NGHIÊN cứu đặc điểm SINH học, PHÂN tử của CUCUMBER MOSAIC VIRUS TRÊN cây KHOAI

Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử của klebsiella pneumoniae kháng carbapenem qua cơ chế KPC

Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử của klebsiella pneumoniae kháng carbapenem qua cơ chế KPC
... học phân tử đề kháng lan truyền tính kháng vi khuẩn Đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem qua chế KPC tiến hành chủng K pneumoniae đề kháng carbapenem ... nghiên cứu đề kháng kháng sinh carbapenem K pneumoniae Việt Nam Ở Việt Nam, carbapenem kháng sinh chưa phổ biến nên đề kháng vi khuẩn với kháng sinh chưa có nghiên cứu đề kháng carbapenem K pneumoniae ... chủng kháng 12 kháng sinh (22%), chủng kháng 11 kháng sinh (33%), chủng kháng 10 kháng sinh (15%), chủng kháng kháng sinh (4%) Hình 3.2 Tỷ lệ kháng kháng sinh chủng K pneumoniae kháng carbapenem...
 • 27
 • 343
 • 1

NGHIÊN CứU ĐặC TíNH SINH HọC PHÂN Tử CủA SáN DÂY ECHINOCOCCUS

NGHIÊN CứU ĐặC TíNH SINH HọC PHÂN Tử CủA SáN DÂY ECHINOCOCCUS
... nucleotide đoạn gen có tính bảo thủ cao l công cụ hữu hiệu giúp phân loại v xác định mối quan hệ họ hng v loi Nghiên cứu ny chủ yếu tập trung nghiên cứu đặc tính sinh học phân tử sán Echinococcus dựa ... nhầm lẫn việc phân loại loi sinh vật ny (Thompson v Lymbery, 1988) Sự phát triển mạnh mẽ kỹ thuật sinh học phân tử mở triển vọng nghiên cứu vô to lớn áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử để kiểm tra ... Kết ny góp phần lm sáng tỏ đặc điểm ny kiểu gen loi E.granulosus khu vực địa lý khác Điều dẫn đến biến đổi đặc tính sinh học sán nh đặc điểm hình thái học, đặc tính gây bệnh, tính kháng nguyên...
 • 11
 • 359
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của virus lở mồm long móng type o phân lập được tại hà nội năm 2013

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của virus lở mồm long móng type o phân lập được tại hà nội năm 2013
... type, phân lập giải trình tự gen virus lở mồm long móng Xuất phát từ thực tiễn tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học phân tử virus lở mồm long móng Type O phân lập Nội năm 2013 ... GI O DỤC VÀ Đ O T O BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ TH O NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG TYPE O PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI HÀ NỘI NĂM ... Kết phân lập virus Lở mồm long móng type O Cả mẫu bệnh phẩm có kết RT-PCR dương tính O/ VN/HN1 /2013, O/ VN/HN2 /2013, O/ VN/HN3 /2013, O/ VN/HN4 /2013, O/ VN/HN5 /2013, O/ VN/HN6 /2013 tiến hành phân lập...
 • 71
 • 179
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số đặc tính sinh học phân tử của các chủng virus gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản(PRRS) phân lập tại vùng phụ cận hà nội

Luận văn nghiên cứu một số đặc tính sinh học phân tử của các chủng virus gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản(PRRS) phân lập tại vùng phụ cận hà nội
... Cn b nh 2.2.1 C u trỳc virus PRRS PRRSV l m t virus ARN chu i ủn dng, virus ủ c x p vo b Nidovirales, h Arteriviridae, chi Arterivirus [15] Virus cú c u trỳc g n gi ng v i virus gõy viờm kh p ng ... EMCV, virus gi d i (PRV), Porcine cytomegalovirus, Porcine respiratory coronavirus v Porcine paramyxovirus [1] Cỏc nh nghiờn c u ủó phõn l p virus t ph i, gan, lỏch v huy t ho c d ch c th l n sinh ... Northern American genotype g m nh ng virus thu c dũng B c M m tiờu bi u l ch ng virus B c M ATCC - VR2332 H gen c a virus g m khung ủ c m g i lờn mó húa cho protein c a virus g m GP1, GP2, GP3, GP4,...
 • 89
 • 1,110
 • 11

Nghiên cứu đặc tính sinh học phân tử virus dịch tả vịt tại Việt Nam qua khảo sát các gen UL5, UL32 và DNA polymerase

Nghiên cứu đặc tính sinh học phân tử virus dịch tả vịt tại Việt Nam qua khảo sát các gen UL5, UL32 và DNA polymerase
... s cỏc gen ca h gen virus dch t vt, ngi ta thng s dng mt s gen c thự lm ch th phõn t chn oỏn, giỏm nh v xỏc nh c tớnh sinh hc h gen virus dch t vt, trc ht l gen DNA- polymerase (DNApol), gen Thymidine ... mt s gen c thự lm ch th phõn t chn oỏn, giỏm nh v xỏc nh c tớnh sinh hc h gen virus dch t vt, trc ht l gen DNA- polymerase (DNA- pol), gen UL32 mó hoỏ cho glycoprotein v hay cũn c coi l gen khỏng ... sinh hc quan trng ca virus nh quỏ trỡnh chộp, sa cha, tỏi t hp, mó ct ghộp v dch mó DNA ca Herpesvirus.(Marintcheva v Weller, 2001) Bờn cnh gen UL5, gen UL32 cng úng vai trũ quan trng, liờn quan...
 • 71
 • 236
 • 0

Đặc điểm sinh học phân tử của haemophilus influenzae typ b phân lập từ bệnh nhi viêm màng não dưới 5 tuổi và trẻ khỏe mạnh tại nhà trẻ, mẫu giáo

Đặc điểm sinh học phân tử của haemophilus influenzae typ b phân lập từ bệnh nhi viêm màng não dưới 5 tuổi và trẻ khỏe mạnh tại nhà trẻ, mẫu giáo
... tài: Đặc điểm < /b> sinh < /b> học < /b> phân < /b> tử < /b> Haemophilus < /b> influenzae < /b> typ < /b> b phân < /b> lập từ b nh nhi viêm màng não tuổi trẻ khỏe mạnh nhà trẻ, mẫu giáo , nhằm thực mục tiêu: Xác định biotype, genotype, khả sinh < /b> ... số nhà trẻ, mẫu giáo So sánh đặc < /b> điểm < /b> sinh < /b> học < /b> Hib gây viêm màng não trẻ tuổi với Hib phân < /b> lập từ trẻ khỏe mạnh mang vi khuẩn 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Haemophilus < /b> influenzae < /b> typ < /b> b (Hib) ... kháng sinh < /b> chủng Hib phân < /b> lập từ b nh nhi viêm màng nóo tuổi Xác định tỷ lệ, biotype, genotype, khả sinh < /b> enzym -lactamase mức độ nhạy cảm với kháng sinh < /b> chủng Hib phân < /b> lập từ trẻ khỏe mạnh tuổi...
 • 139
 • 816
 • 5

đặc điểm sinh học phân tử của haemophilus influenzae typ b (hib) phân lập từ bệnh nhi viêm màng não

đặc điểm sinh học phân tử của haemophilus influenzae typ b (hib) phân lập từ bệnh nhi viêm màng não
... tài: Đặc điểm < /b> sinh < /b> học < /b> phân < /b> tử < /b> Haemophilus < /b> influenzae < /b> typ < /b> b (Hib) phân < /b> lập từ b nh nhi viêm màng não mủ tuổi trẻ khỏe mạnh Nhà trẻ - Mẫu giáo”, nhằm thực mục tiêu: Xác định biotype, genotype, ... khả sinh < /b> enzym β -lactamase chủng Hib phân < /b> lập từ b nh nhi viêm màng não mủ trẻ khỏe mạnh tuổi Đỏnh giá mối liên quan đặc < /b> điểm < /b> sinh < /b> học < /b> ADN Hib gõy viờm màng não mủ trẻ nhỏ với Hib phân < /b> lập từ ... độ liều nhi m trùng số lượng vi khuẩn thể mang với khả xảy b nh nhi m trùng xõm nhập? [17] 1.2.1.5 Người lành mang Hib sinh < /b> b nh học < /b> Sinh < /b> b nh học < /b> cho thấy b nh xõm hại Hib b t nguồn từ họng,...
 • 142
 • 372
 • 0

Khóa luận nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi khuẩn quang hợp tía có khả năng cố định nitơ phân tử

Khóa luận nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi khuẩn quang hợp tía có khả năng cố định nitơ phân tử
... Khoá luận tốt nghiệp Đề tài nghiên cứu theo hai nội dung chính: • Tuyển chọn số chủng vi khuẩn quang hợp khả cố định nitơ phân tử phân lập Vi t Nam • Nghiên cứu số đặc điểm sinh học chủng ... Khoá luận tốt nghiệp Quá trình cố định nitơ phân tử bị ức chế mặt oxy nên hiệu suất cố định nitơ phân tử vi sinh vật kỵ khí thường cao vi sinh vật hiếu khí I.3 Khả cố định nitơ phân tử vi khuẩn ... thông qua trình cố định nitơ sinh học Quá trình cố định nitơ sinh học thực chủ yếu nhờ số loài vi khuẩn Để tiến hành trình cố định nitơ sinh học đòi hỏi vi sinh vật phải phức hợp enzyme tham...
 • 38
 • 507
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của nấm men sinh bào tử bắn phân lập từcây ở vườn Quốc gia Cúc Phương

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của nấm men sinh bào tử bắn phân lập từ lá cây ở vườn Quốc gia Cúc Phương
... tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân loại nấm men sinh bào tử bắn phân lập từ Vờn Quốc gia Cúc Phơng Mục đích đề tài - Tìm hiểu nấm men sinh bào tử bắn- nhóm vi sinh vật phong phú c trú nhiều loại ... Vờn Quốc gia Cúc Phơng, sử dụng phơng pháp phân lập nấm men sinh bào tử bắn Nakase Takashima, phân lập đợc 151 chủng nấm men có 121 chủng nấm men sinh bào tử bắn Dựa vào đặc điểm hình thái bào tử, ... đại diện cho nghiên cứu 3.2 Phân loại nấm men sinh bào tử bắn 3.2.1 Phân loại đến chi Dựa tiêu chí phân loại nấm men sinh bào tử bắn bao gồm: hình thái bào tử bắn, tạo thành bào tử đính có cuống,...
 • 27
 • 1,573
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo biển quang tự dưỡng thuộc hai chi isochrysis và nannochloropsis phân lập ở việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản (TT)

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo biển quang tự dưỡng thuộc hai chi isochrysis và nannochloropsis phân lập ở việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản (TT)
... CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Phân lập nghiên cứu đặc điểm sinh học loài VTB thuộc chi Isochrysis Nannochloropsis 3.1.1 Phân lập loài VTB thuộc chi Isochrysis Nannochloropsis dựa đặc điểm hình thái ... cho sản xuất giống thủy sản trại nuôi trồng thủy sản; + Cần nghiên cứu sâu hơn, rộng vi c sử dụng phối hợp sinh khối vi tảo biển quang tự dưỡng gồm I galbana HP1 N oculata HP2 với vi tảo biển ... Isochrysis spp Nannochloropsis spp phân lập vùng biển Vi t Nam dƣới kính hiển vi quang học Dựa đặc điểm hình thái (quan sát kính hiển vi quang học kính hiển vi điện tử quét), phân lập chủng Isochrysis...
 • 24
 • 360
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo biển quang tự dưỡng thuộc hai chi Isochrysis và Nannochloropsis phân lập ở Việt Nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo biển quang tự dưỡng thuộc hai chi Isochrysis và Nannochloropsis phân lập ở Việt Nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản
... CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Phân lập nghiên cứu đặc điểm sinh học loài VTB thuộc chi Isochrysis Nannochloropsis 3.1.1 Phân lập loài VTB thuộc chi Isochrysis Nannochloropsis dựa đặc điểm hình thái ... cho sản xuất giống thủy sản trại nuôi trồng thủy sản; + Cần nghiên cứu sâu hơn, rộng vi c sử dụng phối hợp sinh khối vi tảo biển quang tự dưỡng gồm I galbana HP1 N oculata HP2 với vi tảo biển ... Isochrysis spp Nannochloropsis spp phân lập vùng biển Vi t Nam dƣới kính hiển vi quang học Dựa đặc điểm hình thái (quan sát kính hiển vi quang học kính hiển vi điện tử quét), phân lập chủng Isochrysis...
 • 24
 • 667
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của nấm men sinh bào tử bắn phân lập từcây ở Vườn Quốc gia Cúc Phương tt202252

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của nấm men sinh bào tử bắn phân lập từ lá cây ở Vườn Quốc gia Cúc Phương tt202252
... 1.1 a dng sinh hc v a dng vi sinh vt 1.1.1 a dng sinh hc 1.1.2 a dng vi sinh vt 1.1.3 Nghiờn cu a dng nm men v nm men sinh bo t bn 1.1.3 Nghiờn cu nm men Thỏi Lan 1.1.3.2 Nghiờn cu nm men Indonesia ... Hoỏ phõn loi 32 1.4.3.2 Sinh hc phõn t 33 1.5 Nm men sinh bo t bn 39 1.5.1 c im nm men sinh bo t bn 39 1.5.2 Lch s nghiờn cu nm men sinh bo t bn 40 1.5.3 V trớ nm men sinh bo t bn cõy ph h 42 ... 15 1.2.3.2 Sinh sn hu tớnh 18 22 1.2.4 Phõn loi nm men 1.2.4.1 Cỏc nm men tỳi 22 1.2.4.2 Cỏc nm men m 23 ix 1.3 ng dng ca nm men i sng 24 1.3.1 Nm men lờn men etylic 24 1.3.2 Cỏc nm men l cỏc...
 • 35
 • 247
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của nấm men sinh bào tử bắn phân lập từcây ở Vườn Quốc gia Cúc Phương

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của nấm men sinh bào tử bắn phân lập từ lá cây ở Vườn Quốc gia Cúc Phương
... 52] 1.5 NM MEN SINH BO T BN 1.5.1 c im nm men sinh bo t bn Nm men sinh bo t bn l tờn gi nhúm nm cú kh nng sn sinh cỏc bo t bn Cỏc bo t bn ny c sinh trờn mt gai nhn ca t bo sinh dng nm men v c phúng ... Hoỏ phõn loi 32 1.4.3.2 Sinh hc phõn t 33 1.5 Nm men sinh bo t bn 39 1.5.1 c im nm men sinh bo t bn 39 1.5.2 Lch s nghiờn cu nm men sinh bo t bn 40 1.5.3 V trớ nm men sinh bo t bn cõy ph h 42 ... Cu trỳc t bo nm men 14 1.6 Cỏc dng sinh sn vụ tớnh nm men 16 1.7 Chu k sng ca nm men sinh bo t tỳi S cerevisiae 20 1.8 Bo t hu tớnh ca nm men 20 1.9 Chu trỡnh sng ca nm men sinh bo t m Filobasidiella...
 • 218
 • 255
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, phân tửsinh học của sán lá gan lớn fasciola SPP ở việt nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, phân tử và sinh học của sán lá gan lớn fasciola SPP ở việt nam
... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT -*** - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, PHÂN TỬ VÀ SINH HỌC CỦA SÁN LÁ GAN LỚN FASCIOLA SPP VIỆT NAM ... học sán gan lớn Fasciola spp Việt Nam Mục tiêu đề tài: Làm sáng tỏ đặc điểm phân loại sinh học sán gan lớn Fasciola spp Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: - Cung cấp dẫn liệu xác phân ... đo hình thái tính theo ( – max) mean 18 STDEV CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm phân loại sán gan Fasciola spp Việt Nam 3.1.1 Đặc điểm hình thái sán ganFasciola spp Việt Nam Sán gan...
 • 69
 • 268
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm sinh học phân tử của haemophilus influenzae typ b hib phân lập từ bệnh nhi viêm màng não mủ dưới 5 tuổi và trẻ khỏe mạnh tại nhà trẻ mẫu giáođặc điểm sinh học phân tử của virus viêm gan bnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh enzim xenlulaza của hai chuẩn nấm mốc thuộc chi aspergillus phân lập từ đất trồng lúa ở thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênphần 2 ứng dụng kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản để triển khai thí nghiệm sản xuất gióng cua xanh ở thể tích lớnnghiên cứu đặc điểm sinh học của cá phèn hai sọcnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy cyprinus centralus nguyen et mai 1994 ở thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ piezodorus hybneri gmelin và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh học loài kiêu hùng alcimandra cathcartii dandy tại vườn quốc gia hoàng liên huyện sa pa tỉnh lào cainghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu đặc điểm sinh học cá dảnhnghiên cứu đặc điểm sinh học loài cây pơ mu fokienia hodgisii làm cơ sở cho việc bảo tồn loài tại kbt thiên nhiên phe oắc phe đén cao bằngHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGquyet dinh thay doi niem yet cp gdtQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁPđịnh tính vibrio choleraessg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed2.Chuong trinh Dai hoi co dong 20178. Du thao sua doi bo sung dieu le 20173. Bao cao Hoi dong quan tri nam 20165. Bao cao SXKD nam 20157. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Don ung cu 2016 - vicem bim sonTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBTài liệu biểu mẫu | MBBankNgô duy khương introduces myselfPhu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieuPhu luc bao cao ket qua giao dich co phieuPhu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02CHAPTER 5: THE VALUE OF MONEYMuc luc tai lieu hop DHDCD 2017