Quản lý những vùng đất ngập nước ở Việt Nam

138 Quản những vùng đất ngập nước Việt Nam

138 Quản lý những vùng đất ngập nước ở Việt Nam
... vốn kỹ thuật VI Các Vấn Đề Cần Thiết Để Quản Bảo Vệ Vùng Đất Ngập Nước - Cần tiếp tục nghiên cứu để có chiến lược quản lý, Bảo vệ khai thác đất ngập nước Tiền Giang Ngoài hệ sinh thái rừng ... Nghiên cứu quản Nhà Khoa học nước, tổ chức Quốc tế để việc quản lý, bảo vệ đất ngập nước Tỉnh có bước tiến triển mạnh 17 Đặc Điểm Tự Nhiên Tính Đa Dạng Sinh Học Vùng Đất Ngập Nước Láng Sen, ... vệ đất ngập nước Kết bước đầu Quản Bảo vệ đất ngập nước Tiền Giang nhiều việc phải tiếp tục thực Sở KH – CN & MT Tiền Giang mong muốn có cộng tác giúp đỡ Viện, Trường, Cơ quan Nghiên cứu quản...
 • 93
 • 678
 • 5

nghiên cứu cơ sở luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản và bảo tồn đất ngập nước việt nam

nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở việt nam
... DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM 4.1 Căn pháp để lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn ĐNN Các quy định quản bảo tồn ĐNN ... Việt Nam nhằm hỗ trợ quản bảo tồn đất ngập nước Việt Nam cách hiệu MỤC TIÊU CỦA LUẬN ÁN - Làm rõ sở luận lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước vào công tác quản bảo tồn đất ngập ... sinh học dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước mang lại Vì đó, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu sở luận thực tiễn việc lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn đất ngập nước...
 • 27
 • 243
 • 0

Nghiên cứu cơ sở luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản và bảo tồn đất ngập nước việt nam

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở việt nam
... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Kim Thị Thúy Ngọc NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC LỒNG GHÉP CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM ... trợ quản bảo tồn đất ngập nước Việt Nam cách hiệu Mục tiêu luận án - Luận giải sở luận lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước vào công tác quản bảo tồn đất ngập nước; - Vận dụng ... sinh học dịch vụ hệ sinh thái ĐNN mang lại Vì đó, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu sở luận thực tiễn việc lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn đất ngập nước Việt Nam ...
 • 165
 • 174
 • 2

So sánh phương pháp quản ba khu đất ngập nước an giang

So sánh phương pháp quản lý ba khu đất ngập nước ở an giang
... hưởng đến quản lý, bảo tồn đất ngập nước 49 3.2 Phương thức quản đất ngập nước đơn vị trực tiếp sử dụng 50 3.2.1 Quản đất ngập nước Lâm Trường Tỉnh Đội 50 3.2.2 Quản đất ngập ... số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, bảo tồn đất ngập nước 49 Bảng 20: So sánh phương thức quản lý, sử dụng ba khu đất ngập nước 58 x DANH SÁCH HÌNH Hình 1: Vị trí khu đất ngập nước Lâm Trường ... đất ngập nước thành ba loại chính: Đất ngập nước nội đồng (inland wetlands), đất ngập nước ven biển (coastal wetlands) đất ngập nước nhân tạo (human-made wetlands) Việt Nam, phân loại đất ngập...
 • 145
 • 89
 • 0

Nghiên cứu cơ sở luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản và bảo tồn đất ngập nước việt nam

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở việt nam
... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG Kim Thị Thúy Ngọc NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC LỒNG GHÉP CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM ... defined 1.1.3 Các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn cung cấp Error! Bookmark not defined 1.2 sở luận việc lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn đất ngập nƣớc ... GHÉP DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƢỚC VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 4.1 Căn pháp Error! Bookmark not defined 4.2 s luận thực tiễn ...
 • 23
 • 102
 • 0

Vai trò môi trường của các hệ sinh thái đất ngập nước Việt Nam đối với đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Vai trò môi trường của các hệ sinh thái đất ngập nước ở Việt Nam đối với đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... giá trị bảo tồn cao hữu HST ĐNN Việt Nam, nguồn tài nguyên vô quý, sinh kế sản xuất sinh học môi trường nước Tục ngữ có câu "Đất lành chim đậu", vùng ĐNN Việt Nam từ xa xưa hình thành nên nhiều ... cao hệ Đặc biệt nơi sinh sống phát triển loài chim có sống gắn với môi trường nước, nơi dừng chân loài chim di cư từ nước giói, BĐKH, thời tiết cực đoan xảy ngày rõ với tình trạng ô nhiễm môi trường ... động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường giới 5/6/2012 TẢI LIỆU THAM KHẢO Bộ KH&CN, Viện KH&CN Việt Nam, 2007 Sách đỏ Việt Nam phần Động vật, NXB Khoa học Tự nhiên & Công nghệ VN Đặng Huy Huỳnh,...
 • 4
 • 1,459
 • 10

Tài liệu Khả năng Sử dụng ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ phân bố các loại hình đất ngập nước Việt Nam pdf

Tài liệu Khả năng Sử dụng ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ phân bố các loại hình đất ngập nước ở Việt Nam pdf
... Khả đáp ứng ảnh vệ tinh nội dung đồ phân bố loại hình đất ngập nước Theo hệ thống phân loại Công ước Ramsar, đối chiếu với điều kiện thực tế Việt Nam, đồ phân bố loại hình đất ngập nước ... tư liệu ảnh Với ảnh vệ tinh độ phân giải cao (5-20m) siêu cao (dưới 5m) cho phép thành lập đồ đất ngập nước tỷ lệ 1:10.000 nhỏ Còn ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình (trên 20m) thành lập đồ ... 1:100.000 nhỏ Khả giải đoán đối tượng nội dung đồ phân bố loại hình đất ngập nước ảnh vệ tinh Giải đoán ảnh hay gọi điều vẽ, suy giải ảnh việc “đọc” ảnh thông qua dấu hiệu trực tiếp có ảnh dấu hiệu...
 • 5
 • 505
 • 0

Đề tài: Hiện trạng và quản tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam

Đề tài: Hiện trạng và quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam
... III: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM 13 3.1 Tại phải quản tỏng hợp tài nguyên nước Việt Nam: 13 3.2 Quản tổng hợp tài nguyên nước nguyên tắc quản lý: ... sau 3.2 Quản tổng hợp tài nguyên nước nguyên tắc quản lý: 3.2.1 Khái niệm quản tổng hợp tài nguyên nước: Quản tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) trình xúc tiến việc phối hợp quản phát ... Duy Môn học: Quản Tài nguyên nước 2.1.2 Hiện trạng tình hình khai thác tài nguyên nước Việt Nam: 2.1.2.1 Hiện trạng tài nguyên nước Việt Nam: Việt Nam nước có nguồn Tài nguyên nước vào loại trung...
 • 44
 • 1,704
 • 10

Đất ngập nước và tình trạng khai thác đất ngập nước Việt Nam pot

Đất ngập nước và tình trạng khai thác đất ngập nước ở Việt Nam pot
... xói mòn Nạp lại nước ngầm (di chuyển nước từ vùng đất ngập nước xuống tầng ngậm nước ngầm) Cấp nước ngầm (di chuyển nước lên trở thành nước nước mặt vùng đất ngập nước) Lọc nước, giữ dưỡng ... nhiều ngư dân khai thác trái phép hải sản đây, họ sử dụng mìn để khai thác Do nhiều nguyên nhân khác trình khai thác sử dụng đất ngập nước hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngập nước; loại ... điều kiện khí hậu cục bộ, lượng mưa nhiệt độ 2)Tiềm & trạng ĐNN Việt Nam 2.1 Tiềm ĐNN Việt Nam Việt Nam nước giàu hệ sinh thái đất ngập nước, với diện tích ĐNN 10 triệu ha; 50% diện tích trồng...
 • 22
 • 799
 • 0

Quản thu ngân sách nhà nước Việt Nam.PDF

Quản lý thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam.PDF
... NSNN 1.1 Cơ sở luận quản thu NSNN 7 1.1.1 Ngân sách Nhà nước 1.1.2 Thu Ngân sách Nhà nước 10 1.1.3 Quản thu Ngân sách Nhà nước 16 1.2 Kinh nghiệm quản thu NSNN số nƣớc giới 26 1.2.1 ... trạng quản thu NSNN Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản thu NSNN Việt nam 7 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THU NSNN 1.1 Cơ sở luận quản thu NSNN 1.1.1 Ngân sách nhà nước ... kinh tế, trị, xã hội 1.1.3 Quản thu ngân sách nhà nước 1.1.3.1 Khái niệm, đặc điểm quản thu ngân sách nhà nước Quản tác động chủ thể quản đến khách thể quản hệ thống phương pháp nhằm...
 • 145
 • 1,209
 • 5

TIỂU LUẬN HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

TIỂU LUẬN HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở VIỆT NAM
... đất ngập nước, thực tế vùng đồng đất ngập nước điển hình vùng hạ lưu sông Mê-kông Hai hệ sinh thái rừng tiêu biểu hình thành vùng đất ngập nước đồng sông Cửu Long hệ sinh thái rừng ngập mặn hệ ... đất ngập nước mặn • Hệ thống đất ngập nước Hệ thống phụ (Sub - system): phân chia từ Hệ thống dựa vào yếu tố địa mạo Được chia thành hệ thống phụ: • Đất ngập nước mặn ven biển • Đất ngập nước ... • Đất ngập nước mặn đầm phá Đất ngập nước thuộc sông • Đất ngập nước thuộc hồ • Đất ngập nước thuộc đầm Lớp(Class): phân chia từ Hệ thống phụ dựa vào yếu tố thủy văn Bao gồm •  12 lớp: Đất ngập...
 • 10
 • 1,141
 • 2

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau docx

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau docx
... làm thủ tục phê duyệt cho vay + NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận hồ sơ vay vốn tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ phê duyệt cho vay Sau phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho ... báo phê duyệt cho vay theo (mẫu số 04/TD) Các bước Tên bước Mô tả bước + Người vay phải thành viên Tổ Tiết kiệm vay vốn (TK&VV) nơi sinh sống + Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án ... nhận phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) Mô tả bước Tên bước + Sau có xác nhận UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay...
 • 5
 • 243
 • 0

CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ QUẢN TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC
... sở luận đánh giá giá trị kinh tế phục vụ quản tài nguyên đất ngập nước Chương 2: Đánh giá giá trị kinh tế tài nguyên đất ngập nước cửa sông Ba Lạt, tỉnh Nam Định Chương 3: Quản tài nguyên ... GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC 1.1 Tiếp cận đánh giá giá trị kinh tế đất ngập nước … 1.2 Các phương pháp đánh giá giá trị kinh tế đất ngập nước 1.3 Qui trình đánh ... toán giá trị kinh tế giúp ích nhà quản nhiều trình định 1.4 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ 1.4.1 Sự cần thiết việc đánh giá giá trị kinh tế phục vụ quản lý...
 • 195
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các vùng đất ngập nước ở việt namquản lý đất ngập nước ở việt namtổng quan về đất ngập nước và hiện trạng quản lý đất ngập nước ở việt namđất ngập nước ở việt namcác loại hình đất ngập nước ở việt namquản lý tổng hợp tài nguyên nước ở việt namhiện trạng sử dụng đất ngập nước ở việt namhệ sinh thái đất ngập nước ở việt namcác khu đất ngập nước ở việt namdiện tích đất ngập nước ở việt namhiện trạng đất ngập nước ở việt namnhững vùng đất bí ẩn ở việt namquản lý chi ngân sách nhà nước ở việt namthực trạng quản lý kinh tế của nhà nước ở việt nam hiện naymột số định hướng quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở việt namĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học