20160511212429 de thi tieng anh thpt le quy don

de thi thu vao THPT le quy don - HD

de thi thu vao THPT le quy don - HD
... Biu im chm đề thi thử vào lớp 10 THPT Môn: Ngữ văn - Ngày 10/06/2009 - Thời gian: 120 phút Cõu 1: ( im ) a- + Tp bit lp l nhng b phn khụng tham gia vo vic din t ngha s vic ca cõu - 0.25 + Trong ... ngy cng p hn lờn, thu chung, son sc, trn y yờu thng .- 0,25 + Hỡnh nh so sỏnh cho thy s thu hiu, lũng bit n sõu sc v cm ng ca nhõn vt Nh dnh cho Liờn - ngi v ca anh .- 0,25 im b- on cú s liờn kt ... im ) A-Về hình thức: Bố cục rõ ràng, văn viết trôi chảy, chữ đẹp, sai lỗi tả B- Về nội dung: Viết thể loại văn phân tích tác phẩm thơ a Phần mở bài: - Giới thi u tác giả, tác phẩm - Giới thi u...
 • 3
 • 368
 • 3

DE THI THU TRUONG THPT LE QUY DON

DE THI THU TRUONG THPT LE QUY DON
... NH3 A- metan , etilen , axetilen B- etilen ,axetilen , isopren C- Axetilen , but-1-in , vinylaxetilen D- Axetilen , but-1-in , but-2-in Câu 57: Từ CaC2 chất vô cần thi t điều chế thu c trừ sâu 6.6.6 ... dung dịch) theo tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu sản phẩm hữu Tên gọi X A but-1-en B xiclopropan C but-2-en D Etilen Câu 42: Oxi hố 4,48 lít C2H4 ... Ba(OH)2 0,12M, thu a gam kết tủa Giá trị a A 7,88 B 2,364 C 3,94 D 4,728 Câu 26: Trộn 200 ml dung dịch KOH 1,5 M với 400ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu dung dịch X Cơ cạn dung dịch X, thu hỗn hợp chất...
 • 5
 • 423
 • 0

Đề thi thử ĐH THPT Quý Đôn lần 2 có đáp án

Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn lần 2 có đáp án
... V = 22 ,4(x + 3y) lít B V = 11 ,2( 2x + 3y)lít 1A 2B 3C 4D 5B 11C 12B 13A 14D 15C 21 B 22 D 23 D 24 B 25 D 31B 32C 33B 34D 35C C V = 22 ,4(x + y) lít 6B 16A 26 B 36B 7D 17D 27 B 37B D V = 11 ,2( 2x + 2y)lít ... cao tạo từ R R2O7 NaR + dung dịch AgNO3 tạo kết tủa A B C D Câu 15: thể dùng H2SO4 đặc làm khô khí: A O2, H2, SO3 B O2, H2, NO2, H2S, Cl2 C N2, H2, SO2,CO2 D Cl2, SO2, CO2, NO2, H2S Câu 16: Dung ... 8C 9B 10D 11A 12A 13B 14B 15C 16B 17C 18D 19D 20 A 21 D 22 D 23 D 24 A 25 A 26 D 27 D 28 C 29 D 30A 31D 32D 33A 34B 35D 36D 37D 38B 39D 40A 41C 42A 43B 44A 45B 46A 47D 48C 49B 50D ĐỀ 23 4 1C 2A 3C 4D 5B 6B...
 • 6
 • 274
 • 0

đề thi thử đại học đợt 2 năm 2013 và đáp án môn tiếng anh - chuyên quý đôn

đề thi thử đại học đợt 2 năm 2013 và đáp án môn tiếng anh - chuyên lê quý đôn
... with co-workers Unemployment, on the contrary, can be a serious cause of unhappiness Đề h i h Đ đ t2 www.DeThiThuDaiHoc.com n,Q ảng T - M ã đề: ă 20 – T P Chu ên Q ý Đ Trang 2/ 7 www.DeThiThuDaiHoc.com ... D No, I don't Question 52: All the way along the wind street Đề h i h Đ đ t2 www.DeThiThuDaiHoc.com n,Q ảng T - M ã đề: ă 20 – T P Chu ên Q ý Đ Trang 5/7 www.DeThiThuDaiHoc.com A he came ... is incapable to understand it Đề h i h Đ đ t2 www.DeThiThuDaiHoc.com n,Q ảng T - M ã đề: ă 20 – T P Chu ên Q ý Đ Trang 6/7 www.DeThiThuDaiHoc.com Question 72: number / factor / relate / voice...
 • 7
 • 489
 • 2

đề thi chung kết tiếng anh-giải Quý Đôn

đề thi chung kết tiếng anh-giải Lê Quý Đôn
... you think about it, what? B How good about the film you think so? C What you think about the film? 15 A There now be many things we should them B We’ve got a lot of things to now C A lot of things ... printed before it 36 I haven't eaten this kind of food before A This is the first time I’ve eaten this kind of food B I haven’t eaten this kind of food already C This is the first kind of food I ... translate B translating C translated D being translated This is such an important question that we can’t help _ it over A to think B thinking C be thought D being thought 10 I’m sorry ...
 • 18
 • 1,360
 • 4

QUY TĂC PHÁT ÂM TIẾNG ANH (Một số quy tắc về phát âm để làm câu hỏi ngữ âm trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2016)

QUY TĂC PHÁT ÂM TIẾNG ANH (Một số quy tắc về phát âm để làm câu hỏi ngữ âm trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2016)
... rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page ... Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page ... rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page 10 rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page 11 rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn...
 • 64
 • 294
 • 0

De thi tieng Anh THPT Hung Yen 09 - 10

De thi tieng Anh THPT Hung Yen 09 - 10
... sau Viết đáp án đợc chọn vào thi Last year, we had a nice holiday My friend and I went to the seaside for a month I had been to the seaside several times before, but this was the first time for ... the seaside If we could stay longer, so much the better How long did the writer and his friend spend at the seaside? A A week B A few weeks C A month D A few months Who went to the seaside the ... journey to the seaside? A It was bad B It was rainy C It was snowy D It was nice How did they travel to the seaside? A By car B By train C By bus D By air When did they reach the seaside? A At oclock...
 • 2
 • 654
 • 15

6 ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT

6 ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT
... THE END Trang 3/3 - Mã đề thi 2 96 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm phần trắc ... THE END Trang 3/3 - Mã đề thi 864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm phần trắc ... THE END Trang 3/3 - Mã đề thi 371 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm phần trắc...
 • 18
 • 561
 • 3

Bộ đề thi Tiếng Anh THPT

Bộ đề thi Tiếng Anh THPT
... ……………………………………………………………………………………… Please feel welcome here at any time Sincerely, Minh HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 Mơn tiếng Anh I Tổng số điểm: điểm 1.B A A (Chọn câu cho 0,25 đ ) C II Tổng số điểm: 2.5 ... Dear Steve, you / be / kind / put me up / your home / my visit / the United States / earlier / this summer ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I / want / thank ... forward to (8) ………… from you VI Hoàn thành câu sau cho nghóa với câu cho (0.5 diểm) She last ate this kind of food in January She hasn’t ………………………………………………………………………… Lan doesn’t type as fast as...
 • 3
 • 328
 • 2

Đề thi Tiếng Anh THPT và đại học có đáp án

Đề thi Tiếng Anh THPT và đại học có đáp án
... NGAN PHUONG VY Trang 6/6 – Mã đề 973 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH; Khối A1 (Đáp án 02 trang) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu 10 11 12 13 14 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 285 NGAN PHUONG VY ĐỀ THI ... 6/6 –Mã đề 473 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề trang) Mã đề thi 712...
 • 38
 • 327
 • 0

Đề thi tiếng anh THPT quốc gia có đáp án chi tiết

Đề thi tiếng anh THPT quốc gia có đáp án chi tiết
... đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Question 15: Đáp án : Đáp án A relativity Giải thích: relativity /ˌreləˈtɪvəti/ (n): tính tương đối Các đáp án ... 74: Đáp án A Anh ta cố tình đánh cô không? Giải thích: (to) sth on purpose = (to) mean to V: làm chủ đích Câu mẫu: Anh ta cố tình đánh cô không hay tình cờ thôi? B phải tai nạn đánh ... khí Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Question 14: Đáp án D examinee Giải thích: examinee /ɪɡˌzæmɪˈniː/ (n): thí sinh Các đáp án lại:...
 • 87
 • 855
 • 24

dap an de thi tieng ANH thpt 2011

dap an de thi tieng ANH thpt 2011
... work, and they become more than they used to A independently B dependence C dependent D independent Question 21: The salesman left a good _ on his customers A impression B expression C idea ... finger forming a circle) means ‘everything is good’ in the West, but in China it means nothing or zero In Japan, it means money, and in the Middle East, it is a rude gesture Question 38: It is ... use your right hand because they use their left hands when going to the bathroom In Bangladesh, the ‘thumbs-up’ is a rude sign In Myanmar, people greet each other by clapping, and in India, whistling...
 • 3
 • 276
 • 0

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015
... II Viết đoạn văn (1,5 điểm) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TIẾNG ANH A PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) TU YE N 582 D C A B B ... A C D B D B D B D 24 C 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Mã đề thi 194 C C C B D A C D A B D A B A A A A B D C A D B H Câu hỏi I Viết tiếp câu (0,1 điểm x câu ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Mã đề thi 194 C A D D C C A B B D D D C A A C C A D B A D C B D C C D B C B A A B D B B A D C B SI N...
 • 4
 • 206
 • 0

80 mã đề thi tiếng anh THPT quốc gia năm 2017 mới cập nhật có đáp án chi tiết

80 mã đề thi tiếng anh THPT quốc gia năm 2017 mới cập nhật có đáp án chi tiết
... 75 B 76 A 77 D 78 C 79 A 80 B ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 103 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ... having too much -HẾT - ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 102 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Choose ... d 68 C 34 b 69 A 35 a 70 B ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 104 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mark...
 • 45
 • 405
 • 3

Xem thêm