bao cao chuyên nghành 19 08 16 2 (1)

Tài liệu Báo cáo "MỞ RỘNG NETWORK SIMULATOR (NS-2) ĐỂ NGHIÊN CỨU MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG " pptx

Tài liệu Báo cáo
... phải Chuyển mạch gói quang điều đặc biệt OBS không đòi hỏi sử dụng đệm quang Chuyển mạch chùm quang mở hướng nghiên cứu Kể từ đời nay, số lượng lớn đề tài, công trình, báo khoa học chuyển mạch chùm ... giao thức mạng, v.v Sự phong phú tính mềm dẻo thiết kế NS-2 gợi ý cho việc mở rộng NS-2 để hỗ trợ mô phương thức chuyển mạch chùm quang MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Hình trình bày khái niệm mạng OBS, ... cứu này, đề xuất việc mở rộng NS-2 để mô phương thức chuyển mạch chùm quang Ý tưởng bao quát toàn nghiên cứu mô lại hoạt động chuyển mạch chùm quang mặt phẳng điều khiển Để làm vậy, gói tin định...
 • 8
 • 274
 • 0

Báo cáo chuyên đề đạo đức 2

Báo cáo chuyên đề đạo đức 2
... 2/ Dạy học môn đạo đức dạy học sinh hành vi ứng xữ phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội tình đơn giản, cụ thể sống ngày.Nội dung môn đạo đức kết hợp quyền với giáo dục ... cảm thái độ, hình thành kĩ năng, hành vi đạo đức( đặc biệt coi trọng việc hình thành kĩ năngvà hành vi đạo đức cho học sinh) 5/thông qua đạo đức lớp 2, chương trình nhằm bước hình thành cho học ... tiếp, kĩ nhận thức, kĩ giải vấn đề. ) 6/ Nội dung chương trình môn đạo đức lớp 2gần gũi với sống thực học sinh.các tranh , ảnh ,truyện, tình ,tấm gương… để dạy môn đạo đức lớp lấy từ sống thực học...
 • 3
 • 446
 • 6

Báo cáo chuyên đề thi công: Thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom up part 2 pot

Báo cáo chuyên đề thi công: Thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom up part 2 pot
... Top Down Lý chn phng phỏp thi cụng tng hm theo phng phỏp Bottom up Phng phỏp thi cụng tng hm theo phng phỏp Bottom up l mt phng phỏp c in nhng li c s dng rng rói thi cụng tng hm hin Vit Nam ... tng hm m thi cụng tng hm theo phng phỏp t di lờn cú cỏc hỡnh thc sau: GVHD: Ths Mai Chỏnh Trung Trang 11 Bỏo cỏo chuyờn thi cụng: Thi cụng tng hm theo phng phỏp Bottom up Cỏc phng phỏp thi cụng ... ma sỏt j ln, mt bng thi cụng GVHD: Ths Mai Chỏnh Trung Trang 13 Bỏo cỏo chuyờn thi cụng: Thi cụng tng hm theo phng phỏp Bottom up rng rói m taluy mỏi dc h o v thit b thi cụng cng nh cha t...
 • 9
 • 634
 • 9

công ty cổ phần kinh doanh phát triển bình dương báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 bảng cân đối kế toán 30 tháng 6 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ 2014

công ty cổ phần kinh doanh phát triển bình dương báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 bảng cân đối kế toán 30 tháng 6 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ 2014
... minh Năm Năm trước 32 33 34 35 36 7.8 86. 666 . 569 (25 1 .29 2. 725 .65 5) (2. 020 . 62 7 . 168 ) 2. 589.943.839 (414.799.7 56. 647) - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (24 5. 4 26 .68 6 . 26 6) (4 12. 209.8 12. 808) Lưu chuyển ... tỉnh Bình Dương BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ NĂM 20 14 Báo cáo tài hợp Quí cho năm tài kết thúc ngày ... liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty...
 • 38
 • 223
 • 0

công ty cổ phần đt pt đô thị và kcn sông đà bảng cân đối kế toán hợp nhất 30 tháng 6 năm 2013 báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013

công ty cổ phần đt pt đô thị và kcn sông đà bảng cân đối kế toán hợp nhất 30 tháng 6 năm 2013 báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013
... 01/01 /20 13 VND 5 42 .65 1 .63 2. 313 4 36. 628 .69 5 .61 2 111.7 36. 0 12. 321 25 .5 06. 660 .009 111.7 36. 0 12. 321 28 .419. 028 .4 32 12. 018. 23 0. 466 3.145.481. 769 1.317.8 52 .68 7 1 .60 1.385. 468 6. 454 .304 .885 969 .404.734 12. 018. 23 0. 466 ... 11.800.315.578 11 .66 4. 766 .3 56 6 16. 710 .20 0 138 .21 5.910 (24 .000.000) 730. 9 26 . 110 2 .66 6 .68 8 11.8 02. 9 82. 26 6 11 .66 4. 766 .3 56 30/ 6/ 20 13 VND 12 Chi phi xay ding co* ban do* dang 28 .5 42. 144.479 15.373.849.905 20 4.133. 521 ... 4. 469 . 524 .20 5.3 46 2 .304 .4 52. 558.3 42 89.9 76. 533.7 16 5 .66 1.093.390 137. 8 62 .20 9.744 2 .308 .870 .28 2 1 32. 731.9 76. 640 773 .28 0.977 5 .20 7. 723 .944 9.547.941 .68 1 16. 2 16. 6 96. 843 164 .66 3.404.007 1.108. 529 .817.830...
 • 32
 • 226
 • 0

công ty cổ phần someco sông đà bảng cân đối kế toán hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

công ty cổ phần someco sông đà bảng cân đối kế toán hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014
... BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 20 14 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT tháng năm 20 14 Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Someco Sông Đà cho năm tài kết ... 04.3783 .23 98 Fax: 04.3783 .23 97 Báo cáo tài Quý năm tài 20 14 Mẫu số: Q-05d DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ - HỢP NHẤT Số lũy kế từ đầu Quý năm Quý năm trước năm đến cuối quý (Năm nay) Số lũy kế ... 06 năm 20 14 bao gồm Báo cáo tài Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (Công ty mẹ) Công ty (gọi chung Tập đoàn) I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần Lĩnh vực kinh doanh...
 • 23
 • 239
 • 1

công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011

công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011
... d dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 III Bt ng sn u t Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k 24 0 24 1 24 2 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh ... 80 ,25 8,578,188 84,5 32, 7 32, 554 (4 ,27 4,154,366) 1 02, 9 52, 600,341 747,470,853,4 12 6 42, 7 32, 275 ,22 3 1 ,27 2,713,567,054 ( 629 ,981 ,29 1,831) 4,8 92, 2 92, 701 7, 722 ,198,841 (2, 829 ,906,140) 80,558,049, 725 84, 427 ,7 32, 554 (3,869,6 82, 829 ) ... u nm 23 ,9 12, 579 ,25 4 20 ,23 8,915, 524 24 ,887,781,781 - 317,583,164 30,843,498,956 34,614, 323 ,904 21 3,313,7 92, 001 22 5 ,28 9,584,001 7,896,3 42, 843 1 12, 200,000 29 1,936,345,874 8, 928 ,3 42, 843 1 12, 200,000...
 • 29
 • 128
 • 0

Báo cáo chuyên môn tháng 2

Báo cáo chuyên môn tháng 2
... Tỉnh 12 Chế độ thông tin báo cáo: - Các tổ báo cáo số liệu chưa kịp thời - Báo lên phòng kịp thời, kế hoạch 13 Các hoạt động khác: - Tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng dạy học lần thứ 2, với ... góp mặt thầy cô giáo lãnh đạo chuyên môn phòng GDĐT - Phân công trực tết nguyên đán theo công văn đạo Phòng GDĐT II MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH THÁNG 03 /20 13 Về chuyên môn: Thi đua lập thành tích chào ... sinh giỏi giải Toán qua mạng internet cấp huyện vào ngày 6/3 /20 13 - Tổ chức cho học sinh thi nghề phổ thông năm 20 13 vào ngày 21 ,22 /3 /20 13 trường THCS Lê Hồng Phong - Công tác thiếu niên, Chữ thập...
 • 6
 • 297
 • 0

Báo cáo chuyên đề tháng 2

Báo cáo chuyên đề tháng 2
... chuẩn bò sẵn nhà Các tổ lên trình bày phần luyện nói tổ Ví dụ : Tổ 1: Mở Tổ 2: Thân (ý lớn 1) Tổ 3: Thân (ý lớn 2) Tổ 4: Kết luận Thực theo trình tự sau : - Gọi đại diện tổ lên trình bày nói ... diễn đạt vấn đề trước lớp miệng trước lớp - Học sinh rèn luyện kỹ trình bày mạch lạc, trôi chảy, tác phong bình tónh tự tin B Các bước lên lớp : ỉn đònh lớp : Bài : Giáo viên ghi đề lên bảng, ... đề lên bảng, học sinh _Giáo viên cho học sinh lập dàn ý theo nhóm  ghi vào lên bảng trình bày Đề bài: Hãy phát biểu cảm nghó em hình ảnh người nông dân _ Đại diện nhóm lên trình bày miệng bạn...
 • 3
 • 246
 • 0

Báo cáo chuyên đề dạy học theo chuẩn KTKN THCS Mạo Khê 2

Báo cáo chuyên đề dạy học theo chuẩn KTKN THCS Mạo Khê 2
... hn na Trng THCS Mo Khờ II xin úng gúp mt s ý kin nhm tng cng dy hc theo chun kin thc k nng i vi b mụn Toỏn nhm nõng cao cht lng dy hc nh trng Nm hc 20 10 20 11 trng THCS Mo Khờ II gm 28 lp vi ... tng bc rốn luyn k nng cho HS theo cỏc cp t CH O DY HC THEO CHUN KiN THC K NNG T u nm hc BGH ch o 100% GV t hc chuyờn mụn Phũng GDT t chc: v vic hng dn dy hc theo chun KTKN mụn toỏn Sau hun ( cui ... chuyờn mụn vng vng Tuy nhiờn s GV tr ớt (3) cũn li t 25 nm tr lờn cú tui ngh cao nờn gp khú khn vic tip cn vi CNTT Dy hc theo chun kin thc k nng l dy theo mt tiờu qui nh phự hp vi phng phỏp dy hc mt...
 • 20
 • 176
 • 0

bao cao chuyen mon ki 2 va ca nam

bao cao chuyen mon ki 2 va ca nam
... + ki m tra hồ sơ chuyên môn: 12 lươt/ giáo viên + Ki m tra việc đề ki m tra: lượt/ giáo viên + Ki m tra việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy: lượt/ giáo viên + Ki m tra công tác tự bồi dưỡng: + Ki m ... viên nâng cao hiệu công tác - Hàng tuần tổ chuyên môn thường xuyên ki m tra hoạt động nghiệp vụ sư phạm giáo viên (2người/tuần) + Ki m tra ghi môn ( sinh, hoá, địa, mĩ Thuật) lượt + Ki m tra giáo ... + ki m tra hồ sơ chuyên môn: lươt/ giáo viên + Ki m tra việc đề ki m tra: lượt/ giáo viên + Ki m tra việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy: lượt/ giáo viên + Ki m tra công tác tự bồi dưỡng: + Ki m...
 • 12
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo chuyên đề dạy toán lớp 2báo cáo chuyên đề tập đọc lớp 2báo cáo chuyên đề môn thủ công lớp 1báo cáo chuyên đề môn học vần lớp 1báo cáo chuyên đề môn tập viết lớp 1báo cáo chuyên đề trình độ công nghệ 15 ngành sản xuất công nghiệpbáo cáo chuyên đề toán lớp 2báo cáo chuyên đề môn tập đọc lớp 2báo cáo chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên thcs mosul 19bao cao thuc tap ve cong ty quang cao chuyen nghanh thiet ke do hoabáo cáo chuyên đềbáo cáo chuyên đềbáo cáo chuyên đềbáo cáo chuyên đề wdmbáo cáo chuyên đề giá xăng dầuthiết bị chằng buộcngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc giaslide kinh tế phát triểnThế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.So sánh quy định của BLDS 2015 với Luật nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬTNghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ hơi hg trên cơ sở biến tính than hoạt tính trà bắc với lưu huỳnhứng dụng số phức để tính diện tich tam giácGIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ KINH TẾ DẦU THỰC VẬTTiểu luận: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chấtTiểu luận sản xuất viên tảo SpirulinaBáo cáo Kho bảo quản nông sảnbai giang vi dieu khienTUẦN HOÀN và cân BẰNG nội môiSINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vậtNhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị đặc biệt đối với người nhập cưtiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007slide chính sách côngĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP 2thuyết trình từ trường trái đấtChương 3 môi trường quản trị