14 chuyen de on thi DH( hay)

14 chuyên đề ôn thi ĐH hay

14 chuyên đề ôn thi ĐH hay
... thun D ch xy theo chiu nghch Cõu 11: Giỏ tr hng s cõn bng KC ca phn ng thay i A thay i nng cỏc cht B thay i nhit C thay i ỏp sut D thờm cht xỳc tỏc Cõu 12: Cỏc yu t nh hng n cõn bng hoỏ hc ... + KNO3 -> H3AsO4 + H2SO4 + NO + H2O A 3, 28, 16, 6, 9, 28 B 6, 14, 18, 12, 18, 14 C 6, 28, 36, 12, 18, 28 D 6, 14, 36, 12, 18, 14 Cõu 9.Cho phn ng húa hc sau: Cu2S + HNO3 -> Cu(NO3)2 + CuSO4 ... phn ng to nhit Cõn bng hoỏ hc khụng b chuyn dch A thay i ỏp sut ca h B thay i nhit Cõu 174 Cho cỏc cõn bng hoỏ hc: C thờm cht xỳc tỏc Fe D thay i nng N2 N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 H2 (k) +...
 • 67
 • 112
 • 0

chuyen de on thi dh hay

chuyen de on thi dh hay
... lần Câu 11.(Đề thi ĐH _2007)Trên đường ray thẳng nối thi t bị phát âm P thi t bị thu âm T, người ta cho thi t bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thi t bị T đứng yên Biết âm thi t bị P phát ... C Thổ tinh D Mộc tinh Câu 55 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong hạt sơ cấp: pôzitron, prôtôn, nơtron; hạt có khối lượng nghỉ A prôzitron B prôtôn C phôtôn D nơtron 1A 11B 21D 31A 41B 51D 2B 12A 22C ... nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ α, hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prôtôn khác C Trong phóng xạ β, có bảo toàn...
 • 36
 • 68
 • 0

Cac chuyen de on thi DH vo co va hưu cơ hay

Cac chuyen de on thi DH vo co va hưu cơ hay
... phân NaHCO3, Ba(HCO3)2, Na 2CO3 , CaCO3 Đun nóng dung dịch NaHCO3, dung dịch Ca(HCO3)2, dung dịch Na 2CO3 Nhận xét trạng thái chất tham gia phản ứng? Rút kết luận khả nhiệt phân muối CO3 2- HCO3- Bài ... OH B Ni,t C2H4 CH3COONa D OH t0, P O2 F Ca(OH) CHO B G CH3CHO C2H5OH COOH CHO A COOH C Ca + H2O D C2H3COOC2H5 CH3COOH C6H6 C6H5Cl A2 A3 C6H5OH A1 CH3CHO CH3COOH A4 CH4 COO COO E H2 Pôli Este ... CH3CHO, CH3COOH, HOCH2CH2OH, NH2CH2COOH Nêu phơng pháp hoá học để phân biệt chất Bài số 112 Cho quì tím vào dung dịch chất sau quì tím thay đổi ? Giải thích NH2CH2COOH NH2CH2COONa ClNH3CH2COOH ...
 • 33
 • 387
 • 2

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH LỚP 10(HAY)

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH LỚP 10(HAY)
... SO3 45/ Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O Biết nN2O : nN2 = : PHẦN 02: GIỚI THI U ĐỀ THI ĐẠI HỌC: Bµi tËp1 (§Ị thi §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2003 - Khèi B) Tỉng sè h¹t proton, n¬tron, electron ... 41: Ngun tố X khơng phải khí hiếm, ngun tử có phân lớp electron ngồi 3p Ngun tử ngun tố Y có phân lớp electron ngồi 3s Tổng số electron hai phân lớp ngồi X Y Điện tích hạt nhân X Y A X (18+) ; Y ... số đơn vị điện tích hạt nhân tổng số electron ngun tử - Chu kì: dãy ngun tố có số lớp e Số thứ tự chu kì = số lớp electron + Chu kì nhỏ chu kì 1, 2, gồm ngun tố s ngun tố p Chu kì 1: gồm hai ngun...
 • 18
 • 203
 • 0

cac bai tap chuyen de on thi DH cua hay 2010

cac bai tap chuyen de on thi DH cua hay 2010
... PT đường tròn nội tiếp ∆ABC 32 Cho hình thoi ABCD biết A(3; - 3), B(- 1; 0), đường thẳng AD song song với trục Oy yD > a) Tìm toạ độ đỉnh C D b Viết phương trình đường tròn nội tiếp hình thoi ... c¸ch chän nh vËy Bài 2:Người ta viết số có chữ số chữ số 1,2,3,4,5 sau: a)Trong số có số xuất lần số khác xuất lần b)Trong số có chữ số xuất lần chữ số khác xuất lần Hỏi có số vậy? (360 , 1800) ... 2a2 + 3a3 + ……+ 100a100 A-2003 Tìm hệ số số hạng chứa x8 khai triển nhị thức Newton của: chứng minh đẳng thức hay tính tổng tổ hợp ( x3 n+ n + x5 ) n , biết Cn + − Cn + = 7(n + 3) ( x > ) B-2003...
 • 8
 • 227
 • 3

7 chuyên đề ôn thi ĐH môn Lý hay

7 chuyên đề ôn thi ĐH môn Lý hay
... 64C 74 C ĐÁP ÁN: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 5A 6B 7A 15D 16D 17A 25A 26C 27B 35D 36A 37D 45D 46B 47D 55B 56B 57A 65B 66A 67C 75 B 76 A 77 A 8B 18D 28C 38C 48D 58C 68C 78 B 9B 19A 29D 39C 49A 59C 69B 79 A ... 4. (Đề thi CĐ _20 07) Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước A chu kì tăng B tần số không thay đổi wWw.VipLam.Net C bước sóng giảm D bước sóng không thay đổi Câu 5:. (Đề thi ... 35B 36A 44D 45A 46B 54A 55D 56A 64D 65C 66C D 7A 17D 27A 37B 47C 57B 67B 8B 18A 28A 38A 48B 58A 9D 19D 29A 39D 49D 59C II PHẦN SÓNG CƠ Câu 1. (Đề thi ĐH _2001)Tại điểm S mặt nước yên tĩnh có nguồn...
 • 31
 • 208
 • 1

CAC BO DE ON THI DH HAY TUYET

CAC BO DE ON THI DH HAY TUYET
... khác 20 Trong buổi hòa nhạc, nhạc công gảy nốt La3 người nghe nốt La3 Hiện tượng có tính chất sau đây? a Khi sóng truyền qua, phân tử môi trường dao động với tần số tần số nguồn b Trong trình ... a Không có ma sát b Tác dụng lực tuần hoàn lên lắc c Con lắc dao động nhỏ d A B e A B C 44 Điểm quan trọng định nghĩa lắc vật lý là: a Con lắc phải nặng b Sức cản không khí không đáng kể c Trục ... điểm d Sóng cầu có tia sóng đường thẳng xuất phát từ tâm e Sóng phẳng có tia sóng đường thẳng song song 83 Một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất quỹ đạo tròn có độ cao h so với mặt đất, với...
 • 37
 • 192
 • 0

Chuyên đề ôn thi ĐH số 7: Parabol

Chuyên đề ôn thi ĐH số 7: Parabol
... = −2 ⎪ ⎩ Vậy tiếp điểm phải tìm (3; ) (3; –2 ) Ví du2( ĐỀ DỰ TRỮKHỐI A –2003) : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcac vuông góc Oxy, cho parabol (P) có phương trình y2 = x điểm I (0; 2) Tìm tọa ... ( ĐỀ DỰ TRỮKHỐI A –2003) :Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcac vuông góc Oxy cho x2 y2 elip (E): + = M(−2; 3); N(5; n) Viết phương trình đường thẳng d1, d2 qua M tiếp xúc với (E) Tìm n để số ... : 2x + 3y – = 2) dễ thấy tiếp tuyến d (E) qua N(5; n) không song song với : x = −2 Do d song song với d2 : 2x + 3y – = qua N(5; n) có hệ số góc : 2 k = − Vậy d : y = − ( x − ) + n hay 3 10 d:...
 • 5
 • 227
 • 2

Chuyên đề ôn thi ĐH số 8: Lượng giác

Chuyên đề ôn thi ĐH số 8: Lượng giác
... cotang t −1 C R =1 O + A − −1 D y' x t' Đònh nghóa hàm số lượng giác: a Đònh nghóa: Trên đường tròn lượng giác cho AM= α Gọi P, Q hình chiếu vuông góc M x'Ox vàø y'Oy T, U giao điểm tia OM với t'At ... phương trình lượng giác Sử dụng phương pháp sau • Biến đổi phương trình dạng phương trình lượng giác • Biến đổi phương trình dạng phương trình tích số • Biến đổi phương trình dạng đặt ẩn số phụ chuyển ... gα cosα = OP (k ∈ Z ) 34 tgα = AT cot gα = BU IV Giá trò hàm số lượng giác cung (góc ) đặc biệt: Ta nên sử dụng đường tròn lượng giác để ghi nhớ giá trò đặc biệt y t - - /3 -1 u' B 2π/3 π u π/4...
 • 13
 • 228
 • 6

Chuyên đề ôn thi ĐH số 9: Phương pháp tọa độ trong không gian

Chuyên đề ôn thi ĐH số 9: Phương pháp tọa độ trong không gian
... Vấn đề HÌNH CHIẾU Bài toán : Tìm hình chiếu vuông góc H điểm A đường thẳng (d) Phương pháp : A (d) H - Cách : (d) cho phương trình tham số : + H ∈ (d) suy dạng tọa độ điểm H phụ thuộc vào tham số ... Cách : + Viết dạng phương trình tham số theo t + Viết d2 dạng phương trình tham số theo t2 + Xem A ∈ d1 ⇒ dạng tọa độ A theo t1 + Xem B ∈ d2 ⇒ dạng tọa độ B theo t2 + Tìm vectơ phương → → a1, a2 ... B m, n thỏa hệ phương ⎠ ⎝ 10 10 ⎠ ⎝7 trình : 18 ⎧5 ⎪ + + m = ⎪ ⎨ ⎪5 31 + n + m = ⎪ 10 10 ⎩ ⎧m = −11 ⇒ ⎨ ⎩n = −5 Ví dụ 3: ( ĐH KHỐI A-2002) Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz cho...
 • 18
 • 974
 • 20

Chuyên đề ôn thi ĐH: Lượng tử a/s

Chuyên đề ôn thi ĐH: Lượng tử a/s
... biết lượng cần thi t tối thi u để bứt electron khỏi ngun tử hidrơ từ trạng thái 13,6eV Bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen A 0,482 μm C 0,725 μm B 0,832 μm D 0,866 μm Câu 22 Cho giá trị mức lượng ... ngun tử hiđrơ chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng -0,85 eV sang quĩ đạo dừng có lượng -13,60 eV ngun tử phát xạ điện từ có bước sóng A 0,4340 µm B 0,4860 µm C 0,0974 µm D 0,6563 µm BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ ... biết lượng cần thi t tối thi u để bứt electron khỏi ngun tử hidrơ từ trạng thái 13,6eV Bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen A 0,482 μm C 0,725 μm B 0,832 μm D.0,866 μm Cho giá trị mức lượng...
 • 10
 • 220
 • 0

Bài giảng CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH 2011

Bài giảng CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH 2011
... không khí dần lượng D Tia α dòng hạt nhân heli ( He ) 29 40 Câu 47 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )So với hạt nhân 14 Si , hạt nhân 20 Ca có nhiều A 11 nơtrôn prôtôn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn ... quanh trục D Không phụ thuộc vào phân bố khối lượng vật rắn trục quay Câu 53 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Êlectron hạt sơ cấp thuộc loại A leptôn B hipêron C mêzôn D nuclôn Câu 54 (Đề thi ĐH – CĐ năm ... 2008): Khi nói phôtôn, phát biểu sai ? A Phôtôn chuyển động với tốc độ lớn không khí B Động lượng phôtôn không C Mỗi phôtôn có lượng xác định D Tốc độ phôtôn chân không không đổi Câu 30(CĐ 2008):...
 • 42
 • 251
 • 1

Gián án CHUYEN DE ON THI DH 2011 day

Gián án CHUYEN DE ON THI DH 2011 day
... chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng tím B ánh sáng vàng C ánh sáng đỏ D ánh sáng lục Câu 30(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một nguồn phát ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng ... biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất môi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Trong môi trường ... 2007): Trong phát biểu sau đây, phát biểu sai? A Ánh sáng trắng tổng hợp (hỗn hợp) nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thi n liên tục từ đỏ tới tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua...
 • 42
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 14 chuyên đề ôn thi đại học môn hóachuyên đề ôn thi đh môn hóachuyên đề ôn thi đh văncac chuyen de on thi dh mon vat ly 2013dao động điện từ chuyên đề ôn thi đh cđ vật lý thầy đoàn văn lượngcac chuyen de on thi dh mon toancac chuyen de on thi dh mon hoachuyên đề ôn thi toán đhchuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa haychuyên đề ôn thi đại họcchuyên đề ôn thi môn toánchuyên đề ôn thi đại học môn hóachuyên đề ôn thi hóa 2014chuyên đề ôn thi vật líchuyên đề ôn thi môn vật líNghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012SonHa CorporationSonHa CorporationCBTT so 795 vv thay doi mau chu ky cua CTHDQT kiem TGD kem theo TB so 793TB giao dich co phieu cua co dong noi bo Ba Nguyen Thi Bich HanhTB giao dich cp cua co dong noi bo Ong Dang Quang VinhSonHa CorporationSonHa CorporationBC giao dich cua co dong noi bo 180712CV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTBáo cáo ket qua giao dich co phieu cua co dông lonThong bao huy UQ thuc hien cong bo thong tin (ong Pham Van Cong)Giay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienThong bao GD co phieu TMT so 32 cua SSIAM ngay 10 02 2012BCKQGD co phieu TMT so 132 Cty TNHH quan ly quy SSI (SSIAM)TDH Company Visit Note LN Q3 kh%e1%ba%a3 quanSonHa CorporationSonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.09.24 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c NTL v%c3%a0 CIISonHa Corporation