ôn tập lý thuyết hóa lớp 9

Ôn tập thuyết Hóa học ppt

Ôn tập lý thuyết Hóa học ppt
... Ôn tập thuyết A trình oxi hóa trình làm tăng số oxi hóa B phản ứng oxi hóa -khử phản ứng có thay đổi số oxi hóa C pin điện cực dương anot, cực âm catot D chất oxi hóa chất nhận ... Đệ Trang Ôn tập thuyết A (1) dung dịch không đổi màu ; (2) có khí thoát mùi trứng thối B (1) dung dịch màu ; (2) có kết tủa màu vàng C (1) dung dịch màu ; (2) tượng D (1) dung dịch không đổi ... CH3COOCH=CH2 HCHO B HCOOCH=CH2 HCHO GV: Ngô Hoàng Đệ Trang Ôn tập thuyết C CH3COOCH=CH2 CH3CHO D CH3COOC2H5 CH3CHO Câu 32 Hiđro hóa toluen thu xiclo ankan X Hãy cho biết cho X tác dụng với...
 • 6
 • 523
 • 16

BÀI TẬP TỔNG HỢP ÔN TẬP THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ LTĐH-CĐ 2012 doc

BÀI TẬP TỔNG HỢP ÔN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ LTĐH-CĐ 2012 doc
... Cõu 102: Cách nhận biết không xác: A Để nhận biết O2 O3 ta dùng dung dịch KI có lẫn tinh bột B Để nhận biết NH3 CH3NH2ta dùng axit HCL c C Để nhận biết CO CO2 ta dùng nớc vôi D Để nhận biết SO2...
 • 15
 • 855
 • 37

đề cương ôn tập thuyết HK2-lớp 10-

đề cương ôn tập lý thuyết HK2-lớp 10-
... Trang  ÔN TẬP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009/2010– MÔN HÓA - Sự chuyển dịch cân di chuyển từ ………………………………………… Tại thời điểm cân ,nồng độ chất …………………………………… Tại thời điểm cân ,phản ứng không ……………….nên ... hợp chất S có số oxi hóa ………… III-Hiđro sunfua: GV Mai Thị Yến Dung Trang  ÔN TẬP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009/2010– MÔN HÓA Tính chất vật lí: chất ………,…………………… Tính chất hóa học: - Khí hiđro sunfua ...  ÔN TẬP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009/2010– MÔN HÓA Trong CN nước gia-ven điều chế cách Cl2 + Ca (OH )2 → *lưu ý :-Clorua...
 • 4
 • 1,497
 • 26

Tài liệu ôn tập thuyết hóa học luyện thi đại học

Tài liệu ôn tập lý thuyết hóa học luyện thi đại học
... đề vật liệu nào? 29 http://chukienthuc.com - Vật liệu có nguồn gốc vơ - Vật liệu có nguồn gốc hữu - Vật liệu mới: - Vật liệu nano (còn gọi vật liệu nanomet) - Vật liệu quang điện tử - Vật liệu ... trò hố học việc xử lí chất nhiễm Xử lí nhiễm đất, nước, khơng khí dựa sở khoa học hố học có kết hợp với khoa học vật lí sinh học B- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Nhiên liệu sau thuộc loại nhiên liệu ... Vấn đề vật liệu * Vấn đề vật liệu đặt cho nhân loại ? Cùng với phát triển ngành kinh tế khoa học kĩ thuật, nhu cầu nhân loại vật liệu với tính vật lí hố học, sinh học ngày cao * Hố học góp phần...
 • 33
 • 673
 • 1

Tổng ôn tập thuyết hóa học dùng cho kì thi quốc gia có giải chi tiết

Tổng ôn tập lý thuyết hóa học dùng cho kì thi quốc gia có giải chi tiết
... PHẨM CHINH PHỤC LÝ THUYẾT HĨA TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC – LOVEBOOK.VN Các chất vừa tính oxi hóa, vừa tính khử cần phải ngun tố chứa số oxi háo trung bình hợp chất, ngun tố thể tính oxi hóa ... C bên cạnh lại số oxi hóa l{ − + Với nhóm −CH −, C cộng hóa trị liên kết cộng hóa trị với ngun tử H v{ liên kết cộng hóa trị với ngun tử C kh|c bên cạnh lại số oxi hóa l{ − * Cacbon ... chất hóa học SO : + SO l{ oxit axit nên dễ t|c dụng với dung dịch kiềm 29| LOVEBOOK.VN BẢN THẢO ẤN PHẨM CHINH PHỤC LÝ THUYẾT HĨA TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC – LOVEBOOK.VN + Khi tham gian phản ứng oxi hóa...
 • 38
 • 3,851
 • 29

ôn tập thuyết hóa 12

ôn tập lý thuyết hóa 12
... oxi hoá - khử Ví dụ: Cho miếng Al vào dd axit HNO3 loãng thấy bay chất khí không màu, không mùi, không cháy, nhẹ không khí, viết phương trình phản ứng cân Giải: Theo đầu bài, khí bay N2 Phương ... thù hình khác oxi ozon: O3 Oxi có đđ ng vồịồn tự nhiên: t Tính chất vật ậ Oxi chh t khí không màu, không mùi, hấơnặng không khí, hoá lỏng i C Ozon chh t khí mùi xấố màu xanh da trêi c, Tính ... số oxi hoá không thay đổi không cần quan tâm 3) Viết phương trình e (cho - nhận e) 4) Cân số e cho nhận 5) Đưa hệ số tìm từ phương trình e vào phương trình phản ứng 6) Cân phần không tham gia...
 • 20
 • 118
 • 0

Ôn tập thuyết hóa học 12 thi đại học có đáp án

Ôn tập lý thuyết hóa học 12 thi đại học có đáp án
... 96: Cho hiđrocacbon sau: aren(1); ankan nhánh(2); anken nhánh(3); xicloankan không phân nhánh(4); ankan không phân nhánh(5); anken không phân nhánh(6) Thứ tự tăng dần số octan hiđrocacbon ... cho nhận D cộng hóa trị Câu 54: Hợp chất X vòng benzen công thức phân tử C 8H10O2 Oxi hóa X điều kiện thích hợp thu chất Y công thức phân tử C8H6O2 Hãy cho biết X công thức cấu tạo? ... thông, lí là A Gần rừng thông có hổ phách B Gần rừng thông có trầm hương C Gần rừng thông có nhựa thông và bụi hoa thông D Gần rừng thông có một lượng nhỏ Ozon Câu 12...
 • 36
 • 298
 • 0

ON TAP LY THUYET HOA 12 THI DAI HOC CO DAP AN

ON TAP LY THUYET HOA 12 THI DAI HOC CO DAP AN
... CH3-COONa, HCOONa, CH3-CH=CH-COONa B CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa, HCOONa C CH2=CH-COONa, HCOONa, CH ≡ C-COONa D HCOONa, CH ≡ C-COONa, CH3-CH2-COONa Câu 46: Cho dãy chất: etyl axetat, anilin, ancol ... với NaHCO3 Công thức cấu tạo X, Y, Z A HCOOCH=CH2, HCO-CH2-CHO, CH2=CH-COOH B HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH, HCO-CH2-CHO C HCO-CH2-CHO, HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH D CH3 -CO- CHO, HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH Câu ... BaCl2, Na2HPO3, H2N-CH2-COOH, CH3COONH4, C2H5NH3Cl, ClNH3CH2COOH, CH3COOC2H5, CH2=CHCOONa, H2NCH2COONa Số chất lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt A B C D Câu 64: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm...
 • 36
 • 237
 • 0

Tài liệu ôn tập thuyết và bài tập hóa học 12

Tài liệu ôn tập lý thuyết và bài tập hóa học 12
... 1124 X i tập 29: Cacbon thiên nhiên có hai đồng vị 12C (98,89%) v 13C (1,11%) Tính M C A 12, 011 B 12, 023 C 12, 018 D 12, 025 i tập 30: Sb chứa đồng vị 121 Sb v 123 Sb Tính % đồng vị 121 Sb biết =121 ,75 ... tăng i tập 20: Phát biểu n o sau l nói ăn mòn hoá học? A Ăn mòn hoá học không l m phát sinh dòng điện B Ăn mòn hoá học l m phát sinh dòng điện chiều C Kim loại tinh khiết không bị ăn mòn hoá học ... i tập 3: Nhận xét tính chất vật chung polime n o dới không đúng? A Hầu hết l chất rắn, không bay B Đa số nóng chảy khoảng nhiệt độ rộng, không nóng chảy m bị phân huỷ đun nóng C Đa số không...
 • 29
 • 807
 • 9

BÀI TẬP THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ ÔN THI ĐH- CĐ 2012 pptx

BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ ÔN THI ĐH- CĐ 2012 pptx
... 61: Trường hợp sau coi không khí (% theo thể tích) A Không khí chứa 78% N2, 18% O2, 4% hỗn hợp CO2, SO2 HCl B Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp SO2, H2S CO2 C Không khí chứa 78% N2, 20% ... Cu để không C D (b) Cho bột lưu huỳnh + thuỷ ngân (d) HBr đặc + FeCl3 (f) Cl2 + O2 (h) Si + dung dịch NaOH (k) H3PO4 + K2HPO4 C D Câu 58: Có dung dịch không màu chứa lọ riêng biệt không nhãn ... X loãng, đun nóng thu khí Y không màu, nặng không khí dung dịch Z Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Z, đun nóng Sau phản ứng hoàn toàn, thấy thoát khí T (không màu, đổi màu quỳ tím ẩm sang...
 • 11
 • 448
 • 3

Tai lieu on tap ly thuyet vat ly lop 9 docx

Tai lieu on tap ly thuyet vat ly lop 9 docx
... Hiệu điện hai đầu đoạn mạch song song hiệu điện chạy qua mạch rẽ UAB = U1 + U2 + U3 10 Điện trở tương đương đoạn mạch song song tính theo công thức 1  Với điện trở: R AB = ... công tơ điện Mỗi số đếm công tơ điện cho biết lượng điện sử dụng 1kwh !9 Đònh luật Jun – lexơ Nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dong điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ ... chiều dài dâydẫn, tỉ lệ nghòch với tiết diện dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn l R = p S Trong R điện trở ( Ω ) l chiều dài ( m) p ( rô) điện trở suất ( Ω m ) S tiết diện ( m2) Cách đổi đơn...
 • 3
 • 366
 • 7

ôn tập thuyết ôn thi đại học hóa học

ôn tập lý thuyết ôn thi đại học hóa học
... protein, saccarozơ Câu 45: Xà phòng hóa hoàn toàn hợp chất có công thức C 10H14O6 lượng dư dung dịch NaOH, thu hỗn hợp gồm muối (không có đồng phân hình học) glixerol Công thức muối là: A CH3-COONa, ... làA B C D Câu 47: Phát biểu sau không ? A Nguyên tố cacbon gồm nguyên tử có số đơn vị điện tích hạt nhân B Các đồng vị nguyên tố hóa học có tính chất vật lí hóa học giống C Số đơn vị điện tích ... cho nhận D cộng hóa trị Câu 54: Hợp chất X có vòng benzen có công thức phân tử C 8H10O2 Oxi hóa X điều kiện thích hợp thu chất Y có công thức phân tử C8H6O2 Hãy cho biết X có công thức cấu tạo?...
 • 6
 • 514
 • 19

Giáo án Công nghệ lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP THUYẾT pdf

Giáo án Công nghệ lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP LÝ THUYẾT pdf
... áp 2.Vôn kế đo điện áp, ampe 2.Nêu công dụng loại kế đo cường độ dòng điện, đồng hồ đo điện? công tơ điện để đo điện tiêu thụ, oátkế dùng để đo 3.Tại máy biến áp công suất thường có gắn vôn kế ... điện, kiểm tra Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu khoan lỗ sai làm thẩm mỹ 3.Phân biệt khác 3.Sơ đồ nguyên l : các dây sơ đồ nguyên sơ đồ lắp dẫn vẽ xa, bảng đặt? điện Sơ đồ lắp đặt: dây dẫn 4.Xây ... 2.Kiểm tra c : Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện cần kiểm tra phần tử nào? Vì cần kiểm tra định kì mạng điện nhà? 3.Giới thiệu mới: Giáo viên nêu mục tiêu tiết ôn tập Hoạt động giáo viên Hoạt...
 • 6
 • 411
 • 0

trắc nghiệm giúp ôn tập thuyết thi đại học hóa học

trắc nghiệm giúp ôn tập lý thuyết thi đại học hóa học
... Cu(OH)2 Câu 145.Cho phản ứng hóa học: Zn + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + ZnSO4 Trong phản ứng xảy A khử Zn oxi hóa Fe3+ B khử Zn oxi hóa Fe2+ C oxi hóa Zn khử Fe2+ D oxi hóa Zn khử Fe3+ Câu 146 Khi cho ... trình hóa học, ta có tổng số nguyên tử bị oxi hóa tổng số nguyên tử bị khử lần lợt A B 10 18 C 18 10 D Câu 135 Cho hai muối X, Y thoả mãn điều kiện sau: X + Y → không phản ứng X + Cu → không phản ... nhiều khí Cl2làm ô nhiễm không khí có nguy phá hủy máy móc, thi t bị Để loại phần lớn clo không khí, nên dùng cách sau hợp lý, có hiệu nhất: A Rắc vôi bột vào phòng B Bơm không khí phòng sục qua dung...
 • 23
 • 215
 • 0

Ôn tập thuyết vật lớp 11_HK1

Ôn tập lý thuyết vật lý lớp 11_HK1
... số U Q - Công thức: C = U -Đơn vị điện dung: F (Fara) Cường độ dòng điện gì?Thế dòng điện không đổi?Nêu công thức tính cường độ dòng điện không đổi ? Giải thích đại lượng có mặt công thức? - ... nghĩa điện dung tụ điện? Đơn vị đo điện dung gì? *Tụ điện hệ vật dẩn đặt gần nhau.Mỗi vật dẫn gọi tụ điện Khoảng không gian chân không hay bị chiếm chất điện môi -Tụ điện có khả tích điện phóng ... thẳng vật dẫn khoảng thời gian ∆ t khoảng thời gian đó: ∆q I= ∆t - Dòng điện không đổi dòng điện có chiều cường độ không đổi theo thời gian q t Trong q: điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật...
 • 4
 • 98
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập lý thuyết toán lớp 9ôn tập lý thuyết hóa học 9ôn tập lý thuyết hóa 9on tap ly thuyet hoa 9 ki 2ôn tập lý thuyết hóa họcôn tập lý thuyết toán lớp 6ôn tập lý thuyết hóa học 12ôn tập lý thuyết hóa học hữu cơôn tập lý thuyết hóa 10ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ 11ôn tập lý thuyết hóa hữu cơôn tập lý thuyết hóa 11ôn tập lý thuyết hóa 12ôn tập lý thuyết toán lớp 10ôn tập lý thuyết toán lớp 121 GioiThieuVeLTHDT4 nạp chồng toán tử7 thiet ke huong doi tuongCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTAgiao an bai nha ba ngoaiUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ, PHỤC VỤ VÀ CẤP DƯỠNG Ở TRƯỜNG PTDTNT ĐIỂU XIỂNGskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAMskkn Các biện pháp tăng cường phối hợp giữa GVCN và BCS lớp trong công tác quản lí lớp học bậc THPTSKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPTSKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG MÔN CHẠY BỀN ĐỐI VỚI HS TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH VÀ HS LỚP 10 NÓI RIÊNGBáo cáo - Công tác hạch toán kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ươngBáo cáo tốt nghiệp Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc)ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnBáo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ ViettronicsHỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (Quản lý tiến trình)