XÂY DỰNG hệ đo QUAN TRẮC PHÓNG xạ môi TRƯỜNG sử DỤNG đầu dò SUẤT LIỀU INSPECTOR và hệ điện tử FPGA

Xây dựng hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường sử dụng đầu suất liều inspector hệ điện tử fpga

Xây dựng hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường sử dụng đầu dò suất liều inspector và hệ điện tử fpga
... hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường để ghi nhận đánh giá phóng xạ môi trường Trong đề tài này, phát triển thiết lập hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường Hệ đo bao gồm đầu đo liều phóng xạ Inspector+ , ... khảo sát phóng xạ môi trường 3.2 Thực đo phóng xạ môi trƣờng Sau đánh giá độ đáp ứng hệ đo trình bày mục 3.1, tiến hành đo phông phóng xạ môi trường Đầu sử dụng máy đo liều Inspector+ Hệ đo bố ... bày phận hệ đo thiết kế hệ đo Chƣơng Trình bày kết đánh giá hệ đo đo phóng xạ môi trường Cuối phần kết luận hướng phát triển đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Phóng xạ môi trƣờng Phóng xạ môi trường...
 • 65
 • 266
 • 1

báo cáo xây dựng hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường sử dụng đầu suất liều inspector hệ điện tử fpga

báo cáo xây dựng hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường sử dụng đầu dò suất liều inspector và hệ điện tử fpga
... TỔNG QUAN THIẾT KẾ HỆ ĐO ĐÁNH GIÁ HỆ ĐO ĐO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TỔNG QUAN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN         PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG Phóng xạ đất » Phóng xạ không khí » Phóng xạ thực ... 23 THIẾT KẾ HỆ ĐO Đoạn mã đồ họa điều khiển hệ đo 24 ỨNG DỤNG CỦA HỆ ĐO Đo phông phóng xạ môi trường  Cảnh báo an toàn phóng xạ Xây dựng đường chuẩn suất liều theo số đếm  Dựa vào bảng số ... trường đại học Khoa học Tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kiến nghị Hệ đo hoàn thành, sử dụng hệ đo để đo phóng xạ môi trường Tiếp tục phát triển hệ đo quan trắc phóng xạ...
 • 28
 • 367
 • 0

Xây dựng mô hình đèn huỳnh quang ballast điện tử họat động ở tần số cao

Xây dựng mô hình đèn huỳnh quang và ballast điện tử họat động ở tần số cao
... làm việc đèn huỳnh quang ballast điện tử ♦ Phương pháp xây dựng hình: Phương pháp xây dựng hình dùng để xây dựng hình cho đèn huỳnh quang dựa theo kết thực nghiệm ♦ Phương pháp phỏng: ... trường Xây dựng hình toán học cho đặc tuyến làm việc đèn Đề xuất lựa chọn thông số cho hình ballast điện tử Thiết kế hình ballast cho ballast khảo sát Kiểm chứng hình đèn hình ballast ... dòng điện chạy qua đèn suốt trình hoạt động ổn đinh Ballast lại đèn huỳnh quang phân loại thành ballast điện từ có tần số dòng thông thường ballast điện tử tần số cao Ballast điện tử hoạt động...
 • 74
 • 228
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành hà nội

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành hà nội
... Nội nghiên cứu đánh giá lĩnh vực năm qua bắt đầu thực quy mô hạn chế, chưa xây dựng đồ mức phông phóng xạ tiến hành đề tài: Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng đồ phông phóng xạ môi trƣờng khu ... trời cho thấy hàm lượng Rn không khí trời nội thành có xu hướng cao đồng so với ngoại thành điều xả khí Rn từ vật liệu xây dựng, đưa đồ đồng mức hàm lượng Rn trời khu vực Nội bảng tổng hợp ... vật liệu xây dựng 3.1.5 Kết ghi đo suất liều hấp thụ không khí khu vực Nội Với mục tiêu xây dựng đồ phông phóng xạ gamma địa bàn Nội, vào diện tích địa bàn để đảm bảo xây dựng đồ với tỷ...
 • 14
 • 280
 • 2

Đề tài ứng dụng gis xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực thành phố Biên Hòa

Đề tài ứng dụng gis xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực thành phố Biên Hòa
... cao công nghệ GIS trở thành công cụ hữu ích phục vụ cho vấn đề xây dựng đồ phông phóng xạ Đề tài Ứng dụng kỹ thuật GIS xây dựng đồ phông phóng xạ môi trường mô tả bước vẽ đồ phóng xạ phần mềm ... nghiên cứu đề tài tiếp cận công nghệ GIS nhằm sử dụng để xây dựng đồ phông phóng xạ môi trường, mô tả trực quan phông phóng xạ khu vực Bản đồ xây dựng với GIS có ưu điểm vượt trội so với đồ giấy ... xây dựng đồ hữu ích cho việc xây dựng đồ Và quan trọng liệu đồ lưu trữ, quản lý tra cứu dễ dàng nhờ phần mềm GIS Tóm lại khả ứng dụng GIS xây dựng đồ phông phóng xạ triển vọng GIS ứng dụng thành...
 • 45
 • 599
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành phố Hà Nội

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành phố Hà Nội
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Đồng Quân NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÔNG PHÓNG XẠ MÔI TRƢỜNG KHU VỰC NỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học môi ... đô Nội nghiên cứu đánh giá lĩnh vực năm qua bắt đầu thực nhƣ quy mô hạn chế, chƣa xây dựng đƣợc đồ mức phông phóng xạ tiến hành đề tài: Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng đồ phông phóng xạ môi ... 10703-1997(E) Dựa vào số liệu phông phóng xạ môi trƣờng, nghiên cứu tiến hành đánh giá so sánh sử dụng GIS để xây dựng đồ phông phóng xạ địa bàn nội thành nội Các số liệu đƣợc sử dụng để đánh giá là:...
 • 109
 • 323
 • 1

Nâng cao độ chính xác, ổn định cho thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường

Nâng cao độ chính xác, ổn định cho thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
... cho nhà nghiên cứu làm để nâng cao độ xác ổn định cho thiết bị đo đạc điều kiện môi trường khác Luận văn thực với mục tiêu nâng cao độ xác, tính ổn định thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ môi ... Độ rộng đỉnh hấp thụ toàn phần ứng với độ rộng nửa chiều cao đỉnh (FWHM) gọi độ phân giải đầu dò 1.3 Thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường Thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường ... pháp nâng cao độ xác tính ổn định cho thiết bị Nguyễn Thị Minh Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG 1.1 Nhu cầu thực tiễn Trong môi trường...
 • 65
 • 238
 • 0

TÀI LIỆU HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG DNCH BỆNH TỈNH NGHỆ AN

TÀI LIỆU HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG DNCH BỆNH TỈNH NGHỆ AN
... ng cho nụng dõn ( cNm nang thc hnh qun lý tt BMP,vv ) - S tay ghi chộp ( quan sỏt thng, quan sỏt bt thng) V/ KINH PH: 1/ o to: - Tp hun cho cỏc cỏn b xó v chNn oỏn bnh v quan trc cnh bỏo mụi trng ... tham gia vo h thng quan trc cnh bỏo mụi trng - H tr mua cỏc trang thit b, húa cht cn thit phc v cho cụng tỏc ly mu v quan trc mụi trng - H tr hi tho v hot ng - H tr v tham quan hc v qun lý cng ... lõy lan dch bnh t vựng dch - Phi hp vi c quan chc nng v x lý bnh v cnh bỏo mụi trng - Vit bỏo cỏo v vic giỏm sỏt mụi trng, dch bnh cho UBND xó, phng II H THNG T CHC * Mụ hỡnh t chc h thng Quan...
 • 11
 • 45
 • 0

NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC, ỔN ĐỊNH CHO THIẾT BỊ QUAN TRẮC CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG

NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC, ỔN ĐỊNH CHO THIẾT BỊ QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG
... nâng cao độ xác, ổn định cho thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường , tác giả thực nội dung sau: - Nghiên cứu, tìm hiểu nguyên lý, cấu tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường ... cho nhà nghiên cứu làm để nâng cao độ xác ổn định cho thiết bị đo đạc điều kiện môi trường khác Luận văn thực với mục tiêu nâng cao độ xác, tính ổn định thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ môi ... phương pháp nâng cao độ xác tính ổn định cho thiết bị Tóm tắt luận văn thạc sỹ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG 1.1 Nhu cầu thực tiễn Trong môi trường sống...
 • 28
 • 58
 • 0

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường
... cao công nghệ GIS trở thành công cụ hữu ích phục vụ cho vấn đề xây dựng đồ phông phóng xạ Đề tài Ứng dụng kỹ thuật GIS xây dựng đồ phông phóng xạ môi trường mô tả bước vẽ đồ phóng xạ phần mềm ... tài tiếp cận công nghệ GIS nhằm sử dụng để xây dựng đồ phông phóng xạ môi trường, mô tả trực quan phông phóng xạ khu vực Bản đồ xây dựng với GIS có ưu điểm vượt trội so với đồ giấy thông thường ... I.2 Phông phóng xạ môi trường Phông phóng xạ môi trường tạo từ nguồn phóng xạ tự nhiên (phông phóng xạ tự nhiên) nhân tạo Trong nguồn phóng xạ tự nhiên gồm: - Các nguyên tố phóng xạ tạo từ tia...
 • 10
 • 208
 • 0

Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích

Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích
... lâu dài môi trường cách tự nhiên người tạo gọi đồng vị phóng xạ môi trường Các đồng vị phóng xạ môi trường quan tâm luận án bao gồm 137Cs đồng vị dãy phóng xạ urani thori Đồng vị phóng xạ nhân ... kê đồng vị phóng xạ vị trí H 85 Bảng 3.19 Các thông số thống kê đồng vị phóng xạ vị trí I 87 Bảng 3.20 Các thông số thống kê đồng vị phóng xạ vị trí K 88 Bảng 3.21 Các thông số thống kê đồng vị ... tốc độ tích luỹ trầm tích [5,6,7,12,14,16 18,39] Các công trình nghiên cứu liên quan đến nguồn gốc trầm tích ít, việc sử dụng đồng vị phóng xạ để nghiên cứu nguồn gốc trầm tích hạn chế Trong năm...
 • 192
 • 463
 • 1

Tài liệu HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ppt

Tài liệu HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ppt
... định chi phí vật liệu - Căn cứ: + Lượng vật liệu hao phí theo quy định định mức + Giá vật liệu lấy thời điểm + Các khác - Chi phí sử dụng vật liệu tron đơn giá mức hao phí vật liệu quy định định ... thông số quan trắc quy định định mức KT-KT GiVL : Đơn giá thị trường thời điểm xác định sau: - Được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại chất lượng vật liệu sử dụng sở giá thị trường nhà ... lực cung cấp báo giá - Đối với vật liệu thị trường nơi quan trắc giá vật liệu xác định giá gốc nơi sản xuất chi phí khác liên quan để mặt hàng có mặt nơi quan trắc xác lập theo sở sau: + Giá gốc...
 • 7
 • 447
 • 1

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích
... nghiên cứu nguồn gốc trầm tích sử dụng đồng vị phóng xạ môi trƣờng; (ii) Khảo sát, nghiên cứu quy luật phân bố hàm lƣợng, tỷ số đồng vị đồng vị phóng xạ môi trƣờng đất bề mặt trầm tích, mối quan ... đến hàm lƣợng tỷ số đồng vị phóng xạ đƣợc khảo sát đất bề mặt lẫn trầm tích 2.3 Các phƣơng pháp phân tích 2.3.1 Phân tích đồng vị phóng xạ môi trường 2.3.1.1 Phân tích đồng vị phóng xạ hệ phổ kế ... tƣơng quan với vị trí lại - Các đồng vị 228Ra 228Th cân phóng xạ với đất bề 15 mặt hầu hết vị trí khảo sát 3.3.2 Các đồng vị phóng xạ dãy urani thori trầm tích 3.3.2.1 Các đồng vị phóng xạ trầm tích...
 • 27
 • 303
 • 0

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ “THỊ TRƯỜNG VIỆT”

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ “THỊ TRƯỜNG VIỆT”
... đánh giá Thương hiệu mạng Truyền thông TMĐT “Thị Trường Việt” công chúng khách hàng - Kiến nghị giải pháp nhằm nân cao hiệu hoạt động Quan hệ công chúng xây dựng Thương hiệu cho mạng truyền thông ... qua hoạt động Quan hệ công chúng Đây vấn đề chưa Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trọng trình xây dựng phát triển thương hiệu Trong số mạng truyền thông - thương mại điện tử thành công Việt Nam, Mạng ... hàng, công chúng Thương hiệu mạng Thị trường Việt Hoạt động PR Thị Trường Việt trọng tác động đến nhận thức công chúng khách hàng Từ đó, đề xuất biện pháp phù hợp cho hoạt quan hệ công chúng Thị trường...
 • 11
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ưu điểm của gis trong xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trườngứng dụng gis vẽ bản đồ phông phóng xạ môi trườngnghiên cứu xác lập luận cứ khoa học kỹ thuật để thiết lập chương trình mạng lưới quan trắccảnh báo phóng xạ môi trường biển việt namxây dựng giải pháp toàn bộ chohệ thống thư điện tử trên nền tảng hệ điều hành linuxđề tài xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp docxbản đồ phông phóng xạ môi trườngđịnh hướng phát triển trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường lâm đồng nội dung trình bàyđo phóng xạ môi trườngphòng quan trắc kỹ thuật môi trườngquan trắc chất lượng môi trường không khíxây dựng đoạn văn trong văn bản bài giảng điện tửquan trắc kháo sát môi trường không khí của chợbáo cáo thiết kế quan trắc phân tích môi trường không khí tại một khu công nghiệp cụ thểtrung tâm quan trắc cảnh báo môi trườngthí nghiệm quan trắc khảo sát môi trườngGiáo án Toán 7 Trường học mới Phần Đại số trọn bộ (full)Giáo án toán 7 trường học mới phần hình học trọn bộ (full)Angkor wat cambodia cambodia toursHow to get from siem reap to phnom penh cambodia toursThe best adventure tours in siem reap cambodia toursđề tài công tác lập hồ sơ (1) (1)Báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác soạn thảo văn bảnWhat is psychology international edition 3rd edition pastorino test bankWriting with style APA style made easy 6th edition szuchman test bankYour career how to make it happen 9th edition harwood test bankThuyết minh tính toán kết cấu biệt thự đơn giảnAuditing the art and science of assurance engagements canadian twelfth edition 12th edition arens test bankBrief principles of macroeconomics 6th edition gregory mankiw test bankBrock biology of microorganisms 13th edition madigan test bankBrock biology of microorganisms 14th edition madigan test bankBuilding management skills an action first approach 1st edition daft test bankBUSN 2nd edition kelly test bankBUSN 5 5th edition kelly test bankBUSN 7 7th edition kelly test bankC++ programming from problem analysis to program design 6th edition malik test bank