Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống gấc (momordica cochinchinensis (lour ) spreng) thu thập ở việt nam bằng chỉ thị phân tử DNA

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống lúa nương trung du, miền núi phía bắc việt nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống lúa nương ở trung du, miền núi phía bắc việt nam
... nư c 12 1.2.4 Nghiên c u ña d ng di truy n lúa Vi t Nam 18 1.3 Nghiên c u lúa nương 20 1.3.1 Tình hình nghiên c u lúa nương th gi i 20 1.3.2 Tình hình nghiên c u lúa nương 24 Vi t Nam CHƯƠNG V ... cao Nghiên c u ch t lư ng lúa c a t p ñoàn lúa ñã cho th y gi ng lúa ñ a phương c truy n mi n núi phía B c Vi t Nam có ch t lư ng dinh dư ng (Lê Doãn Di n, 1995) [6] Lúa Nương, g m c lúa t lúa ... t , 59,2% lúa n p, 43,3% lúa ru ng, 56,7% lúa nương, 6,0% lúa chiêm, 94,0% lúa mùa, 81,2% lúa Japonica, 18,8% lúa Indica Trong lúa japonica có 62,9% lúa nương, 61,0% lúa n p Cũng theo tác gi...
 • 111
 • 528
 • 4

Nghiên cứu quan hệ di truyền một số giống lúa đặc sản, chất lượng, trồng phổ biến việt nam bằng chỉ thị phân tử SSR

Nghiên cứu quan hệ di truyền một số giống lúa đặc sản, chất lượng, trồng phổ biến ở việt nam bằng chỉ thị phân tử SSR
... tạo giống lúa chất lƣợng cao thực đề tài: Nghiên cứu quan hệ di truyền số giống lúa đặc sản, chất lƣợng, trồng phổ biến Việt Nam thị phân tử SSR Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu quan hệ di ... NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT  TRẦN THỊ LƢƠNG NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐẶC SẢN, CHẤT LƢỢNG, TRỒNG PHỔ BIẾN VIỆT NAM BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR ... cộng nghiên cứu đa dạng di truyền nhận dạng số giống tập đoàn lúa Tám đặc sản Việt Nam thị phân tử SSR Kết nghiên cứu cho thấy tập đoàn Tám nghiên cứu đa dạng Phân tích 36 cặp mồi SSR 26 giống lúa...
 • 65
 • 164
 • 0

Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền một số giống chè đặc sản trồng tại Thái Nguyên bằng kĩ thuật SSR

Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền một số giống chè đặc sản trồng tại Thái Nguyên bằng kĩ thuật SSR
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC LÊ QUANG THƢƠNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG CHÈ ĐẶC SẢN TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN BẰNG KĨ THUẬT SSR Chuyên ngành: Công ... chè đặc sản làm vật liệu chọn giống vấn đề đƣợc quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền số giống chè đặc sản trồng Thái Nguyên thuật ... thuật SSR Mục tiêu nghiên cứu Phân tích đƣợc thị SSR mẫu chè nghiên cứu số giống chè đặc sản địa phƣơng Xác định đƣợc khoảng cách di truyền số giống chè đặc sản địa phƣơng đƣợc trồng Thái Nguyên...
 • 66
 • 343
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chất lượng bản địa việt nam bằng chỉ thị phân tử SSR

Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chất lượng bản địa việt nam bằng chỉ thị phân tử SSR
... giá mức độ đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chất lƣợng Việt Nam mức phân tử xác định đƣợc tỷ lệ dị hợp, phân tích mối quan hệ di truyền giống lúa chất lƣợng nghiên cứu làm sở phân loại, xác ... xuất lúa chất lƣợng Chính vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đa dạng di Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ truyền tập đoàn giống lúa chất lượng địa Việt Nam thị phân tử SSR (microsatellite)’’ ... hình nghiên cứu đa dạng di truyền lúa giới Việt Nam 1.5.1 Trên giới Tác giả Olufowote et al., (1997), nghiên cứu biến động di truyền giống 71 giống lúa hai loại thị SSR RFLP Kết cho thấy giống lúa...
 • 83
 • 102
 • 0

Đánh giá đa dạng di truyền một số giống đậu tương kháng bệnh phấn trắng bằng chỉ thị phân tử SSR

Đánh giá đa dạng di truyền một số giống đậu tương kháng bệnh phấn trắng bằng chỉ thị phân tử SSR
... dạng di truyền mức DNA giống ñậu tương có khả kháng bệnh phấn trắng khác ðánh giá khả kháng bệnh phấn trắng số giống ñậu tương cần nghiên cứu Xác ñịnh cặp lai giống kháng bệnh phấn trắng giống ... ñó, việc ñánh giá ña dạng di truyền giống ñậu tương kháng bệnh phấn trắng thị phân tử SSR lần ñầu tiên ñựơc thực nước ta ñóng vai trò quan trọng chọn giống ñậu tương kháng bệnh phấn trắng nói riêng ... bệnh phấn trắng 1.2.2 Yêu cầu Xác ñịnh ña dạng di truyền mối quan hệ di truyền giống ñậu tương nghiên cứu Xác ñịnh khả kháng bệnh phấn trắng số giống ñậu tương Chọn ñược cặp lai giống kháng bệnh...
 • 65
 • 210
 • 0

Luận văn thạc sĩ PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC MẪU GIỐNG DƯA CHUỘT ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

Luận văn thạc sĩ PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC MẪU GIỐNG DƯA CHUỘT ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
... t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam ... t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Vi t Nam Nh t B n Nh t B ... ng phân tích b ng enzyme LAP 39 4.4 ði n di ñ c a m t s m u gi ng phân tích b ng enzyme PGI 40 4.5 ði n di ñ c a m t s m u gi ng phân tích b ng enzyme GOT 41 4.6 ði n di ñ c a m t s m u gi ng phân...
 • 81
 • 387
 • 1

Đánh giá di truyền một số dòng, giống thuốc lá (nicotiana spp ) nhập nội và mới chọn tạo của việt nam bằng chỉ thị phân tử

Đánh giá di truyền một số dòng, giống thuốc lá (nicotiana spp ) nhập nội và mới chọn tạo của việt nam bằng chỉ thị phân tử
... cứu chọn tạo giống thuốc Việt Nam - Giai đoạn từ năm 1990 trở trước + Trước năm 1990 phía Bắc Việt Nam, giống thuốc vàng sấy trồng giống thuốc giống cũ có nguồn gốc Trung Quốc du nhập vào Việt Nam ... chọn giống thuốc nước với hai hướng chọn lọc giống nhập nội, chọn tạo giống giống lai Một loạt giống nhập nội, giống địa phương sử dụng làm nguồn vật liệu lai, song có cặp lai giống nhập nội mang ... phân tử tạo tiến vượt bậc nhân loại nghiên cứu di truyền chọn tạo giống Các thị di truyền liên kết với tính trạng quan tâm thúc đẩy nhanh trình chọn tạo giống Nguyên lý đặc trưng số thị phân tử...
 • 84
 • 106
 • 0

Xác định đa dạng di truyền các chủng vi khuẩn bạc lá lúa xanthomonas oryzae pv oryzae miền bắc việt nam bằng chỉ thị phân tử

Xác định đa dạng di truyền các chủng vi khuẩn bạc lá lúa xanthomonas oryzae pv oryzae ở miền bắc việt nam bằng chỉ thị phân tử
... tài: Xác định đa dạng di truyền chủng vi khuẩn bạc lúa Xanthomonas oryzae pv oryzae miền Bắc Vi t Nam thị phân tử 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu đa dạng di truyền mức phân tử DNA ... mẫu vi khuẩn Xoo, từ phân chia thành nhóm chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lúa 1.2.2 Yêu cầu - Nuôi cấy, tách chiết DNA vi khuẩn xác định xác mẫu vi khuẩn Xoo nghiên cứu - Xác định khả sinh trưởng chủng ... chủng vi khuẩn Xoo phương pháp đo OD - Sử dụng kỹ thuật rep-PCR để xác định đa dạng di truyền chủng vi khuẩn Xoo, sở phân chia chủng - Lây nhiễm dòng đẳng đơn gen, đa gen, xác định tính độc mẫu vi...
 • 70
 • 170
 • 0

Đánh giá đa dạng quần thể dó bầu (Aquilaria crassna Pierre) tại Việt Nam bằng chỉ thị phân tử ISSR

Đánh giá đa dạng quần thể dó bầu (Aquilaria crassna Pierre) tại Việt Nam bằng chỉ thị phân tử ISSR
... loài bầu nằm Sách đỏ Việt Nam từ năm 1996, nhiên nghiên cứu đa dạng di truyền loài Việt Nam thực Trong báo xác định đa dạng di truyền quần thể bầu thu Việt Nam đa dạng loài thị phân tử ISSR ... kết đa hình với 10 mẫu bầu thuộc quần thể Việt Nam Sau đó, 12 thị sử dụng để đánh giá đa dạng 91 mẫu thuộc quần thể bầu Bảng Kết phân tích đa hình phân đoạn DNA 12 thị ISSR STT Tên mồi Trình ... có 124 phân đoạn đa hình chiếm 78,98% chứng tỏ thị ISSR có ý nghĩa để đánh giá đa dạng giống bầu Các quần thể bầu Việt Nam phân bố rải rác tìm thấy đỉnh núi rừng Việt Nam Chính phân bố...
 • 8
 • 165
 • 1

Nghiên cứu đa dạng di truyền và khả năng kết hợp một số tổ hợp lai cà chua bằng chỉ thị phân tử DNA

Nghiên cứu đa dạng di truyền và khả năng kết hợp một số tổ hợp lai cà chua bằng chỉ thị phân tử DNA
... th lai chua chua 2.2.3 Bi u hi n ưu th lai c a chua 2.2.4 Nghiên c u kh k t h p 2.3 ða d ng di truy n nghiên c u v ña d ng di truy n 2.3.1 ða d ng di ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I  NGUY N NG C TU N NGHIÊN C U ðA D NG DI TRUY N VÀ KH NĂNG K TH PM TS T H P LAI CHUA B NG CH TH PHÂN T DNA CHUYÊN NGÀNH ... p 2.2 Ch n t o gi ng chua ưu th lai Vi t Nam 2.2.1 Khái ni m v ưu th lai ưu th lai chua Gi ng tr ng lai s d ng hi u ng ưu th lai theo nh ng tính tr ng giá tr th hi n lai F1, ñư c t o s ph...
 • 72
 • 222
 • 0

Sử dụng một số hệ IZOZYM để nghiên cứu đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu bản địa Việt Nam

Sử dụng một số hệ IZOZYM để nghiên cứu đa dạng di truyền ở một số loài cây dược liệu bản địa ở Việt Nam
... BÁO CÁO TĨM TẮT 1.Tên đề tài: SỬ DỤNG MỘT SỐ HỆ IZOZYM ĐỂ NGHIÊN c ứ u ĐA DẠNG DI TRUYỂN MỘT SỐ LOAI CÂY DƯỢC LIỆU BẢN ĐỊA VIỆT NAM # Mã số: QT - 04 - Chủ trì đề tài:ThS Hồng Thị ... đích nội dung nghiên cứu: Mục đích: Góp phần xác định tính đa hình di truyền, dấu chuẩn di truyền phân loại lồi mối quan hệ di truyền số lồi dược liệu địa Việt Nam Nội dung nghiên cứu: - Chọn thu ... thể sử dụng hệ izozym SOD, EST PO để đánh giá mức độ đa dạng khoảng cách di truyền lồi p amarus p urinaria thu thập miền Bắc Việt Nam, hệ izozym SOD cho độ đa dạng ĐỀ NGHỊ Tiếp rục nghiên cứu, ...
 • 46
 • 175
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định chỉ thị nhạn dạng một số nguồn gen hoa lan Hoàng Thảo (Dendrobium) bản địa của Việt Nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định chỉ thị nhạn dạng một số nguồn gen hoa lan Hoàng Thảo (Dendrobium) bản địa của Việt Nam
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN DUY DƢƠNG NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ THỊ NHẬN DẠNG MỘT SỐ NGUỒN GEN HOA LAN HOÀNG THẢO (DENDROBIUM)BẢN ... nước sở , nh đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định thị nhận dạng số nguồn gen lan Hoàng Thảo (Dendrobium) địa Việt Nam Mục tiêu luận án - Đánh giá đa dạng di truyền mức độ hình ... vật Đa dạng di truyền tồn loài loài khác 12 Đa dạng di truyền đa dạng thành phần gen cá thể loài loài khác nhau; đa dạng gen di truyền quần thể quần thể Đa dạng di truyền biểu đa dạng biến dị di...
 • 220
 • 372
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai bao phân tích đa dạng di truyền một số isolates vi khuẩn gây bệnh héo xanh hại lạcđánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chi đảng sâm codonopsis sp bằng kỹ thuật and mã vạchnghien cuu da dang di truyenphân tích đa dạng di truyền các mẫu giống dưa chuộtnghiên cứu đặc điểm di truyền của ba giống lạc l08 l20 và v79 được trồng tại xuân giang nghi xuân hà tĩnhnghiên cứu đặc điểm lâm sàn suy giảm nhận thức ở bệnh nhân tâm thần phân liệttài trợ dự án là một trong những phương thức cấp tín dụng góp phần làm đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng do các tổ chức tín dụng ở việt nam cung cấpmột số vấn đề công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam đỗ hoài namnghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử dna để chọn lọc gen tms2 tạo ra các dòng tgms mớinghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục tới sự tham gia lao động của cá nhân ở việt nammột số chính sách điều chỉnh tỷ giá hối đoái ở việt nam giai đoạn 2008 đến naymột số giải pháp ổn định tỷ giá hối đoái ở việt nam giai đoạn 2008 đến naymột số cách tiếp cận doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nammột số đặc điểm cơ bản của ngành nông nghiệp ở việt nammột số chính sách điều chỉnh tỷ giá hối đoái ở việt nam trong giai đoạn 2008 đến nayĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8sách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình1000 Quick Writing IdeasTổng hợp trắc nghiệm số phứcBai_tap_trac_nghiem_Dong_hoc