đề cương ôn tập phân tích công cụ trong hóa học

ĐỀ CƯƠNG ôn tập phân tích công cụ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập phân tích công cụ
... chuyn mc nng lng gii phúng dng bc x cú bc súng Kr hay tn s Kr Cng bc x ny l IKr c biu din qua cụng thc: K IKr = NKAKrhKr r ú: NK s nguyờn t b kớch thớch mc K AKr xỏc sut chuyn di electron t ... phn nguyờn t b ion húa l X thỡ s nguyờn t cũn li l (1 X)N0 khụng b ion húa Khi ú IKr c tớnh theo cụng thc: EK g I Kr (1 X)N0 K A Kr h Kr e KT g0 Cỏc ngun kớch thớch -Ngn la ốn khớ :+ c to bi ... cú Cu kt ta theo phn ng: Cu2+ + 2e = Cu Cõn catot trc v sau in phõn, tỡm mCu (g) ri tớnh Q theo cụng thc: Q= m Cu103 0,3292 (vỡ ng lng in húa ca ng l 0,3292 mg/c) Culong k khớ hiro oxi Cu to:...
 • 58
 • 365
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM
... định tích hợp vào thủ tục chuyên dụng liệu Hãy nêu phân loại phần mềm theo ứng dụng - Phân loại phần mềm theo ứng dụng: Phần mềm hệ thống Phần mềm thời gian thực Phần mềm quản lý Phần mềm công ... thiết kế chi tiết phần mềm 65 Câu 18 Các chức EA giúp thiết kế liệu mức vật lí 65 65 SE-K48 Chương Cơ sở phân tích thiết kế phần mềm Nêu khái niệm phân tích thiết kế phần mềm (Software analysis ... hình hóa yêu cầu phần mềm 33 39 Các kỹ thuật EA giúp phân tích yêu cầu phần mềm .33 Chương Thiết kế phần mềm (Software Design) 35 1.Nêu quy trình thiết kế phần mềm mức Logic ...
 • 65
 • 212
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI – NĂM 2010 – 2011 MÔN HOÁ HỌC 12 pptx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI – NĂM 2010 – 2011 MÔN HOÁ HỌC 12 pptx
... ĐỀ CƯƠNG TN ÔN TẬP HKI - KHỐI 12 001: Đốt hoàn toàn 7,4 gam este đơn chất X thu 6,72 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O ... (Cho C = 12, H = 1, O = 16, N = 14, Cl = 35,5) A 10,15 gam B 15,15 gam C 11,15 gam D 16,725 gam 043: Trong phản ứng hoá học nguyên tử kim loại thể A tính oxi hoá B tính khử C tính oxi hoá tính ... từ hai nhóm chức trở lên C Phân tử phải có liên kết kép vòng không bền D Phân tử phải có cấu tạo mạch không nhánh 026: Polime có công thức [-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào? A Tơ nilon-6,6...
 • 4
 • 229
 • 0

Đề cương ôn tập HKI 12 Ban A môn hóa học

Đề cương ôn tập HKI 12 Ban A môn hóa học
... -khử Al3+/ Al và Ag+/ Ag có phương trình ion thu gọn A C Al3+ + 3Ag  Al + Ag+ Al + Ag+  Al3+ + Ag B + 3+ Al + Ag  Al +3 Ag D Al3+ + Ag+  Al + 3Ag Câu 268 Cho kim loại Al, Fe, Mg, Cu và dung ... tím D AgNO3/NH3 Câu 111 Chất nào sau vư a cấu tạo dạng mạch thẳng vư a cấu tạo dạng mạch nhánh: A Xenlulozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Mantozơ Câu 112 Thuỷ phân hoàn toàn 1kg saccarozơ ... nào sau ch a xác ? A Monosaccarit là cacbohirat khơng thể thuỷ phân B Đisaccarit là cacbohirat thủy phân sinh hai phân tử mono saccarit C polisaccarit thủy phân sinh nhiều phân tử monosaccarit...
 • 19
 • 166
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THIẾT bị THÍ NGHIỆM TRONG dạy học vật lý

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THIẾT bị THÍ NGHIỆM TRONG dạy học vật lý
... đơn”, SGK Vật Lí 12 18 Anh (chị) cho biết để tiến hành thí nghiệm “Khảo sát định luật dao động lắc đơn”, SGK Vật Lí 12 cần chuẩn bị thiết bị thí nghiệm nào? Hệ thống câu hỏi cần phát vấn học sinh ... cho biết để tiến hành thí nghiệm truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang nhằm giảng dạy nội dung kiến thức 27 “Phản xạ toàn phần”, SGK Vật Lí 11 cần chuẩn bị thiết bị thí nghiệm nào? Hệ thống ... tiến hành thí nghiệm gì? 19 Anh (chị) rõ mục đích thí nghiệm tiến hành thí nghiệm “Xác định suất điện động điện trở pin điện hóa”, SGK Vật Lí 11 20 Anh (chị) cho biết để tiến hành thí nghiệm “Xác...
 • 2
 • 81
 • 0

Đề cương ôn tập Giải tích 12

Đề cương ôn tập Giải tích 12
... nghiệm hai tiếp tuyến vuông góc với Tính diện tích tam giác chắn trục Oy hai tiếp tuyến Bài 12: Cho hàm số y= x x + 15 x , Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số Tính diện tích hình phẳng giới ... đạo hàm điểm không tồn đạo hàm (điểm tới hạn hàm số) Điều kiện để hàm số có cực trị: y có cực trị hay không cực trị tuỳ thuộc vào y có nghiệm (hoặc y ) giá trị y có đổi dấu hay không x qua x0 Đặc ... Tính diện tích hình phẳng giới hạn (C), đờng tiệm cận xiên (C) hai đờng thẳng x = 2, x = ( > 2) M(x0, y0) điểm (C) Chứng minh tích khoảng cách từ M đến hai đờng tiệm cận (C) số (không phụ thuộc...
 • 10
 • 389
 • 6

De cuong on tap phan lich su Viet Nam

De cuong on tap phan lich su Viet Nam
... mi ca phong tro cụng nhõn v phong tro yờu nc Vit Nam nhng nm u th k XX - Khng nh giai cp cụng nhõn Vit Nam ó trng thnh v lónh o cỏh mng Vit Nam - Chm dt thi kỡ khng hong ca cỏch mng Vit Nam - ... ch trngng (1) -K hoch gii phúng hon ton Nam Vit Nam, c trờn c s nhn nh ỳng tỡnh hỡnh so sỏnh lc lng Nam ang cú li cho ta (0,5) - d kin k hoch gii phúng hon ton MN nm 1975 v 1976 ,nhng nu thi c ... kờu gi ton dõn xoỏ mự ch (0,75) Gii quyt khú khn ti chớnh : Xõy dng qu c lp, phỏt ng tun l vng, cho lu hnh tin Vit Nam (0,75) Câu10: (25) Nh cú s lónh o sỏng sut, ti tỡnh ca ng To c on kt ton b...
 • 5
 • 876
 • 3

de cuong on tap phan dt

de cuong on tap phan dt
... phần Operon gồm: Câu 36 Trên operon vị trí để gắn prôtêin ức chế là: Câu 37 Gen điều hòa có chức năng: ( gen điều hoà thành phần operon) Câu 38 Trong điều hòa hoạt động operon-lac Lactôzơ đong vai ... dừng lại Câu 18 Đặc điểm sau cấu trúc gen sinh vật nhân sơ: A Vùng mã hóa gen có đoạn Intron xen kẽ đoạn Exon Câu Bộ ba kết thúc mARN gồm: Câu 19 Trên mARN ba mở đầu có trình tự xắp xếp nu là: Câu ... hợp mARN hoàn thành, hai mạch phân tử AND bắt đầu đóng xoắn trở lại Câu 25 Câu SGK 12 Câu 26 Trong trình dịch mã, ribôxôm trượt : A Trên mARN theo chiều từ 5’  3’, từ ba đến ba Câu 27 Pôlixôm...
 • 2
 • 222
 • 1

DE CUONG ON TAP PHAN I CHUONG I - TOAN 6

DE CUONG ON TAP PHAN I CHUONG I - TOAN 6
... [(3x + 1)3 ]5 = 150 c 24 36 (5x + 103) = 12 d 294 - (7x - 217) = 38 311 : 3 16 + 62 B i 5: Tính hiệu số tự nhiên nhỏ có chữ số khác số tự nhiên lớn có chữ số khác nhau? B i 6: Cần dùng chữ số để ... d 9 36 - (4x + 24) = 72 B i 6: Tính giá trị biểu thức: P = 20 + 22 + 24 +………. 96 + 98 H = 30 + 31 + 32 + 33 + 30 31 32.33 ĐỀ B i 1: Cho tập hợp A = {1; 2; 3} B ={x ∈ N / x < 4} a Viết tập ... + 2 26 + + 444 d 33 35 : 34 + 22 20 e B i 5: Tìm x: a 5.(3 x + 34) = 515 b (158 - x) : = 20 c (7x - 28) 13 = d 218 + (97 - x) = 313 B i 6: Cho A = 5002.5002 B = 5000.5004 Không tính giá...
 • 2
 • 2,985
 • 62

Đề cương ôn tập Giáo dục công dân HK1

Đề cương ôn tập Giáo dục công dân HK1
... QUAN HỆ CUNG CẦU : PBM 11A9 LƯU HÀNH NỘI BỘ ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 - Giúp người có sở để giải thích giá thị trường giá hàng hóa sản xuất lại không ăn khớp với - Giúp chủ doanh nghiệp có ... BÀI TẬP : • Dựa kiến thức học quy luật cung cầu, giúp người nông dân vấn đề sau : Nông dân A trúng mùa vụ trái cây, tiền lời chẳng bao nhiêu, làng anh A trúng mùa Bên cạnh đó, tiền nhân công, ... ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 - Về chất lượng giá hàng hóa, kề lắp đặt, sữa chữa, phương thức toán • TÍNH HAI...
 • 3
 • 9,263
 • 124

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013
... xếp loại thông báo đến viên chức quản lý sau tham khảo biên góp ý tập thể nơi viên chức quản lý làm việc Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý: a) Viên chức tự đánh giá kết công tác theo ... trình, thủ tục tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nào? Đáp án: Hàng năm, quan phân công, phân cấp tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định Khoản ... nhược điểm viên chức công tác định phân loại viên chức Việc thông báo kết đánh giá, phân loại viên chức thực theo quy định Điều 44 Luật viên chức 14 Các trường hợp đánh giá viên chức thực theo...
 • 25
 • 32,115
 • 549

đề cương ôn thi phân tích và thiết kế phần mềm

đề cương ôn thi phân tích và thiết kế phần mềm
... :Thi t kế báo cáo ,Thi t kế giao diện người dùng ,Thi t kế hình ,Phương pháp kiểm tra vào /ra thi t kế thông báo 60 Câu 4: Thi t kế liệu vật lý .60 Câu 5: Nêu tên tài liệu thi t kế ... Chương Cơ sở phân tích thi t kế phần mềm Nêu khái niệm phân tích thi t kế phần mềm (Software analysis and development) Thi t kế phần mềm bao gồm chu trình từ xác định kiến trúc, thành phần, giao ... chỉnh thi t kế: bao gồm công việc: +Tinh lọc thi t kế +Kiểm chứng lại thi t kế 65 SE-K48 Quá trình phương pháp tạo thi t kế mức vật lý Thi t kế vật lý trình mô tả thành phần, dịch vụ công nghệ...
 • 66
 • 742
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap phan tich kinh doanhđề cương ôn tập phân tích báo cáo tài chínhde cuong on tap phan tich hoat dong kinh doanhôn tập phân tích công cụđề cương ôn tập giáo dục công dân lớp 6 học kì 1đề cương ôn tập giáo dục công dân 12đề cương ôn tập giáo dục công dân 10đề cương ôn tập giáo dục công dân lớp 6đề cương ôn tập tài chính côngđề cương ôn tập thi tuyển công chứcđề cương ôn tập thi tuyển công chức thuếđề cương ôn tập thi tuyển công chức viên chức năm 2013đề cương ôn tập giải tích 2de cuong on tap thi tuyen cong chuc vien chuc nam 2014đề cương ôn tập thi tuyển công chức kho bạc nhà nướcThe legal environment of business 11th edition meiners test bankThe world of the counselor an introduction to the counseling profession 4th edition neukrug test bankThe legal environment of business a managerial approach theory to practice 2nd edition melvin test bankTHINK race and ethnicity 1st edition mona scott test bankThomas calculus 13th edition thomas test bankTopics in contemporary mathematics 10th edition bello test bankTraditions and encounters 3rd edition bentley test bankTraditions and encounters a global perspective on the past 6th edition bentley test bankTrigonometry 10th edition lial test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALUnderstanding abnormal behavior 10th edition sue test bankUnderstanding business ethics 2nd edition stanwick test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding management 10th edition daft test bankUniversity physics with modern physics technology update 13th edition young test bankUnderstanding music 7th edition jeremy yudkin test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUsing financial accounting information the alternative to debits and credits 9th edition porter test bank