆU ĐẠI CƯƠNG ppsx
... Bravais IV Câu hỏi ôn tập chương 2+3+4 Câu 1: Nêu cấu trúc vùng lượng vật liệu Câu 2: Nêu đặc tính dẫn điện kim loại, gốm polyme Câu 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt dung vật liệu Câu 4: Thế ... siêu dẫn Câu 9: Laser gì, ứng dụng laser Câu 10: Nêu tính chất quang học vật liệu phi kim loại Câu 11: Nêu tính chất quang học kim loại, giải thích Câu 12: Nêu ứng dụng tượng quang học mặt sau: ... phản sát từ, feri từ Câu 5: Ứng dụng vật liệu từ thực tế Câu 6: Giải thích đường cong từ trễ thông qua khái niệm domen từ Câu 7: Phân biệt từ cứng gì, từ mền Nêu ứng dụng? Câu 8: Nêu đặc điểm...
 • 2
 • 486
 • 3

Cơ sở khoa học vật liệu ví dụ và bài tập về giản đồ pha

Cơ sở khoa học vật liệu  ví dụ và bài tập về giản đồ pha
... 14 Vẽ tổ chức tế vi pha sau giản đồ hợp kim Cu-Ag a) 40 % kl Ag 900 oC, 780 oC, 778 oC b) 71,9 % kl Ag 778 oC c) 95 % kl Ag 779 oC, 500 oC BÀI TẬP GIẢN ĐỒ PHA Cho giản đồ pha hệ hai cấu tử a) ... Bản chất pha α a) Dung dịch rắn xen kẽ b) Dung dịch rắn thay c) Pha trung gian d) Pha liên kết kim loại B Cho giản đồ pha hệ Sn – Pb sau Xét hợp kim 46% Sn –54% Pb Ở 44 oC hệ tồn dạng pha a) L ... tinh E làm nguội từ lỏng c) Tính lượng pha α β tinh E’ Cho giản đồ pha cấu tử A B hòa tan có hạn trạng thái lỏng a) Hãy điền tồn pha khu vực trống giản đồ b) Khi Hợp kim có thành phần 60% A 40...
 • 10
 • 2,024
 • 20

Cơ sở khoa học vật liệu ví dụ và bài tập về tính chất cơ

Cơ sở khoa học vật liệu  ví dụ và bài tập về tính chất cơ
... Cho bảng số liệu sau (K = σ Πa ): Vật liệu Độ bền đứt, MPa Độ bền chảy, MPa m Al 7075 – T6 28 525 Thép 300 66 2.100 a) Các vật liệu có chứa vết nứt dạng đường hầm dài 1,7 mm Hỏi vật liệu đứt trước ... b) Hai loại vật liệu thường sử dụng ngành hàng không với ứng suất làm việc theo thiết kế 70% độ bền chảy Thiết bị kiểm tra phát vết nứt chiều dài vết nứt lớn 1,5 mm Hòi vật liệu sử dụng an toàn ... tâm phẳng phép thử kéo Tính ứng suất cho phép tối đa mà không bị đứt Biết độ bền chảy vật liệu 900 MPa, bề dày phẳng cm Giải: Đối với vết nứt dạng đồng xu cường độ ứng suất tính theo: K = 2σ a /...
 • 9
 • 605
 • 9

ÔN TẬP PHẦN POLIME & VAT LIEU POLIME HÓA HỌC 12 THPT

ÔN TẬP PHẦN POLIME & VAT LIEU POLIME HÓA HỌC 12 THPT
... tính dẻo - Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm hai thành phần phân tán vào không tan vào Thành phần gồm: chất (polime) chất độn Một số polime dùng làm chất dẻo CH2 CH2 n b) Poli (vinyl clorua) ... rezit II – TƠ Khái niệm: Polime hình sợi dài mảnh với độ bền đònh Phân loại: a Tơ thiên nhiên (có sẵn thiên nhiên): bông, len, tơ tằm b Tơ hoá học (chế tạo phương pháp hoá học) - Tơ bán tổng hợp ... xenlulozơ axetat tơ hóa học D Các loại sợi vải, sợi len tơ thiên nhiên Câu 17: Polime có cấu trúc mạng khơng gian (mạng lưới) A PVC B nhựa bakelit C PE D amilopectin Câu 18: Polime sau có cấu trúc...
 • 8
 • 984
 • 13

Bài tập cơ sở khoa học vật liệu

Bài tập cơ sở khoa học vật liệu
... 0.55 μm – 0.7 μm Câu 8:Một loại vật liệu suốt có bề dày 20 mm có độ truyền qua T = 0.85 Biết chiết suất vật liệu n = 1.6, tính: (a) Độ phản xạ R (b) bề dày vật liệu có T = 0.75 Giải: (a) Từ PT ... polystyrene PS Page 26 of 35 Câu 39: Tính chất nhiệt vài vật liệu cho bảng 19.1 Tính lượng cần thiết để nâng nhiệt độ mẫu kg từ 20 lên 100oC vật liệu sau: (a) Nhôm; (b) Thép; (c) Thuỷ tinh hệ soda ... pha Cementite (Fe3C) 6.7%KL C pha α (Firrite) 0.022% KL C Page 18 of 35 Phần độ bền cơ: Câu 33: Độ bền kéo vật liệu dòn cho từ PT Tính bán kính tới hạn (bán kinh cong) vết nứt Al2O3 độ bền kéo...
 • 35
 • 118
 • 1

Đề cương ôn tập khoa học môi trường

Đề cương ôn tập khoa học môi trường
... loài làm tăng tính đa dạng sinh học loài làm giảm tính đa dạng sinh học Sự phân bố loài: Ở môi trường thích hợp cho nhiều loài sinh vật sinh sống có đa dang sinh học cao Nh ững khu rừng nhi ệt ... (biotic) Các thành phần vô sinh: Bao gồm tất nhân tố môi trường như: ánh sáng, lượng mưa, nhiệt độ, dộ ẩm, chất khoáng, đất Các nhân tố môi trường cung cấp nguồn lượng vật chất cần thiết mà chúng ... nhiên, loài xem cấp phân loại b ản (taxon), thuật ngữ đa dạng sinh học sử dụng rộng rãi đa dạng loài Theo công ước đa dạng sinh học: Đa dạng loài phong phú số lượng loài, số lượng phân loài trái...
 • 8
 • 1,212
 • 11

đề cương ôn tập khoa học 5

đề cương ôn tập khoa học 5
...  b/ Sỉí dủng mạy sáúy tọc  c/ Âun bãúp than  d/ Cháûu nỉåïc nọng lãn âãø dỉåïi tråìi nàõng 15/ Viãút chỉỵ Â vo  trỉåïc cáu tr låìi âụng, chỉỵ S vo  trỉåïc cáu tr låìi sai Phỉång tiãûn(hồûc ... trỉïng; sau mäüt thåìi gian, trỉïng nåí thnh Chim non âỉåüc bäú mẻ ni cho âãún cọ thãø tỉû 35/ Viãút chỉỵ Â vo  trỉåïc cáu âụng, chỉỵ S vo  trỉåïc cáu sai  a/Â v ni bàòng sỉỵa  b/ Â nhiãưu ...  c/Chè thêch säúng âån âäüc  d/ Cọ bn nàng ni cho tåïi ca chụng cọ thãø tỉû âi kiãúm àn 38/Hy khoanh trn vo chỉỵ cại trỉåïc cáu tr låìi âụng Ti ngun thiãn nhiãn no cung cáúp nhiãn liãûu cho...
 • 4
 • 648
 • 5

Ôn tậphọc vật rắn thi TN và ĐH

Ôn tập cơ học vật rắn thi TN và ĐH
... Chương I: CƠ HỌC VẬT RẮN -& -Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT & CÔNG THỨC Các khái niệm động học quay vật rắn: • Toạ độ góc – góc quay: + Khi vật rắn quay quanh trục cố định, điểm vật rắn có góc ... trọng tâm vật rắn? A Khối tâm vật rắn đồng chất có khối lượng phân bố có dạng hình học đối xứng tâm đối xứng hình học B Khi tổng hình học véc tơ lực tác dụng lên vật rắn không khối tâm vật rắn đứng ... Động vật rắn: • Động vật rắn tổng động phần tử nó: 2 Wd = ∑ 12 m i v i = ∑ m i v i • TH vật rắn chuyển động tịnh tiến: Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến điểm vật rắn có gia tốc vận tốc, động 2 vật...
 • 21
 • 266
 • 3

Câu hỏi ôn tập Khoa học HK I

Câu hỏi ôn tập Khoa học HK I
... d)  Khí ô-xi  Không khí  Khí độc  Khí 40/.Chúng ta không lãng phí nước : a) b) c) d)  Nước hiếm, n i có  Nước m i trường sống nhiều lo i động vật  Ph i tốn nhiều công sức, tiền có nước ... Khí ô-xi b)  Khí các-bô-níc c)  Khí độc d)  Khí ni tơ 38/.Không khí nước có tính chất giống : a) b) c) d)  Không màu, không m i, không vò  Có hình dạng xác đònh  Không thể bò nén  Không thể ... Cảm cúm, ghẻ, c i  Béo phì, tiểu đường  Tiêu chảy, tả, lò 20/.Khi ngư i cảm thấy khó chòu không bình thường ta ph i : a) b) c) d)  Báo cho cha mẹ ngư i lớn biết  Tự đến bệnh viện để khám chữa...
 • 6
 • 283
 • 1

Chương 3:Giáo trình Khoa học vật liệu

Chương 3:Giáo trình Khoa học vật liệu
... giòn Nhờ hợp kim loại vật liệu có kết hợp tốt đặc tính học kể với tỷ lệ áp đảo máy móc thiết bị 2) Tính công nghệ đa dạng thích hợp Để tạo thành bán thành phẩm sản phẩm, vật liệu phải có khả chế ... (thường gặp nhiều vật liệu vô - ceramic) với tư cách pha tham gia định tính chất (có thể thấy chúng hợp kim dạng vật lẫn, tạp chất ôxyt, sunfit với lượng nhỏ) Phần lớn hợp chất hóa học hợp kim có ... âm điện Trong hóa học tính âm điện thường dùng để biểu thị khả tương tác hóa học tạo thành phân tử Nếu hai nguyên tố có tính âm điện khác biệt nhiều dễ tạo nên hợp chất hóa học, pha trung gian,...
 • 32
 • 441
 • 3

Giáo trình Khoa học vật liệu

Giáo trình Khoa học vật liệu
... tiếp theo, tức nhiệt luyện Thép vật liệu thông dụng hợp kim nhạy cảm với nhiệt luyện công nghệ phổ biến sản xuất khí Những dạng nhiệt luyện áp dụng cho hợp kim vật liệu khác hiểu thông qua nhiệt ... bền hơn, nhẹ hơn, khỏe với tính tốt Để đạt điều không sử dụng thành vật liệu kim loại nhiệt luyện, sử dụng triệt để tiềm vật liệu mặt tính Bằng phương pháp nhiệt luyện thích hợp + ram, bề mặt, ... máy, thiết bị phụ tùng thay phụ thuộc nhiều vào cách sử dụng vật liệu nhiệt luyện chúng Những máy làm việc tốt không sử dụng vật liệu tốt (một cách hợp lý, chỗ) nhiệt luyện bảo đảm b Cải thiện...
 • 53
 • 281
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khoa học vật liệuđề ôn tập khoa học 4đề ôn tập khoa học 5viện khoa học vật liệuôn tập khoa học tâm lýđề cương ôn tập khoa học môi trườngsự phát triển của khoa học vật liệuviện khoa học vật liệu tp hcmviện khoa học vật liệu ứng dụng việt namviện khoa học vật liệu tuyển dụngviện khoa học vật liệu và ứng dụngviện khoa học vật liệu ứng dụngviện khoa học vật liệu xây dựngviện khoa học vật liệu nha trangđề cương ôn tập khoa học 5Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học