Điều tra nghiên cứu bệnh đốm lá trên cây ngô vụ xuân hè 2016 tại huyện gia lâm hà nội”

điều tra, nghiên cứu bệnh đốm đen hoa hồng (marssonina rosae) và biện pháp phòng trừ năm 2014

điều tra, nghiên cứu bệnh đốm đen hoa hồng (marssonina rosae) và biện pháp phòng trừ năm 2014
... đến bệnh đốm đen hoa hồng 47 3.2.8 Ảnh hưởng phương pháp tưới đến bệnh đốm đen hoa hồng 48 3.2.9 Ảnh hưởng liều lượng bón phân đạm đến bệnh đốm đen hoa hồng 49 3.3 Biện pháp hóa học phòng trừ bệnh ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THANH LỢI ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU BỆNH ĐỐM ĐEN HOA HỒNG (MARSSONINA ROSAE) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ NĂM 2014 CHUYÊN ... định thành phần bệnh nấm hại hoa hồng ảnh hưởng số yếu tố giống, thời vụ, tới phát sinh gây hại bệnh đốm đen hại hoa hồng biện pháp phòng trừ bệnh đốm đen hoa hồng 2.2 Yêu cầu Điều tra thành...
 • 75
 • 653
 • 2

Nghiên cứu bệnh héo vàng hại một số cây trồng cạn vụ 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội

Nghiên cứu bệnh héo vàng hại một số cây trồng cạn vụ hè 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội
... tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A - Cây trồng nghiên cứu số trồng cạn nh cà chua, đậu đỗ vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội Đối tợng nghiên cứu Bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum ... Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. II MụC ĐíCH YÊU CầU Mục đích - Điều tra bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội ... Nội - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ trồng vật nuôi - Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số xã thuộc huyện Gia Lâm Nội - Thời gian thực tập từ ngày 10/7 /2007 30/12 /2007 11...
 • 56
 • 247
 • 0

Điều tra tình hình sâu hại, diển biến số lượng sâu hại chính trên rau họ hoa thập tự vụ xuân 2005 ở huyện đông anh , nội và biện pháp phòng trừ

Điều tra tình hình sâu hại, diển biến số lượng sâu hại chính trên rau họ hoa thập tự vụ xuân hè 2005 ở huyện đông anh , hà nội và biện pháp phòng trừ
... Tình hình gây hại, diễn biến số lợng sâu hại rau họ hoa thập tự vụ xuân năm 2005 huyện Đông Anh, Nội biện pháp phòng trừ 1.2 Mục đích đề tài Trên sở xác định thành phần sâu hại, tình hình ... Năm 2005 1.61 9,6 1.43 3,8 1.33 6,2 1.38 4,2 Rau họ thập tự Rau họ cà 46 0,6 53 0,2 49 5,5 49 6,5 Rau họ đậu 42 6,8 33 2,4 34 7,0 29 4,0 Rau muống 53 2,9 58 0,5 78 4,3 90 2,2 Bầu b , mớp 28 9,7 22 1,1 20 4,0 11 9,1 ... loài sâu hại 4.2 Xác định thành phần, mức độ phổ biến sâu hại thiên địch rau họ hoa thập tự 4.2.1 Thành phần mức độ phổ biến sâu hại rau họ hoa thập tự Thành phần sâu hại rau họ hoa thập tự vùng...
 • 85
 • 664
 • 4

Điều tra bệnh hại giống lạc l14 và biện pháp phòng trừ bệnh vụ xuân năm 2012 tại huyện thường tín, nội

Điều tra bệnh hại giống lạc l14 và biện pháp phòng trừ bệnh vụ xuân năm 2012 tại huyện thường tín, hà nội
... thuốc trừ nấm phòng trừ bệnh ñốm nâu hại giống lạc L14 vụ xuân 2012 Thường Tín, Nội 65 Hình 7: Hiệu lực số loại thuốc trừ nấm phòng trừ bệnh ñốm ñen hại giống lạc L14 vụ xuân 2012 Thường Tín, ... nhiễm bệnh nấm gây hại hạt giống lạc lạc L14 huyện Thường Tín, Nội vụ xuân năm 2012 ðiều tra tình hình phát sinh, phát triển số bệnh nấm hại lạc vụ xuân 2012 huyện Thường Tín, Nội khảo sát biện ... gây hại hạt giống lạc thành phần bệnh lạc L14 huyện Thường Tín, Nội vụ xuân 2012 3.3.2 ðiều tra diễn biến số bệnh hại lạc ñồng ruộng huyện Thường Tín, Nội vụ xuân 2012 3.3.2.1 ðiều tra...
 • 126
 • 98
 • 0

nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng công trình khí sinh học trong chăn nuôi của các hộ tại huyện gia lâm - nội

nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng công trình khí sinh học trong chăn nuôi của các hộ tại huyện gia lâm - hà nội
... hi u qu s d ng công trình khí sinh h c c a h ñ a bàn huy n Gia Lâm, N i; - ð xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng công trình khí sinh h c c a h ñ a bàn huy n Gia Lâm, N i 1.3 ð i ... v n hành b o dư ng công trình không? b) Cách th c v sinh chu ng nuôi v n hành công trình c a h : - Lo i nư c h dùng ñ v sinh chu ng nuôi? - Cách th c h v sinh chu ng nuôi? - Cách th c n p nguyên ... TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I TR NH TÂN KHOA NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG CÔNG TRÌNH KHÍ SINH H C TRONG CHĂN NUÔI C A CÁC H T I HUY N GIA LÂM – HÀ N I LU N VĂN TH C SĨ KINH...
 • 139
 • 246
 • 1

“Xác định mật độ trồng ngô bằng bầu cải tiến trong điều kiện vụ Đông năm 2014 tại vùng Gia Lâm Nội”.

“Xác định mật độ trồng ngô bằng bầu cải tiến trong điều kiện vụ Đông năm 2014 tại vùng Gia Lâm – Hà Nội”.
... nhằm tăng mật độ cho suất ngô cao… Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định mật độ trồng ngô bầu cải tiến điều kiện vụ Đông năm 2014 vùng Gia Lâm Nội” 1.2 ... nhiệt độ giảm điều làm giảm suất ngô 4.2 Ảnh hưởng mật độ trồng bầu cải tiến đến sinh trưởng suất giống ngô LVN4 NK4300 vụ Đông năm 2014 Gia Lâm Nội 26 4.2.1 Ảnh hưởng mật độ trồng bầu đến ... năm 2014 Gia Lâm Nội .26 Bảng 4.2: Ảnh hưởng mật độ trồng bầu cải tiến tới sinh trưởng phát triển giống ngô thí nghiệm 28 Bảng 4.4: Ảnh hưởng mật độ trồng bầu cải tiến...
 • 94
 • 325
 • 1

Điều tra nghiên cứu bệnh virus khảm cà chua (tomato mosaic virus ToMV) và bệnh virus khảm khoai tây (potato virus x PVX) trên cà chua vụ đông xuân 2005 2006 tại huyện an lão, hải phòng

Điều tra nghiên cứu bệnh virus khảm lá cà chua (tomato mosaic virus ToMV) và bệnh virus khảm lá khoai tây (potato virus x  PVX) trên cà chua vụ đông xuân 2005 2006 tại huyện an lão, hải phòng
... trạng bệnh virus khảm chua (Tomato mosaic virus - ToMV) bệnh virus khảm khoai tây (Potato virus X - PVX) chua vụ đông xuân 2005 - 2006 huyện An Lão - Hải Phòng áp dụng phơng pháp ELISA để x c ... gây bệnh virus khảm chua ToMV bệnh virus khảm khoai tây PVX hại chua 1.2.2 Yêu cầu - Điều tra, nghiên cứu diễn biến triệu chứng bệnh virus hại chua vụ đông xuân huyện An Lão - Hải Phòng ... giống chua vụ đông xuân 2005 - 2006 An Lão - Hải Phòng 58 Bảng 4.13 Kết kiểm tra virus ToMV PVX mẫu thời vụ vụ số giống chua vụ đông xuân 2005 - 2006 An Lão Hải Phòng 60 Bảng 4.14 Kết kiểm tra...
 • 127
 • 1,007
 • 2

Điều tra nghiên cứu bệnh virus xoăn vàng ngọn cà chua tại nội và phụ cận năm 2009 2010

Điều tra nghiên cứu bệnh virus xoăn vàng ngọn cà chua tại hà nội và phụ cận năm 2009 2010
... cõy c chua ngoi b nh xon vng lỏ c chua (TYLCV) cũn cú cỏc b nh virus khỏc th ng g p l virus Y (Potato virus Y), virus X (Potato virus X), TMV (Tobacco mosaic virus) , CMV (Cucumber mosaic virus) ... ng nm 2010 60 4.12 K t qu ki m tra PCR m u virus gõy h i c chua b ng c p m i ủ c hi u ToLCVV 63 4.13 K t qu ki m tra PCR m u virus gõy h i c chua b ng c p m i ủ c hi u TYLCVNV 4.14 Ki m tra s ... gõy h i c chua ngoi ủ ng b ng phng phỏp ELISA giỏn ti p 58 4.15 K t qu ki m tra PCR m u virus gõy h i c chua b ng c p m i ủ c hi u ToLCVV 62 4.16 K t qu ki m tra PCR m u virus gõy h i c chua b ng...
 • 96
 • 634
 • 0

điều tra nghiên cứu bệnh vi rút hại cà chua ở nội và các vùng phụ cận

điều tra nghiên cứu bệnh vi rút hại cà chua ở hà nội và các vùng phụ cận
... nghiên cứu bệnh virus hại chua Nội vùng phụ cận vụ xuân hè 2007" 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu đánh giá thực trạng bệnh virus hại chua Nội vùng phụ cận vụ ... - Xác định thành phần virus hại số gióng chua - Điều tra diễn biến triệu chứng bệnh virus hại chua vụ xuân hè 2007 vùng trồng rau Nội vùng phụ cận - Kiểm tra virus hại chua phơng pháp ... (2003) điều tra nghiên cứu bệnh khảm vàng vùng Nội phụ cận xác định ToMV gây hại phổ biến, bệnh xuất từ giai đoạn phân cành, gây hại mạnh vào giai đoạn hoa, hình thành có xu hớng giảm vào giai...
 • 51
 • 286
 • 1

Nghiên cứu thành phần sâu nhện hại, đặc điểm sinh học sinh thái của sâu cuốn la omiodes indicata (f ) trên đậu xanh vụ xuân 2011 tại gia lâm, nội

Nghiên cứu thành phần sâu nhện hại, đặc điểm sinh học sinh thái của sâu cuốn la omiodes indicata (f ) trên đậu xanh vụ xuân hè 2011 tại gia lâm, hà nội
... 4.2 Thành ph n ký ch c a sâu cu n O indicata v xuân năm 2011 t i Gia Lâm, N i 4.3 39 Di n bi n m t ñ sâu cu n O indicata ñ u xanh v xuân 2011 t i Gia Lâm, N i 41 4.4 Nghiên c u v sâu ... lư ng ñ u xanh Vi t Nam qua năm t 1996 – 2005 4.1 Thành ph n sâu h i, nh n h i ñ u xanh v xuân 2011 t i Gia Lâm, N i 34 4.2 T l loài sâu h i ñ u xanh 37 4.3 Thành ph n ký ch c a sâu cu n ... c a sâu cu n Omiodes indicata (F. ) ph bi n ñ u xanh v xuân 2011 t i Gia Lâm- N i" 1.2 M c ñích, yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Nghiên c u xác ñ nh thành ph n sâu h i, nh n h i ñ u xanh; ...
 • 89
 • 308
 • 0

Bệnh Đốm Trên Cây Măng Cụt potx

Bệnh Đốm Lá Trên Cây Măng Cụt potx
... Triệu chứng Bệnh đốm măng cụt nấm Pestalotia sp gây Trên lá, vết bệnh bắt đầu đốm màu nâu nhỏ, chúng lan dần tạo nên đốm lớn Đốm bệnh ban đầu thường có màu vàng cam sau ... màu nâu đỏ xung quanh vết bệnh có viền nâu sậm Vết bệnh thường hình dạng định Kích thước vết bệnh lớn nhiều vết bệnh nối liền với làm cho bị khô cháy Trên bề mặt vết bệnh thấy ổ nấm màu đen, cành ... nhiễm Trên thân, triệu chứng gây hại bao gồm nứt cành, chảy nhựa, phồng vỏ khô cành Trái bệnh trở nên cứng vùng nhiễm bệnh chuyển sang hồng sáng, bào tử nấm màu đen đầu kim diện vùng bệnh Tác...
 • 3
 • 459
 • 2

Bệnh đốm trên cây lan pot

Bệnh đốm lá trên cây lan pot
... từ 10-15cc hay 10-15g cho 01 bình lít nước Phun buổi chiều thật mịn, phun kỹ mặt Read more: Bệnh đốm lan | Sinhvatcanh.org ...
 • 2
 • 236
 • 0

Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng của một số loài động và thực vật có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm Hội AnQuảng Nam nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi đa dạng sinh học tại đảo

Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng của một số loài động và thực vật có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm Hội AnQuảng Nam nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi đa dạng sinh học tại đảo
... số loài giá trị Nhưng nay, chưa công trình nghiên cứu vấn đề Chính mà chọn đề tài: Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng số loài động thực vật giá trị đảo Lao Chàm Hội An-Quảng Nam nhằm ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Tính đa dạng số loài động, thực vật giá trị Bảng 1: Tính đa dạng số loài động vật giá trị đảo Lao Chàm Tên phổ thông Tên khoa học Họ Môi trường sống Giá trị sử dụng ... khu vực nghiên cứu Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng số loài động, thực vật giá trị Đề xuất số giải pháp nhằm bảo tồn phát triển PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 Phỏng vấn người dân, người nhiều...
 • 35
 • 1,400
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm gây hại của sâu năn (orseolia oryzae wood mason) trên cây lúa vụ mùa năm 2011 tại huyện thuận châu tỉnh sơn la

Nghiên cứu đặc điểm gây hại của sâu năn (orseolia oryzae wood mason) trên cây lúa vụ mùa năm 2011 tại huyện thuận châu tỉnh sơn la
... nh lúa (trên lúa c y) b sâu năn gây h i gi ng lúa mùa năm 2011 t i Thu n Châu, Sơn La 4.8 62 Di n bi n t l d nh lúa (trên lúa s ) b sâu năn gây h i gi ng lúa mùa năm 2011 t i Thu n Châu, Sơn La ... Thu n Châu, Sơn La 4.27 62 Di n bi n t l d nh lúa (trên lúa s ) b sâu năn gây h i gi ng lúa mùa năm 2011 t i Thu n Châu, Sơn La 4.26 58 Di n bi n t l d nh lúa (trên lúa c y) b sâu năn gây h i ... y) b sâu năn gây h i gi ng lúa mùa năm 2011 t i Thu n Châu, Sơn La 4.25 58 65 Di n bi n t l d nh lúa Nh ưu 63 b sâu năn gây h i v mùa năm 2011 t i Thu n Châu, Sơn La Trư ng ð i h c Nông nghi...
 • 91
 • 742
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: phòng bệnh đốm lá trên cây bắpbệnh đốm lá trên cây lanbệnh đốm lá trên cây bắpbệnh đốm lá trên cây ớtbệnh đốm vằn trên cây ngôbệnh vàng lá trên cây ngônghiên cứu bệnh héo vàng fusarium oxysporum hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng gia lâm hà nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnhđánh giá thực trạng việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng cầu thanh trì trên địa bàn huyện gia lâm hà nội docxví dụ 1 vua nhớ công ơn tráng só phong là phù đổng thiên vương và lập đền thờ ngay ở làng gióng nay thuộc xã phù đổng huyện gia lâm hà nội theo thánh gióngđây là thông tin về địa điểm đăng ký hòa mạng của 3 nhà mạng lớn nhất hiện nay sau khi điều tra nghiên cứu khách hàng trên cả nướcđiều tra nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng và đặc điểm sinh học sinh thái của loài sâu róm 4 gù 2 vàng 2 vệt đenorgyia sp trên cây lạc tại vùng ngoại thành hà nội vụ xuân hè 2012nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn nội sinh để phòng trừ bệnh đốm lá khô cành ngọn keo lai do nấm colletotrichum gloeosporioides sacc gây hại tại lâm trường tam thắng huyện thanh sơn tỉnh phú thọphòng trị bệnh đốm lá trên landấu hiệu bệnh đốm lá trên lanbệnh đốm lá trên dưa leoPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây