phản ứng DONG TRUNG NGUNG

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa
... “ Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi dừa làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu Tìm điều kiện tối ưu cho trình đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi ... dung nghiên cứu 3.1 Đặc tính hóa lí sợi dừa 3.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình xử lý sợi 3.3 Đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi dừa sử dụng chất khơi mào APS 3.4 Đồng trùng hợp ... lượng axit acrylic ghép vào sợi dừa so với lượng sợi dừa ban đầu m2 − m1 GY(%) = m1 100 Hiệu ghép GE(%): phần trăm lượng axit acrylic ghép vào sợi dừa so với lượng axit acrylic phản ứng...
 • 70
 • 667
 • 5

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi bông sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi bông sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8
... trình đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi nhằm tạo sản phẩm có khả ứng dụng thực tế Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi vải gòn tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8 ... NĂNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP CỦA ACRYLAMIT LÊN SỢI BÔNG, SỢI TRE, SỢI XƠ DỪA KHI SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHƠI MÀO APS 3.5.1 Đặc tính ban đầu loại sợi bông, sợi tre sợi xơ dừa 19 a Phổ hồng ngoại sợi bông, sợi ... trên, chọn đề tài nghiên cứu với nội dung Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8 làm luận văn Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Tìm điều kiện...
 • 26
 • 523
 • 1

Phản ứng đồng trùng hợp pptx

Phản ứng đồng trùng hợp pptx
... bền nhiệt cao Phản ứng đồng trùng hợp đươc áp dụng rộng rãi công nghiệp sản xuât polyme Phản ứng đồng trùng Phản ứng đồng trùng hợp hợp Phản Phản ứng ứng đồng đồng trùng trùng hợp hợp theo theo ... hợp hợp theo theo chế gốc chế gốc Phản Phản ứng ứng đồng đồng trùng trùng hợp hợp theo theo chế ion chế ion Phản Phản ứng ứng đồng đồng trùng trùng hợp rời hợp rời chuyển chuyển hay hay phân ... -A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-AHopolyme  Phản ứng đồng trùng hợp sảy theo chế gốc hay ion 3.2 Phản ứng đồng trùng hợp gốc 3.2 Phản ứng đồng trùng hợp gốc – Phản ứng đồng trùng hợp gốc nghiên cứu kỹ có nhiều...
 • 16
 • 1,427
 • 15

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP ACRYLAMIT LÊN TINH BỘT SẮN SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHƠI MÀO (NH4)2S2O8" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 thu nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn với tác nhân khơi mào hoá học (NH4)2S2O8 nhằm ... phân tích nhiệt tinh bột sắn trước sau ghép ta thấy sản phẩm ghép có độ bền nhiệt thấp tinh bột sắn trước ghép Tinh bột sắn trước ghép có điểm phân hủy 309,960C; tinh bột sắn ghép acrylamit có điểm ... thái tinh bột TC (%) GY (%) GE (%) Tinh bột không hồ hóa 68,69 6,30 17,34 Tinh bột qua hồ hóa 78,63 7,50 19,08 Tiến hành đồng trùng hợp ghép với tinh bột hồ hóa cho hiệu suất ghép cao tinh bột...
 • 8
 • 147
 • 2

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng polymen phân huỷ sinh học trên cơ sở polylactic axit (PLA), polyglycolic (PGA) và các sản phẩm đồng trùng ngưng của chúng

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng polymen phân huỷ sinh học trên cơ sở polylactic axit (PLA), polyglycolic (PGA) và các sản phẩm đồng trùng ngưng của chúng
... phõn hu sinh hc trờn c s polylactic axit (PLA), polyglycolic axit (PGA) v sn phm ng trựng ngng ca chỳng" - Mc tiờu nghiờn cu ca ti l: + Nghiờn cu nhm to cụng ngh ch to mt s vt liu polyme: polylactic ... phõn hy sinh hc trờn c s poly -este 17 1.3.3 Lactic axit v phng phỏp tng hp polylactic axit 20 1.3.3.1 Lactic axit 20 1.3.3.2 Phng phỏp tng hp polylactic axit ... 26 1.3.4 Glycolic axit v phng phỏp tng hp polyglycolic axit 31 1.3.4.1 Glycolic axit 31 1.3.4.2 Phng phỏp tng hp polyglycolic axit 31 1.3.5 Polyme phõn hy sinh hc trờn c s...
 • 201
 • 1,251
 • 4

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO
... PHÙNG QUYẾT THẮNG ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT B ẬC TỰ DO LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Chu yên ngành: Xây dựng công trình Dân dụng Côn g n ghiệp ... đề tài Áp dụng thuyết phân tích khoảng xác định phản ứng động hệ kết cấu bậc tự do làm đề tài luận văn thạc sỹ với hướng dẫn thầy Nguyễn Xuân Thành Thuật toán đưa luận văn cho kết tốt ... trưng thuyết phân tích khoảng, Chương 2) Như vậy, áp dụng thuyết phân tích khoảng cách “thay trực tiếp” vào biểu thức giải tích (1.4) mà biện pháp xử sai số đặc tính thuyết phân tích khoảng...
 • 124
 • 325
 • 4

Nghiên cứu phản ứng động lực cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động

Nghiên cứu phản ứng động lực cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động
... mềm phân tích tương tác động lực học cầu dây văng đoàn tải trọng di động mô hình khối lượng, Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật, Đà Nẵng Mai Lựu (2003), Phân tích tĩnh động cầu dây văng, Luận văn Thạc ... hình cầu lớn, nhiều cấp độ -1000 Với hầu hết trường hợp, đưa kết đủ xác -2000 cách sử dụng 25 đến 30 dạng dao động -3000 Phản ứng động cầu thể -4000 xác có xét đến độ gồ ghề mặt cầu, tương tác cầu ... tác động tải trọng xe y st - Vectơ chuyển vị cầu trường hợp tải trọng xe tác dụng vào điểm thứ j j Mômen uốn dầm đoạn: Eg I g mistj   ( yist 1, j  yistj  yist1, j ) (3.17) ,  ,  h 2.4 Ứng...
 • 6
 • 545
 • 6

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phần hóa n-hexan

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phần hóa n-hexan
... Sau v+i lần phản ứng cho thấy hoạt tính xúc tác giảm ít, xúc tác có độ bền cao IV - Kết luận Chúng đp nghiên cứu v+ tổng hợp th+nh công xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-hexan Các ... tính xúc tác đồng phân hóa n-ankan cao nh ng độ bền xúc tác thấp Vì công trình n+y nghiên cứu kết hợp u điểm loại tạo nên kiểu xúc tác lai tạp (hybrid catalyst) dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-hexan ... đặc tr ng xúc tác đ ợc xác định ph ơng pháp vật lý đại cho thấy hệ xúc tác phù hợp với trình đồng phân hóa n-hexan Các xúc tác lai tạp thu đ ợc có hoạt tính tốt phản ứng đồng phân hóa n-hexan th+nh...
 • 5
 • 320
 • 2

giảng dạy phần ứng dọng động cơ đốt trong trên otô

giảng dạy phần ứng dọng động cơ đốt trong trên otô
... nghiệm giảng dạy phần nguyên lý cấu khí truyền mômen hệ thống truyền lực ôtô Bài ứng dụng động đôt cho ôtô chơng trình Công nghệ 11 THPT Đây chơng ứng dụng động đôt Trong trình giảng dạy thấy ... hoạt động - Đối với giáo viên giảng phần thấy khó dạy cho học sinh hiểu Qua thực tế rút học từ giảng kết vận dụng kiến thức học sinh theo năm học thấy cần phải đổi phơng pháp dạy học với phần ... tác giảng dạy môn Công nghệ với hình thức áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Trên ý kiến cá nhân qua kinh nghiệm thân thực tế ỏi Mong muốn giúp học sinh tiếp cận cấu máy cách chủ động...
 • 14
 • 549
 • 5

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO
... PHÙNG QUYẾT THẮNG ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT B ẬC TỰ DO LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Chu yên ngành: Xây dựng công trình Dân dụng Côn g n ghiệp ... hợp để mô hình hóa yếu tố không chắn kể Với này, đề tài tên Áp dụng thuyết phân tích khoảng xác định phản ứng động hệ kết cấu bậc tự do Ý tưởng ban đầu đề tài rõ ràng trình triển ... phương trình vi phân điều kiện đầu Với mục đích tìm hiểu lĩnh vực Việt Nam, tác giả mạnh dạn chọn đề tài Áp dụng thuyết phân tích khoảng xác định phản ứng động hệ kết cấu bậc tự do làm đề...
 • 120
 • 326
 • 0

Xem thêm