CHẤT NICOTINE TRONG THUỐC LÁ

chọn tạo giống thuốc lai có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với các vùng trồng thuốc chính tại các tỉnh phía bắc

chọn tạo giống thuốc lá lai có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với các vùng trồng thuốc lá chính tại các tỉnh phía bắc
... KINH TẾ KỸ THUẬT THUỐC LÁ BÁO CÁO TỔNG KẾT Đề tài: CHỌN GIỐNG THUỐC LÁ LAI CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT, PHÙ HỢP VỚI CÁC VÙNG TRỒNG THUỐC LÁ CHÍNH Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC Thực theo Hợp đồng đặt hàng ... chất lượng tốt, giống thuốc K.326 nguồn gốc từ Mỹ chiếm vị trí quan trọng sản xuất nguyên liệu Trung Quốc Các sở chọn tạo giống thuốc lai tạo nhiều giống phù hợp với điều kiện vùng trồng Các giống ... chọn lọc phát triển giống thuốc phục vụ sản xuất nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu, tiến hành đề tài: Chọn tạo giống thuốc suất cao, chất lượng tốt phù hợp với vùng trồng thuốc...
 • 39
 • 184
 • 0

MỘT số CHẤT TRONG THUỐC gây UNG THƯ trình bày

MỘT số CHẤT TRONG THUỐC lá gây UNG THƯ trình bày
... bát, điếu ống, dùng từ lâu PHẦN II: MỘT SỐ ĐỘC CHẤT UNG THƯ TRONG THUỐC LÁ MỘT SỐ ĐỘC CHẤT GÂY UNG THƯ TRONG THUỐC LÁ: 1.1 Các Nitrosamin đặc hiệu thuốc - Bản chất nicotin - Nicotin ancaloit tìm ... hợp chất điều khiển điều khiển trình sinh trưởng tế bào gây biến dị tạo ung thư * carcinogen: thuật ngữ nhóm hoá chất gây bệnh ung thư người động vật MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ DO THUỐC LÁ 3.1 UNG THƯ ... hợp với số chất khói thuốc tạo thành hợp chất gây ung thư - Nitrosamine chất gây ung thư mạnh động vật thí nghiệm chúng đóng vai trò có ý nghĩa ung thư phổi, thực quản, tụy, miệng, hút thuốc -...
 • 9
 • 270
 • 1

Luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ VI SINH VẬT ðẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CÂY THUỐC VÀ TÍNH CHẤT SINH HÓA HỌC CỦA ðẤT TRỒNG THUỐC TẠI TỈNH BẮC GIANG

Luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ VI SINH VẬT ðẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CÂY THUỐC LÁ VÀ TÍNH CHẤT SINH HÓA HỌC CỦA ðẤT TRỒNG THUỐC LÁ TẠI TỈNH BẮC GIANG
... a bón phân h u vi sinh ñ n su t 80 ch t lư ng c a thu c 3.4 Nghiên c u nh hư ng c a bón phân h u vi sinh ñ n tính ch t ñ t tr ng thu c 3.4.1 110 nh hư ng c a bón phân h u vi sinh ñ n m t s tính ... c Vi c bón phân k t h p c lo i phân, ñó phân chu ng + phân h u vi sinh ña ch c + phân ñ m hóa h c m c v a ph i cho su t lúa xuân, lúa mùa cao nh t Bón phân h u vi sinh ña ch c ph i h p v i phân ... VK Vi khu n VKHX Vi khu n héo xanh VK ts Vi khu n t ng s VSV Vi sinh v t VSVCðN Vi sinh v t c ñ nh nitơ VSVCN Vi sinh v t ch c VSVðCN Vi sinh v t ña ch c VSVðK Vi sinh v t ñ i kháng VSVKTSTTV Vi...
 • 236
 • 522
 • 2

ĐỘC CHẤT TRONG THUỐC

ĐỘC CHẤT TRONG THUỐC LÁ
... nguyên chất thuốc đặt tên nicotine -Hai người nghiên cứu tác động dược lý nicotine người gọi nicotine "chất độc nguy hiểm” II .Độc chất thuốc -Trong khói thuốc chứa 4000 loại hoá chất Trong có ... Benzopyrene (một độc chất gây nên ung thư) Gấp ba lần chất CO Gấp bốn lần chất Ammonia III.Tác hại thuốc lá: • Hiện nay, giới có khoảng 1,3 tỷ người hút thuốc lá; 4,9 triệu người chết/năm hút thuốc •Ở ... dòng khói thuốc : Người ta quan tâm đến kiểu khói thuốc:  Dòng khói  Dòng khói phụ  Lượng chất độc dòng khói phụ cao nhiều:  Gấp đôi chất nicotine chất nhựa thuốc  Gấp ba lần chất Benzopyrene...
 • 19
 • 264
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH KẾT HỢP VỚI THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ HOẠT CHẤTTRONG THUỐC KHÁNG SINH THUỘC HỌ β –LACTAM

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH KẾT HỢP VỚI THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ HOẠT CHẤT CÓ TRONG THUỐC KHÁNG SINH THUỘC HỌ β –LACTAM
... NH TUYT NGHIấN CU XY DNG PHNG PHP PH HNG NGOI GN V TRUNG BèNH KT HP VI THUT TON HI QUY A BIN XC NH NG THI MT S HOT CHT Cể TRONG THUC KHNG SINH THUC H LACTAM Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó S: ... xõy dng phng phỏp ph hng ngoi gn v trung bỡnh kt hp vi thut toỏn hi quy a bin nh lng ng thi mt shot cht cú thuc khỏng sinh thuc h -Lactam Vi mc tiờu l nghiờn cu quy trỡnh phõn tớch nhúm -Lactam ... axit nhit 25 20 Quy trỡnh phộp ph quang k (quy trỡnh 1) da trờn s hũa tan to kt ta bng axeton, o hp th ca dung dch ti bc súng 525 nm Cũn i cỏc quy trỡnh ph hp th AAS (quy trỡnh 2) c nh lng...
 • 77
 • 490
 • 5

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phổ hồng ngoại gần và trung bình kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến để định lượng đồng thời một số hoạt chấttrong thuốc kháng sinh thuộc họ β lactam

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phổ hồng ngoại gần và trung bình kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến để định lượng đồng thời một số hoạt chất có trong thuốc kháng sinh thuộc họ β lactam
... chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương pháp phổ hồng ngoại gần trung bình kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến để định lượng đồng thời số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc họ β- Lactam Với ... đo hồng ngoại định lượng hoạt chất thuốc 1.3.2 Các ứng dụng phổ hồng ngoại kết hợp với Chemometric để định lượng thuốc kháng sinh β lactam CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM • • 2.1 Đối tượng nghiên cứu ... kháng sinh β- lactam 1.1.1.Khái niệm phân loạinhóm β- lactam Nhóm β- lactam họ kháng sinh lớn, bao gồm kháng sinh cấu trúc hóa học chứa vòng β- lactam Cáckháng sinh β- lactam chia thành nhóm, có...
 • 26
 • 258
 • 0

ảNH HƯởNG CủA PHÂN HữU CƠ VI SINH SÔNG GIANH TRÊN một số LƯợNG ĐạM BóN KHáC NHAU ĐếN CÂY Và ĐấT TRồNG THUốC TạI LụC NAM, BắC GIANG Vụ XUÂN 2009

ảNH HƯởNG CủA PHÂN HữU CƠ VI SINH SÔNG GIANH TRÊN một số LƯợNG ĐạM BóN KHáC NHAU ĐếN CÂY Và ĐấT TRồNG THUốC Lá TạI LụC NAM, BắC GIANG Vụ XUÂN 2009
... c vi sinh Sụng Gianh trờn mt s lng m bún khỏc n cõy 3.2 ảnh hởng phân hữu vi sinh tới số tính chất sinh hoá học đất trồng thuốc 3.2.1 ảnh hởng phân hữu vi sinh tới số tính chất hoá học đất trồng ... thức bón phân khác ảnh hởng khác đến chiều cao v số thuốc lá, thời kỳ sinh trởng khác tác động phân bón đến chiều cao v số khác (Hình v Hình 2) Ta thấy rõ tốc độ tăng trởng chiều cao v số tăng ... lợng thuốc lá, bón với lợng đạm giảm phù hợp, cụ thể l CT5 KếT LUậN - Phân hữu vi sinh Sông Gianh đợc dùng thí nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn TCVN134B -1996 - Bón kết hợp phân hữu vi sinh Sông Gianh...
 • 9
 • 785
 • 2

Vi khuẩn lam trong đất trồng lúa và trồng thuốc lào ở một số xã thuộc huyện quảng xương, thanh hóa

Vi khuẩn lam trong đất trồng lúa và trồng thuốc lào ở một số xã thuộc huyện quảng xương, thanh hóa
... tài: Vi khuẩn lam đất trồng lúa trồng thuốc lào số thuộc huyện Quảng Xơng Thanh Hoá Mục tiêu đề tài nhằm điều tra thành phần loài VKL loại hình đất trồng (trồng lúa trồng thuốc lào) số thuộc ... thuộc Huyện Quảng Xơng, tỉnh Thanh Hoá 26 Tỉ lệ % số loài họ ngành vi khuẩn lam đất số vii Hình 3.8 thuộc Huyện Quảng Xơng, tỉnh Thanh Hoá 30 Số lợng loài .32 viii Lời mở đầu Vi khuẩn ... hình nghiên cứu vi khuẩn lam giới Vi t Nam .2 1.1.1 Một số dẫn liệu nghiên cứu vi khuẩn lam giới 1.1.2 Một số dẫn liệu nghiên cứu vi khuẩn lam đất Vi t Nam 1.2 Vai trò vi khuẩn lam ...
 • 25
 • 230
 • 0

Trong thuốc có phóng xạ potx

Trong thuốc lá có phóng xạ potx
... biết thuốc họ bị nhiễm polonium Từ năm 1970, họ thử dùng dung môi để tẩy chất phóng xạ khỏi thuốc cách hiệu giảm 10 - 40% tỷ lệ phóng xạ Tuy vậy, loại dung môi tẩy chất tạo mùi thơm khác thuốc ... Chất phóng xạ thuốc Polonium 210, đọng lại nhánh phế quản gây ung thư Các công ty sản xuất thuốc lớn Mỹ biết điều họ che giấu 40 năm qua Các nhà ... diện khói thuốc người ta sử dụng phân bón giàu phốt phát trồng thuốc Loại phân bón lấy từ mỏ apatít, thứ đá chứa radium polonium Chính loại phân bón góp phần tạo nên hương vị đặc biệt thuốc Báo...
 • 5
 • 182
 • 0

TIỂU LUẬN "CÁC HỢP CHẤT MÙI TRONG PHOMAT LÀM TỪ SỮA BÒ" pptx

TIỂU LUẬN
... thảo luận Thành phần chất tạo hương Ảnh hưởng chế độ ăn đến thành phần chất tạo hương Kết phân tích fomat giác quan Kết luận: Những bò bổ sung hạt cao lanh phần ăn tăng chất lượng dinh dưỡng chất ... béo sữa - Có hợp chất tạo mùi bị ảnh hưởng đáng kể phần ăn có bổ sung hạt cao lanh, đó: 2-propanone and 3-methyl-butanal giảm đáng kể tăng hàm lượng với 2-propanol and 1-octen-3-ol - Các hợp chất ... thảo luận Mở đầu Góp phần làm tăng hương vị cho fomat nhà nghiên cứu có ý tưởng bổ sung số thức ăn vào bữa ăn cho giống bò sữa - Đề tài góp phần khẳng định kết nghiên cứu bổ sung thành phần từ...
 • 17
 • 363
 • 1

CÁC HỢP CHẤT MÙI TRONG PHOMAT LÀM TỪ SỮA BÒ pdf

CÁC HỢP CHẤT MÙI TRONG PHOMAT LÀM TỪ SỮA BÒ pdf
... sữa hợp chất tạo mùi bị ảnh hưởng đáng kể phần ăn có bổ sung hạt cao lanh, đó: 2-propanone and 3-methyl-butanal giảm đáng kể tăng hàm lượng với 2-propanol and 1-octen-3-ol Các hợp chất mùi khác ... phần chất tạo hương Ảnh hưởng chế độ ăn đến thành phần chất tạo hương Kết phân tích fomat giác quan KẾT LUẬN    Những bổ sung hạt cao lanh phần ăn tăng chất lượng dinh dưỡng chất béo sữa ... bột từ hạt lanh (chiếm tỉ lệ 5%)  Nhóm 3: (kí hiệu: ELVE): thức ăn tương tự nhóm bổ sung thêm 7500IU vitamin E/con bò/ ngày 2.1 Bố trí thí nghiệm: Trong suốt tuần sau cho sữa lần/ngày, số sữa...
 • 17
 • 158
 • 0

Về 4 dược chấttrong “thuốc Dân tộc cứu nhân vật” ppt

Về 4 dược chất có trong “thuốc Dân tộc cứu nhân vật” ppt
... histamin hệ 1, tác dụng chống dị ứng, mề đay, ngứa, sổ mũi, co thắt phế quản, viêm kết mạc mắt Tuy nhiên cyproheptadin tính chất kháng serotonin (một chất dẫn truyền thần kinh liên quan ... máu bệnh tim, phổi, thận, gan, người bệnh mẫn với paracetamol không dùng Trong trình dùng thuốc uống nhiều rượu gây tăng độc tính với gan paracetamol Dexamethason: loại thuốc glucocorticoid ... hen, chống sốc, bệnh lý tai mũi họng, mắt, da, bệnh lý xương, khớp Đây dược chất hay thầy lang pha trộn vào thuốc đông dược Khi lạm dụng thuốc gây nhiều tác dụng phụ nguy hiểm Thường gặp rối loạn...
 • 5
 • 842
 • 0

Chủ đề 2 độc tố trong thuốc

Chủ đề 2 độc tố trong thuốc lá
... NĂM Độc chất thuốc Thành phần độc tính thuốc Nhựa chất gây ung thư Nicotine Carbon Monoxide Lịch sử Nicotine • • Nicotin đặt tên theo thuốc Nicotiana tabacum Jean Nicot, đại sứ người Pháp dân thuốc ... nhỏ khói thuốc Các loại khói thuốc từ điếu thuốc: Dòng • • SS gây ung thư mạnh MS Kích thước phân tử rắn ( 0,1 - 1µm) dòng khói ,nhưng khói phụ : 0,01 -1µm Tar ( nhựa thuốc) • Hút 20 điếu thuốc ... chức, cá nhân trồng thuốc lá, sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc chuyển đổi ngành, nghề • Khen thưởng quan, tổ chức, cá nhân có thành tích phòng, chống tác hại thuốc • Có hình thức...
 • 51
 • 220
 • 0

NHẬN THỨC về tác hại đối với sức KHỎE có LIÊN QUAN đến TRỒNG và CHẾ BIẾN THUỐC của NGƯỜI NÔNG dân TRỒNG THUỐC ở HUYỆN võ NHAI, THÁI NGUYÊN

NHẬN THỨC về tác hại đối với sức KHỎE có LIÊN QUAN đến TRỒNG và CHẾ BIẾN THUỐC lá của NGƯỜI NÔNG dân TRỒNG THUỐC lá ở HUYỆN võ NHAI, THÁI NGUYÊN
... QUả Nhận thức tác động hại liên quan đến trồng chế biến thuốc Các thảo luận nhóm với người nông dân phát người trồng không trồng thuốc nói vấn đề liên quan đến trồng thuốc là: 1) Các trồng thuốc ... cho thấy nhận thức người nông dân nhận thức tác động hại sức khỏe liên quan đến trồng chế biến thuốc người nông dân trồng thuốc vùng nông thôn phía bắc Việt Nam hạn chế Hiện chưa can thiệp ... quan đến trồng chế biến thuốc Nhận thức nghiêm trọng vấn đề sức khỏe liên quan đến trồng chế biến thuốc Nhận thức ích lợi việc ngừng trồng thuốc 97 Nhận thức rào cản việc ngừng trồng thuốc Các...
 • 4
 • 94
 • 0

Nghiên cứu phân tích hoạt chất flunarizine trong thuốc viên nang bằng phương pháp HPLC

Nghiên cứu phân tích hoạt chất flunarizine trong thuốc viên nang bằng phương pháp HPLC
... dựng phân tích số mẫu nghiên cứu 37 37 39 Chương BÀN LUẬN 42 4.1 VỀ XÂY DỰNGPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 41 4.2 VỀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 43 4.3 VỀ SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC ... tra chất lượng nguyên liệu, thành phẩm sản xuất thuốc coi phương pháp quy chiếu Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phân tích hoạt chất Flunarizin thuốc viên nang phương ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐỖ NGỌC HẠNH NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HOẠT CHẤT FLUNARIZINE TRONG THUỐC VIÊN NANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: CNDP...
 • 75
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chất gây ung thư trong thuốc lácác chất hóa học trong thuốc lácác chất hóa học có trong thuốc láphát hiện chất gây ung thư trong thuốc lá marlborochất độc hại trong thuốc lácác chất gây ung thư trong thuốc láchất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc láchất gây nghiện và ung thư trong thuốc lácác chất gây nghiện có trong thuốc láchất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là moocphinđộc chất trong thuốc lámôi chất dùng trong máy lạnh hấp thụcác thành phần có trong thuốc láhàm lượng chất khô trong sữa là gìcác thành phần độc hại có trong thuốc láchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học