de kiem tra hoc ki 2 vat ly 11 co ban co dap an 7167

4 đề kiểm tra học 1 vật 11

4 đề kiểm tra học kì 1 vật lý 11
... cường độ dòng điện qua điện trở R1 A N R3 R4 M B ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 010 – 2 011 Mơn: Vật - Lớp 11 (Chương trình chuẩn) Thời gian làm bài: 45 phút Đề Họ tên: …………………………………… …………… ... lªn q3 Đề ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 010 – 2 011 Mơn: Vật - Lớp 11 (Chương trình chuẩn) Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên: …………………………………… …………… ; Lớp…………… I Trắc nghiệm ( điểm) Câu 1: Một ... trở cường độ dòng điện qua điện trở R1 A N R2 R3 M B ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 010 – 2 011 Mơn: Vật - Lớp 11 (Chương trình chuẩn) Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên: …………………………………… ……………...
 • 8
 • 1,022
 • 51

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I – VẬT 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – VẬT LÝ 11
... hết học II Vật 11 Nâng cao) Mục tiêu đề kiểm tra: Kiểm tra hết học II Vật 11- Nâng cao Xác định hình thức kiểm tra: Tự luận Th i gian 45 phút/ câu Tính trọng số n i dung kiểm tra( ... i m Số câu: 2,5 Số i m: i m 50% Số câu: 2,5 Số i m: i m 50 % câu;2 đ Số câu: Số i m1 100% ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II VẬT LÝ 11 I Bảng tính trọng số, câu h i, i m số đề kiểm tra (Đề kiểm tra ... câu 10 i m Thiết lập khung ma trận II.Khung ma trận đề kiểm tra Tên Chủ đề N i dung I Dòng i n m i trường N i dung II.Từ trường (Phương án kiểm tra: Tự luận Th i gian 45 phút/ câu) Nhận biết Thông...
 • 13
 • 161
 • 0

An Huy - de kiem tra hoc ky 2 vat ly 11

An Huy - de kiem tra hoc ky 2 vat ly 11
... Luận Bài 1: 18/4 /20 11 C A B x V x y B D Hai dẫn Ax By cố định nối với điện trở R = 20 Ω, dẫn CD điện trở không đáng kể có chiều dài 40cm trượt hai cạnh Ax By với vận tốc v = 20 m/s Véc tơ cảm ứng ... Bài 2: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ cách mắt từ 12, 5cm đến 50cm Để nhìn vật xa vô cực trạng thái không điều tiết phải đeo sát mắt kính có tiêu cự bao nhiêu? Khi đeo kính người đọc trang...
 • 2
 • 93
 • 0

đề kiểm tra học II VẬT 9( Đ/A-MT)

đề kiểm tra học kì II VẬT LÝ 9( Có Đ/A-MT)
... thc tớnh hiu A sut H = gii Q c cỏc bi n gin v ng c nhit 1(10%) 10 10,0 (100%) Đề kiểm tra học kỳ II Môn học: Vật I - trắc nghiệm: ( điểm) A Em hóy chn phng ỏn ỳng cỏc cõu sõu õy Cõu Mỏy phỏt ... chiu nh hn vt C nh o cựng chiu ln hn vt D.nh tht ngc chiu nh hn vt Câu Đặt vật màu đỏ dới ánh sáng trắng ta thấy vật màu: A Trắng C Da cam B Đỏ D Lam Cõu Khi ng c in hot ng thỡ cú s chuyn húa ... kớnh phõn kỡ bng cỏch s dng cỏc tia c bit 36 Gii thớch c mt s hin tng bng cỏch nờu c nguyờn nhõn l cú s phõn tớch ỏnh sỏng, lc mu, trn ỏnh sỏng mu hoc gii thớch mu sc cỏc vt l nguyờn nhõn no 37 Xỏc...
 • 7
 • 101
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 VẬT 11 - cb 11 SO 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 VẬT LÝ 11 - cb 11 SO 1
... milimét Câu 15 : Biểu thức xác định số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực là: B G = f1.f2 C G = f1 + f2 D G = f1 - f2 A G = f1/f2 Câu 16 : Một kính thiên văn trờng học có f1 = 1, 2m, f2 = 4cm ... gây điểm cách 2cm không khí là: B 2. 1 0-5 T C 6 .1 0-5 T D 8 .1 0-5 T A: 4 .1 0-5 T Câu 19 : Một vật đặt cách thấu kính 20 cm cho ảnh cách thấu kính 10 cm số phóng đại ảnh là: A: B -3 C D Câu 20 : Biểu thức ... là: A 1 = + f2 f f1 B D = D1 + D2 C 1 = + D D1 D2 D 1 = f1 + f f2 B Phần tự luận (6điểm) Bi 1: (1, 5điểm) V t sỏng AB cao 2cm ủ t vuụng gúc v i tr c chớnh c a m t th u kớnh phõn k cú ủ t -4 dp...
 • 3
 • 95
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC 2 - VẬT LÍ 11- 2010-2011

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - VẬT LÍ 11- 2010-2011
... định AB L1, người ta đặt thêm thấu kính hội tụ L có tiêu cự f2 = 20 cm nằm sau L1 đoạn 70cm Xác định tính chất vị trí ảnh cuối A 2B2 AB qua quang hệ ... điện động tự cảm xuất ống dây Câu 3 (2, 5đ): Cho thấu kính L1 hội tụ có tiêu cự f1 = 15cm Người ta đặt trước L1 vật sáng AB vuông góc với trục L1 cách L1 20 cm a Xác định tính chất vị trí ảnh A1B1 ... nội dung định luật khúc xạ ánh sáng? Câu 2( 1,5đ): Ống dây điện hình trụ có lõi chân không, chiều dài l = 10cm , có N = 3000 vòng, diện tích vòng 400cm2 a Tính độ tự cảm ống dây b Dòng điện cuộn...
 • 2
 • 108
 • 0

TRƯỜNG THPT BĂC SƠN THÁI NGUYÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC 2 ĐỊA 11

TRƯỜNG THPT BĂC SƠN THÁI NGUYÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 ĐỊA LÝ 11
... Câu (2 điểm ) Kể tên xác định phân bố số sản phẩm nông nghiệp khu vực Đông Nam Á Câu (4 điểm) Cho bảng số liệu: Sản lượng số sản phẩm công nghiệp Trung Quốc từ năm 1985- 20 04 Năm 1985 1995 20 04 ... 1985 1995 20 04 Than (triệu tấn) 961,5 1536,9 1634,9 Thép (triệu tấn) 47,0 95,0 27 2,8 Điện (tỉ kWh) 390,6 956,0 21 87,0 a) Vẽ biểu đồ thể sản lượng số sản phẩm công nghiệp Trung Quốc qua năm b)...
 • 2
 • 208
 • 0

Đề kiểm tra học 2 vật11 và 10

Đề kiểm tra học kì 2 vật lí 11 và 10
... Trường THPT NGUYỄN HUỆ TỔ LÝ-CN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 12- 2013 MÔN VẬT LÝ KHỐI 10 Thời gian làm bài: 45 phút I PHẦN CHUNG (8đ) Câu 1 (2 ) Phát biểu định luật sác-lơ, viết biểu ... độ 27 0C có áp suất 1atm thể tích 10 lít, nhiệt độ lượng khí 327 0C thể tích lít áp suất lượng khí bao nhiêu? II PHẦN RIÊNG (2 ) DÀNH CHO BAN CƠ BẢN CB1 Phát biểu nguyên II nhiệt động lực học? ... Câu 2( 1đ) Hiện tượng mao dẫn gì? Câu 3 (2 ) Một vật có khối lượng kg bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng cao m so với mặt đất Bỏ qua lực ma sát Lấy g = 10 m/s a Tính vật...
 • 3
 • 172
 • 1

Ma trận và đề kiểm tra học 1 Vật 10 bản

Ma trận và đề kiểm tra học kì 1 Vật lý 10 cơ bản
... HC CHT IM 15 .9 1 Chng III CN BNG V CHUYN NG CA VT RN 10 1 100 10 10 Tng s Thit lp khung ma trn KHUNG MA TRN KIM TRA (Dựng cho loi kim tra TL hoc TNKQ) Mụn: VT L Lp: 10 (Thi gian kim tra: 45 phỳt ... s % im 10 T 10 0% l S im S im S im im=2% S cõu S cõu S cõu 10 S im S im % % S 10 im S GIO DC V O TO TNH IN BIấN K THI KIM TRA CHT LNG HC Kè I NM HC 2 011 - 2 012 CHNH THC Mụn: Vt Lp 10 THPT ... LT Chng I NG HC CHT IM 13 LT VD 5,6 VD 7,4 16 ,5 21, 8 Chng II NG LC HC CHT IM 11 5.6 5.4 16 .5 15 .9 Chng III CN BNG V CHUYN NG CA VT RN 5.6 3.4 16 .5 10 Tng s 34 16 ,8 16 ,2 49,5 b) Tớnh s cõu hi...
 • 38
 • 1,615
 • 32

thpt quang trung đề kiểm tra học 1 vật 11

thpt quang trung đề kiểm tra học kì 1 vật lý 11
... & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG Trường THPT Quang Trung ===Ï&Ò=== ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn thi : Vật 11 - Ban Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) ĐỀ : 03 Câu 1: (2 điểm) - Tia catôt: Định ... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG Trường THPT Quang Trung ===Ï&Ò=== ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn thi : Vật 11 - Ban Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) ĐỀ : 02 Câu Phát biểu viết biểu thức ... phân thời gian 32phút10giây (Cho Cu = 64, hóa trị 2, F = 96500 kg/C) SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG Trường THPT Quang Trung ===Ï&Ò=== ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn thi : Vật 11 - Ban Thời gian:...
 • 4
 • 280
 • 5

Lê Đình Bửu Đề kiểm tra học II Vật 11

Lê Đình Bửu  Đề kiểm tra học kì II  Vật lý 11
... SỞ GD – ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG PT DTNT TỈNH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Vật 11 (chương trình bản) CÂU Ý ĐÁP ÁN Phát biểu định luật N2 +Từ thông qua ống dây: ... = 2,512.10-3 (H) 1,5đ L → Sơ đồ tạo ảnh: ABd  d A B1 ' Theo đề, vật thật AB cho ảnh ảo A1B1, L thấu kính phân kì, A1B1 chiều cao vật f = => 2f = f – d => f = -d = - 20cm => k = f −d 1,5 đ Vẽ ... A2B2 qua hệ quang học: L1 → d ' A B1d L d ' A B → Sơ đồ tạo ảnh: ABd1  ' Theo trên: d1 = 60cm, d1 = 120cm; k1 = -2 ' d2 = O1O2 - d1 = 20 – 120 = -100cm < 0: A 1B1 đóng vai trò vật ảo L2 d2f2...
 • 3
 • 68
 • 0

Đề kiểm tra học 2 địa 9 – THCS tân phú (kèm đáp án)

Đề kiểm tra học kì 2 địa 9 – THCS tân phú (kèm đáp án)
... TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45 PHÚT ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1: (3 điểm) a) Thuận lợi Về điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên: + Đông Nam Bộ có địa hình ... chổ phong phú( lúa, thủy sản, hoa )(0.75đ) - Lực lượng lao động dồi dồi dào, giá rẻ (0 .25 ) Câu (3 điểm) a Vẽ biểu đồ cột chồng - Có bảng xử lí số liệu (0 ,25 điểm) - Vẽ xác, thẩm mỹ (1 ,25 điểm) ... Diện tích sản lượng lúa chiếm 50% nước Bình quân lương thực đầu người gấp 2, 3 lần nước (đạt 1066,3 kg/người, năm 20 02) (1 điểm) - Là vùng trồng ăn lớn nước với nhiều loại hoa nhiệt đới : xoài,...
 • 3
 • 174
 • 0

Gián án kiem tra hoc ki 2 toán 7,8 đáp án

Gián án kiem tra hoc ki 2 toán 7,8 có đáp án
... 5.C 6.A 7.D 467 ≈ 6,67 70 Câu2: a, P(x) + Q(x) = 5x3 +x2 +3x – b H(x) – P(x) = ax H(x) = P(x) + ax = 4x2 + (a + 1)x – c.H(x) nghiệm – ta có: 4(- 2) 2 – 2a – – = ⇒ -2a = – 16 ⇒ a = 4,5 Câu3: A ... ẩn? A x2 = B 2x – 3y = B 0x – = D 3x + = 2. Phương trình 3x + = 2x + nghiệm A –1 B 2 C.1 D .2 x =− tập nghiêm S 3.Phương trình A {1} B {−1} C {− ;1} D Φ 4.Số nguyên lớn thoả mản BPT 0 ,2 + 0,1x ... > Câu2: (1 điểm)Ta có: − 2x +2 = x −1 x −1 ĐKXĐ: x ≠ 1 2( x − 1) − x ⇔ + − =0 x −1 x −1 x −1 ⇔ + 2x − − + 2x = ⇔ 4x = ⇔ x = (không thoả mãn) Vậy giá trị x để giá trị biểu thức biểu thức − 2x ...
 • 6
 • 360
 • 4

đề thi học II vật 11 Đáp án

đề thi học kì II vật lý 11 có Đáp án
... Ảnh vật thật qua thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm cách kính 25 cm Đây thấu kính A hội tụ tiêu cự 100/3 cm B phân tiêu cự 100/3 cm C hội tụ tiêu cự 18,75 cm D phân ... lại gần thị kính thêm 10 cm Đề kiểm tra học 11 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện chiều từ vào chịu lực từ chiều từ trái sang phải Cảm ứng từ vuông góc chiều A từ lên B từ xuống ... vi vật kính tiêu cự cm, thị kính tiêu cự 10 cm đặt cách 15 cm Để quan sát ảnh vật qua kính phải đặt vật trước vật kính A 1,88 cm B 1,77 cm C 2,04 cm D 1,99 cm 17 Một kính thi n văn vật...
 • 4
 • 1,706
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra học kì 2 tiếng anh 11 có đáp ánđề kiểm tra học kì 2 vật lý 6đề kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 6đề kiểm tra học kì 2 vật lý 12đề kiểm tra học kì 2 vật lý 7đề kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 7đề kiểm tra học kì 2 vật lý 10đề kiểm tra học kì 2 vật lý 8đề kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 10đề kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 8đề kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 9đề kiểm tra học kì 2 vật lý 9đề kiểm tra học kì 2 vật lí 11đề kiểm tra học kì 2 địa lý 11đề kiểm tra học kì 1 vật lý 11Lời dẫn văn nghệ ngày nhà giáo việt nam 2011 cho trường mầm nonBài giảng tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩmcông nghệ sản xuất biagiáo án đạo đức lớp 3 học kỳ 1Bài 15. Vệ sinh thần kinhĐIỀU KIỆN THI CÔNG TẠI CÔNG TY CNTT BẠCH ĐẰNGLịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đạiVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpSlide văn hóa kinh doanh (bản full)NHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTslide môn pháp luật đại cương (full)Slide Quản lý công nghiệpTiểu luận rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Bài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiBài giảng đông nam á lịch sử và hiện đạiBài giảng thực hành dịch (dành cho các lớp đại học liên thông)Thực hành giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngAnh ngữ sinh động phần 2