Căn bậc 2, 3 đã sửa hoàn chỉnh

Giao an 3 - t12 da sua hoan chinh

Giao an 3 - t12 da sua hoan chinh
... đẹp tuyệt vời 33 ’ Hướng dÉn kể - Kiểm tra tranh, ảnh HS - Trình bày tranh ảnh chuẩn bị - Treo bảng phụ có viết gợi ý u cầu lớp quan sát ảnh chụp bãi biển Phan Thiết - Quan sát hình - Gọi HS nói ... sung - HS đọc đề - GV nhận xét - HS nhÈm nhanh vµ ch÷a miƯng nèi tiÕp - Lớp nhận xét bổ sung Bài 2: - HS đọc đề - u cầu HS suy nghĩ tự làm - HS tù lµm bµi - GV nhận xét Bài 3: Gọi HS đọc đề - Người ... cố - dặn dò: - §äc yªu cÇu bµi - BÐ h¬n - 1, 1, hc 2, 2, - Líp nhËn xÐt - HS đọc đề - Häc sinh lµm bµi vµo vë - HS ch÷a bµi - Líp nhËn xÐt 3 Thø ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2010 Lun To¸n: ¤n tËp I-...
 • 29
 • 184
 • 0

Bai 13-15 da sua hoan chinh theo chuan

Bai 13-15 da sua hoan chinh theo chuan
... tuân theo quy định theo tín hiệu giao thông nào? Trẻ em tuổi qua Gv: Cho hs quan sát tranh nêu vi phạm tranh ( gv chuẩn bị bảng phụ) HS: Làm số tập sách BT tình Gv: Người xe đạp phải tuân theo ... phải có đủ điều kiện nào? Gv: Để thực TTATGT đường sắt người phải tuân theo quy định gì? * HĐ2: tìm hiểu trách nhiệm HS Gv: Theo em cần làm để đảm bảo Trách nhiệm HS: an toàn đường? - Phải tuyệt ... hiểu trách nhiệm CD nhà nước Gv: Gọi Hs đọc truyện sgk Gv: Em học tập qua câu chuyện trên? Gv: Theo em HS cần có trách nhiệm tổ quốc VN? Bổn phận trẻ em: - Cố gắng học tập tốt để nâng cao kiến...
 • 11
 • 203
 • 0

giaoan vat ly 10 cb (da sua) hoan chinh

giaoan vat ly 10 cb (da sua) hoan chinh
... Newton Sự tương tác vật Giới thiệu ví dụ sgk Quan sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3 Khi vật tác dụng lên vật khác lực Nhấn mạnh tính chất hai 10. 4, nhận xét lực tương vật bò vật tác dụng ngược trở chiều ... biểu thức tính lực hướng tâm T T 4πR 4.3,14.64 .10 = => T = = 14354 (s) v 56 .10 c) Lực hấp dẫn : Fhd = Fht = mv mv 600.(56 .10 ) = = R+h 2R 2.64 .10 = 1470 (N) IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tuần: ... = TB.cos60o = 23,1.0,5 = 11,6 (N) Bài 10. 13 Gia tốc bóng thu : a= F 250 = = 500 (m/s2) m 0,5 Vận tốc bóng bay : v = vo + at = + 500.0,02 = 10 (m/s) Bài 10. 14 Gia tốc vật thu : 2 at = at (vì vo...
 • 107
 • 160
 • 0

Giáo án khoa học lớp 5 cả năm đã sửa hoàn chỉnh

Giáo án khoa học lớp 5 cả năm đã sửa hoàn chỉnh
... tháng, khoảng tháng -Yêu cầu HS lên trình bày trước lớp - Hình 2: Thai khoảng tháng, Trường tiểu học Liêu Tú A Kế hoạch dạy học  GV nhận xét KHOA HỌC-LỚP GV: Nguyễn Văn Thành thể người hoàn chỉnh ... Xem lại - Chuẩn bị: Phòng tránh bị xâm hại - Nhận xét tiết học Trường tiểu học Liêu Tú A Kế hoạch dạy học KHOA HỌC-LỚP GV: Nguyễn Văn Thành TUẦN BÀI 18 : PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI I Yêu cầu - HS ... Chuẩn bị: “Phòng tránh tai nạn giao thông” - Nhận xét tiết học TUẦN 10 BÀI 19: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Trường tiểu học Liêu Tú A Kế hoạch dạy học KHOA HỌC-LỚP GV: Nguyễn Văn Thành...
 • 132
 • 3,357
 • 27

ga 8 HK 1 ĐÃ SỬA HOÀN CHỈNH

ga 8 HK 1 ĐÃ SỬA HOÀN CHỈNH
... Bài học: “ Hai phong” - Trả lời câu 1, 2,3 tr .10 0 ,10 1 SGK VI BỔ SUNG: GA Ngữ văn – Nguyễn Thanh Hải - 48 TUẦN : 09 Ngày soạn :07 /10 /2 010 Ngày dạy: 11 -16 /10 /2 010 Tiết 33,34 Văn HAI CÂY PHONG (Trích ... : - Học ghi nhớ - Làm tập 2,3 tr .17 , 18 SBT Bài học : Viết TLV số - Chuẩn bò đề 1, 2,3 tr.37 SGK VI BỔ SUNG: Ngày soạn : 28/ 08/ 2 010 Tiết 11 +12 Ngày dạy: 07/ 09 /2 010 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ I MỤC ... học : “Cấp độ khái quát nghóa từ ngữ” - Trả lời câu hỏi a,b,c tr .10 SGK VI Bổ sung: Ngày soạn : 15 / 08/ 2 010 Ngày dạy : 18 / 08/ 2 010 GA Ngữ văn – Nguyễn Thanh Hải - Tiết –Tiếng Việt CẤP ĐỘ KHÁI QT...
 • 114
 • 189
 • 0

GA 7 HKI DA SUA HOAN CHINH

GA 7 HKI DA SUA HOAN CHINH
... - Gi HS c ton bi ca dao GV nhn xột cỏch c * Bi 1: Bng phộp so sỏnh vớ von, bi ca dao núi lờn cụng lao + c bi ca dao tri bin ca cha m i vi cỏi v nhc nh bn phn lm - Bi ca dao l li ca núi vi ai? ... dao, ni dung, ngh thut tng bi - Tỡm nhng bi ca dao khỏc cú ch v tỡnh cm gia ỡnh 2) Bi sp hc: - Son bi: Nhng cõu hỏt v tỡnh yờu quờ hng t nc - c k bi ca dao - Tr li cõu hi SGK/39 G- B sung: GA ... bi ca dao cú ý ngha gỡ? nh v cụng lao dng nc ca cha ụng, nhc nh chỏu - Em cú nhn xột gi v cỏch t cnh bi ca dao 2? GA Ng Nguyn Thanh Hi - 15 - phi bit gi gỡn v xõy dng non nc p hn - a danh v...
 • 119
 • 194
 • 0

Cộng, trừ đa thức một biến (đã sửa hoàn chỉnh)

Cộng, trừ đa thức một biến (đã sửa hoàn chỉnh)
... Thế đa thức biến? - Cho ví dụ đa thức biến x - Bậc đa thức biến gì? Hãy rõ bậc đa thức 2/ Muốn cộng (trừ) hai đa thức ta cần tiến hành theo bớc nào? Trả lời: 1/- Đa thức biến tổng đơn thức biến ... + 4x + Tiết 59 - Cộng trừ đa thức biến 2/ Trừ hai đa thức biến Nhắc lại kiến thức cũ: Muốn cộng (trừ) hai đa thức ta thực bớc nh sau: - Đặt dấu + nối hai đa thức, đa thức đợc viết dấu ngoặc ... dạng cột Tiết 59 - Cộng trừ đa thức biến 2/ Trừ hai đa thức biến Nhắc lại kiến thức cũ: Muốn cộng (trừ) hai đa thức ta thực bớc nh sau: - Đặt dấu + nối hai đa thức, đa thức đợc viết dấu ngoặc...
 • 9
 • 245
 • 0

CHINH TA 3 da sua.doc

CHINH TA 3 da sua.doc
... thẳng với dòng Giữa hai câu cadao ta viét thé ? cácchwx đầu câu tên riêng phải viết hoa + HD HS viết từ khó Y/C HS nêu từ khó ,dễ lẫn viết tả ? Giữa hai câu ca dao ta viết ? -Y/C HS đọc viết từ ... theo dõi -Các câu ca dao nói lên điều ? -Các câu ca dao ca ngợi cảnh đẹp non sông đất nước ta +HD HS trình bày -Bài tả có tên riêng ? -Năm câu ca dao cuối trình bày ? -cac tên riêng : Nghệ An ,Hải ... dao cuối Cảnh đẹp non sông-Viết đẹp,trình bày câu ca dao -GV đọc mẫu thơ Cảnh đẹp non sông -HS lắng nghe -Y/C HS đọc lại +HD HS tìm hiểu ND đoạn viết -1HS đọc lại lớp theo dõi -Các câu ca dao...
 • 129
 • 236
 • 0

sang kien kinh nghiem mon toan lop 2 sua hoan chinh

sang kien kinh nghiem mon toan lop 2 sua hoan chinh
... Nguyn Vn Thnh Sáng kiến kinh nghiệm Thành hình sau: Về tính độ dài dờng gấp khúc chu vi hình: a Tính độ dài đờng gấp khúc: 3cm 3cm Ví dụ: Bài trang (105) 2m 2m 2m 2m 2m Học sinh giải: Độ dài ... độ dài cạnh là: 10cm, 20 cm, 15cm Bài giải Chu vi hình tam giác là: 10 = 20 = 15 = 45 (cm) Đáp số: 45 (cm) - Tính chu vi hình tứ giác có độ dài canh là: 10 cm, 20 cm, 10cm 20 cm Bài giải Chu vi ... số vào hình, chẳng hạn: 1, 2, 3, - Hình tam giác gồm hình có đánh số? (Có hình hình 1, hình 2, hình hình 4) Hình tam giác gồm hìn có đánh số? (Có hình hình gồm hình 2, hình gồm hình hình 4) -...
 • 14
 • 2,174
 • 25

Đề KT chương 2 hình 7 + ĐA (đề 3 đã sửa)

Đề KT chương 2 hình 7 + ĐA (đề 3 đã sửa)
... dài ba cạnh tìm có phải tam giác vuông không? Vì sao? Ta có: a + b2 = 1 52 + 20 2 = 22 5 + 400 = 625 , c2 = 25 2 = 625 ⇒ a2 + b2 = c2 Vậy tam giác vuông (1 đ) Bài (5 điểm) Cho tam giác ABC cân A, ... ba cạnh tam giác a, b, c ta có a + b + c = 60 ⇒ a b c a + b + c 60 = = = = = ⇒ a = 15, b = 20 , c = 25 + + 12 a b c = = Vậy ba cạnh tam giác là: 15cm, 20 cm, 25 cm (2 đ) b) Tam giác có độ dài ba cạnh ... giác ABC cân A có góc A = 70 0 Tính góc B C Ta có: ∠A + ∠B + ∠C = 180° mà ∠A = 70 ° ∠B = ∠C nên 70 0 + ∠B + ∠B = 1800 ⇒ ∠B = 180° − 70 ° = 110° ⇒ ∠B = ∠C = 55° (1 đ) Bài (3 điểm) a) Tam giác có độ...
 • 2
 • 227
 • 1

hóa B-ĐA-file word-chỉnh sửa hoàn chỉnh

hóa B-ĐA-file word-chỉnh sửa hoàn chỉnh
... cháy hoàn toàn M, thu 8,96 lít khí CO (đktc) 7,2 gam H2O Hiđrocacbon Y A CH4 B C2H4 C C3H6 D C2H2 15 Cho 13,74 gam 2,4,6-trinitrophenol vào bình kín nung nóng nhiệt độ cao Sau phản ứng xảy hoàn ... tan hoàn toàn hh rắn sau phản ứng dd H 2SO4 loãng (dư), thu 10,752 lít khí H (đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm A 80% B 70% C 60% D 90% 19 Hh X gồm alanin axit glutamic Cho m gam X tác dụng hoàn ... aminoaxit (no, mạch hở, phân tử chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu tổng khối lượng CO H2O 54,9 gam Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu cho lội từ từ qua nước vôi dư,...
 • 7
 • 175
 • 0

Xem thêm