KIỂM TRA THÙNG THẢI PHÓNG xạ BẰNG kỹ THUẬT QUÉT GAMMA PHÂN đoạn và CHỤP ẢNH cắt lớp GAMMA

Nghiên cứu hàm đáp ứng của đầu dò nai(tl) trong phân tích thùng thải phóng xạ bằngphỏng monte carlo

Nghiên cứu hàm đáp ứng của đầu dò nai(tl) trong phân tích thùng thải phóng xạ bằng mô phỏng monte carlo
... Sima công bố nghiên cứu hàm đáp ứng hệ thống phân tích chất thải phóng xạ Monte Carlo [7] Trong nghiên cứu này, chương trình Monte Carlo dựa GEANT 3.21 phát triển để hàm đáp ứng hệ phổ ... liệu (chất độn) thùng thải, đầu ống chuẩn trực Khoảng cách tâm bề mặt đầu tới tâm thùng thải 100 cm 30 57,2 cm Đầu NaI(Tl) Thùng thải (a) 57,2 cm Đầu NaI(Tl) Thùng thải (b) Hình 2.3 ... phải đo thực nghiệm Trong đề tài này, mục tiêu đặt nghiên cứu phương pháp Monte Carlo, sử dụng chương trình MCNP, để xác định hàm đáp ứng đầu NaI(Tl) hệ đo thùng thải phóng xạ Cụ thể, đề tài...
 • 68
 • 116
 • 0

Phân tích sự biến đổi đa dạng di truyền của rong biển bằng kỹ thuật sinh học phân tử bước đầu lựa chọn dòng có khả năng kháng bệnh chịu nhiệt cao của ba chi rong sụn, rong nho rong câu

Phân tích sự biến đổi đa dạng di truyền của rong biển bằng kỹ thuật sinh học phân tử và bước đầu lựa chọn dòng có khả năng kháng bệnh và chịu nhiệt cao của ba chi rong sụn, rong nho và rong câu
... tài nghiên cứu Phân tích biến đổi đa dạng di truyền rong biển kỹ thuật sinh học phân tử bước đầu lựa chọn dòng khả kháng bệnh chịu nhiệt cao ba chi rong Sụn, rong Nho rong Câu với mục tiêu ... HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỔI ĐA DANG DI TRUYỀN CỦA RONG BIỂN BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ VÀ BƯỚC ĐẦU LỰA CHỌN DÒNG ... học Bước đầu lựa chọn dòng khả kháng bệnh, chịu nhiệt, chịu hạn cao loài thuộc ba chi rong Sụn, rong Nho rong Câu Công việc nghiên cứu thực phòng Công nghệ Tảo, Viện Công nghệ sinh học, Viện...
 • 58
 • 163
 • 0

báo cáo nghiên cứu kỹ thuật dựng ảnh chụp cắt lớp gamma cho hệ đo thùng thải phóng xạ chứa nguồn điểm

báo cáo nghiên cứu kỹ thuật dựng ảnh chụp cắt lớp gamma cho hệ đo thùng thải phóng xạ chứa nguồn điểm
... cắt lớp cho hệ đo thùng thải phóng xạ chứa nguồn điểm NỘI DUNG Giới thiệu hệ đo thùng thải phóng xạ Dựng ảnh cho hệ đo thùng thải phóng xạ Kết luận kiến nghị Giới thiệu hệ đo thùng thải phóng xạ ... đề: Dựng ảnh chụp ảnh cắt lớp gamma cho hệ đo thùng thải phóng xạ • Hướng giải quyết: -Tìm hiểu phương pháp tái tạo xử lý ảnh cắt lớp phù hợp với hệ đo thùng thải phóng xạ -Tái tạo xử lý ảnh cắt ... phục ảnh (tt.) Ảnh chưa hồi phục Ảnh hồi phục 18 Dựng ảnh cắt lớp cho hệ đo thùng thải phóng xạ • • • • Tái tạo ảnh với nguồn đặt tâm Hồi phục ảnh Khảo sát giới hạn phát ảnh Tái tạo ảnh với nguồn...
 • 50
 • 266
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật dựng ảnh chụp cắt lớp gamma cho hệ đo thùng thải phóng xạ chứa nguồn điểm

nghiên cứu kỹ thuật dựng ảnh chụp cắt lớp gamma cho hệ đo thùng thải phóng xạ chứa nguồn điểm
... thực đề tài Nghiên cứu kỹ thuật dựng ảnh chụp cắt lớp gamma cho hệ đo thùng thải phóng xạ chứa nguồn điểm với công việc cụ thể tìm hiểu phƣơng pháp tái tạo xử lý ảnh để dựng ảnh cắt lớp xác định ... cắt lớp công nghiệp vấn đề cần thiết 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Chính lẽ đó, chọn đề tài Nghiên cứu kỹ thuật dựng ảnh chụp cắt lớp gamma cho hệ đo thùng thải phóng xạ chứa nguồn điểm cho ... sát cho thấy dùng số đếm tổng, ta dựng đƣợc ảnh với thời gian giây cho vị trí đo CHƢƠNG GIỚI THIỆU HỆ ĐO THÙNG THẢI PHÓNG XẠ 2.1 Cấu hình hệ đo thùng thải phóng xạ Hệ đo thùng thải phóng xạ môn...
 • 53
 • 320
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp bằng tia x cho kiểm tra các chi tiết máy

Đề tài : Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp bằng tia x cho kiểm tra các chi tiết máy
... hệ thống kiểm tra chi tiết máy tia X ứng dụng công nghệ chụp ảnh cắt lớp CT Các yêu cầu hệ thống kiểm tra chi tiết máy tia X: Theo mục tiêu đề đề tài, hệ thống kiểm tra chi tiết máy tia X nhằm ... nghiệm thu đề tài Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Đức Minh Báo cáo khoa học kỹ thuật đề tài 178.09 RD/HĐ-KHCN Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp tia X cho kiểm tra chi tiết máy Nội ... Viện máy dụng cụ công nghiệp hoàn thành đề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp tia X cho kiểm tra chi tiết máy I.> Các nội dung nghiên cứu tiến trình thực hiện: Thời gian bắt đầu:...
 • 72
 • 364
 • 0

Nghiên cứu ổn định hóa chất thải phóng xạ bằng phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc

Nghiên cứu ổn định hóa chất thải phóng xạ bằng phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc
... 1.2 Ổn định hóa chất thải phóng xạ vật liệu synroc .10 1.2.1 Giới thiệu vật liệu gốm ổn định hóa chất thải phóng xạ 10 1.2.2 Các pha tinh thể ổn định hóa chất thải phóng xạ 11 1.2.3 Vật liệu ... hóa chất thải phóng xạ phƣơng pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu quản lý chất thải phóng xạ 1.1.1 Chất thải phóng xạ phân loại [12] Chất thải phóng xạ vật liệu ... Tổng (%) 96,5 98,1 97,2 100 1.3 Các tính chất vật liệu ổn định hóa synroc 1.3.1 Tính chất vật vật liệu ổn định hóa synroc [15] Những nhƣợc điểm vật liệu synroc sau ổn định hóa chất thải phóng...
 • 83
 • 129
 • 0

Mô hình hóa kiểm thử máy rút tiền ATM bằng kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy trạng thái hữu hạn (FSM FINITE state machines testing)

Mô hình hóa và kiểm thử máy rút tiền ATM bằng kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy trạng thái hữu hạn (FSM  FINITE state machines testing)
... cứu hình máy trạng thái hữu hạn trình bày phương pháp kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy trạng thái hữu hạn( FSM -Finite State Machines) Để tả máy rút tiền ATM kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy ... trạng thái hữu hạn (Finite State Machines Testing) ứng dụng kiểm thử máy rút tiền ATM Sau hình hóa máy ATM máy trạng thái hữu hạn, luận văn nghiên cứu phương pháp sinh ca kiểm thử từ máy trạng ... THÚY MÔ HÌNH HÓA VÀ KIỂM THỬ MÁY RÚT TIỀN ATM BẰNG KỸ THUẬT SINH CA KIỂM THỬ TỪ MÁY TRẠNG THÁI HỮU HẠN (FSM FINITE STATE MACHINES TESTING) Nghành : Công nghệ thông tin Chuyên nghành : Kỹ thuật...
 • 88
 • 337
 • 0

Nghiên cứu ổn định hóa chất thải phóng xạ bằng phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc

Nghiên cứu ổn định hóa chất thải phóng xạ bằng phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc
... chất thải phóng xạ phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc Chương TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu quản lý chất thải phóng xạ 1.1.1 Chất thải phóng xạ phân loại [12] Chất thải phóng xạ vật liệu chứa ... tụ đáy nồi nấu trình thủy tinh hóa 1.2 Ổn định hóa chất thải phóng xạ vật liệu synroc [11-24] 1.2.1 Giới thiệu vật liệu gốm ổn định hóa chất thải phóng xạ Vật liệu gốm có nhiều đặc tính có ích ... lý chất thải phóng xạ hiệu quả, nhân phóng xạ thường ổn định chất tạo dạng bền nhằm che chắn chất phóng xạ với môi trường bên Sự áp dụng kỹ thuật ổn định hóa chất thải phóng xạ kể đến xi măng hóa...
 • 76
 • 80
 • 0

Nghiên cứu ổn định hóa chất thải phóng xạ bằng phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc

Nghiên cứu ổn định hóa chất thải phóng xạ bằng phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc
... chất thải phóng xạ phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc Chương TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu quản lý chất thải phóng xạ 1.1.1 Chất thải phóng xạ phân loại [12] Chất thải phóng xạ vật liệu chứa ... Tổng (%) 96,5 98,1 97,2 100 1.3 Các tính chất vật liệu ổn định hóa synroc 1.3.1 Tính chất vật vật liệu ổn định hóa synroc [15] Những nhược điểm vật liệu synroc sau ổn định hóa chất thải phóng ... tụ đáy nồi nấu trình thủy tinh hóa 1.2 Ổn định hóa chất thải phóng xạ vật liệu synroc [11-24] 1.2.1 Giới thiệu vật liệu gốm ổn định hóa chất thải phóng xạ Vật liệu gốm có nhiều đặc tính có ích...
 • 77
 • 164
 • 0

KIỂM TRA GIÁ TRỊ bản THÂN BẰNG kỹ NĂNG đặt câu hỏi

KIỂM TRA GIÁ TRỊ bản THÂN BẰNG kỹ NĂNG đặt câu hỏi
... mà bạn có được, quên khổ đau, phiền muộn Giá trị bạn nhất, thứ hai Điều xảy ra, bạn có muốn làm cho tốt tốt hay không? Chúc bạn giữ cho hình ảnh có giá trị ... xảy xảy nữa, bạn không giá trị mình, dơ hay sạch, bị nhàu nát hay gấp cẩn thận, bạn vô giá yêu thương bạn Giá trị sống đến từ ta có, người ta quen biết, mà là Bạn đặc biệt, đừng quên điều Hãy truyền ... Nó đáng giá 20 đô-la Nhiều lần sống, bị rơi ruống, bị nhàu nát bị nhiễm bẩn định đưa hoàn cảnh đến với Đôi cảm thấy vô dụng Nhưng, dù điều xảy xảy nữa, bạn không giá trị mình, dơ hay...
 • 2
 • 204
 • 1

Nghiên cứu ổn định hóa chất thải phóng xạ bằng phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc

Nghiên cứu ổn định hóa chất thải phóng xạ bằng phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc
... chất thải phóng xạ phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc Chương TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu quản lý chất thải phóng xạ 1.1.1 Chất thải phóng xạ phân loại [12] Chất thải phóng xạ vật liệu chứa ... tụ đáy nồi nấu trình thủy tinh hóa 1.2 Ổn định hóa chất thải phóng xạ vật liệu synroc [11-24] 1.2.1 Giới thiệu vật liệu gốm ổn định hóa chất thải phóng xạ Vật liệu gốm có nhiều đặc tính có ích ... lý chất thải phóng xạ hiệu quả, nhân phóng xạ thường ổn định chất tạo dạng bền nhằm che chắn chất phóng xạ với môi trường bên Sự áp dụng kỹ thuật ổn định hóa chất thải phóng xạ kể đến xi măng hóa...
 • 20
 • 266
 • 0

Mô hình hóa kiểm thử máy rút tiền ATM bằng kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy trạng thái hữu hạn (FSM FINITE state machines testing)

Mô hình hóa và kiểm thử máy rút tiền ATM bằng kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy trạng thái hữu hạn (FSM  FINITE state machines testing)
... trạng thái hữu hạn (Finite State Machines Testing) ứng dụng kiểm thử máy rút tiền ATM Sau hình hóa máy ATM máy trạng thái hữu hạn, luận văn nghiên cứu phương pháp sinh ca kiểm thử từ máy trạng ... THÚY MÔ HÌNH HÓA VÀ KIỂM THỬ MÁY RÚT TIỀN ATM BẰNG KỸ THUẬT SINH CA KIỂM THỬ TỪ MÁY TRẠNG THÁI HỮU HẠN (FSM FINITE STATE MACHINES TESTING) Nghành : Công nghệ thông tin Chuyên nghành : Kỹ thuật ... hình hóa kiểm thử máy rút tiền ATM kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy trạng thái hữu hạn (FSM- Finite State Machines Testing) Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn đề cập vấn đề kiểm thử máy...
 • 12
 • 216
 • 0

NGHIÊN cứu ổn ĐỊNH hóa CHẤT THẢI PHÓNG xạ BẰNG PHƯƠNG PHÁP gốm hóa tạo vật LIỆU DẠNG SYNROC

NGHIÊN cứu ổn ĐỊNH hóa CHẤT THẢI PHÓNG xạ BẰNG PHƯƠNG PHÁP gốm hóa tạo vật LIỆU DẠNG SYNROC
... chất thải phóng xạ phương pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu quản lý chất thải phóng xạ 1.1.1 Chất thải phóng xạ phân loại [12] Chất thải phóng xạ vật liệu chứa ... phóng xạ 11 1.1.1 Chất thải phóng xạ phân loại 11 1.1.2 Quản lý chất thải phóng xạ 13 1.1.3 Ổn định hóa chất thải phóng xạ 15 1.2 Ổn định hóa chất thải phóng xạ vật liệu ... lý chất thải phóng xạ hiệu quả, nhân phóng xạ thường ổn định chất tạo dạng bền nhằm che chắn chất phóng xạ với môi trường bên Sự áp dụng kỹ thuật ổn định hóa chất thải phóng xạ kể đến xi măng hóa...
 • 22
 • 108
 • 0

Khảo sát hàm lượng Progesterone trong sữa bằng kỹ thuật elisa để chuẩn đoán mang thai

Khảo sát hàm lượng Progesterone trong sữa bằng kỹ thuật elisa để chuẩn đoán mang thai
... TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HÀM LƢỢNG PROGESTERONE TRONG SỮA BẰNG KỸ THUẬT ELISA ĐỂ CHẨN ĐỐN MANG THAI SỚM, CHẬM ĐỘNG DỤC HOẶC PHỐI NHIỀU LẦN KHƠNG ĐẬU TRÊN BÕ CHO SỮA TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÕ SỮA LONG THÀNH ... TẮT KHĨA LUẬN Đề tài Khảo sát hàm lƣợng progesterone sữa kỹ thuật ELISA để chẩn đốn mang thai sớm, chậm động dục phối nhiều lần khơng đậu bò cho sữa Cơng ty cổ phần bò sữa Long Thành hộ lân ... tiến hành thực đề tài Khảo sát hàm lƣợng progesterone sữa kỹ thuật ELISA để chẩn đốn mang thai sớm, chậm động dục phối nhiều lần khơng đậu bò cho sữa Cơng ty Cổ Phần bò sữa Long Thành hộ lân...
 • 68
 • 273
 • 0

Khảo sát hàm lượng Progesterone trong sữa bằng kỹ thuật Elisa để chẩn đoán mang thai sớm, chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu trên bò cho sữa

Khảo sát hàm lượng Progesterone trong sữa bằng kỹ thuật Elisa để chẩn đoán mang thai sớm, chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu trên bò cho sữa
... tiến hành thực đề tài Khảo sát hàm lƣợng progesterone sữa kỹ thuật ELISA để chẩn đốn mang thai sớm, chậm động dục phối nhiều lần khơng đậu cho sữa Cơng ty Cổ Phần sữa Long Thành hộ lân ... 48 Hình 4.13 Hàm lƣợng progesterone sữa chậm động dục phối nhiều lần khơng đậu theo lứa 49 Hình 4.14 Hàm lƣợng progesterone sữa chậm động dục phối nhiều lần khơng đậu theo lứa ... 41 Bảng 4.5 Hàm lƣợng progesterone sữa chậm động dục phối nhiều lần khơng đậu theo nhóm máu 43 Bảng 4.6 Hàm lƣợng progesterone sữa chậm động dục phối nhiều lần khơng đậu theo lứa...
 • 68
 • 378
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua chuẩn bị kiểm tra thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đập bóng theo phương vào đà chuyền bóng cao tay trước mặt bằng hai tayphát hiện dna phôi thai trong máu mẹ bằng kỹ thuật sinh học phân tửphát hiện dna phôi thai trong máu mẹ bằng kỹ thuật sinh học phân tử nhằm hướng tới chẩn đoántối thiểu hóa phát thải no­x bằng kỹ thuật phát thải cuối đường ốngtình hình nghiên cứu trong nƣớc về xử lý nƣớc thải chăn nuôi bằng kỹ thuật tầng vi sinh chuyển độngnghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ cod n và p trong nƣớc thải chăn nuôi bằng kỹ thuật bùn hoạt tính lơ lửng sử dụng hệ thống sbrnghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ cod n và p trong nƣớc thải chăn nuôi bằng kỹ thuật tầng vi sinh chuyển động với hệ thống yếm khí thiếu khí hiếu khí theo mẻsánh hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng kỹ thuật bùn hoạt tính không có vật liệu mang pu và kỹ thuật tầng vi sinh chuyển động có sửdụng vật liệu mang pukiểm tra việc thực hiện quy trình kỹ thuật để đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm ở các đơn vịxử lý chất thải hạt nhân bằng kỹ thuật laserxác định nhanh vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tửluận văn công nghệ sinh học tìm hiểu quy trình phát hiện vi khuẩn lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tửkỹ thuật quét led 7 đoạnkỹ thuật xử lý âm thanh và hình ảnhky thuat xu ly am thanh va hinh anhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm