Giáo án âm nhạc 9 trường thcs quảng đông part 10

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 10 doc

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 10 doc
... dn- tra y/cu theo yờu cu Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2 010 56 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc HS ghi KL bi /khin Thc hin theo y/cu Nghecm nhn 4- Cng c(2) H thng ND bi 5- ... cỏc lp # t chn v kt hp KT v ghi) 5- Dn dũ: V ụn cỏc bi hỏt v bi TN ó hc Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2 010 59 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Ngy son: Ngy dy: TIT 18: KIM ... Năm học: 20 0 9- 2 010 57 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc + Hng thỳ vi b mụn hc m nhc II Chun b: 1- Giỏo viờn: + Giỏo ỏn, n Organ, i casset + n v hỏt thun thc, chớnh xỏc cỏc TN 2- Hc sinh:...
 • 6
 • 204
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 1 docx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 1 docx
... Tp hỏt tng cõu: Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2 010 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc * on a: Luyn -GV n GV hỏt mu , n giu 2-3 ln- HS hỏt 2-3 ln Chỳ ý o phỏch -n giai iu tng ... Bờn b Hng dn Hin Lng - Cho HS nghe qua a nhc Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2 010 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc HS c tỏc phm hi HS nghe Ch nh , Luyn : - Hc sinh trỡnh by li ... Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2 010 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc + HS bit cỏc loi quóng õm nhc + Th hin ỳng trng nt en chm dụi i lin nt múc kộp II Chun b: 1- Giỏo viờn: + Giỏo ỏn, n...
 • 6
 • 179
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 2 potx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 2 potx
... học: 20 0 9- 20 10 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc - Giỏo viờn cho im khuyn khớch 5,Cng c: Hc sinh nam c cõu 1, hs n c cõu 2, 4 IV, ỏnh giỏ nhn xột gi hc: - Giỏo viờn nhn xột gi hc - Hc sinh ... trỡnh by - Nhn xột-so sỏnh u v nhc im ca tng nhúm, Lờn k/tra ch ch sai hng dn cỏc em sa, tuyờn dng nhúm Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 20 10 10 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc ... Lớ chiu chiu, Dn ng ca KL Yờu cu h Quan sỏt-c c th- Hỏt li Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 20 10 11 Trường THCS Quảng Đông /khin Giáo án: Âm nhạc Cú nhng cỏch ph nhc no cho bi th ? *...
 • 6
 • 198
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 3 doc

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 3 doc
... bi Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 17 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc + Luyn tp: hỏt ho ging 1-2 ln , chỳ ý sc thỏi ca tng on n - Hỏt nhúm, cỏ nhõn /khin Thc hin - Nhn ... hc - Hc sinh v nh hc thuc bi chun b xem trc bi Ngy Son :18 - 09 - 20 09 Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 16 Trường THCS Quảng Đông ... Nam v N: on a: Li 1: N Cho tri khp tri Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 15 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Nam N ci ting ci - Hng on b : C lp hỏt dn v yờu Sau ú i ngc...
 • 6
 • 106
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 4 potx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 4 potx
... Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Hng - Luyn theo nhúm+ gừ phỏch( GV sa sai- nu cú) dn - Luyn cỏ nhõn- Nhn xột, sa sai, ghi im( nu thc hin tt /khin - TN v hỏt li ln Hng ... khin Hng dn -iu HS nghec theo n hnh HS c nhc HS thc hin HS thc hin HS thc Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 20 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc hin , Luyn : - Hc sinh trỡnh ... Ghi nh Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 23 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc y/cu Tỏc phm: Bi hỏt cụ gỏi ng c KL Nghe qua a nhc 1-2 ln Cm nhn ca em sau nghe bi hỏt? -Nghe...
 • 6
 • 178
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 5 pptx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 5 pptx
... Trường THCS Quảng Đông Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Giáo án: Âm nhạc Năm học: 20 0 9- 2010 26 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Ngy son:0 3-1 0-2 0 09 TIT 7: ễN TP I Mc tiờu: ... xem trc bi Ngy thỏng nm 20 09 Kớ duyt Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 29 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Son:1 0-1 0-2 0 09 Tit 8: KIM TRA TIT I Mc tiờu+ HS thuc ... - c gam Dm v Dm hũa v õm tr -Luyn c nhúm, cỏ nhõn GV sa sai( nu cú )- ghi im Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 28 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Thc hin Ni dung 3: ễn m...
 • 6
 • 224
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 6 ppsx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 6 ppsx
... ? 5- Dn dũ: V ụn bi Ngy thỏng nm 20 09 Kớ duyt Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 34 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc ************************************* Ngy son: 2 1-1 0-2 0 09 ... * on a : Giai iu ging on a - HS t hỏt -GV hng dn HS trỡnh by Hỏt y c bi: Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 33 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc - Hỏt ton b c bi, Th hin tớnh ... Năm học: 20 0 9- 2010 35 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc 3- Bi mi H ca GV GV ghi bi Ni dung H ca HS Ni dung (15) HS ghi bi Nhc lớ: Gii thiu v dch ging n - y/cu n cho HS hỏt 2-3 cõu bi Ni...
 • 6
 • 102
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 7 doc

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 7 doc
... ging TN s3 theo hng dn Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 38 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Ngy thỏng nm 20 09 Kớ duyt -Ngy son: 2 6-1 0-2 0 09 TIT 11: ễn bi hỏt ... thc- bỳt- v ghi chộp bi Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 39 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc III Tin trỡnh dy v hc 1- n nh lp (2) 2- Kim tra bi c: Trong quỏ trỡnh ụn 3- Bi ... yờu thớch v mn m - Nghe giu ln Thc hin K tờn vi bi hỏt khỏc vit v t/cm m - m em Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 41 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc -Thc hin, thao bit?...
 • 6
 • 183
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 8 pps

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 8 pps
... hỏt xng- HS hỏt xụ dn v thc hin Ln 2: nhúm thc hin, sau ú i ngc li Hng dn- hỏt Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 44 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc li mi cho HS - Hỏt nhúm, ... quỏ trỡnh ụn 3- Bi mi H ca GV GV ghi bng Ni dung H ca HS Ni dung (10) ễn bi hỏt hỏt: Lớ kộo chi Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 46 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc + Nghe ... Y/cu- KL Thc hin TT nh vy, hóy vit cu to ging Dm * Ging Dm ho thanh: Cú bc (nt ụ) c tng lờn 1/2 cung Nghe-ghi nh Gii thiu Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 47 Trường THCS Quảng Đông...
 • 6
 • 181
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 9 docx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 9 docx
... khỳc mang õm hng dõn ca? - D i vo lũng ngi nghe m nột nhc truyn Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Tho lun theo nhúm Năm học: 20 0 9- 2010 51 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc -Thc hin, thao thng gúp ... 4- Cng c(5) H thng ND tit hc TN v hỏt li TN S4 5- Dn dũ: V ụn bi -Ging: Tit 15: HC HT: C M HNG Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 52 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: ... s v ghộp li kt hp: iu hnh HS ụn Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga y/cu + Kt hp v m theo phỏch Nhúm thc hin Năm học: 20 0 9- 2010 50 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc tp.Nờu ni dung, + Kt hp cựng...
 • 6
 • 66
 • 0

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 10 pptx

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 10 pptx
... Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c có sử dụng khung -Trường độ: - Bài viết nhịp 3/4 nhẹ nhàng, uyển chuyển Đọc mẫu dạy H -Viết nhịp 3/4 - Chia câu dạy theo lối móc xích ... lứa tuổi học trò - Giúp H làm quen hát nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích II Chuẩn bị giáo viên - Hát chuẩn đệm đàn thành thạo hát, thể sắc thái tình cảm - Đàn điện tử, phách, song loan, SGK - Bảng phụ chép ... lần HS thực - Đàn dạy H hát C1 khoảng - lần - Cả lớp hát theo đàn C1 (Câu khác tương tự) HS thực Uốn nắn, sửa sai - Cho lớp ghép hát toàn - Đàn giai điệu cho H ghép lời ca Nhận xét - Gọi nhóm...
 • 6
 • 182
 • 0

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 9 pot

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 9 pot
... Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Cho Luyện Gi¸o ¸n ©m nh¹c - Cho H luyện theo thang âm: Luyện Đô-rê-mi-fa-son-la - Luyện đọc lên, xuống Hs đọc ghép - Bắt nhịp cho H đọc ghép lời ca toàn lời ca - Cho bên ... định âm - Giọng trưởng chủ - Giọng trưởng: Các bậc âm gam trưởng sửa dụng để xây dựng giai điệu hát (bản nhạc) người gọi giọng trưởng ND 3: Âm nhạc thường thức - Gọi 1-3 H đọc Giới thiệu nhạc Nhạc ... 201 1-2 012 84 Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c ND2: Nhạc lý Cho H ghi KN: - Gam trưởng - Gam trưởng: hệ thống bậc âm HS lắng nghe xếp liền bậc hình thành dựa công thức ghi cung nửa cung Âm...
 • 10
 • 172
 • 0

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 1 potx

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 1 potx
... n¨m häc 2 01 1- 2 012 Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c GV sửa sai ND 3: Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Thuyết trình Hoàng Việt Nhạc rừng HS lắng nghe - Nhạc sĩ Hoàng Việt sinh 19 2 8 -1 976 tên ghi ... Tháng … năm 2 011 TCM: Nguyễn Thanh Quỳnh Gv: NguyÔn Thị Tè Nga – n¨m häc 2 01 1- 2 012 Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c Ngày soạn:5.9.2 011 Tiết ÔN BÀI: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU Ôn tập đọc nhạc số Âm ... Duyệt giáo án đầu tuần Ngày … Tháng … năm 2 011 TCM: Nguyễn Thanh Quỳnh Gv: NguyÔn Thị Tè Nga – n¨m häc 2 01 1- 2 012 Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c Ngàysoạn:28/08/2 011 Tiết ÔN BÀI: MÁI TRƯỜNG...
 • 10
 • 210
 • 0

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 2 potx

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 2 potx
... n¨m häc 20 1 1 -2 0 12 14 Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c - Gọi 4-5 H hát Đánh giá chung HS nhận xét - H khác nhận xét - Cho H hát kết hợp gõ theo nhịp ND 2: Nhạc - Nhịp 4/4 Yêu cầu - Cho H ... … Tháng … năm 20 11 TCM: Nguyễn Thanh Quỳnh ========================================= Ngày soạn2 5- 0 9 -2 011 Tiết NHẠC LÝ: NHỊP LẤY ĐÀ Tập đọc nhạc: TĐN số Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài nhạc ... có dây - Cho H xem tranh ảnh nhạc cụ - Nghe băng HS nghe băng + Ghi ta xuất sứ từ Tây Ban Nha nhận biết + Đàn Ăc-coóc-đ - ng gọi phong cầm nhạc cụ - Cho H nhận biết hình dáng nhạc cụ - Mở băng...
 • 10
 • 170
 • 0

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 3 pot

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 3 pot
... 201 1-2 012 25 Trường THCS Quảng Đông Ngy Giáo án âm nhạc thỏng nm 2009 Kớ duyt Gv: Nguyễn Th Tố Nga năm học 201 1-2 012 26 Trường THCS Quảng Đông Giáo án âm nhạc Ngy son:1 5-1 0-2 010 Tit HC HT: CHNG ... thc hin ca - Gi tng bn lờn c Nhn xột v cho Cỏ nhõn thc - Gi 3- 4 cỏ nhõn lờn c im hin Ngy thỏng nm 2010 Gv: Nguyễn Th Tố Nga năm học 201 1-2 012 23 Trường THCS Quảng Đông Giáo án âm nhạc T trng ... 201 1-2 012 24 Trường THCS Quảng Đông Giáo án âm nhạc 1- n nh lp 2- Kim tra: a Ni dung: Kim tra thc hnh hỏt v TN +Mỏi trng mn yờu, + Lớ cõy a + TN S + TN S b Phng phỏp: + Thc hnh theo nhúm 3- 4 em...
 • 10
 • 223
 • 0

Xem thêm