de thi hoc sinh gioi huyen mon anh 7

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng Anh lớp 9 THCS (2009-2010) pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng Anh lớp 9 THCS (2009-2010) pdf
... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÙ GIA MẬP Dinhluyen.2704 79@ gmail.com HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ HSG HUYỆN NĂM HỌC 20 09- 2010 Phần 1: Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ lại (01 mark/each) C threw ... early in the morning 89 Would you mind giving me a hand? 90 If he didn’t speak so quickly, I could understand him 91 In spite of taking a taxi, he arrive late for the concert 92 It is such a heavy ... 92 The suitcase is so heavy that I can’t carry it  It is such 93 Why don’t you ask her yourself?  I suggest 94 How long...
 • 5
 • 741
 • 21

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng Anh lớp 9 THCS (2007-2008) doc

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng Anh lớp 9 THCS (2007-2008) doc
... also pile of things Sam had been borrowing, 89 include my wife’s red fur-lined red slippers, 90 where Sam had tried to have for dinner SECTION II/ Part A: Form an acceptable sentence 91 ever been(1) ... C 4213 D 3142 97 In your hand (1) have you (2) what (3) got (4)? A 3241 B 2413 C 4213 D 3142 98 He (1) five days (2) goes to school (3) a week (4) A 1324 B 2314 C 4213 D 3142 99 was (1) of his ... 2413 B 3142 C 1324 D 4231 94 Her (1) old (2) is (3) bag (4)? A 2431 B 4132 C 1432 D 3142 95 That (1) your case (2) over there (3) is (4)? A 4123 B 3142 C 2431 D 1324 96 Work (1) you (2) outside...
 • 5
 • 498
 • 9

Bộ đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng anh lớp 5 có đáp án tham khảo luyện thi

Bộ đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng anh lớp 5 có đáp án tham khảo luyện thi
... Look! The ball (fall) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 He usually (water) the trees in ... ===@=== Test English Time : 35 mins ===***=== Full name: Class : Bài 1: Khoanh tròn vào chữ (A, B, C D) tr ớc từ cách phát âm phần gạch chân khác với từ lại (1 ,5 iểm) A go B some C hope D ... Duc Primary School Time : 35 mins ===@=== ===***=== Full name: Class : Bài 1: Khoanh tròn vào chữ (A, B, C D) tr ớc từ cách phát âm phần gạch chân khác với từ lại (1 ,5 iểm) A station B cinema...
 • 17
 • 7,474
 • 70

Đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng anh

Đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng anh
... HUYN CM XUYấN CHNH THC THI HC SINH GII TING ANH LP (NO 4) NM HC 2009 2010 Thi gian: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) thi gm trang Thớ sinh lm bi vo t ny im bi thi H tờn, ch ký giỏm kho ... than his Her room is bigger than mine Her room is 10 This sweater is thicker than that one That sweater is Đề Khảo Sát Học Sinh Giỏi Lớp Năm học 2008- 2009 N0 I/ Chọn từ có phần gạch chân phát ... mother is sick, I look after her.I take K THI OLYMPIC KHI THCS - Nm hc: 2008 2009 Mụn thi: ANH VN LP Thi gian: 120 phỳt (Thi gian lm bi) I Chn mt ỏp ỏn ỳng nht sports you play?...
 • 31
 • 241
 • 0

Đề thi học sinh giỏi huyện môn lịch sử ớp 9 huyện Ngọc Hiển năm 2009 - 2010

Đề thi học sinh giỏi huyện môn lịch sử ớp 9 huyện Ngọc Hiển năm 2009 - 2010
... kê trình hội nhập quốc tế Việt Nam ( Thí sinh lập lại bảng ) THỜI GIAN 31/12/ 20 09 01/01 /2010 16/10/2007 07/11/2006 14/11/ 199 8 03/ 199 6 28/07/ 199 5 20/ 09/ 197 7 TÊN SỰ KIỆN Việt Nam gia nhập tổ chức ... kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ( APEC ) Việt Nam thành viên thứ tổ chức ASEAN Câu : ( 2,0 điểm ) Kể tên 08 tổ chức chuyên môn Liên Hợp Quốc hoạt động Việt Nam ? - Hết - ... yêu nước chống Pháp trước ? Câu : (3,0 điểm) Trình bày hoạt động tiêu biểu Nguyễn Ái Quốc từ 191 1 đến 192 5 ? Hoạt động đánh dấu bước ngoặt quan trọng hoạt động cách mạng Người ? Câu : ( 4,0 điểm)...
 • 2
 • 414
 • 3

Đề thi học sinh giỏi huyện môn sinh học 2010 -2011

Đề thi học sinh giỏi huyện môn sinh học 2010 -2011
... ÁN (Đề thức) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi : SINH HỌC; LỚP Nội dung Điểm Câu 1: - Sự tiêu hóa ruột non diễn sau : môn vị thi u tín hiệu đóng, nên thức ăn qua môn ... UBND HUYỆN CHÂU THÀNH PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đề dự bị ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn thi: SINH HỌC ; ... trình nhân đôi đoạn ADN cho -Hết - HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN (Đề dự bị) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi : SINH HỌC; LỚP Nội dung Câu 1: - Ruột non quan hấp thụ chất dinh...
 • 6
 • 247
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN HÓA KHỐI 8(ĐỀ THAM KHẢO)

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN HÓA KHỐI 8(ĐỀ THAM KHẢO)
... 0,1mol Số mol HCl tham gia phản ứng 0,2 mol < o,4 mol a/ Vậy số mol HCl dư : (1đ ) nHcl = 0,4 - 0,2 = 0,2 mol Khối lượng HCl dư : mHCl = 0,2 x 36,5 = 7,3g b/ Thể tích khí H2 sinh đktc ( 1đ ) VH2 ... 75 12 mc = 16 x = 12g  nc = = mol (1đ ) 100 12 mH = 16 – 12 = 4g  mH = = mol (1đ ) Công thức hóa học A CH4 CH4 + 2O2 t CO2 + 2H2O (1đ ) 1mol 0,5mol 2mol 1mol 11,2 nCH4 = = 0,5 mol (1đ ) 22,4 ... x=2 Vậy CTHH 1,89 : 0,94 : 2,83 : : ;y=1;z=3 A : Na2 CO3 Câu : ( 4đ ) Mỗi phương trình điểm ( thi u điều kiện hay cân sai trừ 0,25 điểm ) a/ 4Al + 3O2 t 2Al2O3 t b/ 4P + 5O2 t c/ CH4 + 2O2 d/...
 • 3
 • 467
 • 5

Bài giảng ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN HÓA KHỐI 8(ĐỀ THAM KHẢO)

Bài giảng ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN HÓA KHỐI 8(ĐỀ THAM KHẢO)
... 0,1mol Số mol HCl tham gia phản ứng 0,2 mol < o,4 mol a/ Vậy số mol HCl dư : (1đ ) nHcl = 0,4 - 0,2 = 0,2 mol Khối lượng HCl dư : mHCl = 0,2 x 36,5 = 7,3g b/ Thể tích khí H2 sinh đktc ( 1đ ) VH2 ... 75 12 mc = 16 x = 12g  nc = = mol (1đ ) 100 12 mH = 16 – 12 = 4g  mH = = mol (1đ ) Công thức hóa học A CH4 CH4 + 2O2 t CO2 + 2H2O (1đ ) 1mol 0,5mol 2mol 1mol 11,2 nCH4 = = 0,5 mol (1đ ) 22,4 ... x=2 Vậy CTHH 1,89 : 0,94 : 2,83 : : ;y=1;z=3 A : Na2 CO3 Câu : ( 4đ ) Mỗi phương trình điểm ( thi u điều kiện hay cân sai trừ 0,25 điểm ) a/ 4Al + 3O2 t 2Al2O3 t b/ 4P + 5O2 t c/ CH4 + 2O2 d/...
 • 3
 • 313
 • 0

Bài soạn ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN HÓA KHỐI 8(ĐỀ THAM KHẢO)

Bài soạn ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN HÓA KHỐI 8(ĐỀ THAM KHẢO)
... 0,1mol Số mol HCl tham gia phản ứng 0,2 mol < o,4 mol a/ Vậy số mol HCl dư : (1đ ) nHcl = 0,4 - 0,2 = 0,2 mol Khối lượng HCl dư : mHCl = 0,2 x 36,5 = 7,3g b/ Thể tích khí H2 sinh đktc ( 1đ ) VH2 ... 75 12 mc = 16 x = 12g  nc = = mol (1đ ) 100 12 mH = 16 – 12 = 4g  mH = = mol (1đ ) Công thức hóa học A CH4 CH4 + 2O2 t CO2 + 2H2O (1đ ) 1mol 0,5mol 2mol 1mol 11,2 nCH4 = = 0,5 mol (1đ ) 22,4 ... x=2 Vậy CTHH 1,89 : 0,94 : 2,83 : : ;y=1;z=3 A : Na2 CO3 Câu : ( 4đ ) Mỗi phương trình điểm ( thi u điều kiện hay cân sai trừ 0,25 điểm ) a/ 4Al + 3O2 t 2Al2O3 t b/ 4P + 5O2 t c/ CH4 + 2O2 d/...
 • 3
 • 282
 • 0

Gián án ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN SINH KHỐI 8 (ĐỀ THAM KHẢO)

Gián án ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN SINH KHỐI 8 (ĐỀ THAM KHẢO)
... Long Trường THCS An Trường C ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Môn: Sinh học Thời gian: 120 phút CÂU ĐÁP ÁN Câu 1: a/+ Đông máu: tượng máu lỏng chảy khỏi mạch tạo thành (5đ) khối máu đông bịt kín vết thương ... già, hậu môn + Tuyến tiêu hóa: tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến tụy, tuyến vị, tuyến ruột c/ Một người bị triệu chứng thi u axít dày môn vị thi u (1,0 điểm) tính hiệu đóng nên thức ăn qua môn vị ... O2 khuếch tán từ phế nang vào máu - Khí CO2 mao mạch cao phế nang nên CO khuếch tán từ máu vào phế nang * Trao đổi khí tế bào (1,5 điểm) - Khí O2 mao mạch cao tế bào nên O khuếch tán từ máu vào...
 • 4
 • 285
 • 1

Bài soạn ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN SINH KHỐI 8 (ĐỀ THAM KHẢO)

Bài soạn ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN SINH KHỐI 8 (ĐỀ THAM KHẢO)
... già, hậu môn + Tuyến tiêu hóa: tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến tụy, tuyến vị, tuyến ruột c/ Một người bị triệu chứng thi u axít dày môn vị thi u (1,0 điểm) tính hiệu đóng nên thức ăn qua môn vị ... Trường THCS An Trường C ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Môn: Sinh học Thời gian: 120 phút CÂU ĐÁP ÁN Câu 1: a/+ Đông máu: tượng máu lỏng chảy khỏi mạch tạo thành (5đ) khối máu đông bịt kín vết thương ĐIỂM (0,5 ... động sống thể Sự phân chia tế bào giúp thể lớn lên tới giai đoạn (1,0 điểm) trưởng thành tham gia vào trình sinh sản Như vậy, hoạt động sống thể liên quan đến hoạt động sống tế bào nên tế bào đơn...
 • 4
 • 619
 • 13

Gián án Đề thi học sinh giỏi Huyện môn Vật lý năm học 2010_2011

Gián án Đề thi học sinh giỏi Huyện môn Vật lý năm học 2010_2011
... PHÒNG GD – ĐT NGHI LỘC SINH GIỎI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC NĂM HỌC: 2010-2011 – MÔN VẬT LÝ Bài (3điểm) Đáp án Chọn A làm mốc A C Điểm B Gốc thời gian lúc 7h Chiều ... UCB 94,5.(9 − x ) 94,5 94,5 = = = 2 RCNB (81 + x − x )(9 − x ) 81 + x − x 90 − ( x − 3)2 Để độ sáng đèn yếu I3  90 - (x-3)2 max  x = Hay RMC = 3Ω Bài Khi dịch chuyển chạy C biến trở phía N số ... trên) nên IA tăng x Đồng thời UV = IA.R tăng (do IA tăng, R không đổi) 0,75 0.75 0,75 LƯU Ý: - Thí sinh giải theo cách khác, cho đủ điểm số theo phân phối điểm hướng dẫn chấm - Điểm toàn không làm...
 • 5
 • 1,474
 • 39

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi Huyện môn Hóa học năm học 2010_2011

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi Huyện môn Hóa học năm học 2010_2011
... HNG DN CHM THI HC SINH GII HUYN NM HC 2010 - 2011 MễN HểA HC Câu I : (1,5 điểm) Gi p, n, e v p', n', e' ln lt ... +2HNO3 Mg(NO3)2 +H2O Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3Cu + HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O - Nếu HNO3 thi u: + Nếu Fe d : Fe + 2Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2 + Nếu Cu d : Cu + 2Fe(NO3)3 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2 ... V:(6 điểm) Gọi hoá trị A x (x N * ), nNaHCO3 = 240.7 = 0, 2(mol ) 100.84 a) Các phơng trình hoá học xảy 2A + 2x HCl AClx + x H2 (1) NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O (2) dung dịch Ygồm XCla NaCl...
 • 4
 • 546
 • 8

Bài giảng Đề thi học sinh giỏi huyện môn Sinh học năm học 2010_2011

Bài giảng Đề thi học sinh giỏi huyện môn Sinh học năm học 2010_2011
... HNG DN CHM MễN SINH HC K THI HC SINH GII HUYN NM HC 2010-2011 Cõu 1: Cõu 2: 2,5 im - Phỏt biu ni dung quy lut phõn li: Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t mi nhõn t di truyn cp ... c lp quỏ trỡnh phỏt sinh giao t - iu kin nghim ỳng ca quy lut phõn li c lp ca Men en + P thun chng khỏc v hay nhiu cp tớnh trng + Tri phi ln ỏt hon ton ln + Cỏc loi giao t sinh phi bng nhau, cú ... Nguyờn phõn l phng thc truyn t v n nh b NST c trng ca loi qua cỏc th h t bo quỏ trỡnh phat sinh cỏ th cỏc loi sinh sn vụ tớnh (1 im) - B NST c trng ca loi c n nh qua cỏc th h nh s kt hp gia c ch l...
 • 4
 • 154
 • 0

Đề thi học sinh giỏi huyện môn sinh học 2010 - 2011 docx

Đề thi học sinh giỏi huyện môn sinh học 2010 - 2011 docx
... ÁN (Đề thức) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi : SINH HỌC; LỚP Nội dung Điểm Câu 1: - Sự tiêu hóa ruột non diễn sau : môn vị thi u tín hiệu đóng, nên thức ăn qua môn ... trình nhân đôi đoạn ADN cho -Hết - HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN (Đề dự bị) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi : SINH HỌC; LỚP Nội dung Điểm Câu 1: - Ruột non quan hấp thụ chất ... UBND HUYỆN CHÂU THÀNH PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đề dự bị ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 2011 Môn thi: SINH HỌC ;...
 • 6
 • 181
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi huyện môn anh lớp 8đề thi học sinh giỏi huyện môn anh 8đề thi học sinh giỏi huyện tiếng anh 7đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng anh 9đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng anh 7đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng anh 6đề thi học sinh giỏi huyện môn tiếng anh 8đề thi học sinh giỏi huyện môn sinh học lớp 9đề thi học sinh giỏi huyện tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tỉnh môn anh 9đề thi học sinh giỏi huyện tiếng anh lớp 7đề thi học sinh giỏi huyện môn toán lớp 8đề thi học sinh giỏi huyện môn địa lí 9đề thi học sinh giỏi huyện môn sử 9đề thi học sinh giỏi huyện môn lịch sử 9C c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tGi i ph p n ng cao kh n ng c nh tranh trong ho t ng cho vay ti u d ng t i S Giao D ch Ng n h ng u t v ph t tri n Vi t Nam (1)Bài 38. eo, aoM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t NamBài 33. ôi, ơiM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N IM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HBài 30. Trời nắng, trời mưaBài 28. Con muỗiHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t Nam520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)Chuong trinh ngay hoi doc sachQuyet dinh cap dot 1 thang 9 1109201245 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti t