Cổ mẫu trong những người khốn khổ của victor hugo

NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ của Victor Hugo

NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ của Victor Hugo
... 2.1.6 :Hugo sử dụng ngôn ngữ đời thường làm tăng lên tính thời cho tác phẩm những người khốn khổ ” thứ ngôn ngữ đời thường Bằng tài tâm huyết Những người khốn khổ cho ta thấy Victor Hugo với ... tuyệt đối Những người khốn khổ vừa tiểu thuyết thực, vừa tiểu thuyết sử thi, tiểu thuyết xã hội ca tình yêu Trên khía cạnh thực, tiểu thuyết, Những người khốn khổ miêu tả giới người nghèo khổ, tranh ... giả hugo 1.1.1 đời tác giả 1.1.2 nghiệp 1.1.3 số tác phẩm tiêu biểu 1.2 tác phẩm người khốn khổ 1.2.1 bối cảnh đời 1.2.2 tóm tắt tác phẩm Chương II:tính thời thể tác phẩm NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ...
 • 6
 • 4,628
 • 37

tác phẩm những người khốn khổ của victor hugo

tác phẩm những người khốn khổ của victor hugo
... NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ Ebook miễn phí : www.Sachvui.Com (Victor Hugo) Bản rút ngắn của: Gisèle Vallerey Người dịch: Huỳnh PhanAnh Mục lục: CHƯƠNG 1: MỘT CON NGƯỜI CHÍNH TRỰC ... Thật nhanh chóng, ông giám mục trở thành người quản lý tài chánh công việc từ thiện người thủ quỹ trường hợp khổ Người bịnh, người nghèo, người khốn khổ đổ dồn ông nguồn sinh khí, ông chuyện ... Champmathieu Người ta điều tra Faverrolles Gia đình Jean Valjean không Những giai tầng khốn khổ bùn sình bụi bặm, chúng biến mà không để lại dấu vết Người ta điều tra Toulon Cùng với Brevet, có hai người...
 • 180
 • 106
 • 0

Tính thời sự trong tiểu thuyết “ NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ ”của victo hugo

Tính thời sự trong tiểu thuyết “ NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ ”của victo hugo
... tuyệt đối Những người khốn khổ vừa tiểu thuyết thực, vừa tiểu thuyết sử thi, tiểu thuyết xã hội ca tình yêu Trên khía cạnh thực, tiểu thuyết, Những người khốn khổ miêu tả giới người nghèo khổ, tranh ... 2.1.5 :Tính thời thể tình yêu tổ quốc 2.1.6 :Hugo sử dụng ngôn ngữ đời thường làm tăng lên tính thời cho tác phẩm những người khốn khổ ” thứ ngôn ngữ đời thường Bằng tài tâm huyết Những người khốn ... tiêu biểu 1.2 tác phẩm người khốn khổ 1.2.1 bối cảnh đời 1.2.2 tóm tắt tác phẩm Chương II :tính thời thể tác phẩm NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ 2.1.khái niệm tính thời 2.1.1 .tính thời thể thay đổi xã hội...
 • 6
 • 1,877
 • 44

Nhân vật lãng mạn nhất và hiên thực nhất trong tiểu thuyết những người khốn khổ của victor Huygo

Nhân vật lãng mạn nhất và hiên thực nhất trong tiểu thuyết những người khốn khổ của victor Huygo
... dài thiên tiểu thuyết 2.2 Nhân vật Phangtin – Nhân vật thực lý Nếu nhân vật Giăng Vangiang nhân vật lãng mạn nhất Phangtin lại nhân vật thực nhất Căn vào số tiêu chí sau 2.2.1 Nhân vật không ... cách đôi diện với than 2.1.5 Nhân vật lãng mạn tính cách điển hình hoàn cảnh điển hình, nhân vật lãng mạn nhân vật trừu tượng, phi lịch sử không giải thích được, nhân vật logic nội khách quan mà ... cho tất 2.2.3 Nhân vật thực chịu chi phối chủ quan nhà văn, nhiên đo chủ quan nắm chân lý khách quan Trong người khốn khổ, Victo Hugo nhân vật Phangtin cuối phải chết, nỗi đau khổ đè nặng lên...
 • 6
 • 2,845
 • 72

Hình tượng người đàn bà trong những người khốn khổ của v huygô

Hình tượng người đàn bà trong những người khốn khổ của v huygô
... loại hệ thống nhân v t người đàn tiểu thuyết Những người khốn khổ của V Huygô Chương 2: Nghệ thuật xây dựng nhân v t người đàn tiểu thuyết Những người khốn khổ của V Huygô Phạm Xuân ... thuyết Những người khốn khổ chứa đựng nhiều v n đề nội dung ,hình thức, nhân v t cần khám phá Nhưng khóa luận v o nghiên cứu, tìm hiểu Hình tượng người đàn Những người khốn khổ V. Huygô ... đề tài Hình tượng người đàn Những người khốn khổ V Huygô v i hi v ng góp phần làm hoàn chỉnh nghiên cứu nghệ thuật xây dựng nhân v t tiểu thuyết Những người khốn khổ , góp phần v o công...
 • 74
 • 218
 • 0

Giá trị nhân đạo trong tiểu thuyết những người khốn khổ của victo huygô

Giá trị nhân đạo trong tiểu thuyết những người khốn khổ của victo huygô
... Hạnh viết Tác giả phân tích giá trị thực nh giá trị nhân đạo tác phẩm Đặc biệt, bà nhấn mạnh giá trị nhân đạo ợc thể qua việc V .Huygô quan tâm cảnh khốn ngời khốn khổ xã hội 2.1.3 Cuốn Lịch ... tình thơng yêu lòng vị tha cao Mặt khác, V .Huygô lên án tố cáo xã hội t sản vô nhân đạo Đó nội dung làm nên giá trị nhân đạo Những ngời khốn khổ- giá trị tác phẩm chân chính, đợc tạo nên niềm ... sinh động Những ngời khốn khổ Nó có mặt khắp mọi, thấm nhuần tất cả, sôi nổi, phập phồng Ngời ta xem Những ngời khốn khổ nh tiểu thuyết tình thơng 2.2.4.Cuốn VictoHuygô Phùng văn Tửu Nxb.Giáo dục...
 • 76
 • 6,813
 • 63

Nghệ thuật tương phản trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huygô

Nghệ thuật tương phản trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huygô
... tốt nghiệp: V i t cách sinh viên khoa Ngữ v n, học tập tác giả tác phẩm V. Huygô, thấy việc nghiên cứu "Nghệ thuật tơng phản" tiểu thuyết "Những ngời khốn khổ" V. Huygô phần giúp cho việc giảng ... dựng nhân v t riêng Trong "Những ngời khốn khổ" V. Huygô khai thác triệt để nghệ thuật tơng phản để xây dựng nhân v t Nghệ thuật tơng phản đợc thể rõ cặp đôi nhân v t Giăng VanGiăng Giave Ông đặt ... nghiên cứu có viết: "Thử nêu hớng giải thích nghệ thuật tiểu thuyết V. Huygô" , tác giả viết thừa nhận tơng phản ngoại hình nội tâm nhân v t "Những ngời khốn khổ" Tác giả báo viết: "Nghệ thuật xây...
 • 58
 • 2,492
 • 22

Nhân vật gia ve trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huy gô

Nhân vật gia ve trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huy gô
... giới, Những ngời khốn khổ V. Huygo phổ biếi rộng rãi quần chúng nhân dân mà đợc chọn lọc giảng dạy trờng PTTH V v y, mong muốn v i đề tài Nhân v t Giave tiểu thuyết Những ngời khốn khổ V. Huygo ... tả hết nỗi khổ đau Giăng Van Giăng Giave tiểu thuyết Những ngời khốn khổ phải phát triển theo hớng khác Từ nhận định nên mạnh dạn nghiên cứu nhân v t Giave Những ngời khốn khổ v i hy v ng góp phần ... không nhắc đến Giave Đây nhân v t quan trọng tiểu thuyết có Giave làm bật đợc cảnh khốn ngời khốn khổ Nghiên cứu nhân v t Giave góp phần hiểu thêm tài sáng tạo, t tởng nghệ thuật Huygo góp phần...
 • 61
 • 4,595
 • 19

Nhân vật myrien trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huygô

Nhân vật myrien trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huygô
... khía cạnh có tạo thành loại nhân v t khác Xét kiểu cấu trúc nhân v t ta có nhân v t t tởng bên cạnh có nhân v t chức nhân v t tính cách Trong v n học có nhân v t mà hạt nhân cấu trúc cá tính, phẩm ... "Những ngời khốn khổ" V. Huygô không đợc phổ biến rộng rãi quần chúng nhân dân mà đợc trích giảng chơng trình THPT V thế, v i đề tài Nhân v t Myrien tiểu thuyết "Những ngời khốn khổ" V. Huygô, mong ... dung cao ông tồn nhân v t Giăngvăngiăng để đến tận trang cuối tiểu thuyết Chính tình thơng yêu ngời cao mà đánh gi v nhân v t Myrien có nhiều ý kiến cho nhân v t Myrien nhân v t tôn giáo, đại...
 • 57
 • 941
 • 6

Vai trò của ngoại đề trong tiểu thuyết ''những người khốn khổ của v huy gô

Vai trò của ngoại đề trong tiểu thuyết ''những người khốn khổ của v huy gô
... "Những ngời khốn khổ" tiểu thuyết lớn có giá trị nghiệp v n chơng V Huygô "Những ngời khốn khổ" tập hợp nhiều loại tiểu thuyết khác nhau, tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết luận đề, tiểu thuyết sử ... chọn đề tài II- Lịch sử v n đề nhiệm v đề tài III- Phơng pháp nghiên cứu IV- Cấu trúc luận v n Chơng 1: Ngoại đề tiểu thuyết "Những ngời khốn khổ" V 10 Huygô 1.1 Giới thuyết v ngoại đề 10 1.2 Ngoại ... u thích V Huygô giống nh tiểu thuyết khác, yếu tố ngoại đề đóng vai trò quan trọng "Những ngời khốn khổ" Chuyên luận: "Tiểu thuyết V Huygô" (Đặng Thị Hạnh - NXB ĐH THCN Hà Nội-1987) đề cập nhiều...
 • 67
 • 877
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giá trị nhân đạo trong tiểu thuyết những người khốn khổ của victo huygônghệ thuật tương phản trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huygôvai trò của ngoại đề trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huy gôem hay cho biết nghệ thuật tương phản trong những người khốn khổnhân vật phăngtin trong những người khốn khổgiá trị nhân bản trong những người khốn khổphan tich nhan vat gia ve trong nhung nguoi khon khochủ nghĩa lãng mạn trong những người khốn khổcô bé cô dét trong tác phẩm những người khốn khổnghe thuat tuong phan cua nhung nguoi khon khocảm nhận về nhan vật trong tieu thuyet nhung nguoi khon khonghe thuat xay dung nhan vat trong tac pham nhung nguoi khon khonoi dung chinh cua tac pham nhung nguoi khon khođặc trưng thi pháp chủ nghĩa lãng mạn qua tiểu thuyết những người khốn khổ và nhà thờ đức bà paris của victor hugophân tích tiểu thuyết những người khốn khổbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6Bảng nhân 6Bảng nhân 6Bài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 12. i, aLần đầu tiên trừ quỷBài 9. o, c