tinh canh le loi cua nguoi chinh phu

Tiết 80- Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tiết 80- Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... ấm tình thcủa ngời chinh phụ: ơng đa đến "non Yên" tình cảm nhung nhớ - Gió đông, non Yên hình ảnh mang tính ớc lệ-> Gợi không gian rộng lớn, khoảng cách muôn trùng xa xôi ngời chinh phu ngời chinh ... ngời chinh phụ nhớ chồng - Hai câu: Cảnh buồn ngời thiết tha lòng Cành sơng đợm tiếng trùng ma phun Cảnh buồn-> ngời buồn đây, dịch giả gặp gỡ tác giả TK: Cảnh cảnh chẳng đeo sầu Ngời buồn cảnh ... thực ngời chinh phụ qua không gian diễn biến thời gian, dịch sử dụng thể thơ song thất lục bát (chữ Nôm) phù hợp với việc diễn tả tâm trạng ngời chinh phụ - Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình tinh tế...
 • 4
 • 17,657
 • 288

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... quang tác giả đưa vào thơ làm rung động lòng người I.TÌM HIỂU CHUNG : II ĐỌC HIỂU : 1.Chia đoạn : 1.Câu 1-16 : nỗi cô đơn người chinh phụ cảnh lẻ loi; cảm giác thời gian chờ đợi ; cố tìm cách ... đoạn 2.Nỗi cô đơn 3.Nỗi nhớ chồng phương xa : - Người chinh phụ bộc bạch lòng mình: + Gửi gió đông + Gửi đến non Yên → Người chinh phụ hướng hình ảnh người chồng nơi xa - Hai hình ảnh có tính ước ... đáu… -Khai thác nhạc điệu thể thơ lục bát, giống đợt sóng →diễn tả tâm trạng người chinh phụ hết thương nhớ tình cảnh lẻ loi đơn I.TÌM HIỂU CHUNG : II ĐỌC HIỂU : 1.Chia đoạn 2.Nỗi cô đơn 3.Nỗi nhớ...
 • 11
 • 6,249
 • 22

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... phận người, nhất là người phụ nữ -> Đặng Trần Côn đã sáng tác CPN b Nội dung nghệ thuật *) Nội dung - Tác phẩm tập trung miêu tả tâm trạng nhớ nhung, buồn, cô đơn của người chinh ... của người chinh phụ qua không gian và diễn biến thời gian, thì bản dịch đã sử dụng thể thơ song thất lục bát (chữ Nôm) rất phù hợp với việc diễn tả tâm trạng của người chinh ... tả rất chân thực nỗi lòng người chinh phụ nhớ chồng - Hai câu: Cảnh buồn người thiết tha lòng Cành sương đượm tiếng trùng mưa phun Cảnh buồn-> người cũng buồn ở đây, dịch...
 • 19
 • 3,281
 • 9

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... Tình cảnh lẻ loi ngư ời chinh phụ Trớch I.TèM HIU CHUNG : 1.Tỏc gi - ng Trn Cụn: Ngi lng Nhõn Mc, huyn Thanh Trỡ, H Ni Sng khong na u th k XVIII Sỏng tỏc nhiu Ni ting : Chinh ph ngõm ... đáu xong Cảnh buồn người thiết tha lòng, Cành sương đượm tiếng trùng mưa phun b Đại ý: Miêu tả cung bậc sắc khác nỗi cô đơn buồn khổ người chinh phụ khao khát sống cảnh hạnh phúc lứa đôi Chinhphngõmkhỳc ... khao c ng cm :chim thc chng chu mỏch tin, ốn khụng bit tõm s ca mỡnh Cực tả nỗi cô đơn, lẻ loi người chinh phụ 12 b câu tiếp Gà eo óc gáy sương năm trống, Hoè phất phơ rủ bóng bốn bên Khắc đằng...
 • 21
 • 2,386
 • 6

TINH CANH LE LOI CUA NGUOI CHINH PHU_ NV10

TINH CANH LE LOI CUA NGUOI CHINH PHU_ NV10
... trạng người chinh phụ?  Hai cảnh lẻ loi: ban đêm ban ngày gợi cảnh lẻ loi thất vọng triền miên, dằng dặc Các hình ảnh âm gợi nhớ gợi buồn Tìm câu thơ trực tiếp miêu tả tâm trạng người chinh phụ, ... thưa”, “ đèn”, “ bóng người” … làm tăng thêm nỗi lẻ loi, quạnh người chinh phụ b Hai khổ thơ tiếp ( câu đến câu 16) Tác giả xếp hai cảnh lẻ loi: ban đêm ( “Gà eo óc gáy sương năm trống”); ban ... 1: Từ câu đến câu 16: Tỉnh cảnh lẻ loi người chinh phụ Đoạn 2: Phần lại: Tiếp đến câu 24: Nỗi nhớ thương người chồng phương xa 3 Phân tích tâm trạng người chinh phụ a Hai khổ thơ đầu ( Câu đến...
 • 9
 • 3,489
 • 24

Tinh canh le loi cua nguoi chinh phu

Tinh canh le loi cua nguoi chinh phu
... ngời chinh phu không trở về, Đặng Trần Côn cảm động viết khúc ngâm Các nhà nghiên cứu ớc đoán Đặng Trần Côn viết Chinh phụ ngâm vào năm 1741 1742 dựa hoàn cảnh xã hội - Vài nét tác phẩm: + Chinh ... 193 đến câu 216 tác phẩm - Nội dung đoạn trích: Tình cảnh tâm trạng ngời chinh phụ phải sống cô đơn, buồn khổ ngời chinh phu lên đờng trận không rõ ngày trở - Bố cục đoạn trích: Đoạn trích đợc ... Ngời chinh phụ nhà mình, lẻ loi, đi lại lại, quanh quẩn hiên vắng, buông rèm, quấn rèm lần Những hành động, động tác, lặp lặp lại không mục đích, vô nghĩa nhng lại bộc lộ tâm trạng cô đơn lẻ loi...
 • 6
 • 4,588
 • 65

Tiet 78. Tinh canh le loi cua nguoi chinh phu

Tiet 78. Tinh canh le loi cua nguoi chinh phu
... tranh phong kiến phi nghĩa + Khao khát tình yêu, hạnh phúc lứa đôi Tranh vẽ minh họa người chinh phụ bình Chinh phụ ngâm Viện Văn học Múa gươm rượu tiễn chưa tàn Bộ khôn ngựa thủy khôn thuyền Giáp ... cảnh lẻ loi * Ngoại cảnh * Tâm trạng - Động tác, cử - Hình ảnh: + Ngọn đèn + Hoa đèn + Bóng người - Lời nhân vật - Lời người kể - Nhịp thơ Tiểu kết: + Nghệ thuật sâu khám phá giới nội tâm tinh tế: ... a Dịch giả b Bản diễn Nôm Trích đoạn a Vị trí b Bố cục II Đọc hiểu trích đoạn câu đầu Trang bìa Chinh phụ ngâm thời Gia Long Nguyễn Văn Xuân tìm thấy Huế I Tìm hiểu chung Tác giả tác phẩm (nguyên...
 • 20
 • 1,781
 • 12

Tiết 76-77 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tiết 76-77 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... hiểu ? a Tả việc đốt hương, soi gương người chinh phụ b Diễn tả miễn cưỡng đốt hương, soi gương người chinh phụ c Diễn tả tình cảnh lẻ loi người chinh phụ d Cả (A); (B); ( C ) 5/ Hình tượng ... nghiệm, bổ sung : 1/ Tác phẩm “ Chinh phụ ngâm” Đặng Trần Côn viết theo thể loại nào? a Thơ tự b Thơ trữ tình c Tùy bút d Truyện thơ 2/ Tác phẩm “ Chinh phụ ngâm” Đặng Trần Côn viết theo thể ... ngêi h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn Chinh phơ ng©m ®ỵc coi lµ tiÕng vang ®Çu tiªn cđa t tëng Êy VÞ trÝ ®o¹n trÝch: HSPB: => Tõ c©u 193 ®Õn 216 DiƠn t¶ t©m tr¹ng cđa chinh phơ chinh phu xa nhµ a Bè cơc...
 • 4
 • 2,547
 • 32

TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ

TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ
... Nỗi nhớ chồng người chinh phụ: TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ -Ng­êi chinh phơ h­íng vỊ ng­êi chång n¬i biªn ¶i xa x«i mong gi·i bµy t©m t×nh TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ *C©u hái ... phơ ng©m bÞ lơc” TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ 4.Đoạn trích : Trích từ câu 193-216 5.Bố cục: *16 câu đầu : nỗi cô đơn người chinh phụ *8 câu : nỗi nhớ chồng người chinh phụ Móa g­¬m r­ỵu ... lương TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ - Thời gian: Đêm tối (ngọn đèn) - Âm thanh: Tiếng gà eo óc báo hiệu hết canh => Đêm tối tỉnh mòch, mênh mông khắc sâu hoàn cảnh lẻ loi người chinh phụ...
 • 24
 • 1,391
 • 2

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ(GVG)

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ(GVG)
... ngi khỏ thng Cảnh hát ngâm Chinh phụ ngâm Tác phẩm Chinh phụ ngâm: a Hoàn cảnh đời: Hoàn cảnh sáng tác: Khong na u th k XVIII, ni chin liờn miờn, người phải sống cảnh biệt li Hoàn cảnh dịch: Khong ... Đoạn trích Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ a Vị trí đoạn trích - Từ câu 193- 216 (Tng ng với cõu 228 n 252 nguyờn tỏc) b Đọc tìm bố cục * Bố cục: Hai phần - 16 câu đầu: Nỗi cô đơn người chinh phụ ... Sự tàn lụi + Bóng người: Cụ n, mt dn s sng + Khá thương: Mối - Người chinh phụ tự thương đồng - Đặng Trần Côn thương cho người chinh phụ cảm sâu - Đoàn Thị Điểm: + Thương người chinh phụ sắc +...
 • 16
 • 2,222
 • 25

tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... văn bản tác phẩm 16 câu thơ đầu: Nỗi cô đơn, lẻ loi người - GV: Cho HS làm việc nhóm chinh phụ (Chia lớp làm nhóm) Yêu cầu: - Hoàn cảnh người chinh phụ: Chồng trận, Tìm từ ngữ, hình ảnh, nàng ... mặt chinh phụ lại ứa nước mắt Kết hợp với hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng mang tính ước lệ thi pháp trữ tình trung đại => Thấy nỗi buồn, cô đơn, lẻ loi => Khát vọng hạnh phúc lứa đôi người chinh phụ ... Hai câu: Cảnh buồn người thiết tha lòng Cành sương đượm tiếng trùng mưa phun Cảnh buồn -> Con người buồn Câu thơ thể tinh tế mqh ngoại cảnh tâm cảnh, cảnh vật nhiên nhiên tâm trạng người Nhưng...
 • 10
 • 3,553
 • 21

tinh canh le loi cua nguoi chinh phu

tinh canh le loi cua nguoi chinh phu
... trích nói tình cảnh lẻ loi người chinh phụ toàn tác phẩm Chinh phụ ngâm tiếng kêu thương người phụ nữ chờ chồng, nhớ thương người chồng chinh chiến phương xa Tình cảnh lẻ loi chiếu ứng cảm nhận ... trạng so sánh Người chinh phụ nhìn cảnh hoa nguyệt mà trạnh lòng bâng khuâng xót xa cho thân phận mình, tủi phận lẻ loi trước cảnh nguyệt hoa Từ nói tới dự cảm ý thức cá nhân người chinh phụ xa gần ... tiếng trùng mưa phun Sương búa, bổ mòn gốc liễu, Tuyết dường cưa, xẻ héo cành ngô Hình ảnh so sánh "sương búa", "tuyết dường cưa" cực tả xao động giới bên thông qua cách hình dung chinh phụ, nàng...
 • 4
 • 2,037
 • 21

Bài soạn PT TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ

Bài soạn PT TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ
... dâng lên lòng người chinh phụ Ý thơ gửivào cành: Cảnh buồn người thiết tha lòng Cành sương đệm tiếng trùng mưa phun Thiết tha có nghĩa đau đớn, cảnh vật thấm đẫm nỗi buốn người chinh phụ Ngay cỏ ... câu thơ tiếng Ng Du Truyện Kiều: Cảnh cảnh chẳng đeo sầu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” Xã hội phong kiến nghiệt ngã tạo nên bao cảnh trái ngang Những người phụ nữ yếu mềm, vốn chẳng coi trọng ... duyên hay xã hội phong kiến nghiệt ngã tạo nên cảnh loạn lạc chiến tranh Những chiến tranh phi nghĩa tước đoạt nàng cũa người phụ nữ khác niềm hạnh phúc tình yêu đôi lứa Hai câu lục bát cuối đoạn...
 • 2
 • 3,073
 • 22

Tài liệu Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ từ góc độ tâm lí học. docx

Tài liệu Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ từ góc độ tâm lí học. docx
... tâm (đa sắc) Nó thể bi kịch tinh thần người chinh phụ nói riêng người phụ nữ nói chung chế độ xưa Đồng thời thể am hiểu sâu sắc tâm người phụ nữ tác giả từ góc độ tác giả thực nhà tâm ... chùng người chinh phu chồng nàng Câu hỏi ám ảnh người chinh phụ làm động lòng ẩn, thương cảm người đọc Như nỗi nhớ nhung người chinh phụ đoạn trích trạng thái tâm nảy sinh từ hoàn cảnh tâm ... am hiểu tâm người nhà văn Bài viết xem xét tâm trạng người chinh phụ dựa sở tâm học mà cụ thể qua ba trình : trạng thái tâm Nhằm khắc họa rõ nét (Bi kịch tinh thần người chinh phụ) Qua...
 • 8
 • 2,462
 • 8

Tài liệu Phân tích tâm trạng người chinh phụ trong đoạn ''''''''Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ngâm " pptx

Tài liệu Phân tích tâm trạng người chinh phụ trong đoạn ''''''''Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ngâm
... phiếm chỉ, biểu tượng miền "non Yên", " ường lên trời", "xa vời khôn thấu" Các từ "thăm thẳm", " au đáu", "thiết tha" gợi nhớ gợi thương, day dứt lại tâm can người chinh phụ Sắc thái nỗi nhớ tăng ... vui gượng "Hương gượng đốt", "Gương gượng soi", "Sắt cầm gượng gảy" mà không che đậy thực bất ý "hồn đà mê mải", "lệ lại châu chan" "Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng" Ở đoạn thơ (câu ... mở tâm trạng so sánh Người chinh phụ nhìn cảnh hoa nguyệt mà trạnh lòng bâng khuâng xót xa cho thân phận mình, tủi phận lẻ loi trước cảnh nguyệt hoa Từ nói tới dự cảm ý thức cá nhân người chinh...
 • 7
 • 102,529
 • 567

Xem thêm

Từ khóa: tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ bài giảngtình cảnh lẻ loi của người chinh phụ goedutình cảnh lẻ loi của người chinh phụ baigiangtình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 10tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ soạn bàitình cảnh lẻ loi của người chinh phụ violettình cảnh lẻ loi của người chinh phụ lớp 10tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ giáo ántinh canh le loi cua nguoi chinh phutình cảnh lẻ loi của người chinh phụ thơtinh canh le loi cua nguoi chinh phu van 10tinh canh le loi cua nguoi chinh phu ngam khuctình cảnh lẻ loi của người chinh phụ nâng caotinh canh le loi cua nguoi chinh phu bai soantình cảnh lẻ loi của người chinh phụ lớp 10 violetPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả