Dạng thức của động từ

Các dạng thức của động từ v ing, to v

Các dạng thức của động từ v ing, to v
... Like to do: làm việc tốt cần thiết Ex: - I like watching TV - I want to have this job I like to learn English Prefer V- ing to V- ing Prefer + to V + rather than (V) Ex: - I prefer driving to traveling ... encouraged me to try again - They forbade her to leave the house - They persuaded us to go with them * Note: Một số động từ v i động từ nguyên thể V- ing, so sánh khác ý nghĩa chúng Stop V- ing: dừng ... going into (Biển báo có ý nghĩa không v o trong.) Need to V: cần làm Need V- ing: cần làm (= need to be done) Ex: - I need to go to school today - Your hair needs cutting (= your hair needs to be...
 • 4
 • 1,159
 • 37

dạng thức của động từ

dạng thức của động từ
... put off (hoãn lại) quit (từ bỏ) recollect (nhớ lại) recommend (khuyên) report (báo cáo) resist (chống lại) resent (bực tức) ... nghị) plan (dự định) prepare (sửa soạn) pretend (giả vờ) promise (hứa hẹn) prove (chứng tỏ) refuse (từ chối) seek (cố tìm cách) seem (hình như) tend (có khuynh hướng) threaten (đe dọa) turn out (hoá ... need/want to use the computer [muốn] The room needs/wants cleaning [cần ý gerund mang nghĩa thụ động] regret (tiếc) We regret to inform you that the meeting has been cancelled [tiếc phải làm việc...
 • 6
 • 201
 • 0

Chia dạng đúng của động từ cho HSG lớp 8,9

Chia dạng đúng của động từ cho HSG lớp 8,9
... for nearly three years 42 We used (write) to each other every month when we (be) at secondary school 43 Minh (know) a little English, so she (wish) she (can) speak it fluently 44 Maryam (stay) ... trees there 48 Lan (borrow) some books from the library since Monday 49 Uyen (take) a bus to school every day 50 Farmers often (harvest) their crops in August 51 They( leave) Hanoi for HCM City ... (lose) your money when you put it into that business 52 It is difficult to get used to (eat) with chopsticks 53 I prefer (drive) to (be driven) 54 Would you mind (lend) me $ I forgot (cash) a cheque...
 • 5
 • 4,116
 • 185

CHO DẠNG ĐÚNG của ĐỘNG từ Tiếng ANh

CHO DẠNG ĐÚNG của ĐỘNG từ Tiếng ANh
... much when we were at school.(like) 90 It’s easier a language in a country when it is (learn/ speak) 91 My kids spend hours on the phone to their friends.(chat) 92 I suggest to school on foot so as ... for the protection of the environment by the students of Phu My Junior High School have just been put up all over the school ( design) 101 The building was completely by the fire.(destroy) 102 The ... boy has repeatedly denied the window.(break) 103 She was disappointed as the best student in my school.(not nominate) 104 The chair is broken I need (fix)……………….it The chair needs (fix)…………… 105...
 • 3
 • 4,035
 • 82

CHO DẠNG ĐÚNG của ĐỘNG từ

CHO DẠNG ĐÚNG của ĐỘNG từ
... much when we were at school.(like) 90 It’s easier a language in a country when it is (learn/ speak) 91 My kids spend hours on the phone to their friends.(chat) 92 I suggest to school on foot so as ... for the protection of the environment by the students of Phu My Junior High School have just been put up all over the school ( design) 101 The building was completely by the fire.(destroy) 102 The ... boy has repeatedly denied the window.(break) 103 She was disappointed as the best student in my school.(not nominate) 104 The chair is broken I need (fix)……………….it The chair needs (fix)…………… 105...
 • 3
 • 3,099
 • 63

Đăngcủa dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện pptx

Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện pptx
... hướng dẫn để chức sắc, nhà tu hành bổ sung Bước Hồ sơ Nhận kết Phòng Nội vụ quận (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu n) Thành phần hồ sơ Đơn xin xác nhận sở trực thuộc dòng tu, tu viện (theo ... xác nhận Ghi rõ: Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật Nộp hồ sơ Phòng Nội vụ quận (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu n) Chuyên viên phụ ... thứ hai đến thứ sáu hàng tu n) Chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo kiểm tra hồ sơ chức Bước sắc, nhà tu hành nộp Trường hợp hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục kê khai đầy đủ theo...
 • 3
 • 220
 • 0

Các dạng thì của động từ doc

Các dạng thì của động từ doc
... : Past Continuous (thì kh ti p di n) (I was doing)……………………………… Bài s 13 : Present Perfect (thì hi n t i hoàn thành ) (I have done) (1)………………………… Bài s 14 : PRESENT PERFECT (Thì Hi n t i hoàn thành ... (2)……………………………… Bài s 15 : Thì hi n t i hoàn thành (I have done) (3)…………………………………………… Bài s 16 : Thì hi n t i hoàn thành ti p di n (I have been doing)……………………………… Bài s 17 : Thì hi n t i hoàn thành ... Bài s 18 : Thì hi n t i hoàn thành……………………………………………………………… Bài s 19 : Thì hi n t i hoàn thành v i How long kh ñơn v i when since for…… Bài s 20 : Thì hi n t i hoàn thành (I have...
 • 64
 • 191
 • 0

Cac dạng “thì” của động từ trong tiếng anh

Cac dạng “thì” của động từ trong tiếng anh
... Tôi chờ anh từ đến / suốt hai tiếng Chúng ta dùng since nói đến thời điểm (8 giờ) Chúng ta dùng for nói thời gian (2 tiếng) Since (từ) for two hours (2 tiếng) 10 (bây giờ) Since (từ) For (trong ) ... (Cái máy không hoạt động Nó không hoạt động nhiều năm rồi) Một số động từ dùng đơn Ví dụ: bạn nói “I am knowing” (Tôi biết) Bạn nói “I know” (Tôi biết) Sau danh mục động từ không thường dùng ... studied very hard (Cô thi đậu cố học chăm) Nhưng nhiều động từ quan trọng lại động từ bất qui tắc (irregular verbs) ðiều có nghĩa hình thức khứ động từ không tận -ed.ví dụ: - Leave ->Left.we all left...
 • 116
 • 75
 • 0

Nâng cao dạng thức bị động hoàn thành của động từ to v v ing

Nâng cao  dạng thức bị động hoàn thành của động từ to v v ing
... her sister for … her (deceive) A .to deceive B.deceive C.deceiving D .to deceiving Bài 12.Although we tried to stop him, he kept on … (talk) A .to talking B.talking C .to talk D.talk Bài 13.Would ... arriving C .to arrive D.arrive Bài 17.Since coming here, I've got used to to bed early (go) A .to going B.going C.go D .to go Bài 18.The old lady accused the boy of her handbag (steal) A.stealing ... A.stealing B .to stealing C .to steal D.steal Bài 19.Jane is looking forward to three weeks in Califomia (spend) A .to spend B .to spending C.spending D.spend Bài 20.I don't mind up early, if I have to (get)...
 • 11
 • 277
 • 3

Các dạng của động từ

Các dạng của động từ
... buy it - Dùng sau từ hỏi coi từ nối đại từ bất định Eg: She didin’t know where to go There is nothing to say - Đứng sau số động từ: + Group giống động từ đứng trước danh động từ (Gurunds) + Group ... thích To cho khôn ngoan làm IITO DO (Động từ nguyên thể có “to”) - Dùng làm chủ ngữ câu To smoke cigarestes is harmfull for your health - Dùng làm tân ngữ cho động từ He tald me to homeworke - Làm ... nài nỉ * urge thúc giục * forbid cấm III- BARE DO (Động từ nguyên thể bỏ “to”) - Dùng câu mệnh thức (câu lệnh, nhiều chủ ngữ - Đứng sau động từ khuyết thiếu can/could (có thể), may/might (sẽ có...
 • 3
 • 320
 • 5

Những dạng biến đổi của động từ bất quy tắc

Những dạng biến đổi của động từ bất quy tắc
... Rút lui Viết 4- Biến đổi giống khứ khác khứ phân từ : STT 01 02 Present and infinitive beat Simple past beat Past participle beaten Meaning đánh, đánh bại 5- Cùng dạng khứ phân từ khác khứ: STT ... Bán rẻ Hiểu Tháo ủng hộ Mai phục Khóc Thắng, chiến thắng Quấn Từ khớc Cầm cự rèn (sắt) Vặn, siết chặt 3- Biến đổi hoàn toàn khác biệt dạng: STT 01 Present and infinitive arise Simple past arose ... 2- Biến đổi sang Simple past Past participle dạng: STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22...
 • 7
 • 473
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: chọn dạng đúng của động từhình thức của động từchia dang dung cua dong tu trong ngoac va dap anbai tap dang dung cua dong tu trong tieng anhcho dang dung cua dong tucho dang dung cua dong tu trong ngoacbai tap cho dang dung cua dong tu trong ngoaccho dang dung cua dong tu trong ngoac lop 7bai tap ve chia dang dung cua dong tubai tap chia dang dung cua dong tu trong ngoacbai tap chia dang dung cua dong tubai tap cho dang dung cua dong tucho dang dung cua dong tu trong ngoac lop 6chia dang dung cua dong tu trong ngoaccho dang dung cua dong tu trong ngoac co giaibao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả