Chuyên đề toán lớp 9 đẳng thức và bất đẳng thức

Chuyên đề toán lớp 9 đẳng thức bất đẳng thức

Chuyên đề toán lớp 9 đẳng thức và bất đẳng thức
... VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Năng lực giải toán đẳng thức bất đẳng thức Việc giải toán đẳng thức (ĐT) bất đẳng thức (BĐT) giúp nhiều cho việc rèn luyện học sinh (HS) óc trừu tượng hoá khái quát hoá Do toán ... 7) + 15 = Gặp toán HS qui phương pháp quen thuộc toán ban đầu Ví dụ: Tính giá trị biểu thức P   99 92  0, 99 92       n n Để làm toán này, HS phải quen với cách viết: 99  10n   n ...             3  4  98 99   99 100   98  1   98 , 49 100 Với số toán khó, thuật toán để giải việc tìm hướng giải toán phụ thuộc chủ yếu vào lực phân tích, tổng hợp HS Ví dụ:...
 • 90
 • 8,751
 • 44

Các chuyên đề Toán lớp 9

Các chuyên đề Toán lớp 9
... Nếu 10/ Từ tính chất nêu cách Nếu tính chất với n số nguyện dương Chuyên đề 3: Các dấu hiệu chia hết 1/ Chia hết cho 4: chữ số tận lặp thành số chia ... cho 11 4/ Các số chia hết cho 25 chữ số tận tạo thành số chia hết cho 25 5/ Các số chia hết cho 125 chữ số tận tạo thành số chia hết 125 6/ Các số có chữ số tận 0,2,4,6,8 chia hết cho 7/ Các số ... (4+8+7)-(4+4) chia hết cho 11 5623475 chia hết cho 25, 75 chia hết cho 25.3 31456 891 25 chia hết cho 125, 125 chia hết cho 125 Chuyên đề 4: Quan hệ parabol đường thẳng Hoành độ giao điểm parabol và đường...
 • 3
 • 2,736
 • 47

Các chuyên đề toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10 (hay)

Các chuyên đề toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10 (hay)
... bn v mt s thi tham kho (cú ỏp ỏn) - Mụn Toỏn c vit theo hỡnh thc B ụn thi, gm hai phn: mt phn ụn thi vo lp 10 THPT, mt phn ụn thi vo lp 10 THPT chuyờn da trờn cu trỳc thi ca S Mi thi u cú li ... rng: 2 (b - c) (c - a) (a - b) b) Tớnh giỏ tr ca biu thc: A = 2 010 - 2 010 + + 2 010 ữ - 2 010 2 010 ữ 4 1+ + 2 010 2 010 + 2 010 Cõu 2: a) Cho a, b, c l di cnh tam giỏc, chng minh: 1 a+b+c + ... Tờng 39 CNG ễN TP THI TUYN SINH VO LP 10 Cõu 3: Thỏng giờng hai t sn xut c 90 0 chi tit mỏy; thỏng hai ci tin k thut t I vt mc 15% v t II vt mc 10% so vi thỏng giờng, vỡ vy hai t ó sn xut c 101 0...
 • 135
 • 871
 • 11

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 9 - Sở GD ĐT Đà Nẵng

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 9 - Sở GD và ĐT Đà Nẵng
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP Trên sơ lược biểu điểm đề kiểm tra học II, tổ chuyên môn trường THCS ... điểm Tổ chuyên môn phân chia điểm nhỏ đến 0,25 điểm cho ý, câu đề kiểm tra Tuy nhiên, điểm bài, câu không thay đổi Nội dung thảo luận hướng dẫn chấm ghi vào biên tổ chuyên môn Học sinh có lời ... lời giải tổ chuyên môn thống nhất, lập luận kết xác, làm đến ý cho điểm tối đa ý Việc làm tròn số điểm kiểm tra thực theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Quyết định số 40/2006/BGD -ĐT Bài Nội dung Điểm...
 • 3
 • 214
 • 0

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MA TRẬN ĐỀ TOÁN LỚP 9

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 VÀ MA TRẬN ĐỀ TOÁN LỚP 9
... trình sau phơng trình vô nghiệm: A x2-2x+1=0 B -30x2+4x +20 11 C x2+3x -20 10 D 9x2-10x+10 ã Câu Cho AOB = 60 góc đờng tròn (O) chắn cung AB Số đo cung AB bằng: A 120 0 B 600 C 300 D Một đáp án khác ... nghiệm (2 điểm) Mỗi ý chọn đáp án đợc 0,5 điểm Câu Đáp án C D B II Tự luận (8 điểm) Bài Nội dung 2x + 2y = x= a Với m =2 hệ trở thành: 2x 2y = 11 y = Bài mx + 2y = với m tham số (2 đ) b) ... 720 ữ = 720 x Giải phơng trình đợc x=30 720 Vậy chiều dài mảnh đất 30m, chiều rộng mảnh đất = 24 m 30 Hình vẽ: B 0,5 0 ,25 C E M 1 D F ã ã a.Chỉ ABD = 90 suy ABE = 90 ã EF AD suy EFA = 90 ...
 • 3
 • 211
 • 0

Chuyên đề toán lớp 4 tìm 2 số KHI BIẾT HIỆU tỉ

Chuyên đề toán lớp 4 tìm 2 số KHI BIẾT HIỆU và tỉ
... 100 Số cũ: Hiệu số phần nhau: - = (phần) Số cần tìm là: 100 : = 25 Đáp số: 25 1 14- .Tìm số có chữ số Biết ta thêm vào bên trái số chữ số ta số lấy số chia cho số cũ ta thương Giải Khi ta thêm vào ... trái số tự nhiên có chữ số chữ số 2, ta số số cũ 20 0 đơn vị Lấy số chia cho số thương 9, cho ta biết số gấp lần số Ta có sơ đồ: Số mới: 20 0 Số cũ: Hiệu số phần nhau: - = (phần) Số cần tìm là: 20 0 ... : = 25 Đáp số: 25 115- .Tìm số, biết số 2/ 5 số lấy số lớn trừ số bé ta kết 27 Giải Ta có sơ đồ: Số lớn: 27 Số bé: Hiệu số phần nhau: - = (phần) Giá trị phần nhau: 27 : = Số bé là: × = 18 Số lớn...
 • 5
 • 6,632
 • 47

Chuyên đề toán lớp 4 tìm 2 số KHI BIẾT TỔNG tỉ

Chuyên đề toán lớp 4 tìm 2 số KHI BIẾT TỔNG và tỉ
... Số bé: 48 : = 12 Số lớn: 48 - 12 = 36 Đáp số: 12 36 94- .Tìm số, biết tổng chúng số bé có chữ số Nếu lấy số chia cho số ta thương (*.Hướng dẫn: Số bé có chữ số số 100 *Đáp số: 80 20 ) 95- .Tổng số ... 97- .Tìm số tự nhiên Biết ta thêm vào bên phải số chữ số ta số Tổng số số cũ 29 7 Giải Khi ta thêm vào bên phải số tự nhiên chữ số 0, ta số gấp 10 lần số cũ Ta có sơ đồ: Số lớn: 29 7 Số bé: Tổng số ... (phần) Số cần tìm là: 29 7 : 11 = 27 Đáp số: 27 98-.Trung bình cộng số 44 0 Nếu ta thêm chữ số vào bên phải số bé ta số lớn Tìm số Giải Tổng số là: 44 0 × = 880 Khi ta thêm vào bên phải số tự nhiên...
 • 8
 • 855
 • 13

mot so chuyen de toan lop 8

mot so chuyen de toan lop 8
... Tứ giác - Tứ giác hình bình hành thoả mãn điều kiện sau Có cạnh đối song song Có cạnh đối Có góc đối Có hai cạnh đối song song Có hai đờng chéo cắt trung điểm đờng * Hình chữ nhật : Hình thang ... định hai cạnh đoạn thẳng tơng ứng tỉ lệ đờng thẳng song song với cạnh lại tam giác * Hệ định lí Ta lét : Nếu đờng thẳng cắt hai cạnh tam giác song song với cạnh lại tạo thành tam giác có ba cạnh ... AMNC Bài : Cho tam giác ABC (AB < AC), hai đờng cao BE CF gặp H, đờng thẳng kẻ từ B song song với CF từ C song song với BE gặp D Chứng minh a) ABE ACF b) AE CB = AC EF c) Gọi I trung điểm...
 • 7
 • 905
 • 37

chuyen de caiso lop 9 2010-2011

chuyen de caiso lop 9 2010-2011
... 99 999 999 9 + 0 ,99 999 999 9 Dùng máy tính trực tiếp cho kết là: 9, 999 999 971 x 1026 - Biến đổi: T= ( 16 + 99 999 999 96 + 0 ,99 999 999 96 ) , Dùng máy tính tính 16 + 99 999 999 9 + 0 ,99 999 999 9 =99 9 99 9 99 9 ... 0 ,99 999 999 96 ) , Dùng máy tính tính 16 + 99 999 999 9 + 0 ,99 999 999 9 =99 9 99 9 99 9 Vậy T = 99 999 999 96 = 99 999 999 93 Như thay kết qủa nhận số nguyên trực tiếp vào máy tính ta nhận kết số dạng a.10n (sai ... 11 121  1  12  10  10  24 − 15 ÷−  − 1,75 ÷ 3 7  11   g C = 60    − 0,25 ÷ + 194 99 9  11 1 1+ 1,5 0,25 D = : − 0,8 : + + 50 46 h 0,4 6− + 2,2.10 1: 2  4   0,8 :  1.25 ÷...
 • 3
 • 360
 • 3

CHUYEN DE TOAN LOP 2

CHUYEN DE TOAN LOP 2
... băng ? -So sánh số phần tơ màuở băng giấy ? Nhân với số có chữ số -Viết phép tính 456 x 20 3 1368 9 12 228 0 - Hãy nhận xét cách thực hay sai ? C.Một số lưu ý hỏi sử dụng câu hỏi 1.Chú ý đến mục ... Bài:Bảng nhân Đặt đề tốn giải phép nhân có thừa số thứ theo dạng Em có nhận xét dãy số : 6, 12, 18 ,24 ,30,36, 42, 54,60 Chọn số dãy số tích phép nhân bảng nhân ? Câu hỏi có vấn đề Là câu hỏi dùng để tạo ... để đánh giá mức độ hiểu hs; Trong phần kết luận:để đánh giá mức độ hiểu dẫn dắt hs tự đánh giá) 2. Đặt câu hỏi phù hợp với trình độ học sinh để em trả lời phải cố gắng trả lời 3.Hỏi câu hỏi đơn...
 • 14
 • 832
 • 10

Chuyên đề toán lớp 4

Chuyên đề toán lớp 4
... giáo khoa công cụ đánh giá kết học tập toán Vì vậy, đánh giá kết học tập toán phải vào chuẩn KT- KN môn toán lớp Tóm tắt chuẩn KT-KN môn toán lớp 4: - Học xong toán học sinh phải đạt trình độ học ... HS tự nêu hạn chế làm bạn tự đề xuất phương án điều chỉnh Vấn đề soạn giáo viên: - GV nên sử dụng tài liệu sau: SGK Toán 4, SGV Toán 4, Tài liệu tập huấn dạy học toán theo chương trình tiểu học ... điều kiện cụ thể lớp học IV ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP: - Đánh giá kết học tập phải vào mục tiêu dạy học toán Chuẩn kiến thức kĩ môn toán lớp thể cụ thể mục tiêu dạy học toán Chuẩn thử nghiệm,...
 • 5
 • 1,928
 • 33

chuyen đề toán lop 8

chuyen đề toán lop 8
... S= + + + 10 40 88 154 HS vận dụng vào giải Gợi ý 10 viết thành tích hai số nào? Nguyễn Thành Ty II VẬN DỤNG 1 1 1 1 = + + + S= + + + 2.5 5 .8 8.11 11.14 2.(2 + 3) 5.(5 + 3) 8. (8 + 3) 11.(11 + ... 2(2 + 3) 5(5 + 3) 8( 8 + 3) 11(11 + 3)    1   1   1   1  =  −  +  −  +  −  +  −       11   11 14  11 1 1 1  11  =  − + − + − + −  =  −   5 8 11 11 14   ... 65 = + + +  + 29  13 13  29 29 13 29 13 29 + (−65) − 58 − 65 = = = + 29 29 29 29 Nguyễn Thành Ty = −2 II VẬN DỤNG  Dạng 3: Bài toán thực tế Bài 7: Hai người làm công việc Nếu làm riêng,...
 • 44
 • 311
 • 2

chuyên đề toán lớp 4

chuyên đề toán lớp 4
... thức: báo cáo trước GV, nhóm, trước lớp miệng/ bảng con/ bảng lớp/ phiếu học tập/giấy.  - GV tổ chức đánh giá hình thức: tự đánh giá, đánh giá nhóm, đánh giá trước lớp đònh tính (khen, chê), đònh ... 20 04, 110 đến 121/2005 Group dinamics (Nhóm động) - Kurt Lewin Sách giáo khoa, Sách giáo viên lớp Dạy Toán Tiểu học Phiếu giao việc - Phạm Đình Thực THỰC TRẠNG KHÂU SOẠN GIẢNG HIỆN NAY: - GV : Cường ... xác đònh nhiệm vụ học tập) GV cần thực vấn đề sau: + Kiểm tra việc chuẩn bò HS + Đặt câu hỏi cho HS tìm hiểu HS trình bày yêu cầu câu hỏi + HS dự đoán đề giả thuyết, hướng giải câu hỏi + GV kiểm...
 • 93
 • 708
 • 5

Xem thêm