Bài tập chương iii thống kê đại số lớp 7 thcs trần quang diệu

Lời giải một số bài tập xác suất thống đại học GTVT

Lời giải một số bài tập xác suất thống kê đại học GTVT
... 392 + Đại học Giao thông Vận tải 2, 33 0, 392(1 − 0, 392) √ 2500 Tháng năm 2011 Bộ môn Đại số Xác suất thống Rút gọn thu kết (0, 3668; 0, 4172) b) Ký hiệu N số dân thành phố Ký hiệu M số dân ... Wα cho P (T ∈ Wα ) = α Đại học Giao thông Vận tải Tháng năm 2011 10 Bộ môn Đại số Xác suất thống Căn vào đối thiết toán H1 : p > p0 vào tiêu chuẩn T có phân phối xác suất xấp xỉ luật phân phối ... H1 : a > 65 T có phân phối xác suất chuẩn tắc N (0, 1) ta chọn miền bác bỏ Wα = (u1−2α ; +∞) Đại học Giao thông Vận tải Tháng năm 2011 Bộ môn Đại số Xác suất thống − 2α với Φ−1 hàm ngược hàm...
 • 11
 • 1,286
 • 2

giáo án TÍCH hợp môn TOÁN lớp 7 TRONG bài ôn tập CHƯƠNG III ThỐNG với các môn GIÁO dục CÔNG dân, địa lí và CÔNG NGHỆ

giáo án TÍCH hợp môn TOÁN lớp 7 TRONG bài ôn tập CHƯƠNG III ThỐNG kê với các môn GIÁO dục CÔNG dân, địa lí và CÔNG NGHỆ
... lớp ôn tập chương III - Thống với môn: Giáo dục công dân, Địa Công nghệ Mục tiêu dạy học: 2.1 Môn Toán: - Kiến thức: Học sinh ôn tập toàn kiến thức chương III Thống kê: Dấu hiệu; tần số; ... tập tích hợp với môn Địa lí: (Lớp 5-Tiết 9) - GV: Đặt số câu hỏi tích hợp có liên - HS: Trả lời chỗ quan tới môn Địa lớp * Bài tập 2: (Đề bảng phụ) * Bài tập 2: Giải a) Dấu hiệu: Các dân ... nhiều, hiệu học tập, đặc biệt môn Toán Các em biết kết hợp kiến thức môn học như: Toán, GDCD, Địa lí, Công nghệ để giải vấn đề giáo viên đưa - Kết kiểm tra thảo luận nhóm sau: Lớp 7B Số Điểm 9-10...
 • 28
 • 446
 • 6

Ôn tập chương III: Thống

Ôn tập chương III: Thống kê
... Tiết 49: ôn tập chương III Thu thập số liệu thông ,tần số Bảng tần số Biểu đồ Số trung bình cộng ,mốt dấu hiệu II/ tập Trong chương em học vấn đề ? Bài toán Điểm kiểm tra 45 phút môn toán lớp ... nhiều đại diện không phẩi hàng quan ssố trung bình cộng? tâm gì? N=533 Thứ ba ngày 13 tháng năm 2007 Tiết 49: ôn tập chương III I/ Kiến thức: Số học sinh Thu thập số liệu thông ,tần số yếu Bảng ... dùng so sánh so số trung giá dấu hiệu có dấu hiệu loại bình cộng kết học tập hai lớp? để so sánh? khoảng chênh lệch không lớn Ví dụ : Một cửa hàng bán áo ghi lại số áo bán cho nam giới sau:...
 • 10
 • 311
 • 0

Ôn tập chương III - Thống

Ôn tập chương III - Thống kê
... 49: ôn tập chương III I/ Kiến thức: Thu thập số liệu thông kê, tần số Bảng tần số Biểu đồ Số trung bình cộng, mốt dấu hiệu II/ tập Trong chương em học vấn đề ? Bài toán Điểm kiểm tra 45 phút môn ... nhiều đại diện không hàng quan phải số trung bình cộng tâm gì? N=580 Tiết 49: ôn tập chương III I/ Kiến thức: Số học sinh yếu lớp chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thu thập số liệu thông kê, tần số Bảng ... 17,5% Khá 45% Hướng dẫn nhà Cần nắm vững khái niệm : - Dấu hiệu - Giá trị dấu hiệu, giá trị khác dấu hiệu - Tần số - Mốt dấu hiệu Làm tập : Lập bảng tần số; vẽ biểu đồ; tính số trung bình cộng;...
 • 10
 • 268
 • 0

Tài liệu On tap chuong III - Thong ke

Tài liệu On tap chuong III - Thong ke
... a Hóy lp bng tn s b Hóy biu din bng biu on thng Li gii a Bng tn s: Giỏ tr (x) 17 18 20 25 28 30 31 32 Tn s (n) 1 1 N=12 b V biu on thng: n x Biu on thng biu din nhit trung bỡnh hng thỏng ... n tng ng) B3: Xỏc nh cỏc im cú ta gm giỏ tr v tn s ca nú B4: Ni mi im ú vi im trờn trc honh cú cựng honh + Bảng tần số Giỏ tr (x) Tn s (n) 28 30 35 50 n 10 O 28 30 35 50 x N = 20 Bi 12 (SGK ... 101 Giá trị (x) 3 N = 30 N = 30 Bng 7.2 Cỏc bc dng biu on thng t bng s liu thng kờ ban u: Tr li B1: Lp bng tn s B2: Dng h trc ta (trc honh biu din cỏc giỏ tr x, trc tung biu din tn s n tng ng)...
 • 14
 • 286
 • 3

Bài tập xác suất thống - ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT pdf

Bài tập xác suất thống kê - ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT pdf
... loại sản phẩm quan sát đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn với trung bình 50kg phương sai 100kg2 Những sản phẩm có trọng lượng từ 45kg đến 70kg xếp vào loại A Chọn ngẫu nhiên 100 sản phẩm (trong ... hộp II gồm bi đỏ, bi trắng Rút ngẫu nhiên từ hộp hai bi a) Tính xác suất để hai bi đỏ hai bi trắng b) Gọi X đại lượng ngẫu nhiên số bi đỏ có bi rút Tìm luật phân phối X Lời giải Gọi X1, X2 ĐLNN ... tham gia hội thi 49 lần Bài 2.10: Một người thợ săn bắn viên đạn Biết xác suất trúng đích viên đạn bắn 0,8 Gọi X đại lượng ngẫu nhiên số viên đạn trúng đích a) Tìm luật phân phối X b) Tìm kỳ vọng...
 • 13
 • 10,074
 • 196

BÀI TẬP CHƯƠNG V: THỐNG pptx

BÀI TẬP CHƯƠNG V: THỐNG KÊ pptx
... liệu thống Chiều cao xi (cm) 150 155 160 165 Cộng A 155 B 157 C 159 D 161 b) Tính phương sai số liệu thống Tần số ni 20 A 18,5 B 19,5 C 20,5 D 21,5 c) Tính độ lệch chuẩn số liệu thống ... số trung bình cộng số liệu thống A 34 B 36 C 38 D 40 b) Tính phương sai số liệu thống A 25,2 B 27,2 C 29,2 D Một đáp số khác c) Tính độ lệch chuẩn số liệu thống A 5,02 B 5,22 C 5,40 D ... 3,4 D 5,0 86 Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tính độ lệch chuẩn số liệu thống cho A ≈ 2,30 B ≈ 3,30 C ≈ 4,30 D ≈ 5,30 87 Cho dãy thứ tự số liệu thống kê: 3, 3, 5, 6, 8, 12, 12...
 • 16
 • 190
 • 0

Bài tập xác suất thống đại học và lời giải

Bài tập xác suất thống kê đại học và lời giải
... t f ( x ) hàm m t xác su t c a m t bi n ng u nhiên liên t c X b/ Tìm hàm phân ph i xác su t F ( x ) c a X c/ Tính xác su t P ( < X < 3) Gi i 38 xác Bài t p Xác su t th ng Di p Hoàng Ân  ... M A = 0, a/ Xác su t B th ng tr n là: ( ) ( ) P ( M B ) = P ( M A ) P ( M B | M A ) + P M A P M B | M A = 0,54 Bài t p Xác su t th ng Di p Hoàng Ân b/ t D : “ i n ch th ng tr n” Xác su t i ... viên trư t c Toán Tâm lý v i xác su t không 13 i p = 0,17 Bài t p Xác su t th ng Di p Hoàng Ân Do ó, ch n 12 sinh viên nghĩa th c hi n 12 phép th Bernoulli v i xác su t thành công (trư t c...
 • 125
 • 1,332
 • 2

Bai tap chuong 1- rut gon ( Dai so 9)

Bai tap chuong 1- rut gon ( Dai so 9)
...   a Rót gän A b So s¸nh A víi A ( KQ : Bµi 9: 3  x− y x − y  ÷: + Cho A =   x− y y−x ÷   ( x− y ) A= + xy x+9 ) x víi x ≥ , y ≥ 0, x ≠ y x+ y a Rót gän A b CMR : A ≥ ( KQ : A= xy x − xy ... ®Ó A = ( KQ : A= Bµi 11 Víi x > , x ≠ ( ) x + x +1 x ) x ≠ 25   x −4 ÷  x +2 x   + : − Cho A =  ÷ x −2÷  x x −2÷ x x −2     ( víi x > , x ≠ ) a Rót gän A b TÝnh A víi x = − (KQ: A ... a Rót gän A b TÝnh A víi x = − (KQ: A= x ) x+4 c CMR : A ≤ Bµi 17  1  x +1 + Cho A =  ÷: x −1  x − x +1  x− x víi x > , x ≠ a Rót gän A (KQ: A= x −1 ) x b .So s¸nh A víi Bµi 18  x −1 x ...
 • 5
 • 183
 • 2

Bài Tập Xác Suất Thống Đại Học Tôn Đức Thắng

Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Tôn Đức Thắng
... cách độc lập Tìm xác suất mạng điện bò tắt Đáp số: 0,14272 Phân bố học sinh lớp học cho bảng Nội thành Ngoại thành Nam 16 10 Nữ 12 Chọn ngẫu nhiên học sinh lớp Tính xác suất: a) Học sinh chọn ngoại ... vào máy bay bay, xác suất trúng 0,5; 0,6 0,8 Nếu máy bay bò trúng phát xác suất rơi 0,3; máy bay bò trúng hai phát xác suất rơi 0,6; máy bay bò trúng ba phát chắn rơi Tính xác suất máy bay bò ... x) =  x < hay x > 100 0  Bài Tập XSTK Năm học 2013 - 2014 a) Xác đònh số c b) Tìm trung bình phương sai X c) Tính xác suất người có tuổi thọ 60 tuổi d) Tính xác suất người có tuổi thọ 60 tuổi,...
 • 22
 • 2,720
 • 1

LUYỆN GIẢI BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG ĐẠI HỌC

LUYỆN GIẢI BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐẠI HỌC
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP XÁC SUẤT – THỐNG KÊ (Dành cho sinh viên khoa Toán) SINH VIÊN : HOÀNG ... Toán Xác suất Thống gộp chung lại thành môn Xác suất thống với nội dung rút gọn, đáp ứng nhu cầu toán cho đối tượng không chuyên File tập trung vào phân loại hướng dẫn giải dạng tập Đa số tập ... có đại biểu Thủ đô; b) Mỗi tỉnh có đại biểu Ủy ban a) Xác suất Ủy ban có đại biểu Thủ đô: A = “Có đại biểu Thủ đô” Xác suất để đại biểu Thủ đô: P( A)  C02 C50 98  0,2475 50 C100  Xác suất...
 • 189
 • 443
 • 1

Ôn tập Chương III. Thống

Ôn tập Chương III. Thống kê
... trênh lệch lớn thỡ ta không nên lấy số trung bỡnh cộng đại diện cho dấu hiệu giỏ trị Mốt dấu hiệu có tần số lớn bảng tần số giỏ trị Số trung bỡnh cộng dấu hiệu ( ) đợc tính công thức: X x Trong...
 • 25
 • 56
 • 0

Giáo án Đại số 7 chương III: Thống

Giáo án Đại số 7 chương III: Thống kê
... a, Dấu hiệu số điểm học sinh lớp 7C .số giá trị 50 b, Bài 11: Bài 12: Bài 13: a, Năm 1921 số dân nớc ta là: 16 triệu ngời b, Sau số dân tăng 60 triệu ngời số dân lúc là:16 + 60 = 76 (triệu ngời) ... tra số con? 2)Bài mới: Nêu vấn đề! 1, Lập bảng tần số: Làm ?1 VD1: (SGK) VD2: (Kiểm tra cũ) 2, Chú ý: (sgk) IV.Củng cố bài: Làm BT 5? Cô giáo đọc tên, hs báo tháng sinh, hs lập bảng thống ... viên: Giáo án, SGK, bảng phụ, thớc thẳng +Học sinh: Vở ghi, nháp, SGK,SBT,đồ dùng học tập III.Tiến trình dạy học: 1)Kiểm tra cũ: 1, Em cho biết tần suất ? 1, tần số tỉ số phần trăm tần số tổng số...
 • 9
 • 481
 • 0

Giáo án Đại số 7 chương III: Thống

Giáo án Đại số 7 chương III: Thống kê
... giạ trë 20 Säú cạc giạ trë khạc l c) Bng 1: 8,3; 8,4; 8,5; 8 ,7; 8,8 87 2; 3; 8; 5; Bng 2: 8 ,7; 9,0; 9,2; 9,3 GV: Gi HS lãn bng 3; 5; 7; HS: c låïp nháûn xẹt, âạnh giạ Bi 4: - Dáúu hiãûu: lỉåüng ... bng phán phäúi ghẹp låïp X= 184 = 9,2 20 Nháûn xẹt: váûn âäüng viãn cọ kãút qu giäúng Song xả th A bàõn äøn âënh (chm) hån xả th B Bi táûp: Tçm X v M0 18 26 20 18 24 21 18 21 17 20 19 18 17 30 ... mäüt dáúu hiãûu Nãu cäng thỉïc v gii thêch Chỉỵa bi 17a - HS2: Nãu nghéa ca säú trung bçnh cäüng Thãú no l mäút ca dáúu hiãûu Chỉỵa bi 17b 3: Ging bi: Hoảt âäüng LUÛN TÁÛP GV: Âỉa âãư bi lãn...
 • 19
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương 3 thống kê doanh nghiệpbài tập nguyên lý thống kê dãy số thời giancách giải bài tập xác suất thống kê đại họcbài tập xác suất thống kê đại học kinh tếbài tập xác suất thống kê đại học thương mạibài tập xác suất thống kê đại học y dượcgiải bài tập xác suất thống kê đại họcgiải bài tập xác suất thống kê đại học kinh tế quốc dângiải bài tập xác suất thống kê đại học thương mạibài tập xác suất thống kê đại họcbài tập xác suất thống kê đại học bách khoabai tap chuong 3 thong ke toan 7bài tập xác suất thống kê đại lượng ngẫu nhiênbài tập xác suất thống kê đại học kinh tế quốc dânbài tập xác suất thống kê đại học ngoại thươngHiep dinh WTO ve Chong tro cap va Cac bien phap doi khang Ban TVLuat mau ve chong ban pha giaTrung Quốc GSGN1CHN2S2Jordan GSGN1JOR2Council Regulation No 461 2004 amend L77Colombia AD Colombia ActJordan GSGN1JOR1Ấn Độ GSCMN1IND2S3Quy trinh 1 vu kien chong ban pha gia o Hoa KyVan ban sua doi bo sung.rar GSGN10CHN1S1EU Van ban sua doi bo sung.rar GSGN1EEC1S2AD consolidated regulation EUTuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia trên báo Toán học & Tuổi Trẻ | Nguyễn Minh Hiếu de thi thu thttufdon xin gia han de tai2233801. Bieu cam ket thue hang nong sanPhu luc B – Lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm ITAquyet dinh cua dai hoi dong ve viec gia nhap wto cua viet namLiá ‡u Vòng đà m phán Doha có thá ƒ ảnh hÆ°á Ÿng nhÆ° thế nà o tá ›i Viá ‡t Nam - Claudio DordiVòng Đà m phán Doha và tác Ä‘á ™ng đến Viá ‡t Nam - Th.s LÆ°Æ¡ng Hoà ng Thái2004 151 ND CP sua doi ND 78 2003 ND CP thue nk CEPT 2003 2006