Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn lop9

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn trung học cơ sở

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn trung học cơ sở
... 228.VA0725CSH Câu văn “ Chúng ta nói trời sinh sen để bao bọc cốm ” thuộc kiểu câu ? A Câu rút gọn B Câu đặc biệt C Câu đơn mở rộng thành phần D Câu bị động PA C 229.VA0725CSH Câu sau câu dùng cụm ... nghiệp lớn , sáng , bạch , tuyệt đẹp ” Câu văn thuộc kiểu câu ? A Câu bị động B Câu chủ động C Câu ghép D Câu mở rộng thành phần PA B 272.VA0801CSB Văn “Tôi học ( Thanh Tịnh ) thuộc thể loại ? ... hận rút học đường đời D Buồn bã rút học đường đời PA: C 87 VA0618CSH “Viên quan nhiều nơi , đến đâu quan câu đố oăm để hỏi người , nhiều công mà chưa thấy có người thật lỗi lạc ” Câu văn có phó...
 • 82
 • 212
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn hoá ẩm thực việt nam tại trường đại học sài gòn

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn hoá ẩm thực việt nam tại trường đại học sài gòn
... t câu h i ch n thêm vài từ  Trắc nghiệm khách quan (Objective test) TNKQ câu h i TN mà vi că đánhă giáă cĕnă vào h th ngă choă điểm khách quan, không ph thu c vào ch quan c aăng i ch m  Bộ câu ... ăthànhăngânăhàng câu h i Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan Theo Millman (1984): Ngân hàng câu h i thi m t t p h p câu h i thi nàoăđóăd sử d ngăđể t h p thànhăđ thi Theo Choppin (1981): Ngân hàng câu ... tr 37 24 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan Theo GS Lâm Quang Thi p: Ngân hàng câu h i tr c nghi m t p h p m t s l ngăt ơngăđ i l n câu h i tr c nghi m,ătrongăđóăm i câu h iăđưăđ căđ nh...
 • 255
 • 631
 • 0

503 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn THCS (có đáp án)

503 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn THCS (có đáp án)
... 228.VA0725CSH Câu văn “ Chúng ta nói trời sinh sen để bao bọc cốm ” thuộc kiểu câu ? Câu rút gọn Câu đặc biệt Câu đơn mở rộng thành phần Câu bị động PA C 229.VA0725CSH Câu sau câu dùng cụm chủ ... dân , nghiệp lớn , sáng , bạch , tuyệt đẹp ” Câu văn thuộc kiểu câu ? Câu bị động Câu chủ động Câu ghép Câu mở rộng thành phần PA B 272.VA0801CSB Văn “Tôi học” ( Thanh Tịnh ) thuộc thể loại ? ... VA0618CSH “Viên quan nhiều nơi , đến đâu quan câu đố oăm để hỏi người , nhiều công mà chưa thấy có người thật lỗi lạc ” Câu văn có phó từ ? A Một B Hai C Ba D Bốn PA: D 88 VA0618CSH 15 Trong văn miêu...
 • 91
 • 427
 • 1

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
... PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD &ĐT Việt Trì Môn học: Ngữ văn: Thời gian nhập: 1 /9/ 2011-20/10/2011 Câu hỏi số 031,Tuần 4,độ khó : Trung bình Phần nội dung câu hỏi Ý ý ... PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD &ĐT Việt Trì Môn học: Ngữ văn: Thời gian nhập: 1 /9/ 2011-20/10/2011 Câu hỏi số 041, Tuần 5, độ khó: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Nhận ... PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Ngữ văn: Thời gian nhập: 1 /9/ 2011- 20/10/2011 Câu hỏi số 051, Tuần 6, độ khó: Trung bình: Phần nội dung câu hỏi: Nguyễn...
 • 79
 • 1,249
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TIẾNG ANH 9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TIẾNG ANH 9
... TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN MÔN TIẾNG ANH BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬA CÁC CHI TIẾT TRANG CHÍ 14.Mary enjoyed to be able ... tourist attractions Created by TRAN QUOC TUAN page Trường THCS An Trạch TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN MÔN TIẾNG ANH BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬA CÁC CHI TIẾT TRANG CHÍ C It is a tropical climate ... because I don’t have much Created by TRAN QUOC TUAN page Trường THCS An Trạch TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN MÔN TIẾNG ANH BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬA CÁC CHI TIẾT TRANG CHÍ time For me, the internet...
 • 18
 • 955
 • 5

Tài liệu BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LÝ LỚP 10 doc

Tài liệu BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LÝ LỚP 10 doc
... đáp án Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: aht = ω2 r = (2πn)2r = 394,4m/s2 chọn D u ur r u ur r Câu 6: F2 = F12 + F22 - F1 F2cos( F1 , F2 ) Vì chưa biết cos( F1 , F2 ) nên chọn D Câu 7:C ... r r r 2 Câu 8: v1,2 = v1 − v v1 ⊥ v nên v1,2 = v1 + v = 50km/h nên chọn D Câu 9: u r tanα = 3/4 ⇒ α = 37 F tanβ = 4/3 ⇒ β = 53 u r nên chọn C F ur F Câu 10: u r v1 uu r − v2 uu r v v2 10 = = 30m ... A 10km/h C 70km/h B 35km/h ur D 50km/h u uu r Câu Hai lực F1 F2 vuông góc với Các độ lớn 3N 4N Hợp lực chúng tạo với hai...
 • 3
 • 924
 • 9

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LÝ LỚP 10- CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LÝ LỚP 10- CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
... Cơng cơng suất Câu 1: Đơn vị sau khơng phải đơn vị cơng? A kW.h B N.m D kg.m /s Câu 2: Một vật sinh cơng dương A Vật chuyển động nhanh dần dần C Vật chuyển động tròn đều Câu 3: Một vật sinh cơng ... nhỏ khác Câu 7: Chọn câu câu sau: A Vật rắn trạng thái kết tinh B Vật rắn trạng thái vơ định hình C Vật rắn vật có hình dạng thể tích riêng xác định D Cả A, B, C sai Câu 8: Chọn câu câu sau: ... D 400oC Câu 11 Nội vật là: A tổng động vật B tổng động phân tử cấu tạo nên vật C tổng nhiệt lượng mà vật nhận q trình truyền nhiệt thực cơng D nhiệt lượng vật nhận q trình truyền nhiệt Câu 15...
 • 33
 • 2,368
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lí lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lí lớp 11
... GDP PA: D Câu 22 ĐL 1114 NCB Cây lương thực Braxin A ngô B lúa C sắn D ý PA: D Câu 23 ĐL 1114 NCB Nước đứng đầu giới sản lượng càfê A Êtiôpia B Braxin C Inđônêxia D Việt Nam PA: B Câu 24 ĐL 1114 NCB Nước ... B Câu 69 ĐL 1116 CBB Tỉ trọng xuất GDP năm 2004 EU A 7,0% B 12,2% C 25,6% D 26,5% PA: D Câu 70 ĐL 1116 CBB Năm 2004, tỉ trọng EU xuất giới chiếm A 17,5% B 27,6% C 31,6% D 37,7% PA: D Câu 71 ĐL 1116 CBB ... ti C công ti D 11 công ti PA: C Câu 106 ĐL 1118 CBH Cộng hòa liên bang Đức có vị trí cầu nối quan trọng A Đông Âu Tây Âu B Trung Âu Nam Âu C Bắc Âu Nam Âu D Ý A C PA: D Câu 107 ĐL 1119 CBH Quốc gia...
 • 38
 • 3,168
 • 2

xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn vật lý liệu học với sự hỗ trỡ của công nghệ thông tin

xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn vật lý liệu học với sự hỗ trỡ của công nghệ thông tin
... dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ thiết kế phần mềm dùng KTĐG môn Vật liệu học 10 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LIỆU HỌC Căn vào quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi ... khoa học có giá trị để chế tạo công cụ KTĐG môn học Vật liệu học Người nghiên cứu mạnh dạn lựa chọn đề tài: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật liệu học với hỗ trợ công nghệ ... tốt thuyết trắc nghiệm, kiến thức công nghệ thông tin để xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế phần mềm quản ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm từ đề soạn sẵn - Đã cụ thể hóa lý...
 • 40
 • 351
 • 0

Phát triển năng lực tư duy của học sinh trung học phổ thông thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học

Phát triển năng lực tư duy của học sinh trung học phổ thông thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học
... tắc xây dựng câu hỏitrắc nghiệm khách quan môn Sinh học nhằm phát triển lực học sinh 63 3.1.2 Quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm phát triển lực học sinh ... liên hệ duy, trí tuệ trí thông minh 1.1.1.3 Phân loại lực 1.1.2 Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 1.1.2.1 Trắc nghiệm khách quan gì? 1.1.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm khách quan ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ MỸ DUNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƢ DUY CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN SINH HỌC LUẬN VĂN THẠC...
 • 81
 • 626
 • 0

Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp nghề tại trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp nghề tại trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu
... môn Dung sai kỹ thuật đo trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu - Biên soạn thử nghiệm câu hỏi TN môn Dung sai kỹ thuật đo trường CĐN Bạc Liêu - Phân tích, điều chỉnh hoàn thiện lưu trữ câu hỏi Xây dựng ... nâng cao chất lượng hiệu dạy học trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu MỤC TIÊU- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu đề tài Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp ... trữ câu hỏi Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Dung sai kỹ thuật đo GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Nếu sử dụng câu hỏi trắc nghiệm môn Dung sai kỹ thuật đo mà người nghiên cứu đề xuất...
 • 33
 • 461
 • 3

CAU HOI TRAC NGHIEM KHACH QUAN MON CHINH TRI NGHỀ

CAU HOI TRAC NGHIEM KHACH QUAN MON CHINH TRI NGHỀ
... xã hội khái quát quan hệ nào? a Mối quan hệ nhân tố khách quan nhân tố chủ quan b Mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội c Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất d Mối quan hệ sở hạ tầng ... Trong ba mặt quan hệ sản xuất mặt a quan hệ sở hữu b quan hệ phân phối sản phẩm c tất quan hệ có vị trí ngang d quan hệ tổ chức, quản lý 116/ Trong mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản ... Xu hướng phát tri n theo hình xoắn ốc cho thấy a phát tri n không xảy b phát tri n trình quanh co, phức tạp c phát tri n bước lùi d phát tri n có tự nhiên 79/ Qua chu kỳ phát tri n a vật thay...
 • 25
 • 174
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn sinh học lớp 12 phần quy luật menđen

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn sinh học lớp 12 phần quy luật menđen
... để họ sinh người có người bình thường, bị bạch tạng A A 1/4 B 1/8 C 3/816 D 3/8 e) Tính xác suất để họ sinh người gồm trai, gái có người không bị bệnh? A 135/ 512 B 78/ 512 C 189/ 512 D 211/ 512 74/ ... 26/ Cơ sở tế bào học quy luật phân li độc lập là: A Sự phân li độc lập cặp NST tương đồng phát sinh giao tử thụ tinh đưa đến phân li cặp alen B Sự phân li cặp NST tương đồng phát sinh giao tử tổ ... Xác suất để cặp vợ chồng sinh tóc thẳng là: A 1/4 B 1/6 C 1/3 D 1/2 b) Xác suất cặp vợ chồng sinh gái tóc xoăn A 5 /12 B 3/8 C 1/4 D 3/4 64/ Ở cà chua, A quy định đỏ, a quy định vàng Khi cho cà...
 • 15
 • 506
 • 0

ĐỀ THI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN ANH 9

ĐỀ THI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN ANH 9
... letters D a place where people can take a rest Answer: B PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu hỏi số: 001, Tuần: 9, Kỹ năng: từ vựng ,Độ khó: Trung bình Question: Which word is different ... They asked him if he liked to play this game D They asked him if he liked to play that game Correct answer D PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu hỏi số: 041 Tuần: 12, Kỹ năng: ngữ pháp ... Answers: A program B grammar C exercise D remember Correct answer: D PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu hỏi số: 001 Tuần: 11, Kỹ năng: ngữ pháp ,Độ khó: Trung bình Question: If you want...
 • 19
 • 192
 • 0

BÀI TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN ANH 9 (NGỮ PHÁP)

BÀI TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN ANH 9 (NGỮ PHÁP)
... protect our environment? Correct answer: A PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Tiếng Anh Câu hỏi số: 001, Tuần 22 Kỹ năng: ngữ pháp Độ khó: TB Question: ... going to the swimming pool Correct answer: D PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Tiếng Anh Câu hỏi số: 001, Tuần 23 Kỹ năng: ngữ pháp Độ khó: TB Question: ... luxury C innovate D regular Đáp án đúng: A PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Tiếng Anh Câu hỏi số: 001, Tuần 24 Kỹ năng: ngữ pháp Độ khó: TB Question:...
 • 23
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn sinh học 7cau hỏi trắc nghiệm khách quan môn địa lí lớp 11 bài hiệp hội các nước đông nam ánghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 12 tại trường thpt bến tre vĩnh phúcgóp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn hoá học 12 ban khtn trường thpt yên lạc ii vĩnh phúcxây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho một chương trình cụ thể môn đktxây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan về kiến môn tự chọn trong chương tŕnh gdtc của sinh viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nộiứng dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập kiến thức môn tự chọn trong chương trình gdtc của sinh viên trường ðại học mỹ thuật công nghiệp hà nộixây dựng và hoàn thiện hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần dòng điện xoay chiều môn vật lí lớp 12 ban cơ bảnphần mêm trộn câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quancâu hỏi trắc nghiệm khách quan là gìcác loại câu hỏi trắc nghiệm khách quanphân loại câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quanĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học