Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 12 trường THPT thuận thành 1, bắc ninh năm 2015 2016

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 12 trường THPT thuận thành 1, bắc ninh năm 2015  2016
... The end CAU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 MA DE 123 B C C A A A ... A C A B B B C D A D A MA DE 124 D A D C B C A D D B B A C B B B D A B A C D C A C D C C D A A D B D D A A B D C B A C C C A D B C B A B C B A D B C B A C A MA DE 125 C A D A C A D B C B C A B ... of its body weight as water without harm to itself, whereas human beings die after losing only 12 to 13 percent of their body weight An equally important adaptation is the ability to replenish...
 • 7
 • 377
 • 1

Đề thi học sinh giỏi môn vật 9 tỉnh bắc giang năm học 2012 2013(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý 9 tỉnh bắc giang năm học 2012  2013(có đáp án)
... thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh Số báo danh: Giám thị (Họ tên ký) Giám thị (Họ tên ký) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI CHỌN HỌC SINH ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH NGÀY THI: 30 /3/2013 MÔN THI: VẬT LÍ LỚP: THCS ) ĐỀ DỰ BỊ Bản hướng dẫn chấm có3 trang Câu 3,5 điểm Trước đóng ... đại ảnh: k = − 0,75 B’ J d' = - (do ảnh ảnh thật) ⇒ d’ = 2d d 0,5 (1) Khoảng cách ảnh vật: L = d+d’ = 90 cm (2) Từ (1) (2) suy ra: d = 30 cm, d’ = 60cm 1 0,5 0,5 Chứng minh công...
 • 4
 • 964
 • 9

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 12 trường THPT Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015
... SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP 12 Năm học 2014 – 2015 Môn: Lịch sử Ngày thi: 14/09/2014 Thời gian làm 150 phút Câu Ý Nội ... bình Ví dụ: vấn đề Biển đông … Câu điểm Ý1 0,25 điểm Ý2 0,75 điểm Ý3 - Phát triển mối quan hệ, hữu nghị, hợp tác nước thành viên… (thông qua tổ chức chuyên môn …) Các tổ chức chuyên môn LHQ có mặt ... 0,25 + Từ năm 1996, kinh tế Nga bắt đầu có dấu hiệu phục hồi Đến năm 1997, tốc độ tăng trưởng đạt 0,5%, năm 2000 lên đến 9% Ý4 0,75 điểm + 1990 – 1995, tăng trưởng bình quân năm GDP số âm: năm 1990...
 • 5
 • 1,111
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 12 trường THPT Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015
... bình quân năm GDP số âm: năm 1990 -3,6%, năm 1995 -4,1% 0,25 0,75 0,5 0,25 0,75 0,25 + Từ năm 1996, kinh tế Nga bắt đầu có dấu hiệu phục hồi Đến năm 1997, tốc 0,5 độ tăng trưởng đạt 0,5%, năm 2000 ... dụ: vấn đề Biển đông … 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 2,0 0,5 0,75 - Phát triển mối quan hệ, hữu nghị, hợp tác nước thành viên… (thông qua tổ chức chuyên môn …) 0,75 Các tổ chức chuyên môn LHQ ... thừa địa vị pháp Liên Xô Hội đồng Bảo an LHQ quan ngoại giao Liên Xô nước - Về trị: + Tháng 12/ 1993, Hến pháp Liên bang Nga ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang… + Từ năm 1992, tình...
 • 5
 • 987
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016
... less than 100 people are attacked by sharks and about to 10 of these people die But, let's look at the other side of the story - How many sharks people kill? Well, I think you already know this: ... Her well-known film, that won several awards, was about the life of Lenin 10 You've seen her new car, haven't you? What does it like? Your Answer: Mistake Correction Mistake Correction 10 VIII ... PHẦN PHÁCH THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY ! It’s no use ………… a language if you don’t try to speak it A learned B to learn C learn D learning 10 He ………… me to take a lawyer to...
 • 7
 • 269
 • 1

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN IV NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn VẬT LÍ – LỚP 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN IV NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn VẬT LÍ – LỚP 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
... với chu kỳ s Khi vật qua vị trí cân lực căng sợi dây 2,005N Chọn mốc vị trí cân bằng, lấy g = 10m/s2, π2 = 10 Cơ dao động vật là: A 25 10 -4 J C 25 10 -3 J B 125 .10 -5 J D 125 1 0-4 J C©u 15 : Đặt ... điểm thời điểm ban đầu t = giá trị sau : C cm -4 ,5 cm B -9 cm D -3 cm Download tài liệu học tập, xem giảng : http://aotrangtb.com Trang 2/8 - đề thi 132 C©u 20 : Một đoạn mạch xoay chiều gồm ... : Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử : A trạng thái kích thích B trạng thái mà êlectron nguyên tử ngừng chuyển động C trạng thái D trạng thái trạng thái kích thích C©u 40 : x(cm)...
 • 8
 • 428
 • 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... họ sinh người trai đầu lòng không bị bệnh A 0,25 B 0,75 C 0,375 D 0,1875 Câu 21 Cho biện pháp sau: (1) Điều chỉnh khoảng cách sinh (2) Điều chỉnh sinh trai hay gái (3) Điều chỉnh thời điểm sinh ... chồng sinh nhóm máu O (2) Cặp vợ chồng sinh nhóm máu A (3).Cặp vợ chồng sinh có nhóm máu AB (4) Các cặp vợ chồng có nhóm máu A, B, AB nhóm máu O Đáp án là: A B C D Câu 47 Một gen có khối lượng ... thể kí hiệu chữ AaBbDd Trường hợp sau tế bào kì trình nguyên phân? A AAaaBBbbDDdd B AaBbDd C AAaaBbDd D AaBBbbDd Câu 12 Loại đột biến nhiễm sắc thể sau làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể?...
 • 11
 • 254
 • 1

Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2015 2016

Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2015 2016
... ĐÁP ÁN BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: Lịch sử 11 ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI I (3, 0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan ... Đông Dương- 18/1/1 930 0,25 - Mặt trận Thống nhân dân phản đế Đông Dương – 7/1 936  0,25 3/ 1 938 : Mặt trận Dân chủ Đông Dương - Mặt trận Thống dân tộc phản đế Đông Dương- 11/ 1 939 0,25 - Mặt trận ... ủng hộ 0,25 khang chiến nhân dânVN chiến tran cục lớn PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM II Bằng kiện lịch sử có chọn lọc chứng minh thực dân (3, 0 điểm) Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta...
 • 6
 • 418
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016
... (1,5 ) 2ª Ta có: 2cosx+ s inx   sin 2x  (2cosx-1)  s inx(2cosx  1)  (0,5)  (2cosx-1)( 1- sin x)  0,25  sinx    cosx=     x   k2  (k  Z)  x=    k2  0,25 2b (0,5) (1,0 ) ... cách chọn Số số lập là: 4.4.3.2 = 96 Ta xét hai trường hợp: Gọi số cần lập abcd với a,b,c,d  0;1; 2;3; 4 , d chẵn a  Ta xét hai trường hợp: - Trường hợp 1: Lần lượt chọn sau + Chọn d = 0, ... + Chọn c, có cách Suy trường hợp lập 1.4.3.2 = 24 số - Trường hợp 2: Lần lượt chọn sau + Chọn d 4, có cách; + Chọn a, có cách; + Chọn b, có cách; + Chọn c, có cách Suy trường hợp lập 2.3.3.2...
 • 6
 • 335
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016
... KMnO4 D dung dịch NaOH - - HẾT -Trang 4/4 - đề thi 132 ĐÁP ÁN MÔN HÓA 12 KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học 2015 -2 016 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... kết tủa vàng Khi hiđro hoá hoàn toàn X thu 2, 2- imetylbutan X A 3, 3- imetylpent-1-in B 2, 2- imetylbut-2-in C 2, 2- imetylbut-3-in D 3, 3- imetylbut-1-in Câu 44: Cho phát biểu sau: (1) Dung dịch ... nóng, dư thu Trang 3/4 - đề thi 132 dung dịch Y 6,72 lít khí SO2 sản phẩm khử (đktc) Giá trị a số mol H2SO4 tham gia phản ứng A 0,17 1,7 B 0,15 1,5 C 0,25 1,4 D 0,15 1,2 Câu 40: Dãy gồm ion...
 • 5
 • 332
 • 1

Đề kiểm tra chất lượng môn vậtlớp 12 - Trường THPT Giao Thuỷ B pdf

Đề kiểm tra chất lượng môn vật lí lớp 12 - Trường THPT Giao Thuỷ B pdf
... động điều hoà theo phương thẳng đứng Biết vật < /b> có li độ 2cm vận tốc vật < /b> 40cm/s Năng lượng < /b> dao động vật < /b> : A 32.10 - < /b> J B 64.10 - < /b> J C 64.10 - < /b> J D 1,6 J Câu 22: Một vật < /b> dao động điều hoà theo phương ... giây : A 160 cm B 180 cm C -1 < /b> 0 cm D 170 cm Câu 17: Một vật < /b> dao động điều hoà với phương trình: x  cos(4t  A Hz B Hz C Hz  ) (cm) Động vật < /b> biến thiên với tần số : D Hz Câu 18: Vật < /b> dao động điều ... có li độ 12 < /b> cm là: C 157cm/s D 120< /b>  cm/s 8cm Biết hiệu số pha hai dao động thành phần A 314cm/s B 100cm/s Câu 27: Một vật < /b> dao động điều hoà với tần số f = 0,5 Hz Tại thời điểm t = 0, vật < /b> có li...
 • 3
 • 184
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn: Tiếng Anh lớp 12 - TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG ĐẠI LỘC pot

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn: Tiếng Anh lớp 12 - TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG ĐẠI LỘC pot
... out how things operate overseas A as long as B because C so as to D so that 20 Will you…………me to post this letter tomorrow A remember B suggest C remind D mind 21 “What are you going to this weekend?” ... night .- ……………………… A I wasn’t either B.So was I C I wasn’t too D.Neither I was 24 Let’s go to the cinema,…………… A will we B should we C would we D shall we 25 “What kind of work would you like? - ………………… ... time after next week D Anything to with computers 26 We should … every chance we have to speak English A make use of B make a use of C make uses of D make the use of 27 At this moment, the team …...
 • 4
 • 248
 • 2

Đề thi tháng môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang năm 2014 - 2015 (lần 4)

Đề thi tháng môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang năm 2014 - 2015 (lần 4)
... night to finish it THE END _Page 8/8_ SỞ GD&ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI THÁNG LẦN TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: TIẾNG ANH LỚP 12 THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút (Thí sinh ... the passage to mean A strengthening something that is weak B feeding something that is hungry C encouraging something that is efficient D getting rid of something that is unwanted Question 33 The ... sinh không sử dụng tài liệu) HS làm vào phiếu trả lời trắc nghiệm Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Phòng thi: Số báo danh: Choose the word which is stressed differently from the rest...
 • 16
 • 351
 • 0

Đề thi và đáp án thi học sinh giỏi môn vật khối 6 và 7 năm 2014

Đề thi và đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý khối 6 và 7 năm 2014
... TRUNG KÊNH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: ( điểm ) a Một học sinh đếm chiều dài lớp học 20 viên ... thêm 500C Đề thi gồm 01 trang TRƯỜNG THCS TRUNG KÊNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian làm 90 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: a Chiều dài lớp học là: a=20.40=800cm ... TRƯỜNG THCS TRUNG KÊNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian làm 90 phút ( Không kể thời gian giao đề ) A1 B1 Bài 1: * Trình bày cách vẽ đúng.(...
 • 5
 • 500
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: de thi hoc sinh gioi mon vat li lop 12 tinh thua thien huede thi hoc sinh gioi mon vat li lop 11 truong trung hoc pho thong ham rongđề thi giáo viên giỏi môn vật lý thcsđề thi tuyển sinh 10 môn vật lýde thi hic sinh gioi mon ngu van lop 10đề thi học sinh giỏi môn vật lý thcsđề thi học sinh giỏi môn vật lý 12đề thi học sinh giỏi môn vật lý 6đề thi học sinh giỏi môn vật lý 10đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 8đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11đề thi học sinh giỏi môn vật lý 9đề thi học sinh giỏi môn vật lý 7đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9đề thi học sinh giỏi môn vật lý 8chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảm