Tài liệu ôn thi kinh tế vi mô 2

Tài liệu ôn tập Kinh tế mô.pdf

Tài liệu ôn tập Kinh tế Vĩ mô.pdf
... 100 b 150 c 200 d 250 Câu : Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghóa : a không lạm phát thất nghiệp b không thất nghiệp lạm phát c không thất nghiệp không lạm phát d tỷ lệ lạm phát tỷ ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu...
 • 16
 • 1,911
 • 2

Tài liệu ôn tập kinh tế

Tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô
... 100 b 150 c 200 d 250 Câu : Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghóa : a không lạm phát thất nghiệp b không thất nghiệp lạm phát c không thất nghiệp không lạm phát d tỷ lệ lạm phát tỷ ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu...
 • 16
 • 2,248
 • 5

Tài liệu ĐỀ THI KINH TẾ VI K33 - ĐỀ 1 pptx

Tài liệu ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K33 - ĐỀ 1 pptx
... hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC =10 Q 3-4 Q2+20Q+500 (Q:đvq; TC:đvt; P:đvt/đvq) Câu 22: Hàm chi phí trung bình AC bằng: A 30Q 3-8 Q+20+500/Q B 10 Q 2-8 Q+20+500/Q C 10 Q 2-4 Q+20+500/Q D Cả ba câu sai Câu ... nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Nhỏ không C Lớn không D Tất sai Câu 43: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm X lên 20% Kết làm doanh thu tăng lên 8% Vậy Ep mặt hàng bằng: A -1 ,5 B Tất sai C -5 D -0 ,5 ... nhuận cực đại là: A Q=4 ,14 B Q=20 ,15 C Q =10 ,15 D Cả ba câu sai Câu 27: Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận bị hòa vốn, sản lượng hòa vốn bằng: A Q=20,50 B Q =15 ,25 C Cả ba câu sai...
 • 3
 • 313
 • 0

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi Đề 16_ K33 pdf

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi mô Đề 16_ K33 pdf
... trường đĩa vi tính hiệu Sony dịch chuyển sang phải do: A Giá đĩa vi tính hiệu Sony giảm B Giá đĩa vi tính hiệu Maxelle tăng C Giá đĩa vi tính hiệu HF giảm D Thu nhập dân chúng giảm đĩa vi tính hiệu ... Hàm sản xuất có dạng A Năng suất giảm dần theo qui B Năng suất không đổi theo qui C Năng suất tăng dần theo qui D Không thể biết Dùng số liệu sau để trả lời câu có liên quan Hàm chi phí ... doanh nghiệp ngừng kinh doanh: 30 B C 20 D Cả ba câu sai Nếu giá thị trường Pe 1.500 lợi nhuận cực đại doanh nghiệp bằng: ∏=5031,89 B Cả ba câu sai C ∏=2.000 D ∏=1000,50 Dùng số liệu sau để trả...
 • 4
 • 289
 • 1

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi Đề 11_ K33 pdf

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi mô Đề 11_ K33 pdf
... 1.400 B Cả ba câu sai Tổn thất kinh tế thuế tạo là: 3000 B 1500 C 2.450 D 3.340 C 1.000 D 800 C 150.000 D 240.000 C 3.500 D 3.400 C 2500 D Cả ba câu sai Dùng số liệu sau để trả lời câu hỏi có ... TC=5000 Câu 43: Hàm sản xuất có dạng A Năng suất tăng dần theo qui B Năng suất giảm dần theo qui C Năng suất không đổi theo qui môD Không thể biết Câu 44: Để kết hợp sản xuất tối ưu lao động ... suất không đổi theo qui mô: A K 0,6 L 0,4 B (1/2)K 0,6 L 0,4 C 2K 0,5 L0,5 D Cả ba câu Câu 21: Trong thị trường độc quyền hoàn toàn câu sau chưa thể kết luận: A Doanh nghiệp kinh doanh luôn có lợi...
 • 4
 • 281
 • 0

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi Đề 6_ K33 ppt

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi mô Đề 6_ K33 ppt
... cầu thị trường đĩa vi tính hiệu Sony dịch chuyển sang phải do: A Thu nhập dân chúng giảm đĩa vi tính hiệu Sony hàng hóa bình thường B Giá đĩa vi tính hiệu Sony giảm C Giá đĩa vi tính hiệu Maxelle ... người tiêu dùng phải chịu mổi đơn vị lương là: A Cả ba câu sai B 30 C 25 D 50 Câu 26: Tổn thất kinh tế thuế tạo là: A Cả ba câu sai B 3000 C 1500 D 2500 Câu 27: Lượng cân Qe1 trước có thuế là: ... ĐỀ Dùng số liệu sau để trả lời câu hỏi có liên quan Hàm cung cầu trước có thuế Qd1= 5000-2P; Qs1=3P-1000;...
 • 4
 • 305
 • 0

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi Đề 1_ K33 pdf

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi mô Đề 1_ K33 pdf
... ưu chi phí sản xuất tối thi u TCmin bằng: 1.200 B 1.574 C 3.000 Kết hợp sản xuất tối ưu lao động L bằng: 250 B Cả ba câu sai C 337 D 555 D Cả ba câu sai D 450 Dùng số liệu sau để trả lời câu ... tranh hoàn hảo định mức sản lượng có doanh thu biên chi phí biên chi phí trung bình, lợi nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Lớn không C Nhỏ không D Tất sai Câu 33: MUx=10; MUy=8; Px=2; Py=1 Để chọn ... nghiệp độc quyền định mức sản lượng có doanh thu biên chi phí biên chi phí trung bình, lợi nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Nhỏ không C Lớn không D Tất sai Câu 43: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm...
 • 3
 • 227
 • 0

Tài liệu Đề thi kinh tế vi đại học cần thơ pptx

Tài liệu Đề thi kinh tế vi mô đại học cần thơ pptx
... 200 267 DW = 80.267 – 0,15.2672 – 80.200 + 0,15.2002 = 5360 – 10693,35 + 6000 = 667 đvt Giáo vi n đề Phạm Lê Thông ... Câu Một doanh nghiệp hoạt động thị trường cạnh tranh hoàn hảo, có hàm chi phí: STC = 100 + q2 a) Thi t lập hàm số cung doanh nghiệp với dạng q = f(P) Nếu ngành có 100 doanh nghiệp giống phương...
 • 3
 • 2,421
 • 27

Tài liệu Ổn định kinh tế mô, duy trì đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011 potx

Tài liệu Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011 potx
... ỉN ậNH KINH T Vẫ M, DUY TRầ Aè TNG TRặNG: KINH T VIT NAM NM 2010, TRIỉN VOĩNG NM 2011 Sau cuc khng hong ti chớnh v suy thoỏi kinh t ton cu nm 2008-2009, nn kinh t th gii ó chuyn ... t v mụ UNDP ti Vit Nam ti tr, y ban Kinh t ca Quc hi v Vin Khoa hc Xó hi Vit Nam ó phi hp t chc Hi tho n nh kinh t v mụ, trỡ tng trng: Kinh t Vit Nam nm 2010, Trin vng nm 2011 ti thnh ph H Chớ ... gia kinh t, hy vng s cú nhng úng gúp nht nh quỏ trỡnh xõy dng K hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2011, K hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2011- 2015 v Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 10 nm 2011- 2020...
 • 30
 • 230
 • 0

Tài liệu ôn tập kinh tế bẫy thanh khoản và giảm phát

Tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô bẫy thanh khoản và giảm phát
... nhiều, sách thận trọng đưa nhiều có hiệu quả, hạn chế rủi ro cho kinh tế Câu 12: Mối quan hệ giửa bẫy khoản giảm phát Trả lời: Bẫy khoản dẫn tới giảm phát: Khi kinh tế suy thoái, ngân hàng ... giảm phát lại phát sinh bẫy khoản, chống bẫy khoản lại phát sinh giảm phát bám lấy kinh tế ngân hàng trung ương nhà hoạch định sách biện pháp thích hợp hữu hiệu Trên giới nhiều năm qua có không ... khoản: Giảm phát hầu hết trường hợp xuất phát từ sụt giảm tổng cầu Giảm phát làm tổng chi tiêu giảm dẫn đến kinh tế bị suy thoái Để giải vần đề trên, ngân hàng trung ương thực nới rộng kinh tế...
 • 10
 • 426
 • 1

Tài liệu ôn tập kinh tế chuyên đề tỷ giá hối đoái và thu hút luồng vốn

Tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô chuyên đề tỷ giá hối đoái và thu hút luồng vốn
... kinh tế tăng trưởng bền vững, trình tự hoá phải thực sở điều kiện sau: - Cơ cấu kinh tế hợp lý, có sức cạnh tranh cao, có khả thích ứng với thay đổi kinh tế nước Môi trường kinh tế ... Chính sách tỷ giá hối đoái gì? Do đâu có khác biệt tỷ giá năm 2014 so với hai năm 2012 2013? TL: Chính sách tỷ giá hối đoái hoạt động Chính phủ (mà đại diện thường Ngân hàng Trung ương) thông qua ... chế độ tỷ giá định (hay chế điều hành tỷ giá) hệ thống công cụ can thiệp nhằm trì mức tỷ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến mức cần thiết phù hợp với mục tiêu sách kinh tế quốc...
 • 8
 • 231
 • 2

Tai lieu on tap kinh te vi mo 2

Tai lieu on tap kinh te vi mo 2
... cầu sản phẩm nhóm khách hàng P1 = 40 – 2Q1 P2 = 20 – 2Q2 Trong đó: Q tính nghìn sản phẩm/tuần, chi phí bình quân (ATC) chi phí cận biên (MC) không đổi 2$ a) Hãy xác định sản lượng, giá bán lợi ... thuế 20 % lợi nhuận thu hãng Tính lượng lao động sử dụng (l*) để tối đa hóa lợi nhuận, sản lương (q*) lợi nhuận mới? Copyright, 20 15, Nguyễn Hữu Khánh, Bộ môn Kinh tế, Học Vi n Nông nghiệp Vi t ... Bài 6: Một hãng có hàm sản xuất dài hạn Q = 10K1/2L1 /2 Trong đó: Q sản phẩm/tuần, giá vốn r = 20 0$, giá lao động w = 100 $ a) Nếu hãng sản xuất 20 0 đơn vị sản phẩm hãng nên sử dụng K L để tối...
 • 7
 • 307
 • 1

Tài liệu hướng dẫn ôn thi Kinh tế

Tài liệu hướng dẫn ôn thi Kinh tế Vĩ Mô
... có xu hướng hạ nhiệt, theo bạn điều tốt hay không tốt cho chủ thể kinh tế? Tại sao? Tiền trữ lượng tài sản sử dụng để thực giao dịch Cung tiền kinh tế: M=C+D M=K.H Số lượng tiền tệ kinh tế có ... đến kinh tế VN nào? - Vì GDP hàng năm Mỹ chiếm gần 30% GDP toàn cầu, kinh tế Mỹ nên kinh tế nước lớn nên Mỹ giảm lãi suất ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu - Hiện VN thị trường giới chưa thông hoàn ... tranh, nguồn cải tài sản quốc gia đầu tư hết vào quốc phòng Vì vậy, việc đầu tư vào vốn, công nghệ bị thi u hụt, dẫn đến sản lượng sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu, đời sống không cải thi n Tại có...
 • 39
 • 487
 • 2

Tai lieu on thi Kinh te chinh tri.doc

Tai lieu on thi Kinh te chinh tri.doc
... phần kinh tế ? Trả lời : Tính thống : Trong thời kì độ lên CNXH, chế hoạt động kinh tế chế thị trường Do đó, thành phần kinh tế không tồn biệt lập Mỗi thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế ... phần kinh tế liên kết với sản xuất kinh doanh Nền kinh tế nhiều thành phần sở tồn giai cấp tầng lớp xã hội khác tổng hợp tạo thành cấu xã hội – giai cấp Trong cấu thành phần kinh tế có lợi ích kinh ... thuộc sở hữu hỗn hợp Trong cấu kinh tế nhiều thành phần kinh tế vận hành theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa VN, kinh tế nhà nước xác định giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Vai...
 • 51
 • 762
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi kinh tế vi môtài liệu ôn tập kinh tế vi mô 2tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô 2tài liệu ôn tập kinh tế vi môtài liệu ôn tập kinh tế vĩ môtài liệu ôn tập kinh tế vi mô 1tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô 1tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô pdftài liệu đề thi kinh tế vi mô đại học cần thơ pptxôn thi kinh tế vĩ mô 2tài liệu ôn thi kinh tế học vi môtài liệu ôn thi kinh tế chính trịôn thi kinh tế vĩ mô đề thi haytài liệu học môn kinh tế vĩ môtài liệu ôn thi kinh tế vĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm