CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ 9

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LỚP 9

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9
... trào học tập, giảng dạy giáo viên học sinh Thông qua giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi mà lực giáo viên, trình độ môn học học sinh nâng lên Và kết thi học sinh giỏi góp phần khích lệ giáo viên học ... ngũ học sinh đạt giải cấp Tỉnh Để đạt mục tiêu vấn đề chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí thật khó khăn II.Cơ sở thực tiễn Trong trường THCS nay, môn Địa Lí coi môn phụ nên không học sinh ... giáo viên học sinh tự tin vào lực thân, mạnh dạn động giảng dạy học tập Để có học sinh giỏi lực, tố chất học sinh cần có công sức bồi dưỡng người thầy Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nói bàn...
 • 26
 • 335
 • 2

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LỚP 9 PHẦN ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 PHẦN ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
... ta thời kì 199 0-2005 Năm Trâu( nghìn Bò( con) con) nghìn Lợn( con) nghìn Gia cầm (triệucon) 199 0 2854,1 3116 ,9 12260,5 107,4 199 5 296 2,8 3638 ,9 16306,4 142,1 2000 2 897 ,2 4127 ,9 20 193 ,8 182,6 2002 ... trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta giai đoạn 199 0 – 20 09 ( đơn vị tỷ đồng) Năm Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 199 0 20 666,5 16 393 ,5 701,0 572,0 199 5 85 507,6 66 793 ,8 16 168,2 ... 101 403,1 25 4 39, 1 273,1 20 09 430 221,6 306 648,4 116 576,7 99 6,5 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta giai đoạn 199 0 – 20 09 b Nhận xét,...
 • 15
 • 516
 • 0

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý
... dây dẫn mảnh tâm O, bán kính R TÀI LIỆU BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI - BỘ MÔN VẬT LÝ PHẦN ĐIỆN MỘT CHIỀU  Biên soạn :Trần Đại Nguyên Bài :( Chuyên đề BDHS giỏi ) Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ ... Trong khoảng không gian hai mặt cầu dẫn điện đồng tâm A , B bán kính R R2 ( R2 > R1 ) , lấp đầy vật liệu đồng có điện trở suất ρ Đặt vào hai cầu hiệu điện U Tìm cường độ dòng điện chạy từ mặt ... điều kiện câu 2, hạt bụi có khối lượng m = 0,48.10 -13kg, mang điện tích âm, nằm cân điện trường đềugiữa hai tụ điện C Khoảng cách 20 hai tụ điện C Đặng = 2cm Hãy xác đònh : điện tích q hạt bụi...
 • 30
 • 2,579
 • 11

tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật

tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý
... trọng lượng vật A P A = 16N nên lực căng dây thứ F1 = dây thứ hai F2 = PA = N , lực căng F1 = 4N • Theo đề bài, vật B có trọng lượng PB = 4,5N > F2 = 4N nên B xuống, vật A lên b Khi vật B có trọng ... Để vật cân ta phải có: F= F P = 50 N F F b Khi vật nâng lên đoạn h = m dây phải rút ngắn đoạn s = 2h = 8m Công dùng để kéo vật: P A = F.s = 50.8 = 400 J Bài 2: a PB = 14N; Vậy hệ thống nâng vật ... thống nâng vật PB = 14N lên b Khi vật B lên đoạn h ròng rọc động lên đoạn h vật A xuống đoạn 4h Công có ích công để nâng vật B: Ai = PB h = 14h Công toàn phần công vật A thực được: At = PA 4h =...
 • 13
 • 2,491
 • 8

tuyển các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật 9

tuyển các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 9
... đường MN PHẦN CƠ HỌC PHẦN I – CÁC BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC VẬT Phần gồm có: - Các toán chuyển động vật hệ vật - Các toán vận tốc trung bình - Các toán chuyển động tròn - Các toán công thức ... phần vật Sử dụng điều kiện cân vật để lập phương trình Chú ý: + Nếu vật vật rắn trọng lực tác dụng lên vật có điểm đặt khối tâm vật + Vật dạng có tiết diện khối lượng phân bố vật, trọng tâm vật ... tổng quãng đường vật khoảng cách ban đầu vật) b/- Nếu vật chuyển động chiều : Khi gặp , hiệu quãng đường vật khoảng cách ban đầu vật : S1 Xe A Xe B G S S2 Ta có : S1 quãng đường vật A tới chổ gặp...
 • 56
 • 2,709
 • 38

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lớp 9

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý lớp 9
... đầu vật) b/- Nếu vật chuyển động chiều : Khi gặp , hiệu quãng đường vật khoảng cách ban đầu vật : S1 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP Xe A Xe B G S S2 Ta có : S1 quãng đường vật ... CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP v = vb - va (va < vb ) ∝ Vật B xa vật A + Khi hai vật ngược chiều : Nếu vật ngược chiều ta cộng vận tốc chúng ... thời gian vật từ A đến B CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 15s Gọi S2, v2, t2 quãng đường, vận tốc , thời gian vật từ B A Gọi G điểm gặp Gọi S khoảng cách ban đầu hai vật Do xuất...
 • 24
 • 2,607
 • 9

Chuyên đề: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa 12

Chuyên đề: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa 12
... với môn địa lí - Ngoài cần lưu ý nên chọn em tham gia thi môn để tập trung đầu tư bồi dưỡng để đạt kết tốt 2.Nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi Tỉnh khối 12 a.Về ... thức bồi dưỡng khác nhau, điều tuỳ thuộc vào đối tượng hoàn cảnh cụ thể Tuy nhiên để bồi dưỡng học sinh kiến thức, kỹ địa lí khả viết bài,làm thi học sinh giỏi môn Địa lí trình tiến hành bồi dưỡng ... lát địa lí + Nắm chắc, nắm vững sâu chương trình theo hướng có khả để bồi dưỡng học sinh giỏi. Vì giáo viên giỏi phải giáo viên có khả phụ trách đội tuyển ,bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi...
 • 11
 • 526
 • 4

BÁO CÁO Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật

BÁO CÁO Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý
... khoa chuyên Vật lí 11-Tập – Nhà xuất Giáo dục Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí Trung học phổ thông- Điện học 1-Vũ Thanh Khiết-Nguyễn Thế Khôi – Nhà xuất giáo dục - 2009 Các đề thi học sinh giỏi Vật ... định O-G ta tính −λ r2 được: + E = với r > r2 + E = với r < r +E = λ với r1 < r < r2 2π rε Đồ thị E = E (r ) có dạng hình bên E r O r r2 Bài 5.(Trích đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Vật ... chứng minh Điều 2ε cho thấy cần phải thận trọng lập luận với điện tích xa vô Bài (Trích đề thi Olimpic Vật lí Quốc tế năm 1969) Một cầu khối lượng m, mang điện tích q vào sợi cách điện Đầu sợi...
 • 13
 • 534
 • 2

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học cấp thpt 1 - KHẢO SÁT MỘT SỐ PHẢN ỨNG TRONG DUNG DỊCH

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học cấp thpt 1 - KHẢO SÁT MỘT SỐ PHẢN ỨNG TRONG DUNG DỊCH
... 0,025.0,06 1, 5 .10 -3 5 .10 -4 Sau phản ứng 5 .10 -4 Sau phản ứng ta thu 5 .10 -4 mol Na3AsO4 hay Na3AsO4 có nồng độ là: 5 .10 -4 /0,085 = 5,88 .10 -3 M AsO4 3- + H2O HAsO4 2- + OH- Trang 11 Kb1 = 10 -2 ,5 TÀI LIỆU BỒI ... BỒI DƯỠNG, HÈ 2 012 HAsO4 2- + H2O H2AsO 4- + OH- Kb2 = 10 -7 ,06 H2AsO 4- + H2O H3AsO4 + OH- Kb3 = 10 -1 1 , 81 H2 O H+ + OH- Vì Kb1 >> Kb2 >> Kb3 , Cb >> nên dung dịch phản ứng sau chủ yếu: AsO4 3- + ... C 5,88 .10 -3 – x Kb1 = 10 -2 ,5 5,88 .10 -3 [] HAsO4 2- + OH- H2O x x Ta có: Kb1 = x2 / ( 5,88 .10 -3 - x) = 10 -2 ,5 Giải phương trình ta x = 3, 01. 1 0-3 → pOH = 2,52 hay pH = 11 ,48 Bài 4: Tính số gam...
 • 16
 • 3,219
 • 24

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học cấp thpt 2

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học cấp thpt 2
... C2O 42- K S (CaC2O4 ) = 2. 10 −9 = 4,5.10-5 M Độ tan CaC2O4 dung dịch (NH4)2C2O4 0,1M (NH4)2C2O4 → 2NH4+ + C2O42CaC2O4 Ca2+ + C2O 42- Gọi độ tan CaC2O4 dung dịch (NH4)2C2O4 0,1M S: [Ca2+] = S ; [C2O 42- ] ... + H2O CrO 42- + H3O+ 2H+ + 2CrO 42- Cr2O 72- + H2O pK1 = 6,50 pK2 = -14,36 Tích số ion nước K H 2O = 1,0.10-14 Tính số cân phản ứng sau: a CrO 42- + H2O HCrO4- + OH- b Cr2O 72- + 2OH- 2CrO 42- + H2O ... [Ca2+] = 3S; [PO43-] = 2S Vậy: = [Ca2+]3[PO43- ]2 = (3S)3(2S )2 = 33 .22 .S5 Do đó: S = K S (Ca3 ( PO4 ) 10− 32, 5 = 33 .22 33 .22 lgS = ( - 32, 5 – 3lg3- 2lg2)/5 = -6,9 → S = 10-6,9 = 1,3.10-7M Bài 2: ...
 • 8
 • 5,497
 • 84

Tổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán PTTH

Tổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán PTTH
... nghiệp việc dạy học sinh giỏi. Tôi hy vọng chuyên đề ny giúp cho em học sinh giỏi có hứng thú, say mê việc giải bi toán hình học phẳng Trong chuyên đề ny, đa số bi toán nhỏ ,mặc dù bi toán cha phong ... Tổ toán trờng t.h.p.t Chuyên Thái Bình lời nói đầu ******* 20 Trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi toán quốc tế có xuất bi toán hình phẳng m học sinh gặp không khó khăn giải bi toán ... theo chuyên đề cho học sinh l quan trọng Trong bi viết ny xin trình by chuyên đề Tứ giác Ton Phần nội,ngoại tiếp,đây l phơng pháp để giúp học sinh có cách nhìn khái quát , nhằm giải số bi toán...
 • 108
 • 849
 • 2

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 9 trung học cơ sở

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 9 trung học cơ sở
... 1) n 182 Cho A = 1 1 + + + + Hãy so sánh A 1. 199 9 2. 199 8 3. 199 7 199 9.1 1 ,99 9 SEE ON WWW.VIETMATHS.COM 11 WWW.VIETMATHS.COM TOÁN BỒI DƯỠNG HS GIỎI THCS 183 Cho số x, y số hữu tỉ x + y số hữu ... 2y 2 x − = x = 2 2+ max B = + = ⇔  ⇔  4 y − = y = 1 ,b= Ta thấy 199 7 + 199 6 199 8 + 199 7 199 7 + 199 6 < 199 8 + 199 7 183 a = Nên a < b 184 a) A = - với x = max A = b) B = với x = max B = ... a < a < SEE ON WWW.VIETMATHS.COM 25 WWW.VIETMATHS.COM TOÁN BỒI DƯỠNG HS GIỎI THCS Vậy 0 ,99 9 99 = 0 ,99 9 99 24 24 20 chöõ soá 20 chöõ soá 69 a) Tìm giá trị lớn Áp dụng | a + b | | a | + | b | A...
 • 53
 • 938
 • 8

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8 phần hình học

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8 phần hình học
... 180 0 A, O, B thẳng hàng (H 4) C A O B Hình TRẦN NGỌC ĐẠI, THCS THỤY THANH CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN – PHẦN HÌNH HỌC Ví dụ Đường tròn tâm O đường tròn tâm O’ cắt A B Gọi C, D đối xứng ... SCID = SNDC − SNBD − SNAC − SAIC − SCBD 2 2 TRẦN NGỌC ĐẠI, THCS THỤY THANH CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN – PHẦN HÌNH HỌC 1 1 = SNDC − (SNAB + SABD ) − (SNAB + SABC ) − (SADC − SAID − SCID ... nê - la - uýt ba điểm D, E, F thẳng hàng TRẦN NGỌC ĐẠI, THCS THỤY THANH CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN – PHẦN HÌNH HỌC Sử dụng phương pháp phản chứng Ví dụ 11 Trên mặt phẳng cho n điểm (n...
 • 10
 • 7,196
 • 24

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 5 pdf

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 5 pdf
... đạt học sinh số học sinh nhiều số học sinh lớp 12 em tính: a) số học sinh lớp 5b b) số học sinh giỏi lớp 5b 20: lớp 5a có số học sinh giỏi nhiều sinh lại nhiều số học sinh lớp em số học số học sinh ... sinh lớp 5b? 8: chơi, lớp 5b có số học sinh lớp số học sinh lớp số học sinh lớp học sinh lớp bớt em giữ nguyên số học sinh sân số học sinh số học sinh lớp tính số học sinh lớp 5b? 9: đầu năm học, ... số học sinh lớp số học sinh sân có hai bạn từ lớp sân số học sinh lớp số học sinh sân tính số học sinh lớp 5a? 6: chơi, lớp 5a có số học sinh lớp số học sinh sân số học sinh lớp bớt em số học sinh...
 • 88
 • 919
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 8chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lí 8chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lýtổng hợp chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lýbồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý 9tai lieu boi duong hoc sinh gioi mon dia ly 9chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thptchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin họcchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 12chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa thptchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 7chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh lớp 8chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh 12chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học 9Kế toán nghiệp vụ giấy tờ có giáTìm hiểu về các chất phụ gia thực phẩm,chống vi sinh vật và các phương pháp xác định chúngcông nghệ lên men sản xuất probiotic với khả năng tồn tại cao và chất lượngQuy trình nuôi ếch thương phẩmthấu kính mỏng VATư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnhTiểu luận môn mạng NGN IPv6Quy trình mua hàng của FPTQuy trình quản lý kho tổng fptthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpxây dựng hệ thống quản lý thư viện hà nộiQuan hê công chúng (PR)đồ án nền móng 1báo cáo thực tập công ty TNHH việt thái TP vũng tàuQuản lý siêu thị điện thoạiCác loại bệnh ,sâu bệnh và cách phòng trừ trên cây khoai mìSLide bài giảng môn quản trị bán lẻ chương 1Quy chuẩn nước mặt nước thảiNguyên lý và sửa chữa radio cassetetiêu chuẩn xây dựng framework