kinh tế vĩ mô 1 đại học thương mại

slide bài giảng kinh tế 1 đại học thương mại

slide bài giảng kinh tế vĩ mô 1 đại học thương mại
... (tiếp) 1. 3 Mục tiêu công cụ kinh tế 1. 4 Hệ thống kinh tế Các mục tiêu kinh tế Các sách kinh tế 15 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I 16 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ... HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I CHƯƠNG I Chương 1: Khái quát Kinh tế học 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 CHƯƠNG I 1. 1 Đối tượng phương pháp nghiên cứu Kinh tế học ... trọng 13 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I 14 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I CHƯƠNG I CHƯƠNG I 1. 3 MỤC TIÊU VÀ CÁC CÔNG CỤ CỦA KINH TẾ VĨ MÔ Chương 1: Khái quát Kinh tế học (tiếp)...
 • 198
 • 2,449
 • 0

đề cương ôn tập kinh tế 1 đại học thương mại

đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô 1 đại học thương mại
... kinh tế, Viện Khoa học xã hội nhân văn [12 ] Tạp chí Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân [13 ] Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế HCM [14 ] Viện Kinh tế TPHCM: http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/trangchu.asp ... nhân kinh tế bao nhiêu? So sánh với số nhân kinh tế giản đơn (giả sử kinh tế giản đơn có hàm tiêu dùng C = 10 0 + 0,8Y) giải thích kết Bài 11 : Cho hình Phillips sau: gp PC0 gp1 U1 U2 U Với gp1 ... trình Kinh tế mô, NXB Giáo dục Tài liệu tham khảo khuyến khích [9] Trang Web tranh luận Kinh tế học: http://economics.about.com/ [10 ] Mạng nghiên cứu kinh tế: http://www.vern.org.vn/ [11 ] Tạp...
 • 10
 • 1,943
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra môn kinh tế - Trường Đại Học Ngân Hàng docx

Tài liệu Đề kiểm tra môn kinh tế vĩ mô - Trường Đại Học Ngân Hàng docx
... Khoa Giáo dục Đề kiểm tra môn Kinh tế vi - Để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi ích, trình ... phí sau: P=20-Q TC=Q2+2Q+10 Đơn vị tính: - Q là: tạ/ngày - P là: triệu đồng/tạ - TC là: triệu đồng Lưu ý :- Khi trả lời câu hỏi nhớ ghi rõ đơn vị tính - Lấy số lẻ Nếu thị trường cạnh tranh hoàn ... Thị trường ổn định khi:……………… 10 Người tiêu dùng định mua hàng giá thị trường …………………… lợi ích biên (lợi ích quy đổi thành đơn vị tiền tệ) III Sử dụng thông tin sau để trả lời câu hỏi sau Thị trường...
 • 2
 • 521
 • 2

bài tập kinh tế trường đại học ngân hàng

bài tập kinh tế vĩ mô trường đại học ngân hàng
... trưởng kinh tế lao động , vốn 2007: Công nghệ phát triển mạnh.Thứ tự yếu tố định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế công nghệ , lao động Câu Phân tích hình hồi quy thực kiểm định: I Phân tích hình ... định đóng góp vốn, lao động,TFP tốc độ tăng trưởng GDP năm 1987 2007 3.Phân tích hình hồi quy thực kiểm định Bài giải: Câu Xác định hệ số co dãn vốn (K), lao động (L) theo GDP (Y): -Sử dụng ... Predictors: (Constant), LnL, LnK b Dependent Variable: LnY Độ tin cậy 99% (PMô hình lý thuyết phù hợp với liệu thực tế Kiểm định tượng đa cộng tuyến(Collinearity Diagnosticsa) +Sử dụng ma trận...
 • 8
 • 1,087
 • 4

bài giảng kinh tế trường đại học nông lâm

bài giảng kinh tế vĩ mô trường đại học nông lâm
... phỏt Chng 10: Kinh t v mụ nn kinh t m Trường đại học nông lâm tháI nguyên Khoa khuyến nông & phát triển nông thôn Bộ môn: kinh tế KInh tế I (Macroeconomics 1) Chng Tng quan Kinh t hc Vũ ... 1.1 Kinh t hc l gỡ? 1.2 Mt s nguyờn lý nn tng lm nh hng nghiờn cu kinh t hc 1.3 Kinh t hc vi mụ v kinh t hc v mụ 1.4 Mt s kinh t v mụ then cht 20 1.5 T ca cỏc nh kinh t 1.3 Kinh t hc vi mụ v kinh ... nh hng nghiờn cu kinh t hc 1.3 Kinh t hc vi mụ v kinh t hc v mụ 1.4 Mt s kinh t v mụ then cht 27 1.5 T ca cỏc nh kinh t 1.4 Mt s kinh t v mụ then cht Ngun gc ca Kinh t V mụ Kinh t V mụ hin...
 • 60
 • 991
 • 2

đề thi kinh tế trường đại học kinh tế

đề thi kinh tế vĩ mô trường đại học kinh tế
... Cobb-Douglas Q = A.K L R (0 < , > > 0) là hàm sản xuất a) tăng theo quy b) giảm theo quy c) cố định (không đổi) theo quy d) tất câu Cõu 38: ti a húa li nhun th trng cnh tranh hon ho, doanh ... 30Q2-8Q+20 C C ba cõu u sai D 10Q2-4Q+20 Cõu 24: Giỏ th trng bng bao nhiờu thỡ doanh nghip ngng kinh doanh: A 250 B 265,67 C C ba cõu u sai D 300 Cõu 25: Giỏ th trng bng bao nhiờu thỡ doanh nghip ... doanh nghip bng: A =100,50 B =2.000 C C ba cõu u sai D =846,18 Cõu 29: im hũa cng chớnh l im ngng kinh doanh ca doanh nghip doanh nghip cú: A FC=0 B C ba cõu u sai C TR=TC D TR=TVC Cõu 30: Mc tiờu...
 • 5
 • 594
 • 2

bài giảng kinh tế vi - trường đại học bán công tôn đức thắng

bài giảng kinh tế vi mô - trường đại học bán công tôn đức thắng
... tế Thò trường tổng SP Chỉ số giá 1.3 Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc: - Kinh tế học thực chứng (positive economics): → giải thích hoạt động kinh tế, tượng kinh tế cách khách ... thò trường Kinh tế vi N/C thò trường Thò trường SP cá biệt N/C giá Giá SP cụ thể Kinh tế vĩ mơ (Macroeconomics) → toàn kinh tế (tăng trưởng, thất nghiệp, lạm phát, thâm hụt) Kinh tế Thò ... Như Ý, Kinh tế vi mô, NXB Thống kê, TPHCM, 2005 TS Ng Như - ThS Trần Thò Bích Dung, Câu hỏi, tập, trắc nghiệm Kinh tế vi mô, NXB Thống kê, TPHCM, 2005 Bộ giáo dục đào tạo, Kinh tế vi mô, Hà...
 • 195
 • 388
 • 0

đề thi môn kinh tế lượng vcu(2013) đại học thương mại

đề thi môn kinh tế lượng vcu(2013) đại học thương mại
... Câu3: Tại kiểm địnhgiả thi t : Ho:β2 =0 H1:β2 #0 Thì dùng kiểm định Ho: r^2 =0( r nhỏ bình phương) H1:r^2 #0 Hôm khoa I thi kinh tế lượng đề đề 18 Nói chung cấu trúc đề thi gồm câu: Câu 1: có ... mức ý nghĩa α= 0,05 kiểm tra tượng tự tương quan cách sử dụng kiểm định d(Durbin- Watson) Đề thi Kinh tế lượng Câu 1: Y: 18 16 18 23 22 20 25 22 25 31 28 30 X: 22 20 20 18 18 16 16 14 14 12 12 ... beta(j) khác gt: H(0): R^2 = H(1): R^2 khác Đề kinh tế lượng có câu: Câu 1: Hồi quy mô hình biến Lập mô hình hồi quy mẫu Kiểm định giả thuyết beta j = Ước lượng khoảng tin cậy beta j Kiểm định giả...
 • 8
 • 349
 • 0

Seminar Kinh tế vi - lợi ích của thương mại

Seminar Kinh tế vi mô - lợi ích của thương mại
... lợi ích thương mại Ứng dụng nguyên lý lợi so sánh sách thương mại gì? www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung: I Thương mại: - Thương mại gì? - Lợi ích thương mại - Ví dụ minh họa lợi ích thương mại ... lợi ích thương mại II Nguyên lý lợi so sánh thương mại: - Lợi so sánh ? - Ứng dụng nguyên lý lợi so sánh sách thương mại www.trungtamtinhoc.edu.vn Thương mại Thương mại hoạt động trao đổi cải, hàng ... thương mại cho phép người chuyên môn hóa vào hoạt động sản xuất mà họ có lợi so sánh www.trungtamtinhoc.edu.vn lợi ích thương mại Text in here Mở hội cho doanh nghiệp kích thích tăng trưởng kinh...
 • 14
 • 280
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ VĨ MÔ 1
... KHOA KINH T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI TNAM ð cL p–T Do – H nh Phúc ð CƯƠNG MÔN H C THÔNG TIN CHUNG V MÔN H C 1. 1 Tên môn h c : Kinh T 1. 2 Mã môn h c : ECON1302 1. 3 ... MÔ T MÔN H C VÀ M C TIÊU 2 .1 M c tiêu môn h c Trang b cho sinh viên nh ng ki n th c b n công c c n thi t ñ phân tích v n ñ kinh t 2.2 t môn h c V i nh ng ki n th c b n v Kinh t h c ... ECON1302 1. 3 Trình ñ :ð ih c 1. 4 Ngành : Kinh t 1. 5 Khoa ph trách : Khoa Kinh T 1. 6 S tín ch :3 1. 7 Yêu c u ñ i v i môn h c • Môn h c trư c : Toán cao c p, Kinh t vi 1. 8 Yêu c u ñ i v i sinh viên...
 • 11
 • 1,532
 • 0

Mẫu đề thi kinh tế 1, học1 năm học 2006 - 2007 potx

Mẫu đề thi kinh tế vĩ mô 1, học kì 1 năm học 2006 - 2007 potx
... d.83,5; 94,2; 10 0,0 Theo liệu Bảng 1, tỉ lệ lạm phát năm 20 01 a.0% b.9,2% c. 11 ,0 % d .13 ,3% Theo liệu Bảng 1, tỉ lệ lạm phát năm 2002 a.0% b .10 ,3% c. 11 ,0 % d .13 ,3% Giả sử tỉ lệ tăng trưởng hàng năm 7% ... triệu người, 18 triệu người có việc làm triệu người thất nghiệp Tỉ lệ thất nghiệp bao nhiêu? a 11 %b %c %d 10 % 15 Nếu bạn việc làm bạn trình tìm kiếm công việc tốt hơn, nhà kinh tế xếp bạn vào ... a c 13 Xét kinh tế đóng Nếu Y = 2000, C = 12 00, T = 200, G = 400, thì: a.Tiết kiệm = 200, đầu tư = 400 c.Tiết kiệm = đầu tư = 400 b.Tiết kiệm = 400, đầu tư = 200 d.Tiết kiệm = đầu tư = 600 14 ...
 • 6
 • 356
 • 0

Bài giảng Kinh tế vi 1 - Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kinh tế học

Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kinh tế học
... cho môn học - Giáo trình Kinh tế vi – KTQD - Kinh tế học – P.Samuelson Đánh giá môn học: - Thi kỳ: 20% - Bài tập: 10 % - Thi cuối kỳ: 70% Chương I Những vấn đề kinh tế học I Một số khái niệm Kinh ... Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng Nghiên cứu hành vi kinh tế, đặc biệt yếu tố thất nghiệp lam phát gọi là: a Kinh tế học b Kinh tế học ... thành vi n xã hội tiêu dùng I Một số khái niệm Kinh tế vi kinh tế a Kinh tế học vi mô: Là môn khoa học nghiên cứu phân tích lựa chọn vấn đề kinh tế tế bào kinh tế I Một số khái niệm Kinh...
 • 43
 • 2,700
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh tế vi mô 2 đại học ngoại thươngđề thi kinh tế vĩ mô trường đại học mởgiáo trình kinh tế vĩ mô của đại học kinh tế tphcmgiáo trình kinh tế vĩ mô của đại học kinh tếgiáo trình kinh tế vi mô trường đại học kinh tếgiáo trình kinh tế vi mô trường đại học kinh tế tphcmtài liệu kinh tế vi mô trường đại học kinh tếcâu hỏi ôn tập chương 6 môn kinh tế vĩ mô trường đại học công nghiệp tphcmcấu trúc môn học kinh tế vi mô bậc đại họcgiap trinh kinh te du lich cua dai hoc thuong maikinh tế vĩ mô 1 học viện tài chínhgiới thiệu môn học kinh tế vĩ mô 1kinh tế vi mô 1 dh thuong maiđề cương bài giảng học phần kinh tế vĩ mô 1kinh te vi mo 1Hệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươnggiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution cophương pháp nghiên cứu khoa họcTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamE 10phân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcnhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimlớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan MạchLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN