NÂNG CAO TÍNH CHẤT điện QUANG của MÀNG PHA tạp SILIC vô ĐỊNH HÌNH ỨNG DỤNG CHẾ tạo PIN mặt TRỜI CHUYỂN TIẾP dị THỂ

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ
... NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐẶC TRƢNG CỦA MÀNG TỔ HỢP VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO, ỨNG DỤNG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI HỮU CƠ Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nanô Mã số: Chuyên ngành đào tạo ... mặt trời hữu Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc chuyển tiếp dị chất khối, ứng dụng làm lớp hoạt quang pin mặt trời hữu Nghiên cứu chế tạo khảo sát ... liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu ” Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng màng dẫn nano ứng dụng làm lớp tiếp xúc (buffer layer) chế tạo pin mặt...
 • 63
 • 384
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆNQUANG CỦA MÀNG TITAN NITRIT (TiN)

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN – QUANG CỦA MÀNG TITAN NITRIT (TiN)
... cho màng kim loại bạc lại có tính trơ mặt hóa học, học lẫn nhiệt học, nhà nghiên cứu tìm màng titan nitrite (TiN) đáp ứng tốt yêu cầu nêu Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu tính chất màng ... cho kết điện trở suất khoảng 50-200μΩ.cm Trong luận văn này, lắng đọng màng TiN đế thủy tinh kiềm với mục đích nghiên cứu tính chất quang điện màng, ứng dụng làm màng phản xạ nhiệt hệ màng đa ... 7000C điện trở suất màng nhỏ 15 μΩcm Nhìn chung, kết nghiên cứu số công trình tính chất điện quang màng TiN cho thấy, cấu trúc tinh thể màng TiN phụ thuộc vào số thông số quan trọng tạo màng, ...
 • 75
 • 206
 • 0

Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa
... WO3 nhuộm màu phai màu dung dịch 1M HCl (a) với màng chế tạo phương pháp bốc bay chùm tia điện tử, (b) màng chế tạo phương pháp điện hoá (1- Màng sau chế tạo; 2- Màng trạng thái nhuộm màu; 3Màng ... vào màng Tiếp có số công trình [4,10] nghiên cứu tính chất điện sắc MnO2, tác giả nhận thấy tính chất điện sắc màng thể chất điện ly axít kiềm Quá trình tiêm ion điện tử vào màng hiệu ứng điện sắc ... trữ ion có tính chất điện sắc, tính chất đối ngược với lớp điện sắc (nói rõ lớp điện sắc chất catốt lớp tích trữ ion cần có tính chất điện sắc anốt ngược lại) Khi đặt điện trường lên điện cực suốt,...
 • 63
 • 404
 • 0

TÁC DỤNG NÂNG CAO TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ỐNG NANO CACBON ĐA TƯỜNG TRONG VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE

TÁC DỤNG NÂNG CAO TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ỐNG NANO CACBON ĐA TƯỜNG TRONG VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE
... cứu: Tác dụng nâng cao tính chất học ống nano cacbon đa tường vật liệu nanocompozit” CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử fulơren ống nano cacbon Fulơren dạng thù hình cacbon Nó có hình dạng giống ... giống cuộn giấy hay cuộn báo Khoảng cách lớp ống nano cacbon đa tường gần với khoảng cách lớp graphene khoảng 3,4 Å Hình 1.4 Ống cacbon đa tường (MWCNTs) Trong ống nano cacbon đa tường, ống nano ... Trong lịch sử khoa học chưa có vật liệu có đặc tính đa dạng, tiềm ứng dụng phong phú ống nano cacbon Một đặc tính khác thường ống than nano tính tính Ống than nano có độ cứng (stiffness),...
 • 45
 • 252
 • 0

Báo cáo " Tính chất cơ học của vật liệu polymer compozit từ nhựa epoxy DER-331 gia cường bằng mat lai tạo dứa dại/thủy tinh " docx

Báo cáo
... ' 29.5 1 - I36 ben va - "" dap KJ/m' Hinh 5: Tinh chat ca hgc vat lieu PC lai tao mat dda dai/thuy tinh 359 Bdng 2; Ty le khd'i lugng gitta mat dda dai va mat thdy tinh Compozit vd-cd't cd bin ... lugng mat dda dai/thuy tinh de'n tfnh chat co hgc cua vat lieu PC da tie'n hinh che tao vat lieu PC td nhua epoxy DER-331 gia cudng 60% (khd'i Iugng) mat lai tao vdi cac ty le mat dda dai/thuy tinh ... epoxy va PC gia cudng bing mat thuy tinh Ii tha'p nha't, sau 28 ngam miu tang khdi Iugng < 0,5%, dd PC vdi mat dda dai tang tdi 8,5% Thay the 50% mat dda dai bing mat thuy tinh hip thu nudc giam...
 • 8
 • 366
 • 3

LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ: Khảo sát một số tính chất của cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng trong chế tạo pin Mặt Trời

LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ: Khảo sát một số tính chất của cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng trong chế tạo pin Mặt Trời
... trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng chế tạo pin Mặt Trời Luận văn thạc Trần Thị Mùi 48 Khảo sát số tính chất cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng chế tạo pin Mặt Trời KẾT LUẬN Luận văn ... Mùi Luận văn thạc Trần Thị Mùi Khảo sát số tính chất cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng chế tạo pin Mặt Trời MỤC LỤC Luận văn thạc Trần Thị Mùi Khảo sát số tính chất cấu trúc ZnO nanorod ... cầu chế tạo pin mặt trời 4.2 Đường đặc trưng I-V cấu trúc ZnO: Al nanorod đế p-Si Luận văn thạc Trần Thị Mùi 45 Khảo sát số tính chất cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng chế tạo pin Mặt Trời...
 • 55
 • 464
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ: KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CẤU TRÚC ZnO NANOROD PHA TẠP Al ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ: KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CẤU TRÚC ZnO NANOROD PHA TẠP Al ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI
... điểm cấu trúc tính chất (tính chất quang, tính chất điện) vật liệu ZnO vật liệu ZnO nanorod, phương pháp chế tạo cấu trúc ZnO nanorod Tìm hiểu ứng dụng màng ZnO cấu trúc ZnO nanorod pin mặt trời ... Vật liệu ZnO ZnO nanorod ứng dụng pin mặt trời đèn LED 1.Thành phần cấu tạo 1.1 .Pin Mặt Trời ứng dụng vật liệu ZnO Hình 1.1: Cấu trúc pin mặt trời sử dụng lớp chuyển tiếp dị thể ZnO 1.1 Pin Mặt ... đến tính chất cấu trúc ZnO: Al nanorod - Khảo sát ảnh hưởng nồng độ tạp chất Al từ 0% đến 3% lên cấu trúc, tính chất (tính chất điện tính chất quang) cấu trúc ZnO: Al nanorod - Tìm hiểu khả ứng dụng...
 • 28
 • 319
 • 3

Mô phỏng cấu trúc vi mô và tính chất khuếch tán trong một số vật liệu định hình

Mô phỏng cấu trúc vi mô và tính chất khuếch tán trong một số vật liệu vô định hình
... hỡnh hc Do vy, vic kho sỏt vi cu trỳc ca vt liu VH v mi quan h ca chỳng vi quỏ trỡnh khuch tỏn l mt hng nghiờn cu quan trng c t nhng nm gn õy v ú cng l lý chn ti: Mụ phng cu trỳc vi mụ v tớnh ... mng t din vi n v cu trỳc AlO4 H s gión n nhit cng c xỏc nh vi = 4,65.10-6K-1, giỏ tr ny phự hp tt vi s liu thc nghim Kho sỏt phõn b CT mụ hỡnh cho thy cỏc CT ln cú th trao i v trớ vi cỏc nguyờn ... trung vo vic phõn tớch cỏc c trng ca cỏc vacancy cỏc pha VH, vi cu trỳc ca vt liu Bng phng phỏp TKHP, Belashenko D.K v cỏc cng s ó dng mụ hỡnh hp kim VH Co1-xBx (x=0,1; 0,185; 0,3) cha 600 ht vi th...
 • 26
 • 373
 • 0

luận văn chế tạo màng mỏng tio2 cds cấu trúc nano bằng công nghệ bốc bay kết hợp ủ nhiệt khảo sát tính chất điện, quang, quang điện của chúng

luận văn chế tạo màng mỏng tio2 cds cấu trúc nano bằng công nghệ bốc bay kết hợp ủ nhiệt khảo sát tính chất điện, quang, quang điện của chúng
... nghệ bốc bay kết hợp nhiệt khảo sát tính chất điện, quang, quang điện chúng làm đề tài khóa luận Bố cục khóa luận gồm: Chương 1: Tổng quan vật liệu TiO2 Trong phần tổng quan giới thiệu cấu trúc ... dương cho pin mặt trời chế tạo thành công, kết khảo sát bước đầu khả quan Các kết thu cấu trúc hình thái học tính chất điện, điện quang quang điện hóa mẫu chế tạo tiến hành khảo sát, đánh giá để tìm ... hình dạng hạt nano tinh thể Đặc biệt với phương pháp màng TiO2 nhận có độ tinh khiết cao Việc nghiên cứu chế tạo màng TiO2 cấu trúc nano khảo sát tính chất điện, quang, quang điện hóa chúng ý nghĩa...
 • 55
 • 350
 • 0

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của sự pha tạp Ga lên tính chất điện của màng ZnO tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron docx

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của sự pha tạp Ga lên tính chất điện của màng ZnO tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron docx
... khảo ảnh hưởng nhiệt độ đế nhiệt độ ủ màng lên tính chất điện phụ thuộc nhiều vào phương pháp tạo màng chế dẫn điện màng Chúng tơi tạo màng ZnO -Ga có điều kiện tạo màng khác nhiệt độ ủ màng là: ... KẾT LUẬN Màng ZnO -Ga tạo phương pháp phún xạ magnetron điện trở suất khoảng 4-5 x 10-4 Ωcm , độ truyền qua trung bình vùng khả kiến T ~ 85% Màng cho tính chất quang điện tốt phún xạ nhiệt ... cao) Tính chất điện cấu trúc màng gần khơng phụ thuộc vào nhiệt độ xử lý Cơ chế dẫn điện màng chủ yếu hạt tải tự sinh pha tạp donor hình thành lỗ trống oxy Màng ZnO -Ga dẫn điện chủ yếu tạp chất donor,...
 • 5
 • 240
 • 0

Chế tạo màng mỏng TIO2 CDS cấu trúc NANO bằng công nghệ bốc bay kết hợp ủ nhiệt và khảo sát tính chất điện, quang, quang điện của chúng

Chế tạo màng mỏng TIO2 CDS cấu trúc NANO bằng công nghệ bốc bay kết hợp ủ nhiệt và khảo sát tính chất điện, quang, quang điện của chúng
... 48 KẾT LUẬN Các kết nhận trình thực luận văn thể nội dung sau đây: Đã chế tạo màng mỏng TiO2/ CdS cấu trúc nano công nghệ bốc bay kết hợp nhiệt để ứng dụng làm tế bào quang điện Màng mỏng TiO2/ CdS ... dương cho pin mặt trời chế tạo thành công, kết khảo sát bước đầu khả quan Các kết thu cấu trúc hình thái học tính chất điện, điện quang quang điện hóa mẫu chế tạo tiến hành khảo sát, đánh giá để tìm ... composite TiO2/ CdS từ nâng cao hiệu suất quang điện mẫu chế tạo Hình 3.7 Phổ hấp thụ UV−Vis màng mỏng ITO /TiO2 màng mỏng ITO /TiO2/ CdS Đặc trƣng quang điện hóa màng mỏng composite TiO2/ CdS Các màng mỏng...
 • 52
 • 429
 • 1

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu oxit mangan được điều chế bằng phương pháp khử doc

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu oxit mangan được điều chế bằng phương pháp khử doc
... tính chất điện hóa vật liệu dựa dung lượng riêng C Vì thực đề tài: Nghiên cứu cấu trúc tính chất điện hóa vật liệu oxit mangan điều chế phương pháp khử Chương - Tổng quan Giới thiệu chung oxit ... việc (WE) điện cực nghiên cứu 2.2 Mục đích đề tài Tổng hợp vật liệu oxit mangan phản ứng khử KMnO4 etanol điều kiện thủy nhiệt Xác định cấu trúc kích thước vật liệu tổng hợp phương pháp vật lý nhiễu ... hợp oxit mangan như: Phương pháp điện phân, phương pháp hóa học, phương pháp thủy nhiệt…Theo nhiều nghiên cứu gần tổng hợp vật liệu oxit mangan đường thủy nhiệt cho sản phẩm kết tinh tốt, kích...
 • 32
 • 484
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ chế tạo vật liệu chứa chuyển tiếp dị chất cấu trúc nanôcải thiện và nâng cao tính chất của sản phẩmkhảo sát sự ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ đến cấu trúc và tính chất phát quang của vật liệu cao eu2 nd3tính chất cơ học của màng mỏngnâng cao phẩm chất đạo đức cách mạngnâng cao tinh thần làm việc của nhân viêntính chất ưa nước của màng tio2nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trườngphuong phap nang cao tinh than lam viec cua nhan viennêu được tính chất điện chung của các kim loại sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độnâng cao hiệu quả hoạt động của mạng bán hàngphát huy tính dân chủ trong quần chúng nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong công cuộc chống thất thoát và lãng phítính chất điện chung của các kim loại sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độxác định các thông số tính chất cơ lý của màngxác định các thông số kỹ thuật và tính chất cơ lý của màngTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả