18 conceptual balanced scorecard

Vận dụng bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương TP. Hồ Chí Minh

Vận dụng bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương TP. Hồ Chí Minh
... gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Bảng cân điểm (Balanced Scorecard) Chương 2: Thực trạng đánh giá thành hoạt động Trường Cao đẳng phạm Trung ương TPHCM Chương 3: Vận dụng Bảng cân điểm (Balanced ... ngoc_bmt2000@yahoo.com Xin chân thành cảm ơn LỜI CAM ĐOAN Vận dụng Bảng cân điểm (Balanced Scorecard) đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh công trình nghiên ... hai ngành phạm Quản lý văn hóa Kinh tế gia đình Tháng 4/2007, trường đổi tên từ trường Cao đẳng phạm Mẫu giáo Trung ương thành trường Cao đẳng phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh Sau...
 • 102
 • 1,013
 • 22

Quản lý trường đại học theo mô hình balanced scorecard

Quản lý trường đại học theo mô hình balanced scorecard
... trường Từ đó, Kaplan & Norton đưa hình Balanced Scorecard nhằm cụ thể hóa tiêu chí đánh giá để tạo môi trường hoạt động hiệu có tính cạnh tranh cao BSC xem hình quản nhằm chuyển hình ... điều chỉnh chiến lược phát triển môi trường cạnh tranh Theo GS TSKH Bùi Văn Ga – Giám đốc Đại học Đà Nẵng, “các trường Đại học Việt Nam phải áp dụng hình quản theo kiểu công ty (University ... đào tạo 2.3 Tính ứng dụng hình Balanced scorecard quản giáo dục đại học Việt Nam Căn vào bình diện BSC, phác thảo tính tương quan lĩnh vực giáo dục theo hình (hình 2) Tài “Làm để đạt mục...
 • 8
 • 328
 • 7

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BALANCED SCORECARD) CHO BỘ PHẬN KINH DOANH MAY XUẤT NHẬP KHẨU – TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÕA THỌ

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BALANCED SCORECARD) CHO BỘ PHẬN KINH DOANH MAY XUẤT NHẬP KHẨU – TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÕA THỌ
... động Tổng công ty Tóm lại đề tài tạo tảng vững cho việc phát triển hệ thống thẻ cân điểm cho Tổng công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ, đồng thời việc ứng dụng thí điểm cho phận kinh doanh may xuất nhập ... đề Tổng công ty, từ Tổng công ty có xác định đƣợc khoảng trống kết thực tế mục đích 3.3.6 Áp dụng thỉ điểm cho phận kinh doanh may xuất nhập Các bƣớc để phát triển hệ thống thẻ cân điểm cho phận ... 2008 Tổng công ty chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất loại sản phẩm may mặc, loại sợi, nhập nguyên liệu, thiết bị thiết yếu dùng để kéo sợi sản xuất hàng may mặc Bộ phận kinh doanh may xuất nhập Tổng...
 • 7
 • 388
 • 12

Vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) trong thực thi chiến lược tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST

Vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) trong thực thi chiến lược tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST
... TH C THI CHI N LƯ C C A CÔNG TY FAST 3.1 Gi i thi u chung v Công ty FAST Công ty C ph n Ph n m m Qu n doanh nghi p FAST công ty c ph n, chuyên v s n xu t tri n khai ph n m m qu n doanh ... v tri n khai th c thi chi n lư c c a Công ty c ph n ph n m m qu n doanh nghi p FAST -51 CHƯƠNG I : CƠ S LÝ LU N CHUNG V -6NG D NG BSC TRONG TRI N KHAI TH C THI CHI N LƯ C ty phân b ngư i, ... chính, giúp nhà qu n Công ty c ph n ph n m m qu n doanh nghi p FAST Đ ng th i xây có m t nhìn cân b ng v toàn b ho t ñ ng c a t ch c có d ng ñ tài m t tài li u cho doanh nghi p ph n m m...
 • 13
 • 1,280
 • 10

Fuzzy AHP based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard

Fuzzy AHP based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard
... (1985) Fuzzy hierarchical analysis Fuzzy Sets Systems, 17(1), 233–247 Buckley, J J (1985) Ranking alternatives using fuzzy numbers Fuzzy Sets Systems, 15(1), 21–31 Byun, D (2001) The AHP approach for ... world textile and clothing industry The Turkish clothing industry is the fourth largest supplier in the world, and the second largest supplier in the EU The Turkish textile industry is in the ... 2005] Textile industry means from cotton to textile, sewing The textile industry has a great importance for Turkish export goods The industry is facing a serious competition because of cheap workforce...
 • 10
 • 284
 • 0

Tài liệu Ứng dụng Balanced Scorecard vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ pptx

Tài liệu Ứng dụng Balanced Scorecard vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ pptx
... pháp luận Balanced Scorecard làm tăng cường thích hợp danh nghiệp vừa nhỏ Các doanh nghiệp vừa nhỏ vạch chiến lược cho mục tiêu cụ thể, thứ tự ưu tiên tảng thống lí mà danh nghiệp vừa nhỏ thích ... hợp với giá trị Balanced Scorecard (Jennings and Beaver 1997) 4 Thiết lập Balanced Scorecard DN vừa nhỏ sở Hệ thống quản lý chiến lược Balanced Scorecard thiết kế doanh nghiệp vừa nhỏ bao gồm quy ... (20062010) Ứng dụng Balanced Scorecard phần “Khuôn khổ quản lý chiến lược" Nguồn gốc Balanced Scorecard xem thước đo thành hoạt động doanh nghiệp Balanced Scorecard kết hợp phương pháp đo lường tài...
 • 6
 • 200
 • 0

Tài liệu Quản lý chiến lược sử dụng balanced scorecard doc

Tài liệu Quản lý chiến lược sử dụng balanced scorecard doc
... đến số tài tổ chức nỗ lực bị giảm bớt giá trị Thông thường quan tâm tới số truyền thống như: lợi nhuận, tăng doanh thu, giá trị kinh tế khác Balanced Scorecard hệ thống quản chiến lược Đối ... ngắn hạn với chiến lược công ty Thực theo cách này, BSC làm giảm nhiều vấn đề liên quan đến việc áp dụng chiến lược cách hiệu mà đề cập Vượt qua rào cản định hướng cách giải thích chiến lược: BSC ... tiêu Chiến lược học hỏi để khắc phục rào cản quản lý: Ngày phải đối mặt với thay đổi nhanh môi trường kinh doanh, tổ chức cần làm nhiều phân tích biến động thực tế số tài để định chiến lược BSC...
 • 4
 • 364
 • 2

Tài liệu Guide to a Balanced Scorecard Performance Management Methodology doc

Tài liệu Guide to a Balanced Scorecard Performance Management Methodology doc
... 7:59 PM Page a1 Guide to a Balanced Scorecard: Performance Management Methodology Guide to a Balanced Scorecard Performance Management Methodology Richard H Hopf Deputy Assistant Secretary for ... Performance Measurement to Performance Management 35 PMM BOOK 10/20/98 8:00 PM Page 36 Guide to a Balanced Scorecard: Performance Management Methodology An agency needs to be able to deploy a performance ... How to Establish Performance Measures Moving from Performance Measurement to Performance Management 19 PMM BOOK 10/20/98 8:00 PM Page 20 Guide to a Balanced Scorecard: Performance Management Methodology...
 • 69
 • 284
 • 1

Tài liệu Robert S.Kaplan - "cha đẻ" của Balanced Scorecard và bài học thành công docx

Tài liệu Robert S.Kaplan -
... hoạch đề hay không liệu thân chiến lược có thành công hay không Những chức biến Bảng điểm cân thành hệ thống quản lý hiệu trình thực thi chiến lược Bảng áp dụng thành công nhiều công ty tư nhân, ... đoàn FPT, Phú Thái, GaMi áp dụng hiệu mô hinh Bài học thành công tập đoàn tên tuổi nhờ ứng dụng Balanced Scorecard Năm 2006, Giáo sư Kaplan bầu vào Hội vinh danh giới kế toán (Accounting Hall ... tương lai Trong kỷ nguyên công nghiệp, hầu hết tài sản công ty bất động sản, nhà xưởng trang thiết bị, hệ thống kế toán tài thực thi công việc đơn giản xác định giá trị tài sản Trong kỷ nguyên...
 • 6
 • 419
 • 1

Tài liệu CONTRACTOR PURCHASING SYSTEM BALANCED SCORECARD ppt

Tài liệu CONTRACTOR PURCHASING SYSTEM BALANCED SCORECARD ppt
... between the Cognizant DOE Contracting Officer and the contractor purchasing organization) INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE BALANCED SCORECARD PERSPECTIVES AND OBJECTIVES CUSTOMER FINANCIAL ... through Purchasing Purchasing INTERNAL BUSINESS PERSPECTIVE OBJECTIVE MEASURE Effective Internal Controls Data Source: Transactional review of purchasing files, review boards and Local Purchasing ... BALANCED SCORECARD PERSPECTIVES AND OBJECTIVES CUSTOMER - Customer Satisfaction FINANCIAL - Optimum Cost Efficiency of Purchasing Operations MISSION VISION...
 • 13
 • 290
 • 2

Tài liệu Balanced Scorecard là gì? pdf

Tài liệu Balanced Scorecard là gì? pdf
... hợp lý; - Thu thập phân tích liệu tính toán thành so sánh kết thực tế với thành mong muốn đạt được; Ứng dựng Balanced Scorecard Balanced Scorecard thường sử dụng để: - Làm rõ cập nhật chiến lược ... điển hình tốt nhất; Phương pháp luận/ Hướng tiếp cận Nhằm tiếp cận việc xây dựng triển khai Balanced Scorecard, cán cấp quản lý chủ yếu nên: - Phát biểu cụ thể tầm nhìn chiến lược kinh doanh; ... diện các nhóm thành tạo nên liên kết chặc chẽ với tầm nhìn chiến lược kinh doanh (Ví dụ: thành tài chính, thành sản xuất, thành đổi nguồn lực nhân sự); - Xác định mục tiêu nhằm đạt tầm nhìn chiến...
 • 5
 • 218
 • 1

Tài liệu Balanced Scorecard - Động lực thúc đẩy việc thực thi chiến lược doc

Tài liệu Balanced Scorecard - Động lực thúc đẩy việc thực thi chiến lược doc
... Từ đó, Balanced Scorecard thực sau: Bước 1: Hướng dẫn việc thực Bắt đầu với việc thực thi chiến lược Phải thời gian cần thi t để đảm bảo chiến lược hiểu thông suốt, nghiên cứu thử nghiệm (việc ... 1: Triển khai Balanced Scorecard Phạm vi thực hiện: • Viễn cảnh tài chính: bao gồm tiêu đo lường tài truyền thống đo lường hướng đến việc đạt mục tiêu chiến lược, đem lại thông tin tài mong đợi ... trình thực thi chiến lược, chiến lược phải truyền đạt từ xuống: Nó khởi xướng từ lãnh đạo doanh nghiệp Những bước sau hướng dẫn bạn với cương vị người lãnh đạo có trách nhiệm hoạch định chiến lược...
 • 8
 • 178
 • 1

Tài liệu Management by objectives and the Balanced Scorecard: will Rome fall again? doc

Tài liệu Management by objectives and the Balanced Scorecard: will Rome fall again? doc
... failure Table I illustrates the reasons that top management [ 365 ] David Dinesh and Elaine Palmer Management by objectives and the Balanced Scorecard: will Rome fall again? Management Decision 36/6 ... Inc., pp 1-20 David Dinesh and Elaine Palmer Management by objectives and the Balanced Scorecard: will Rome fall again? Management Decision 36/6 [1998] 363–369 Landau, M and Stout, R (1979), “To ... process steps nor the original philosophical intent have been followed David Dinesh and Elaine Palmer Management by objectives and the Balanced Scorecard: will Rome fall again? Management Decision...
 • 7
 • 263
 • 1

Effective Performance Management with the Balanced Scorecard

Effective Performance Management with the Balanced Scorecard
... The balanced scorecard in the public sector According to the original scorecard architecture, the strategy map places the four perspectives in a hierarchy, with the financial perspective at the ... and performance Effective Performance Management Development of scorecard thinking In designing a scorecard, there is a need to challenge and discuss the generic four perspectives of the balanced ... deal with transition to the new performance model (governance); and ● To create and modify the strategic management system Adopting the new measurement and management system of the balanced scorecard...
 • 43
 • 300
 • 4

A Practitioner’s Guide to the Balanced Scorecard

A Practitioner’s Guide to the Balanced Scorecard
... Practitioner’s Guide to the Balanced Scorecard Introduction What is a Balanced Scorecard? Although in recent years few managers will have managed to avoid a discussion of the Balanced Scorecard, many will ... innovations and changes to all members of the organisation 29 30 A Practitioner’s Guide to the Balanced Scorecard Balanced Scorecard Implementation 4.21 The Balanced Paycheque The IIBFS research ... immediate income than capital growth 15 16 A Practitioner’s Guide to the Balanced Scorecard The Balanced Scorecard Explained Free Cash Flow Although operational measures take account of operational...
 • 66
 • 420
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về balanced scorecardbalanced scorecard là gìquản lý chiến lược sử dụng balanced scorecardthẻ điểm cân bằng balanced scorecardquản lý trường đại học theo mô hình balanced scorecardthẻ điểm cân bằng balanced scorecard bscrobert and david balanced scorecardstrategy execution balanced scorecardthẻ cân bằng điểm balanced scorecardmô hình balanced scorecard bscvận dụng thẻ điểm cân bằng balanced scorecard trong thực thi chiến lược tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp fastr kaplan the balanced scorecardthiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả balanced scorecard tại công ty thuốc lá nguyên liệu khatocoxây dựng kế hoạch áp dụng balanced scorecard vào hoạt động kinh doanh của công ty hamascothiết lập và áp dụng thẻ điểm cân bằng balanced scorecard bsc tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh nha trangchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả