Group 6 nước mắm PROTEASE

Tài liệu PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC GIỐNG VI SINH VẬT SINH PROTEASE VÀ GÂY HƯƠNG MẮM ĐẶC TRƯNG TỪ CHƯỢP MẮM VÀ ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT NƯỚC MẮM CHAY TỪ NẤM docx

Tài liệu PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC GIỐNG VI SINH VẬT SINH PROTEASE VÀ GÂY HƯƠNG MẮM ĐẶC TRƯNG TỪ CHƯỢP MẮM VÀ ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT NƯỚC MẮM CHAY TỪ NẤM docx
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC GIỐNG VI SINH VẬT SINH PROTEASE VÀ GÂY HƢƠNG MẮM ĐẶC TRƢNG TỪ CHƢỢP MẮM VÀ ỨNG DỤNG VÀO ... Sinh Học, Khoa Công Nghệ Thực Phẩm, dƣới hƣớng dẫn giúp đỡ Th.S Vƣơng Thị Vi t Hoa thực đề tài Phân lập, tuyển chọn giống vi sinh vật sinh protease gây hƣơng mắm đặc trƣng ứng dụng vào sản xuất ... lập tuyển chọn chủng vi khuẩn sinh thủy phân tốt gây hƣơng mắm đặc trƣng dịch chiết nấm rơm từ ứng dụng vào sản xuất nƣớc mắm chay quy mô phòng thí nghiệm Do thiếu hóa chất để thực số phản ứng sinh...
 • 87
 • 363
 • 1

BÁO CÁO " PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU VI KHUẨN -A MUỐI, -A KIỀM SINH ENZYME PROTEASE VÀ BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM ĐỂ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM NGẮN NGÀY " pptx

BÁO CÁO
... nguồn vi sinh vật biển phong phú Đó l nguồn phân lập vi khuẩn chịu mặn sinh protease ứng dụng rút ngắn trình sản xuất nớc mắm Nghiên cứu ny tiến hnh phân lập v tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh protease ... mặn, chịu kiềm từ mẫu vùng ven biển v thử nghiệm sử dụng vi khuẩn ny để sản xuất nớc mắm ngắn ngy ĐốI TƯợNG V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Đối tợng nghiên cứu Vi sinh vật sinh protease chịu kiềm, chịu ... khác để rút ngắn trình sản xuất nớc mắm l bổ sung vi khuẩn để lm tăng tốc độ lên men Siringan & cs (2006) bổ sung vi sinh vật lên men cá để rút ngắn trình lên men Tuy nhiên, hoạt tính enzyme protease...
 • 12
 • 299
 • 0

Đồ án chuyên môn: Nghiên cứu sản xuất Protease từ chủng nấm mốc Aspergillus. oryzae ứng dụng trong sản xuất nước mắm

Đồ án chuyên môn: Nghiên cứu sản xuất Protease từ chủng nấm mốc Aspergillus. oryzae ứng dụng trong sản xuất nước mắm
... CHƯƠNG NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PROTEASE TỪ CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM .35 5.1 Giới thiệu chung nước mắm .35 5.2 Bản chất trình sản xuất nước mắm ... SVTH: Trang 34 Đồ án chuyên môn CHƯƠNG GVHD: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PROTEASE TỪ CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM 5.1 Giới thiệu chung nước mắm Nước mắm dung dịch đạm ... chiếm 20 – 30% Với để tài: Nghiên cứu sản xuất protease từ chủng nấm mốc Aspergillus oryzae ứng dụng sản xuất nước mắm nhằm thu chế phẩm có độ tinh khiết cao ứng dụng lĩnh vực khác đời sống...
 • 44
 • 440
 • 0

Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày đh CNTP TP HCM

Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày  đh CNTP TP HCM
... mắm ngắn ngày 30 Ứng dụng enzyme protease .30 Ứng dụng protease sản xuất nước mắm ngắn ngày 33 2.1 Giới thiệu 33 Nhóm: 19 Enzyme protease ứng dụng sản xuất ... biệt enzyme protease đóng vai trò vô quan trọng sống ứng dụng nhiều ngành nghề, số ứng dụng quan trọng công nghệ sản xuất nước mắm ngắn ngày Bài báo cáo enzyme protease ứng dụng sản xuất nước mắm ... nhận enzyme protease Trong sản xuất chế phẩm protease, người ta thường chia làm hai giai đoạn: 16 Nhóm: 19 Enzyme protease ứng dụng sản xuất nước mắm ngắn ngày Th.S Nguyễn Thị Thu Sang Thu protease...
 • 63
 • 1,263
 • 1

Báo cáo đề tài: Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày ĐH CNTP TP. HCM

Báo cáo đề tài: Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày ĐH CNTP TP. HCM
... Ứng dụng enzyme Protease công nghệ 17 sản xuất nước mắm ngắn ngày Ứng dụng enzyme protease a Trong công nghiệp thực phẩm b Trong công nghiệp thuộc da c Trong công nghệ sản xuất chất tẩy rửa Ứng ... 2.Các hệ enzyme sản xuất nước mắm Hệ enzyme Metalo -protease Hệ enzyme serin -protease Hệ enzyme acid -protease 22 3.Quy trình sản xuất nước mắm CÁ RỬA  Mục đích  Biến đổi  Thiết bị: sử dụng thiết ... chất tẩy rửa Ứng dụng enzyme protease d Trong sản xuất tơ tằm e Trong sản xuất hương phẩm, mỹ phẩm f Trong y học 18 19 ỨNG D ỤNG ENZYM PROTEASE TRONG S ẢN XU ẤT N ƯỚC M ẮM NG ẮN NGÀY 20 1.Nguyên...
 • 49
 • 949
 • 1

Nghiên cứu sử dụng enzyme protease thương mại trong việc sản xuất nước mắm cá đù

Nghiên cứu sử dụng enzyme protease thương mại trong việc sản xuất nước mắm cá đù
... v thơm ngon Các lo i thư ng dùng s n xu t nư c m m là: cơm, n c, trích, li t, bò, m i… ó ch y u cơm, n c Nguyên li u tươi nư c m m t o s ngon Nh ng lo i thư ng dùng ... b t S d ng enzyme protease th y phân tách l y lipid t ph li u u nhi u d u c , ch m Hay s d ng enzyme protease rút ng n th i gian th y phân tách l y khoáng t nh ng nguyên li u có ... thu phân b i enzyme ng d ng c a enzyme protease ch bi n th y s n Trong trình ch bi n làm nư c m m, s n xu t b t cá, b t nêm… protease v n có s th y phân m t ph n protein th t Tuy nhiên...
 • 77
 • 397
 • 2

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng protease trong sản xuất nước mắm từ cáy

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng protease trong sản xuất nước mắm từ cáy
... ng b t cáy vào m i d p tháng 3, s lư ng cáy r t nhi u chưa có thông kê xác v s lư ng cáy Các vùng có truy n th ng làm m m cáy như: Nam nh, Thái Bình, Thanh Hóa, H i Dương… Trong th t cua, cáy có ... phân cáy trình làm m m cáy nh n th y nư c m m cáy s n xu t có hàm lư ng, thành ph n axit amin cao m m cáy s n xu t b ng phương pháp truy n th ng phương pháp s d ng protease khác Nư c m m cáy s ... tia electron ch r ng protease c d ng t nhiên nh b n v i nhi t protease Năm 1994, Bombara m t s tác gi khác ã nghiên c u v protease trung tính A.oryzae nh n th y r ng ó m t protease ki m, c u trúc...
 • 63
 • 330
 • 1

Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật và ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày

Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật và ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày
... protease từ vi sinh vật ứng dụng lên men nước mắm ngắn ngày cần thiết, góp phần ứng dụng ưu công nghệ sinh học để hoàn thiện công nghệ sản xuất nước mắm * Mục đích luận văn: Thu nhận protease từ canh ... loại enzym endo exo-peptidase, thủy phân đến 80% liên kết peptit protein Thu nhận protease từ vi sinh vật có nhiều điểm ưu vi t so với thu nhận từ động vật thực vật: -Hoạt tính enzym vi sinh vật ... nuôi Asp oryzae Bac.subtilis Sau ứng dụng protease vào trình lên men nước mắm ngắn ngày từ cá phèn * Nội dung nghiên cứu: - Thu nhận chế phẩm enzym protease từ canh trường Asp oryzae Bac.subtilis,...
 • 122
 • 355
 • 1

Tận dụng đầu cá sơn la trong việc sản xuất nước mắm bằng Enzyme protease thương mại

Tận dụng đầu cá sơn la trong việc sản xuất nước mắm bằng Enzyme protease thương mại
... học đầu sơn la 2 - Thí nghiệm xác định loại enzyme, tỉ lệ muối nhiệt độ thích hợp cho việc sản xuất nước mắm - Đề xuất quy trình sản xuất nước mắm enzyme protease thương mại từ đầu sơn la ... thống mà ai sử dụng bữa ăn hàng ngày gia đình Từ thực tiễn đặt cần có nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm, thực đề tài: “ Tận dụng đầu sơn la việc sản xuất nước mắm enzyme protease thương mại Phạm ... trình sản xuất nước mắm từ đầu sơn la enzyme protease thương mại * Từ kết bố trí thí nghiệm ta tìm thông số thích hợp cho trình chế biến nước mắm sau: ­ Loại Enzyme: Enzyme Protamex 0.1% + Flavourzyme...
 • 66
 • 180
 • 0

Enzyme Protease Và Ứng Dụng Trong Sản Xuất Nước Mắm Ngắn Ngày

Enzyme Protease Và Ứng Dụng Trong Sản Xuất Nước Mắm Ngắn Ngày
... TRÂN 2006120094 • Quy trình sản xuất enzyme protease • Quy trình sản xuất nước mắm ngắn ngày Nội dung • Tổng quan enzyme protease Tổng quan enzyme protease Nhóm enzyme protease xúc tác trình thủy ... sinh vật chượp tốt sau cấy vào nước mắm hương, sử dụng VSVgây hương để sản xuất hương liệu cho vào nước mắm Chỉ tiêu sản phẩm Chỉ tiêu cảm quan: Màu sắc: nước mắm có màu vàng rơm đến cánh gián Mùi ... Br -Vitamin: B1, B12, B2, PP Một số sản phẩm nước mắm sử dụng phương pháp ngắn ngày thị trường • Sản phẩm Chin Su Nước mắm Phan Thiết Nước mắm Hải Hậu Nước mắm Cung Đình ...
 • 48
 • 315
 • 0

ỨNG DỤNG ENZYME PROTEASE TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM

ỨNG DỤNG ENZYME PROTEASE TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM
... NỘI DUNG CHÍNH Enzyme protease Thu nhận enzyme protease từ nấm mốc aspergillus ozyzae  Ứng dụng enzyme protease sản xuất nước mắm Sản phẩm số ứng dụng khác ENZYME PROTEASE Thủy phân liên ... Aspergillus oryzae ỨNG DỤNG CỦA ENZYME PROTEASE TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM Bản chất quy trình sản xuất nước mắm là: Ủ Cá + Muối Nước mắm Đây trình thủy phân protein cá nhờ hệ Enzyme protease peptid pepton ... Hệ enzyme serin -protease Hệ enzyme acid -protease Vi sinh vật sản xuất nước mắm • Nguồn gốc: + Có từ nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị, môi trường ( nước, không khí ) + Bổ sung hệ enzyme protease sản...
 • 39
 • 288
 • 1

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất Protease từ chủng nấm mốc Aspergillus. oryzae ứng dụng trong sản xuất nước mắm

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất Protease từ chủng nấm mốc Aspergillus. oryzae ứng dụng trong sản xuất nước mắm
... CHƯƠNG NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PROTEASE TỪ CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM 35 5.1 Giới thiệu chung nước mắm 35 5.2 Bản chất trình sản xuất nước mắm ... án chuyên môn CHƯƠNG GVHD: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PROTEASE TỪ CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM 5.1 Giới thiệu chung nước mắm Nước mắm dung dịch đạm mà chủ yếu acid ... “Nghiên cứu sản xuất protease từ chủng nấm mốc Aspergillus oryzae ứng dụng sản xuất nước mắm nhằm thu chế phẩm có độ tinh khiết cao ứng dụng lĩnh vực khác đời sống xã hội cần thiết SVTH: Trang Đồ...
 • 44
 • 693
 • 0

ỨNG DỤNG CỦA PROTEASE TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM NGẮN NGÀY

ỨNG DỤNG CỦA PROTEASE TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM NGẮN NGÀY
... trình sản xuất nước mắm ngắn ngày hoàn thiện sử Nhóm Page31 GVHD: Th.s Liêu Mỹ Đông dụng chế phẩm enzyme Protease để rút ngắn thời gian làm cải thiện hương vị nước mắm c) Trong công nghệ sản xuất ... chạy qua chượp pha với nước mắm cốt sản xuất theo phương pháp truyền thống Cô đặc VI Quy trình có sảnhương xuất nước Chượp tốt mắm ngắn ngày Quy trình sản xuất nước mắm ngắn ngày Bổ sung hương ... TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM NGẮN NGÀY Giới thiệu nước mắm Nước mắm dung dịch đạm mà chủ yếu acid amin, tạo thành trình thủy phân protein cá nhờ hệ enzym protease có cá ruột cá làm cho nước mắm có...
 • 55
 • 720
 • 0

Quy trình sản xuất nước mắm

Quy trình sản xuất nước mắm
... http://www.ebook.edu.vn 18 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Bản chất trình sản xuất nước mắm: [65-5] ủ Cá + muối nùc mắm Bản chất trình trình thủy phân protein cá nhờ hệ enzym ... có pH thích hợp cho trình sản xuất nùc mắm c Lïng muối Muối nguyên liệu quan trọng cho trình sản xuất nùc mắm, thiếu muối nùc mắm không hình thành Yêu cầu muối sản xuất nùc mắm phải loại muối ... sắc nước chượp II TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM Tìm hiểu quy trình công nghệ [143-7] Nguyên liệu Nước muối Chế biến chượp Nấu phá bã Kéo rút Bã Nước muối Pha đấu Bao gói Sản...
 • 47
 • 6,033
 • 65

Báo cáo nhóm nước mắm

Báo cáo nhóm nước mắm
... thu nƣớc mắm thành phẩm Có cách tháo đảo nhƣ sau:  Cách thứ nhất: mở lù cho nƣớc mắm chảy đến hết nƣớc mắm chƣợp rối đổ nƣớc mắm thu đƣợc ngƣợc trở lại chƣợp, làm nhƣ – lần thu đƣợc nƣớc mắm thành ... quản nƣớc mắm thùng giá có nắp cẩn thẩn, nƣớc mắm xá Đối với dạng nƣớc mắm đóng chai, nƣớc mắm đƣợc pha đấu với độ đạm, qua khâu đóng chai, dán nhãn, rút màng co Các chai, bình gọi nƣớc mắm chai ... trƣng nƣớc mắm Nƣớc mắm dung dịch đạm mà chủ yếu acid amin, đƣợc tạo thành q trình thủy phân protein cá nhờ hệ enzym protease có cá Nƣớc mắm có giá trị dinh dƣỡng cao (trong nƣớc mắm có chứa...
 • 47
 • 555
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: quy trình sẩn xuất enzyme protease và ứng dụng trong công nghệ nước mắm ngắn ngàyquy trình sản xuất enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngàyquy trình sx enzyme protease từ vi sinh vật và ud trong sản xuất nước mắm ngắng ngàynghiên cứu sản xuất protease từ chủng nấm mốc aspergillus oryzae ứng dụng trong sản xuất nước mắmnước mắmsản xuất nước mắmcông nghệ chế biến nước mắmnước mắmchế biến nước mắmquy trình chế biến nước mắmquá trình sản xuất nước mắmthời gian chế biến nước mắmchất lượng nước mắmmùi của nước mắmnước mắm và dịch amino axitCái trống trường emPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từTIẾT bài tập CÔNG SUẤTsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnxử lý kim loại nặng bằng mùn cưakiem tra 1 tiet li 7 kieu kySang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMDe thi olympic so cap 2015Titu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsDE THI TOAN TUOI THO 2017báo cáo thực hành sinh học(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10NHÂN TỐ SINH THÁI NHÂN TỐ SINH THÁIBài giảng mặt cầu toán 12Đề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảotieu luan bds2003