ĐỀ THI ÔN LUYỆN NGHIỆP VỤ ĐOÀN THANH NIÊN

Đề thi ôn luyen thi tốt nghiệp - Đại học

Đề thi ôn luyen thi tốt nghiệp - Đại học
... chu kì quần thể D) Sự biến động số lượng không theo chu kì quần thể Đáp án D Câu Đậu hà lan bình thường có NST lưỡng bội 2n = 14 Nghiên cứu tế bào học người ta phát số tế bào có 13 NST Các tế ... nhất? A) Gen đoạn phân tử axit nucleic mang thông tin cho việc tổng hợp loại protein quy định tính trạng B) Gen đoạn cảu phân tử axit nucleic mang thông tin cho việc tổng hợp loại mARN, tARN, rARN ... hình thành thoi vô sắc, làm cho nhiễm sắc thể không phân li Đáp án D Câu 24 Cho đến nay, chứng hóa thạch thu cho thấy nhóm linh trưởng phát sinh đại: A) Nguyên sinh B) Trung sinh C) Tân sinh D)...
 • 12
 • 198
 • 0

đề thi ôn luyện vào lớp 10

đề thi ôn luyện vào lớp 10
... 4.B; 5.C; Question III: 10 ® (mçi c©u chän ®óng ®) 1.C 2.D 3.B 4.D C A A C 9.C 10. D Question IV: 10 ® (mçi c©u chän ®óng ®) 1.B 2.A C B D 6.B 7.A 8.C 9.B 10. D Question V: 10 ®iÓm (mçi c©u ®óng ... completely driving household decision 10 ensure B.Read Question VI: 10 ® (mçi c©u chän ®óng ®iÓm) 1.B ; 2.A ; 3.C ; 4.D ; 5.B ; 6.A ; 7.A ; 8.D ; 9.B ; 10. A Question VII: 10 ® (mçi c©u chän ®óng ®) 1.B ... 4.B; 5.A; Question VIII: 10 ® (mçi c©u chän ®óng ®iÓm) scare fought devote scientific plentiful 8.solution enjoyment together providing 10 produce C Writing : Question IX: 10 ®iÓm (mçi c©u ®óng...
 • 8
 • 363
 • 9

Đê thi ôn luyện vào lớp 10

Đê thi ôn luyện vào lớp 10
... 4.B; 5.C; Question III: 10 ® (mçi c©u chän ®óng ®) 1.C 2.D 3.B 4.D C A A C 9.C 10. D Question IV: 10 ® (mçi c©u chän ®óng ®) 1.B 2.A C B D 6.B 7.A 8.C 9.B 10. D Question V: 10 ®iÓm (mçi c©u ®óng ... completely driving household decision 10 ensure B.Read Question VI: 10 ® (mçi c©u chän ®óng ®iÓm) 1.B ; 2.A ; 3.C ; 4.D ; 5.B ; 6.A ; 7.A ; 8.D ; 9.B ; 10. A Question VII: 10 ® (mçi c©u chän ®óng ®) 1.B ... 4.B; 5.A; Question VIII: 10 ® (mçi c©u chän ®óng ®iÓm) scare fought devote scientific plentiful 8.solution enjoyment together providing 10 produce C Writing : Question IX: 10 ®iÓm (mçi c©u ®óng...
 • 8
 • 256
 • 0

tuyen tap 15 de thi on luyen HSG

tuyen tap 15 de thi on luyen HSG
... u chỉ mở vòi A thi sau giờ 12 phút thi đầ y bể Nế u chỉ mở vòi B thi sau giờ 20 phút thi đầ y bể Khi vòi A mở đươ ̣c giờ, người ta mở tiế p vòi B thi sau giờ cả ... THUẬN-ĐÀ NẴNG ĐỀ 15 ĐỀ THI ÔN LUYÊN THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN Bài a) Tính nhanh 20,1 × 134,77 + 6,7×24,6 × – 6×59,37×3,35 b) Tìm y, biế t  15  × ( + ... chảy vào mô ̣t bể nước, sau giờ thi còn 27,2 lít nước nữa đầ y bể Nế u chỉ mở vòi A thi sau giờ bể đầ y nước Nế u chỉ mở vòi B thi sau giờ bể đầ y nước Hỏi bể...
 • 16
 • 174
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGHIỆP VỤ II doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGHIỆP VỤ II doc
... (đvt: Trđ) Chỉ tiêu Doanh số Chi phí tăng thêm không kể khấu hao Năm Năm Năm Năm 5800 6500 7000 6800 3000 3200 3800 3600 Suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Nhu cầu vốn tăng thêm 7500 triệu đồng, ... (đvt: Trđ) Chỉ tiêu Doanh số Chi phí tăng thêm không kể khấu hao Năm Năm Năm Năm 7200 7500 7800 7500 4200 4500 4800 4500 Kỳ thu tiền bình quân công ty 35 ngày, quay vòng tồn kho 2,5 vòng/năm Chi ... tăng thêm 80% chi phí tăng thêm không kể khấu hao, thời hạn toán 24,64ngày Biến động vốn luân chuyển năm sau có sử dụng vốn vay ngắn hạn Suất thuế thu nhập công ty 25% Nhu cầu vốn đầu tư tăng...
 • 9
 • 424
 • 8

Tổng hợp đề thi ôn luyện ĐH-CĐ môn Toán

Tổng hợp đề thi ôn luyện ĐH-CĐ môn Toán
... y = ; xlim y = + + Bang biờn thi n: x + y y + + + y x y= 6x; y= x = 0, y(0) = ụ thi co iờm uụn I(0; 2) la tõm ụi xng v i qua cỏc im (2; 0), (2; 4) ụ thi: Cõu 1: nh m phng trỡnh: x ... - THI TH I HC MễN TON S 58 NM HC 2013 - 2014 Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) Cho hm s y = x 3x + Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ... n ( A) = 1560 P(A) = B GIO DC V O TO 1560 13 = 5880 49 THI TH I HC NM 2014 MễN TON KHI A V A1 02 Thi gian lm bi 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt I Phn chung cho t c cỏc thớ sinh ( 7,0 im )...
 • 28
 • 219
 • 1

ĐỀ THI ÔN LUYỆN NGỮ VĂN HAY

ĐỀ THI ÔN LUYỆN NGỮ VĂN HAY
... phụ; ông họa sĩ, cô kĩ s trờng, ông kĩ s chờ rét - Cái lặng lẽ công việc ầm thầm biết đến không gian vắng lặng - Trong lặng lẽ đất trời, công việc ngời, tâm hồn không lặng lẽ, họ đanglàm công ... diễn đạt trôi chảy, không lỗi tả (0,5đ) Câu (5 đ) Yêu cầu học sinh Giới thi u đợc tác giả, tác phẩm vấn đề phân tích (0,5đ) Giải thích ngắn gọn nhận xét đề Bài thơ văn xuôi, văn xuôi giàu chất ... Chiếc lợc ngà nối kết hai cha , ông sáu bé Thu xa cách hai ngời sau ông sáu hi sinh Chiếc lợc ngà biểu cụ thể tình yêu, nỗi nhớ mong ông sáu với trở thành kỉ vật thi ng liêng, thành biểu tợng...
 • 3
 • 256
 • 0

HAI ĐỀ THI ÔN LUYỆN VÀO LỚP 10( ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ)

HAI ĐỀ THI ÔN LUYỆN VÀO LỚP 10( ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ)
... sinh khối Trừơng THCs Thanh Dũng Môn toán: Thời gian 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Đề ra: Câu 1: a) Giải phơng trình sau: x x = b) Gọi x1 ; x2 hai nghiệm phơng trình x2 + 2009x 2010 ... 3: Hai ngời thợ sơn sơn cửa cho nhà hai ngày xong việc Nếu ngời thứ làm ngày nghỉ ngời thứ hai làm tiếp ngày xong việc Hỏi mổi ngời làm sẻ xong công việc ? Câu 4: Cho đờng tròn (O; R) có hai ... thức cho hai số dơng) Đẳng thức xẩy x + = x = Vậy giá trị nhỏ M x = ( 0,5 điểm) Câu 3: ( 1,5 điểm) Gọi thời gian ngời thứ làm xong công việc x ( ngày) Gọi thời gian ngời thứ hai làm xong công việc...
 • 7
 • 187
 • 2

ĐỀ THI ÔN LUYỆN VÀO 10 docx

ĐỀ THI ÔN LUYỆN VÀO 10 docx
... phng trỡnh 2 010 - x + x - 2008 = x - 4018 x + 4036083 GV: Lấ TRUNG HC (0168 995 4843) 4/16/2011 ễn Tp Hc K V ễn Luyn Vo 10 Kim Tra Cht Lng Hc k v ễn Thi Vo 10 Mụn thi : Toỏn Lp Thi gian lm bi:120 ... GV: Lấ TRUNG HC (0168 995 4843) 4/16/2011 ễn Tp Hc K V ễn Luyn Vo 10 Kim Tra Cht Lng Hc k v ễn Thi Vo 10 Mụn thi : Toỏn Lp Thi gian lm bi:120 phỳt Cõu 1:(2,5 im) x 1 + + ; x 0, x x4 x x +2 ... GV: Lấ TRUNG HC (0168 995 4843) 4/16/2011 ễn Tp Hc K V ễn Luyn Vo 10 Kim Tra Cht Lng Hc k v ễn Thi Vo 10 Mụn thi : Toỏn Lp Thi gian lm bi:120 phỳt Bi (1,5im) Thc hin phộp tớnh : A = - 9.2 a+...
 • 8
 • 161
 • 0

đề thi ôn luyện đh , cđ khối a bất phương trình

đề thi ôn luyện đh , cđ khối a bất phương trình
... ƠN LUYỆN ĐH , CĐ KHỐI A Thanh Tường - Thanh Chương - Nghệ An Giáo Viên: Trần Đình Hiền - 0985725279 Đề kiểm tra : Bất phương trình Thời gian làm : 90 phút Nội dung đề số : 592 1) Bất phương trình ... TÂM ƠN LUYỆN ĐH , CĐ KHỐI A Thanh Tường - Thanh Chương - Nghệ An Giáo Viên: Trần Đình Hiền - 0985725279 Nội dung đề số : 873 1) Bất phương trình Đề kiểm tra : Bất phương trình Thời gian làm : ... để bất phương trình x ( x + 4) − ( x + 1)( x + 3) ≤ m có nghiệm A) [- ; 1] C) { } D) - 17 ≤ m ≤ - 16 A) m ≥ - 25) Bất phương trình A) (- ∞; - 4] 26) Bất phương trình A) [0; 3] 27) Bất phương trình...
 • 18
 • 84
 • 0

đề thi ôn luyện môn toán lớp 8 cơ bản và nâng cao dùng ôn thi học sinh giỏi

đề thi ôn luyện môn toán lớp 8 cơ bản và nâng cao dùng ôn thi học sinh giỏi
... nguyên PT: 2x-5y-6z =4 Câu 7: 11 Cho hình vuông ABCD, Về phía hình vuông cạnh BC vẽ VBCF đều, phía hình vuông cạnh AB vẽ VABE CMR: D, E, F thẳng hàng Đề 14 (56) Câu 1: Cho A = ( x x− y y2 x − ):( ... Câu 8: Cho hình vuông ABCD M, N trung điểm AB, BC, K giao điểm CM DN CMR: AK = BC đề (51) Câu 1: Cho M = a b c a2 b2 c2 + + ;N= + + b+c a+c a+b b+c a+c a+b a, CMR: Nếu M = N = b, Nếu N = có thi t ... 7: Cho VABC phía VABC vẽ tam giác vuông cân ABE CAF đỉnh A CMR: Trung tuyến AI VABC vuông góc với EF AI = Câu 8: CMR: 21n + phân số tối giản (với n ∈ N) 14n + đề 17 (59) Câu 1: Phân tích thừa số:...
 • 39
 • 727
 • 1

Đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế năm 2014

Đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế năm 2014
... thuế, giảm thuế TNDN, khỏan lỗ phát sinh từ năm trước, không trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN mà công ty phải nộp năm 2013 Biết thuế suất thuế TNDN năm ... tiền lương hưu hàng tháng cá nhân A phải kê khai tính thuế TNCN số tiền lương hưu không? Giải thích (Đề thi không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm) ... năm 2013 Biết thuế suất thuế TNDN năm 2013 25% Câu 4: Qua nghiên cứu luật thuế TNCN hành Anh (chị) cho biết: Thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công bao gồm khoản nào? Trường hợp cá nhân...
 • 2
 • 1,264
 • 12

Đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng trung ương có đáp án

Đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng trung ương có đáp án
... cho ngân hàng gửi lệnh biết D : Nếu người nhận tiền không nhận đủ tiền ngân hàng B trả lại ngân hàng chuyển tiền Đáp án C Câu 68 : Nghiệp vụ thị trương mở ? A : Nghiệp vụ thị trường mở nghiệp vụ ... trước B : Do ngân hàng chủ trì qui định C : Không ngân hàng qui định D : Do ngân hàng thành viên qui định Đáp án A Câu 46 : Quy định xử lý nghiệp vụ toán bù trừ điên tử ngân hàng thành viên ... hủy hợp lệ C : Khi ngân hàng B toán đủ tiền cho người nhận, bị ngân hàng B trả lại cho ngân hàng A D : Khi ngân hàng B toán đủ tiền cho ngân hàng A, lệnh hủy hợp lệ Đáp án B Câu 61 : Một lệnh...
 • 48
 • 11,114
 • 104

Xem thêm

Từ khóa: đề thi kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thươngngân hàng đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mạiđề cương ôn tập nghiệp vụ ngân hàng thương mạiđề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân quỹđề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng trung ươngđề thi hết môn nghiệp vụ ngân hàng thương mạiđề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mạide thi trac nghiem nghiep vu ngoai thuongđề thi kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương tdtđề cương ôn tập nghiệp vụ hướng dẫnđề thi trắc nghiệm nghiệp vụ kinh doanh ngoại hốiđề thi kỹ thuật nghiệp vụ hải quanđề thi kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thươngđề thi ôn luyện môn toán lớp 8 cơ bản và nâng cao dùng ôn thi học sinh giỏiđề thi chuyên môn nghiệp vụ giáo viên thcs9. To trinh ve thu lao HDQT, BKSTài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Phieu bieu quyetKhung vien 7 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 9 - thuthuatphanmem.vn2.1. The le bieu quyet4.Bao cao hoat dong SXKD nam 2016bạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo ánMau bia 3 - thuthuatphanmem.vn2016 01 14 Bao cao KQ giao dich CP cua GD Hoang Xuan QuocMau bia 6 - thuthuatphanmem.vnbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo án2016 7 TT PP loi nhuan2016 9 TT ke hoach TC quy Kh2016 11 TT Ong Pham cuong hd CTB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd IV n%c4%83m 2016B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd II n%c4%83m 20122017 02 16 CBTT giao dich CP cua PGD NGO DUC NHAN645 Gui BCTC Quy III nam 20162017.04.20 CBTT GD CP cua co dong noi bo PGD NGUYEN NGOC HAI2017 3 17 Giay chung nhan DKCK lan 3