phản ứng đồng trùng hợp polime

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa
... “ Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi dừa làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu Tìm điều kiện tối ưu cho trình đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi ... dung nghiên cứu 3.1 Đặc tính hóa lí sợi dừa 3.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình xử lý sợi 3.3 Đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi dừa sử dụng chất khơi mào APS 3.4 Đồng trùng hợp ... lượng axit acrylic ghép vào sợi dừa so với lượng sợi dừa ban đầu m2 − m1 GY(%) = m1 100 Hiệu ghép GE(%): phần trăm lượng axit acrylic ghép vào sợi dừa so với lượng axit acrylic phản ứng...
 • 70
 • 676
 • 5

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi bông sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi bông sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8
... trình đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi nhằm tạo sản phẩm có khả ứng dụng thực tế Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi vải gòn tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8 ... NĂNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP CỦA ACRYLAMIT LÊN SỢI BÔNG, SỢI TRE, SỢI XƠ DỪA KHI SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHƠI MÀO APS 3.5.1 Đặc tính ban đầu loại sợi bông, sợi tre sợi xơ dừa 19 a Phổ hồng ngoại sợi bông, sợi ... trên, chọn đề tài nghiên cứu với nội dung Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8 làm luận văn Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Tìm điều kiện...
 • 26
 • 528
 • 1

Phản ứng đồng trùng hợp pptx

Phản ứng đồng trùng hợp pptx
... bền nhiệt cao Phản ứng đồng trùng hợp đươc áp dụng rộng rãi công nghiệp sản xuât polyme Phản ứng đồng trùng Phản ứng đồng trùng hợp hợp Phản Phản ứng ứng đồng đồng trùng trùng hợp hợp theo theo ... hợp hợp theo theo chế gốc chế gốc Phản Phản ứng ứng đồng đồng trùng trùng hợp hợp theo theo chế ion chế ion Phản Phản ứng ứng đồng đồng trùng trùng hợp rời hợp rời chuyển chuyển hay hay phân ... -A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-AHopolyme  Phản ứng đồng trùng hợp sảy theo chế gốc hay ion 3.2 Phản ứng đồng trùng hợp gốc 3.2 Phản ứng đồng trùng hợp gốc – Phản ứng đồng trùng hợp gốc nghiên cứu kỹ có nhiều...
 • 16
 • 1,548
 • 15

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP ACRYLAMIT LÊN TINH BỘT SẮN SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHƠI MÀO (NH4)2S2O8" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 thu nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn với tác nhân khơi mào hoá học (NH4)2S2O8 nhằm ... phân tích nhiệt tinh bột sắn trước sau ghép ta thấy sản phẩm ghép có độ bền nhiệt thấp tinh bột sắn trước ghép Tinh bột sắn trước ghép có điểm phân hủy 309,960C; tinh bột sắn ghép acrylamit có điểm ... thái tinh bột TC (%) GY (%) GE (%) Tinh bột không hồ hóa 68,69 6,30 17,34 Tinh bột qua hồ hóa 78,63 7,50 19,08 Tiến hành đồng trùng hợp ghép với tinh bột hồ hóa cho hiệu suất ghép cao tinh bột...
 • 8
 • 160
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phần hóa n-hexan

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phần hóa n-hexan
... Sau v+i lần phản ứng cho thấy hoạt tính xúc tác giảm ít, xúc tác có độ bền cao IV - Kết luận Chúng đp nghiên cứu v+ tổng hợp th+nh công xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-hexan Các ... tính xúc tác đồng phân hóa n-ankan cao nh ng độ bền xúc tác thấp Vì công trình n+y nghiên cứu kết hợp u điểm loại tạo nên kiểu xúc tác lai tạp (hybrid catalyst) dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-hexan ... đặc tr ng xúc tác đ ợc xác định ph ơng pháp vật lý đại cho thấy hệ xúc tác phù hợp với trình đồng phân hóa n-hexan Các xúc tác lai tạp thu đ ợc có hoạt tính tốt phản ứng đồng phân hóa n-hexan th+nh...
 • 5
 • 328
 • 2

Nghiên cứu tổng hợpứng dụng hệ xúc tác lưỡng chức pt zro2 SO4 2 SBA 16 vào phản ứng đồng phân hóa paraphin c5 c6

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng hệ xúc tác lưỡng chức pt zro2  SO4 2 SBA 16 vào phản ứng đồng phân hóa paraphin c5 c6
... SO 42 -/ SBA 16 10 c T ng h p h xúc tác Pt / ZrO2 SO 42 - / SBA 16 (Pt /SZ /SBA- 16) T m H2PtCl6 lên SZ / SBA- 16 S y khô, nung gi , 5000C Pt/ ZrO2- SO 42 - /SBA1 6 Hình 2. 3 Sơ ñ t ng h p h xúc tác ... hóa n-pentan, n-hexan m u xúc tác khác nhau, nhi t ñ ph n ng 22 00C, t c ñ th tích 1h-1 Xúc tác Đ chuy n hóa (%) Đ ch n l c (%) SO 42 - - ZrO2 3,7 83 Pt/ SO 42 - - ZrO2 12, 2 89 SO 42 - - ZrO2/ SBA 16 ... – 26 00C B ng 3 .2 nh hư ng c a nhi t ñ ñ n hàm lư ng s n ph m ñ ng phân hóa n- pentan, n- hexan xúc tác Pt/ SZ /SBA- 16 Nhi t ñ (0C) 180 20 0 22 0 24 0 26 0 2, 15 7 ,2 2,33 12, 92 10, 42 26,18 17 ,2 12, 28...
 • 26
 • 1,750
 • 5

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan
... ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan KẾT LU N Lu n v n đề mục tiêu nghi n cứu chế tạo xúc tác có hoạt tính cao ph n ứng đồng ph n hóa ph n đo n xăng nhẹ Với bước đầu nghi n cứu ph n ứng đồng ph n hóa ... đồng ph n iso có trị số octan thấp để tăng độ chuy n hoá, tăng hiệu suất ph n ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng ph n hóa n- ankan 1.2.1 Ph n loại xúc tác trình đồng ph n hóa n- ankan Xúc tác pha ... ch n lọc s n phẩm cracking l n tới 16,8% Trong ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan nghi n cứu ta thấy, b n cạnh s n phẩm trình đồng ph n hóa có metylxiclopentan [phụ lục] s n phẩm ph n ứng đehiđro hóa...
 • 16
 • 642
 • 0

Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axit metyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng

Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axit metyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng
... Việt Nam 1.2 Trùng hợp gốc tự phƣơng pháp trùng hợp đồng trùng hợp Giới thiệu lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến trình trùng hợp đồng trùng hợp 1.3 Đồng trùng hợp axit metacrylic metyl metacrylat Tổng ... sở đó, Chúng lựa chọn đề tài tốt nghiệp: ‘ Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axit- metyl metacrylat thử nghiệm ứng dụng CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Ứng dụng polyme dùng tá dƣợc 1.1.1 Các yêu cầu ... chung phản ứng 3.2 Nghiên cứu xác định số đồng trùng hợp r1, r2 Hằng số r1 r2 xác định theo phương pháp Kelen – Tudos Kết trình bày bảng 3.1 Bảng 3.1: Hằng số đồng trùng hợp r1, r2 phản ứng Thành...
 • 12
 • 671
 • 1

tổng hợp bộ điều chỉnh dòng điện phần ứng động cơ một chiều có khả năng thích nghi

tổng hợp bộ điều chỉnh dòng điện phần ứng động cơ một chiều có khả năng thích nghi
... mô điều chỉnh dòng điện thích nghi Hình 3.13 Mô hình mô điều chỉnh dòng điện thích nghi Mô hình điều khiển dòng điện phần ứng động điện chiều kích thích vĩnh cửu, khả thích nghi với xung dòng ... điều chỉnh dòng điện dòng điện phần ứng không tải độ điều chỉnh lớn (lên đến 350A) dòng điện định mức động cho 20,455A, điều nguy hiểm động -Sau tổng hợp điều khiển dòng điện, độ điều chỉnh ... độ điều chỉnh 5%, dòng điện bám theo giá trị đặt 35 - Bộ điều chỉnh thích nghi dòng điện đáp ứng yêu cầu thích nghi với xung dòng điện vùng gián đoạn vùng liên tục, độ điều chỉnh không lớn, dòng...
 • 38
 • 551
 • 4

skkn giúp học sinh củng cố lại tính chất hóa học của hợp chất hữu cơ thông qua một số phản ứng đặc trưng

skkn giúp học sinh củng cố lại tính chất hóa học của hợp chất hữu cơ thông qua một số phản ứng đặc trưng
... thi quan trọng thấp Xuất phát từ thực tế chất lượng học sinh nhà trường mà xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm: Giúp học sinh củng cố lại tính chất hóa học hợp chất hữu thông qua số phản ứng đặc ... dạng khái quát lại tính chất hóa học thông qua số dạng phản ứng thường gặp Trong dạng phản ứng cố gắng nêu nguyên tắc chung loại phản ứng đồng thời cố gắng nêu điều kiện để phản ứng xảy HỆ THỐNG ... em học sinh học có kì II năm lớp 11 kì I năm lớp 12 Vì mà em học sinh thường gặp nhiều khó khăn học hóa học hữu Trong sách giáo khoa học hợp chất hữu cơ, dãy đồng đẳng nhiều loại lại có nhiều tính...
 • 22
 • 714
 • 1

nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n-ankan

nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n-ankan
... - VŨ THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT XÚC TÁC CỦA Fe 2O3 ĐƢỢC BIẾN TÍNH BẰNG Al2O3 ANION HÓA TRONG PHẢN ỨNG ĐỒNG PHÂN HÓA N-ANKAN Chuyên ngành: Hóa dầu xúc tác Hữu Mã số: 604435 ... phản ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng phân hóa n-ankan [10] 1.2.1 Phân loại xúc tác trình đồng phân hóa n-ankan Xúc tác sử dụng cho trình đồng phân hóa xúc tác mang tính axit để thúc đẩy phản ... trị tính toán 1,77% tổng hợp 39 Vũ Thị Tuyết Hóa dầu xúc tác hữu 4.2 Đánh giá hoạt tính xúc tác qua phản ứng đồng phân hóa n-hexan Mẫu xúc tác SF-0,1Al sau tổng hợp đánh giá hoạt tính phản ứng đồng...
 • 53
 • 262
 • 0

nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai cho phản ứng đồng phân hóa n-c6

nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai cho phản ứng đồng phân hóa n-c6
... chế phản ứng đồng phân hóa n-ankan phụ thuộc vào kiểu xúc tác sử dụng nhƣ dẫn đến công nghệ khác Phản ứng đồng phân hóa xảy xúc tác đơn xúc tác lƣỡng chức Vì thế, chế phản ứng đồng phân hóa n-ankan ... Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai cho phản ứng đồng phân hóa n-C6 Từ rút số kết luận có quy luật mối quan hệ độ chuyển hóa, độ chọn lọc với tỉ lệ sunfat hóa số điều kiện tối ƣu cho phản ứng đồng ... chế phản ứng đồng phân hóa phụ thuộc điều kiện tiến hành chất xúc tác đƣợc sử dụng 1.1.3 Cơ chế phản ứng đồng phân hóa [21] Trong công nghệ đồng phân hóa ankan nhẹ: n-C4, n-C5, n-C6 xúc tác có...
 • 78
 • 348
 • 0

nghiên cứu đồng trùng hợp matacrylic axit-metyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng

nghiên cứu đồng trùng hợp matacrylic axit-metyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng
... 10 1.1.4 Ứng dụng copolyme (MMA-MAA) dùng tá dược 11 1.2 Trùng hợp gốc tự phương pháp trùng hợp đồng trùng hợp 19 1.2.1 Cơ sở lý thuyết phản ứng đồng trùng hợp 19 1.2.2 Trùng hợp khối ... khoa học công nghệ Việt nam Vviện hóa học NGUYỄN TRUNG ĐỨC NGHIÊN CỨU ĐỒNG TRÙNG HỢP METACRYLIC AXIT-METYL METACRYLAT VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG Luận văn thạc sĩ Khoa Học Chuyên ngành: Hoá hữu Mã số: ... sở đó, Chúng lựa chọn đề tài tốt nghiệp: ‘ Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axit- metyl metacrylat thử nghiệm ứng dụng CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Ứng dụng polyme dùng tá dƣợc Vật liệu polyme với...
 • 67
 • 763
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: phản ứng đồng trùng hợp ionthế nào là phản ứng đồng trùng hợpphản ứng đồng trùng hợp là gìphản ứng đồng trùng hợp giữa stirencơ sở lý thuyết của phản ứng đồng trùng hợpphản ứng đồng trùng hợp chuỗilý thuyết và cơ chế phản ứng đồng trùng hợp ghép 2câu 222 tính hiệu suất phản ứng khi trùng hợp 150 metyl metacrylat thu được 135 g polimephản ứng chuỗi trùng hợpphản ứng chuỗi trùng hợp pcrphản ứng đồng trùng ngưngphản ứng đồng trùng ngưng là gìkỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợpphản ứng chuỗi trùng hợp pcr polymerase chain reactiongiúp học sinh củng cố lại tính chất hóa học của hợp chất hữu cơ thông qua một số phản ứng đặc trưngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm