CHUYÊN đề một số bài TOÁN CHỨNG MINH THẲNG HÀNG ĐỒNG QUY

ỨNG DỤNG PHƯƠNG TÍCH – TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG TRONG bài TOÁN CHỨNG MINH THẲNG HÀNG, ĐỒNG QUY

ỨNG DỤNG PHƯƠNG TÍCH – TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG TRONG bài TOÁN CHỨNG MINH THẲNG HÀNG, ĐỒNG QUY
... BF a Chứng minh S thuộc (O) b Chứng minh M, N, I thẳng hàng Lời kết Kiến thức phương tích trục đẳng phương đơn giản dễ hiểu, nhiên có ứng dụng nhiều thường cho lời giải hay toán chứng minh thẳng ... dụ dừng việc ứng dụng toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng Ý tưởng dùng kết quả: + Các điểm có phương tích với đường tròn nằm đường thẳng + Trục đẳng phương đôi đường tròn đồng quy điểm Ví dụ ... đẳng phương đường thẳng b) Gọi Vì Phương tích Trục đẳng phương Ta chứng minh thuộc trục đẳng phương Đẳng thức chứng tỏ điểm định cố định nên cố định, đường thẳng qua điểm cố Ví dụ 7: Cho tam...
 • 23
 • 603
 • 3

Chuyên đề: Một số phương pháp chứng minh đa giác nội tiếp

Chuyên đề: Một số phương pháp chứng minh đa giác nội tiếp
... 2R) Chứng minh a) Tứ giác ABOC nội tiếp b) Chứng minh IO.IA = IM.IN tứ giác MONA nội tiếp c) AO tia phân giác góc MAN Hớng dẫn B a) Tứ giác có tổng hai góc đối 180 b) + Tứ giác ABOC nội tiếp ... B Phơng pháp chứng minh đa giác nội tiếp đờng tròn - Biên soạn: Trần Duy Vũ Nhận xét: Vậy ta vận dụng dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp để chứng minh bốn điểm thuộc đờng tròn Chứng minh điểm ... + Chứng minh đỉnh A M tứ giác OCAM nhìn cạnh OC dới hai góc M O + Chứng minh tứ giác OBDM có tổng hai góc đối OMD OBD 1800 b) Ta chúng minh tứ giác PAOP nội tiếp chứng minh hai đỉnh D P tứ giác...
 • 5
 • 1,549
 • 25

Tài liệu Chuyên đề: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC pdf

Tài liệu Chuyên đề: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC pdf
... + 2c a + 2b + c a + b + 2c ⎜ a b c ⎠ Dấu đẳng thức xảy ⇔ a = b = Phương pháp 3: SỬ DỤNG CÁC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG DÃY BẤT ĐẲNG THỨC BẬC BA Dãy bất đẳng thức đồng bậc bậc ba: 3 (a + b)(a + ab + ... b) Đẳng thức xảy ⇔ a = b = c = Vậy Max S = Bài tập tương tự Cho ba số dương a, b,c thỏa mãn a + b + c = Chứng minh rằng: ab bc ac + + ≤ c + ab a + bc b + ac Phương pháp 2: SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC ... vế với vế bất đẳng thức ta bđt + a + b2 + b2 + c + c2 + a 3 + + ≥ + + ≥ 33 ab bc ca ab bc ca Dấu đẳng thức xảy ⇔ a = b = c = Bài 6: Cho ba số dương a, b, c Chứng minh bất đẳng thức: a b c 1 +...
 • 9
 • 1,263
 • 35

Chuyên đề MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC pot

Chuyên đề MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC pot
... b, c số dương thỏa mãn a + b + c = Tìm giá trị lớn biểu thức a b c S= + + a +1 b +1 c +1 Kết quả: Max S = Kỹ thuật 3: SỬ DỤNG CÁC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG DÃY BẤT ĐẲNG THỨC BẬC BA Dãy bất đẳng thức ... b2 + c2 Dấu đẳng thức xảy ⇔ a = b = c > Bài 4: Chứng minh bất đẳng thức: a + 3b + b + 3c + c + 3a ≤ Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện a + b + c = Bài giải: Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ... 5: Cho ba số dương a, b, c Chứng minh bất đẳng thức: ab bc ca a+b+c + + ≤ a+b b+c c+a Bài giải: Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có : a + b ≥ ab ⇒ (a + b) ≥ 4ab ⇒ ab a+b ≥ a+b Chứng minh tương...
 • 13
 • 1,132
 • 39

Rèn luyện tư duy, tìm tòi sáng tạo cho học sinh THPT qua một số bài toán chứng minh đẳng thức tổ hợp

Rèn luyện tư duy, tìm tòi sáng tạo cho học sinh THPT qua một số bài toán chứng minh đẳng thức tổ hợp
... phân loại dạng tập để học sinh nắm bắt nội dung học hiệu Một dạng dùng số phức để chứng minh hay tính tổng đẳng thức liên quan đến tổ hợp Ví dụ : 2013 1006 Chứng minh đẳng thức: C2013 − C2013 + ... Thông qua ví dụ giáo viên làm cho học sinh thấy rõ ,từ tập suy nghĩ, phát triển ,mở rộng tập từ giúp cho học sinh tập làm quen với khả duy, sáng tạo học toán Giáo viên yêu cầu học sinh nhà tự tìm ... điều phải chứng minh Giáo viên: Làm cho học sinh hiểu rõ :Nếu ví dụ ta thay x số tự nhiên khác lại có toán Từ giáo viên cho học sinh tổng quát thành toán: Bài tâp tổng quát: Chứng minh: n Cn...
 • 19
 • 2,834
 • 7

Khai thác một số bài toán chứng minh Bất đẳng thức

Khai thác một số bài toán chứng minh Bất đẳng thức
... “SKKN: Khai thác số toán chứng minh Bất đẳng thức II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (NỘI DUNG) A Bài toán a2 b2 c Đề bài: cho a, b, c > chứng minh rằng: + + ≥ a +b + c b c a Chứng minh: áp dụng bất đẳng thức ... không tâm lý e dè, “ngại” chứng minh bất đẳng thức trước Giáo viên: Trần Bá Duy – Chuyên môn: Toán học – THPT B Bình Lục Trang 13 “SKKN: Khai thác số toán chứng minh Bất đẳng thức Điều làm cho có ... – Chuyên môn: Toán học – THPT B Bình Lục Trang “SKKN: Khai thác số toán chứng minh Bất đẳng thức bảo nguyên tắc Số mũ tử” – số mũ mẫu” ≥ số mũ vế phải” Do cách giải tương tự toán Lời giải:...
 • 14
 • 2,878
 • 3

CHuyên đề một số bài toán hình học ở trường tiểu học

CHuyên đề một số bài toán hình học ở trường tiểu học
... toán có nội dung hình học tiểu Các toán có nội dung hình học tiểu thể chia thành nhóm: học c học chia thành nhóm: •  Nhóm Bài toán nhận dạngdạng hình học học Nhóm 1 Bài toán nhận hình hình hình ... Nhóm toán chu chu diện diện tích hình • Nhóm BàiBài toán vi vi vàtích hình học phẳng • Nhóm Bàihọc phẳng tích, thể tích hình học không gian toán diện Nhóm Bài toán cắt ghép hình • Nhóm Bài toán ... toán cắt ghép hình • Nhóm Bài toán cắt ghép hình Nhóm Bài toán diện tích thể tích hình học không gian Nhóm Bài toán nhận dạng hình hình học Một số kiến thức cần lưu ý: Nối điểm A B, ta thu...
 • 48
 • 3,154
 • 7

Chuyên đề một số bài toán phần trăm hay tiểu học

Chuyên đề một số bài toán phần trăm hay tiểu học
... -Toán chuyên đề hình học, chuyên đề số chữ số - Tuyển tập đề thi HS giỏi Tiểu học , toán quốc tế -Toán tuổi thơ Chuyên đề: toán tỷ số phần trăm i lý thuyết Có dạng toán tỷ số phần trăm( ... tất phân số có tổng tử số mẫu số 10 Bài 7: Tìm: a) c) 1 10 b) Bài 8: Biết 6m 21kg d) 1 số học sinh lớp 3A số học sinh lớp 3B Hãy tìm tỉ số số học sinh lớp 3A học sinh lớp 3B Bài 9: Tìm số học sinh ... phân số phân số 75 mà mẫu số số tròn chục có 100 chữ số Bài 2: Viết tất phân số phân số 21 mà mẫu số có chữ số chia 39 hết cho Bài 3: Viết phân số sau thành tổng phân số có tử số nhng có mẫu số...
 • 40
 • 398
 • 0

Rèn luyện cho học sinh THPT tư duy tìm tòi sáng tạo qua một số bài toán chứng minh đẳng thức tổ hợp_SKKN toán THPT

Rèn luyện cho học sinh THPT tư duy tìm tòi sáng tạo qua một số bài toán chứng minh đẳng thức tổ hợp_SKKN toán THPT
... điều phải chứng minh Giáo viên: Làm cho học sinh hiểu rõ :Nếu ví dụ ta thay x số tự nhiên khác lại có toán Từ giáo viên cho học sinh tổng quát thành toán: Bài tâp tổng quát: Chứng minh: n Cn ... Thông qua ví dụ giáo viên làm cho học sinh thấy rõ ,từ tập suy nghĩ, phát triển ,mở rộng tập từ giúp cho học sinh tập làm quen với khả duy, sáng tạo học toán Giáo viên yêu cầu học sinh nhà tự tìm ... phân loại dạng tập để học sinh nắm bắt nội dung học hiệu Một dạng dùng số phức để chứng minh hay tính tổng đẳng thức liên quan đến tổ hợp Ví dụ : 2013 1006 Chứng minh đẳng thức: C2013 − C2013 +...
 • 19
 • 538
 • 0

SKKN Rèn luyện tư duy, tìm tòi sáng tạo cho học sinh THPT qua một số bài toán chứng minh đẳng thức tổ hợp

SKKN Rèn luyện tư duy, tìm tòi sáng tạo cho học sinh THPT qua một số bài toán chứng minh đẳng thức tổ hợp
... cách cho loại tập khác Trong khuôn khổ đề tài Rèn luyện duy ,tìm tòi sáng tạo cho học sinh THPT qua số toán chứng minh đẳng thức tổ hợp nêu số phương pháp thường dùng để em giải toán chứng ... trình toán học phổ thông phần đại số tổ hợp, số phức chương trình lạ khó em học sinh Các toán tổ hợp mang tính tổng hợp khái quát hóa cao Vì học sinh học đến phần thường ngại, say mê, sáng tạo ... điều phải chứng minh Giáo viên: Làm cho học sinh hiểu rõ :Nếu ví dụ ta thay x số tự nhiên khác lại có toán Từ giáo viên cho học sinh tổng quát thành toán: Bài tâp tổng quát: Chứng minh: n Cn...
 • 32
 • 484
 • 0

Rèn luyện tư duy,tìm tòi sáng tạo cho học sinh THPT qua một số bài toán chứng minh đẳng thức tổ hợp

Rèn luyện tư duy,tìm tòi sáng tạo cho học sinh THPT qua một số bài toán chứng minh đẳng thức tổ hợp
... điều phải chứng minh Giáo viên: Làm cho học sinh hiểu rõ :Nếu ví dụ ta thay x số tự nhiên khác lại có toán Từ giáo viên cho học sinh tổng quát thành toán: Bài tâp tổng quát: Chứng minh: n Cn ... ) Thông qua ví dụ giáo viên làm cho học sinh thấy rõ ,từ tập suy nghĩ, phát triển ,mở rộng tập từ giúp cho học sinh tập làm quen với khả duy, sáng tạo học toán Giáo viên yêu cầu học sinh nhà ... n n+1 Cn n +1 Giáo viên: Cho học sinh suy nghĩ để tìm toán mới, sau dẫn dắt đến toán tổng quát thay số số tự nhiên khác Ví dụ 2: Cho n số tự nhiên n ≥ Chứng minh đẳng thức sau: 2 − 1 23 − 2 −...
 • 26
 • 277
 • 0

Chuyên đề: MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ ĐỒ THỊ

Chuyên đề: MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ ĐỒ THỊ
... Nguyễn Xuân Vĩ Chuyên đề: Một số toán thường gặp đồ thị hàm số Bài Tìm m để đồ thị hàm số y = x − 3mx + 2m(m − 4) x + 9m − m cắt trục Ox điểm tạo thành cấp số cộng Bài Tìm m để hàm số y = x − (3m ... viên: Nguyễn Xuân Vĩ Chuyên đề: Một số toán thường gặp đồ thị hàm số Bài tập Cho hàm số y = x − 2(m + 1) x + (m − 2) x + m + (1), m tham số thực Xác định m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành ... viên: Nguyễn Xuân Vĩ Chuyên đề: Một số toán thường gặp đồ thị hàm số Vậy, giá trị cần tìm là: m < −3 m > Bài tập Cho hàm số: y = x3 − mx + (2m + 1) x − m − Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm...
 • 26
 • 245
 • 0

CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU MẮC SONG SONG

CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU MẮC SONG SONG
... suất tiêu thụ mạch AB: P = R.I = 100 2. 17,6 W ữ 2 C Bài toán 5 .Chuyên đề dòng điện xoay chiều mạch song song GV Trần Thị Yến A B A L R Tổ Vật lý Trờng THPT Lục Ngạn số Cho mạch điện nh hình ... hiệu điện U AB Do OAB nên U MN = U AM = U AN = 100 ( V ) so với u u MN trễ pha Vậy uMN = 100 cos (100 t ) ( A ) L Chuyên đề dòng điện xoay chiều mạch song song i GV Trần Thị Yến Bài toán Cho mạch ... Cho mạch điện nh hình vẽ A i C i2 u r U B Tổ Vật lý Trờng THPT Lục Ngạn số Biết tần số dòng điện xoay chiều f=50Hz, r = 5, L = 102 H Dòng điện mạch pha với hiệu điện hai đầu mạch điện Tìm...
 • 11
 • 306
 • 0

CHUYÊN đề một số bài TOÁN về KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN

CHUYÊN đề một số bài TOÁN về KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN
... gúc vi () - Tỡm giao tuyn ca (P) v () H () - K MH (H ẻ D ) Khi ú d (M ,( a)) = MH * c bit: + Trong hỡnh chúp u, thỡ chõn ng cao h t nh trựng vi tõm ỏy + Hỡnh chúp cú mt mt bờn vuụng gúc vi ... - Nu a ^ b thỡ ta tỡm mt phng (P) cha a v vuụng gúc vi b, tip theo ta tỡm giao im I ca (P) vi b Trong mp(P), h ng cao IH Khi ú d (a, b) = IH - Nu t din ABCD cú AC = BD, AD = BC thỡ on thng ni ... ( ) ( ) Do CD//AB ị d ( CD , SI ) = d CD , ( SA B ) = d C , ( SA B ) = 3V SA BC S D A BC 1 a3 Trong ú V SA BC = SH S D A BC = SH A B MH = , 3 1 a2 v S D A BC = A B SM = A B SH + MH = 2 a 21...
 • 22
 • 200
 • 0

Chuyên đề một số bài TOÁN đếm TRONG TOÁN tổ hợp

Chuyên đề một số bài TOÁN đếm TRONG TOÁN tổ hợp
... gồm số 1, 2, 3, số chữ số số chữ số “nhân đôi” thành số có 2n chữ số theo quy tắc: Đầu tiên, hai phiên số viết kề thành số có 2n chữ số Sau đó, chữ số n chữ số đầu đổi thành chữ số 1, chữ số n ... a < b < c < d < e Gọi B tập hợp số có chữ số số abc de cho a = b < c < d < e Gọi C tập hợp số có chữ số số abc de cho a < b < c < d = e Gọi D tập hợp số có chữ số số abc de cho a = b < c < d ... phần tử gọi tổ hợp chập k n phần tử A (gọi tắt tổ hợp chập k A) • Số tổ hợp: Ký hiệu Cnk số tổ hợp chập k tập hợp có n phần tử Ta có: Cnk = n! (với ≤ k ≤ n ) k !(n − k )! • Các tính chất số Cnk -...
 • 24
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứngcác bài toán chứng minh thẳng hàngtính chất chia hết cho 11 va mootx số bài toán chứng minh chia hết cho 11 lớp 6các bài toán chứng minh tam giác đồng dạngmột số phương pháp cơ bản để chứng minh một bất đẳng thức và khai thác một số bài toán cơ bản dành cho học sinh lớp 10chuyên đề tìm số hạng tổng quát của dãy truy hồi tuyến tính cấp 2 để giải quyết một số bài toán về dãy sốmột số bài toán hinh hoc duoc chung minh theo phuong phap phan chungmot so bai toan hinh hoc chung minh diem co dinhứng dụng vba để giải một số bài toán chuyên ngànhcác bài toán chứng minh số phứcchuyen de 04 cac bai toan lien quan den khao sat ham sovan dung ly thuyet ve ucln va bcnn cua mot so de giai mot so bai toan so hocứng dụng của phép vị tự để giải một số bài toán hình họccác bài toán chứng minh về số phứcdownload 23 chuyên đề giải 1001 bài toán sơ cấpĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoại