chuong 6 quá trình lưu hóa

CHƯƠNG 6: QUÁ TRÌNH LƯU ĐỘNG VÀ TIẾT LƯU pptx

CHƯƠNG 6: QUÁ TRÌNH LƯU ĐỘNG VÀ TIẾT LƯU pptx
... thiết nghiên cứu trình lưu động a Lưu lượng khối lượng dòng môi chất qua tiết diện nhau: G=ρ.ω.f=const b Vận tốc trung bình điểm tiết diện vận tốc trung bình c Môi chất lưu động điều kiện đoạn ... truyền âm trị số March Khi khảo sát trình lưu động người ta thường dùng đến tốc độ truyền âm a, độ lan truyền trấn động nhỏ môi trường: a  p   Với trình lưu động đoạn nhiệt thuận nghịch ta có: ... k p.v k R T Nếu nguồn tạo chấn động nằm dòng môi chất chuyển động với vận tốc ω, tốc độ truyền âm theo chiều dòng môi chất a+ω ngược lại a-ω Khi khảo sát chuyển động dòng môi chất, người ta thường...
 • 22
 • 880
 • 7

Chương 2: Quá trình ete hóa

Chương 2: Quá trình ete hóa
... Thanh Sơn Quá trình ête hóa butadiène) khoảng 35 – 40 % phân đoạn cracking xúc tác Một trình nh có u điểm làm tăng giá trị sản phẩm phụ phân x ng MTBE mà n-butène ch a đ ợc chuyển hóa Nh vậy, ... 21 10 - TS Nguyễn Thanh Sơn Quá trình ête hóa b/ Isopentène : T ơng tự nh phân đoạn C4, isopentène sản phẩm trình cracking naphta cracking xúc tác Ng i ta đồng phân hóa n-pentène có chứa phân ... Nguyễn Thanh Sơn Quá trình ête hóa 2/ Nhiệt động học động học phản ứng : Phản ứng ête hóa phản ứng tỏa nhiệt (∆H = -37 kJ/mol), cân bằng, xảy thuận lợi với l ợng d methanol Ph ơng trình động học...
 • 10
 • 442
 • 6

Vai trò của các chất phụ gia trong quá trình lưu hóa cao su

Vai trò của các chất phụ gia trong quá trình lưu hóa cao su
... Để trình lưu hóa thuận lợi, hóa chất gồm có chất lưu hóa, chất xúc tác chất xúc tiến bổ sung trình chế biến với chất phụ gia khác chất dẻo hóa, chất chống oxy hóa, chất chống ozon hóa, chất ... chất nhận axit, chất lưu hóa, chất ổn định, chất lưu hóa loại cao su elastomer Chất độn, chất hãm cháy chất tạo màu Chất độn gia cường làm tăng độ cứng hợp phần không lưu hóa cải thiện tính chất ... hoạt hóa trình lưu hóa S, kẽm oxit hoạt động chất tạo liên kết ngang polyme chứa nhóm carboxyl halogen (như cao su clopren, cao su brombutyl, cao su clobutyl, cao su nitril carboxyl hóa cao su...
 • 4
 • 893
 • 16

Tài liệu Chương 6: QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH ppt

Tài liệu Chương 6: QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH ppt
... thiểu mà không tuân theo khiến người đàm phán thích khỏi đàm phán đồng ý tiếp tục đàm phán Người đàm phán nên đưa khái niệm điểm bất hòa vào chuẩn bị đạo đàm phán cách thận trọng, không độc đoán ... thương lượng kết thúc đàm phán hiệu Khi đàm phán, người đàm phán thường đưa ba “quan điểm” hay cách thức để ấn định giá trị tương ứng với đề mục (vấn đề hay điểm) để đàm phán: + Điểm công bố (CB) ... ích đàm phán? Vùng thương lượng yếu tố cấu thành vùng thương lượng? Lập luận phương pháp chủ yếu lập luận đàm phán? Những nhiệm vụ yêu cầu giai đoạn định kết thúc đàm phán? Để đánh giá đàm phán...
 • 30
 • 2,054
 • 14

Công nghệ lọc dầu - Chương III QUÁ TRÌNH ALKYLE HÓA potx

Công nghệ lọc dầu - Chương III QUÁ TRÌNH ALKYLE HÓA potx
... thiết bị phản ứng theo công nghệ Exxon/Kellogg Sơ đồ trình alkyle hóa theo công nghệ Exxon/Kellogg sử dụng chất xúc tác H2SO4 Quá trình tái sinh H2SO4 Quá trình alkyle hóa sử dụng CXT H2SO4 tạo ... CH3 1-C=4 + H+X- → n-C+4X- Các ion carbonium bậc tạo thành cân với hỗn hợp butène-1 butène-2 (butène-2 chiếm đa số): n-C+4X- → 2-C=4 + H+X- Các ion carbonium bậc đồng thời phản ứng với i-C4 = ... ứng sau : Polyalkyle hóa Cracking Trao đổi hydro Polyalkyle hóa : tạo thành phân đoạn nặng C9 ÷ C14 i-C4+ + C4= → iC8+ i-C8+ + C4= → iC12+ iC12+ + i-C4H → i-C12H + i-C4+ → iC16+ i-C12+ + C4= Cracking...
 • 47
 • 235
 • 0

Chương 5 quá trình oxy hoá

Chương 5 quá trình oxy hoá
... • Quá trình có xúc tác hay xúc tác • Quá trình oxy hóa hoàn toàn oxy hóa không hoàn toàn Quá trình oxy hóa không hoàn toàn gồm có phản ứng oxy hóa hoàn toàn phản ứng oxy hóa không ... oxy hóa: Phản ứng STT RCH2R + 0 ,5 O2 → RCH OHR RCH2R + O2 → RCOR + H2O RCH3 + O2 → RCHO + H2O C6H5CH3 + 1,5O2 → C6H5COOH + H2O RCHO + 0 ,5 O2 → RCOOH -∆H298 (kJ/mol) 146 ÷188 ≈ 355 284 ÷ 336 56 7,4 ... + O2 - H2O +0,5O2 COOH +0,5O2 OH +0,5O2 4) O + O2 + H 2O - oxy hóa theo nối đôi tạo thành α-oxyt (quá trình epoxi hóa), hợp chất cacbonyl hay glycol Ví dụ: 1) CH2 = CH2 CH2 + 0 ,5 O2 CH2 O 2)...
 • 50
 • 83
 • 0

Bài giảng Địa chất biển đại cương Phần 6: Quá trình tiến hóa đới ven bờ

Bài giảng Địa chất biển đại cương Phần 6: Quá trình tiến hóa đới ven bờ
... cứu hình thái /địa mạo dạng địa hình đới ven bờ • Nghiên cứu trình địa chất, thủy động học tác động làm biến đổi đới ven bờ • Các thông tin địa chất thu thập từ vách đá, vết lộ ven bờ thành tạo ... dễ bóc mòn bị bao bọc thành tạo đá cứng Tiến hóa đới ven bờ Tiến hóa đới ven bờ phụ thuộc vào: • Điều kiện địa chất (Thành phần thạch học, cấu trúc địa chất, ) • Hoạt động kiến tạo vỏ trái đất ... kiện bình ổn Tiến hóa bờ biển sóng thần • Quá trình tiến hóa đới ven bờ xảy nhiều mức thời gian khác nhau: hàng năm, hàng thập kỷ, kẻ hàng nghìn năm, • Việc xác định tiến hóa đường bờ biển dựa vào...
 • 15
 • 241
 • 0

Chương 2 QUÁ TRÌNH LƯU ĐỘNG CỦA KHÍ VÀ HƠI

Chương 2 QUÁ TRÌNH LƯU ĐỘNG CỦA KHÍ VÀ HƠI
... kg K 28 O2 N2 gO = GO = GO + G N 7,98 = 0 ,23 4 7,98 + 26 ,1 g N = g O = 0 ,23 4 = 0,766 T= g O C V TO + g N C V TN O2 T= 2 N2 g O C V TO + g N C V O2 2 N2 0 ,23 4.0,653.473 + 0,766.0,746. 423 = 4340 ... G O + G N = 7,98 + 26 ,1 = 34,08 kg 2 R = g i R i = g O R O + g N R N = 0 ,23 4 2 2 8314 8314 + 0,766 28 32 R = 28 8 ,2 J / kg0 K V = VO + VN ; T = 4340 K 2 VO , VN thể tích O2 N2 trớc hỗn hợp đợc ... rO 2 2 32. 0,3 = 0,873 = 87,3% 32. 0,3 + 2. 0,7 = CO rO + H rH g H = g O = 0,873 = 0, 127 = 12, 7% 2 Phân áp suất khí thành phần: p O = rO p = 0,3.1 = 0,3bar 2 p H = rH p = 0,7.1 = 0,7bar 2 Bài...
 • 10
 • 2,030
 • 1

CHƯƠNG 4 QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA CỦA ĐỘC CHẤT TRONG CƠ THỂ SINH VẬT

CHƯƠNG 4 QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA CỦA ĐỘC CHẤT TRONG CƠ THỂ SINH VẬT
... thư qua chuyển hóa sinh học thể tạo hợp chất gây ung thư) Quá trình thể chuyển chất ô nhiễm từ môi trường thành chất độc gọi trình “hoạt hóa sinh học” Quá trình chuyển hóa sinh học thể thể tóm ... al., 19 94) 4. 2 Chuyển hóa sinh học độc chất Sau hấp thụ, dọc đường phân bố đến quan, chất độc chịu chuyển hóa sinh học khác Chuyển hóa sinh học tập hợp trình trao đổi chất cho phép chuyển hóa phân ... độc chất Các sinh vật có hàm lượng mỡ khả tích tụ sinh học chất độc 4. 1.2 .4 Sự khuyếch đại sinh học (biomagnification) độc chất qua chuỗi dinh dưỡng Mọi thể sinh vật chịu ảnh hưởng độc chất Trong...
 • 20
 • 2,042
 • 3

bài giảng công nghệ chế biến dầu mỏ chương 8 quá trình isomer hóa (isomerization)

bài giảng công nghệ chế biến dầu mỏ chương 8 quá trình isomer hóa (isomerization)
... tác Công nghệ isomer tiêu biểu 6.1 Công nghệ isomer hóa “One Through” Quá trình isomer hóa làm tăng số octan (RON) lên khoảng 70 đến 83 Công nghệ isomer tiêu biểu 6.2 Công nghệ isomer hóa cải ... sinh trình Cracking Hóa học trình isomer chế isomer hóa Theo chế ioncacboni Vết olefin hỗn hợp khơi mào phản ứng Ion cacboni tương tác với phân tử n-butan Hóa học trình isomer chế isomer hóa ... chuyển hóa tiếp thành ion cacboni bậc ba Giai đoạn tạo hydrocarbon vòng trung gian Hóa học trình isomer chế isomer hóa Hydrocarbon vòng đứt theo lk nhóm metylen Phản ứng dây chuyền Xúc tác cho isomer...
 • 20
 • 195
 • 1

bài giảng công nghệ chế biến dầu mỏ chương 9 quá trình alkyl hóa (alkylation)

bài giảng công nghệ chế biến dầu mỏ chương 9 quá trình alkyl hóa (alkylation)
... trình Alkyl hóa 3.1 Cơ chế phản ứng Alkyl hóa chế Smerling Hóa học trình Alkyl hóa 3.1 Cơ chế phản ứng Alkyl hóa Hóa học trình Alkyl hóa 3.1 Cơ chế phản ứng Alkyl hóa Hóa học trình Alkyl hóa ... (alkylat) Hóa học trình Alkyl hóa 3.1 Cơ chế phản ứng Alkyl hóa CnH2n+2 + CmH2m → Cn+mH(n+m)+2 Cơ chế Smerling Hóa học trình Alkyl hóa 3.1 Cơ chế phản ứng Alkyl hóa chế Smerling Hóa học trình ... alkylat có số octan cao lượng chất phản ứng tiêu thụ thấp Hóa học trình Alkyl hóa 3.3 Các phản ứng không mong muốn Hóa học trình Alkyl hóa 3.3 Các phản ứng không mong muốn Xúc tác cho trình Alkyl...
 • 21
 • 781
 • 2

quá trình LƯU hóa CAO SU

quá trình LƯU hóa CAO SU
... dùng lưu huỳnh để khâu mạch cao su nên gọi lưu hóa Ngoài lưu huỳnh dùng số chất khác để lưu hóa cao su selen (Se), peroxit, nhựa lưu hóa, Sự lưu hóa làm cho cao su bền hơn, dai đưa cao su trở ... VÀO HỖN HỢP LƯU HÓA VỚI LƯU HUỲNH LƯU HÓA VỚI LƯU HUỲNH - NHIỆT ĐỘ LƯU HÓA VỚI LƯU HUỲNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÍNH CHẤT CỦA CAO SU LƯU HÓA LƯU HÓA VỚI LƯU HUỲNH CƠ CHẾ CỦA SỰ LƯU HÓA (FARMER ... CHẤT LƯU HÓA LƯU HÓA VỚI LƯU HUỲNH TRƯỜNG HỢP LƯU HUỲNH ĐƠN CHẤT LƯU HÓA VỚI LƯU HUỲNH PHÂN LOẠI THEO TỈ LỆ LƯU HUỲNH LƯU HÓA VỚI LƯU HUỲNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LƯỢNG LƯU HUỲNH HÓA HỢP: - % LƯU...
 • 20
 • 209
 • 1

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 6 CHIỀU PHẢN ỨNG OXY hóa – KHỬ và các QUÁ TRÌNH điện hóa

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 6 CHIỀU PHẢN ỨNG OXY hóa – KHỬ và các QUÁ TRÌNH điện hóa
... (1M) Ag: A 0,036V B 1, 562 V C –0 ,036V D –1 , 562 V Chương 6: Chiều phản ứng oxh khử q trình điên hóa Trang 147 Câu 7: Trong giá trị cho đây, giá trị ứng với số cân phản ứng oxy hóa - khử sau 250C: ... CB nF Chương 6: Chiều phản ứng oxh khử q trình điên hóa Trang 140 Như vậy, tính E0P, Ep ta tính số cân xác định chiều phản ứng xảy pin 6. 6- Sự điện phân 6. 6.1- Định nghĩa Sự điện phân q trình ... điên hóa Trang 1 36 6.2.3- Điện cực oxh -khử Điện cực oxy hóa khử điện cực gồm kim loại trơ (Au, Pt) mặt hóa học nhúng vào dung dịch chứa đồng thời dạng oxy hóa dạng khử ngun tố Trong phản ứng điện...
 • 15
 • 361
 • 1

KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VẠN AN.doc

KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VẠN AN.doc
... NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VẠN AN Tổng hợp hoạt động thuộc trình mua bán, trao đổi dự trữ hàng hóa doanh nghiệp gọi lưu chuyển hàng hóa nhằm: ... Thực trạng kế toán hàng hóa công ty CP HD Vạn An Trang - - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN LỚP KT-05C1 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VẠN AN Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa: Nghiệp ... CÔNG N Thực trạng kế toán hàng hóa công ty CP HD Vạn An KẾ TOÁN TỔNG HP KẾ TOÁN THANH TOÁN Trang - - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN LỚP KT-05C1 2.2.1 Hình thức kế toán: Công ty CP Hóa Dầu Vạn An có phạm...
 • 45
 • 387
 • 3

Hạch toán quá trình lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh hàng hoá tại Trung tâm Nông sản Thực phẩm

Hạch toán quá trình lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh hàng hoá tại Trung tâm Nông sản Thực phẩm
... HểA V XC NH KT QU KINH DOANH HNG HO TRONG DOANH NGHIP THNG MI I C IM LU CHUYN HNG HO TRONG N V KINH DOANH THNG MI Khỏi nim, c im chc nng ca hot ng kinh doanh thng mi: Nn kinh t nc ta l mt tng ... hi c kinh CHUYấN TT NGHIP NGUYN TH THU HIN KT7-K34 doanh thc hin c li nhun v m rng sn xut kinh doanh Trong doanh nghip, tiờu th l giai on cui cựng lu chuyn hng húa, lu chuyn hng húa kinh doanh ... + Chi phớ kinh doanh l ton b nhng chi phớ thc hin nhim v mua, bỏn, d tr hng húa ca doanh nghip thi gian nht nh + Tng doanh thu ca doanh nghip thng mi gm doanh thu t tiờu th hng húa, doanh thu...
 • 78
 • 243
 • 0

Xem thêm