BÀI_10_BÀI TOÁN CHIỀU DÀI+ LỰC CLLX

phát triển tương quan mới tính toán chiều dài tường cọc bản bảo vệ đường

phát triển tương quan mới tính toán chiều dài tường cọc bản bảo vệ đường
... y C D Hình Cắt ngang TCB XÂY DỰNG MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHIỀU DÀI TCB (y) VỚI CHIỀU CAO CẦN BẢO VỆ (x) THEO CHIỀU SÂU MNN (b), LỰC NEO (a), TẢI TRỌNG (q) VÀ CHIỀU CAO VẬT LIỆU ĐẮP (d) 3.1 Sơ đồ ... 5V5; V23 = −14γ.K p Đây phương trình tương quan chiều cao cần bảo vệ đường vào cầu hay khu dân cư chiều dài tối thiểu TCB Phương trình giải dễ dàng phần mềm toán học Maple version 6.0, version ... vệ, m; - y (hàm số): chiều dài TCB, m 3.2 Cơ sở xây dựng mối tương quan :Tổng lực theo phương ngang phải triệt tiêu, tổng mô men quanh điểm H phải triệt tiêu BC 3.3 Tính toán lực neo R MH = ⇔...
 • 4
 • 180
 • 1

phát triển tương quan mới tính toán chiều dài tường cọc bản cho kè ven sông

phát triển tương quan mới tính toán chiều dài tường cọc bản cho kè ven sông
... + (V22 x + V23 x + V21 ).y + 5V15 x + V24 x − 12a.V14 x + V25 = ; Đây phương trình tương quan quan hệ chiều dài TCB độ sâu lòng sơng Trong đó: AB E a = V1 ; V6 = K a ( γ − 1); V7 = q 'a' K a ... 5(x − b ) Ea + Ea = Ea + E aBD d1 d1 y + x − 12a y + x − 12a TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ12 -2006 XÂY DỰNG MỐI TƯƠNG QUAN AB BD R − E a − E a + E CD = p Sau rút gọn biến đổi ta phương trình: ... AB,A AB (p a + p a ,B ) Tương tự ta xác định áp lực đất chủ động bị động đoạn khác Áp lực chủ động tập trung đoạn AB: AB Ea = 2.4 .Tính lực neo R: Để hệ TCB cân tổng mơ men quanh điểm H phải triệt...
 • 4
 • 152
 • 0

Đồ án thiết kế môn học cầu bê tông Thiết kế nhịp cầu bê tông cốt thép dự ứng lực,chiều dài toàn dầm 30m, chiều dài nhịp 29,4m,khổ cầu 11m

Đồ án thiết kế môn học cầu bê tông Thiết kế nhịp cầu bê tông cốt thép dự ứng lực,chiều dài toàn dầm 30m, chiều dài nhịp 29,4m,khổ cầu 11m
... : - nd : Hệ số quy đổi thép tông - b : ứng suất tông thớ qua trọng tâm cốt thép gây kéo căng bó cốt thép (có xét tới mát 4và ) - Z : Số bó cốt thép kéo sau bó tính ứng suất ( I y d ad + ... suất nén đàn hồi tông dới neo Công thức xác định = nt.b.Z Trong : - nd : Hệ số quy đổi thép DƯL tông - b : ứng suất tông thớ qua trọng tâm cốt thép gây kéo căng bó cốt thép (có xét tới ... 0,8.9,884=7,19072(T.m/m) Mô men dơng nhịp M+ = 0,5M = 4,942(T.m/m) 42 10.2.3.Xác định lợng cốt tép thép CT5 16cho mặt cầu chiều dày tông bảo vệ 3cm bố trí lới cốt thép song song Lợng cốt thép cần thiết : áp dụng...
 • 52
 • 317
 • 1

Thiết kế môn học cầu bê tông Thiết kế nhịp cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài toàn dầm 33m, chiều dài nhịp 32,2m, khổ cầu 10m

Thiết kế môn học cầu bê tông Thiết kế nhịp cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài toàn dầm 33m, chiều dài nhịp 32,2m, khổ cầu 10m
... : - nd : Hệ số quy đổi thép tông - b : ứng suất tông thớ qua trọng tâm cốt thép gây kéo căng bó cốt thép (có xét tới mát 4và ) - Z : Số bó cốt thép kéo sau bó tính ứng suất b ( y I ad + ... suất nén đàn hồi tông dới neo Công thức xác định = nt.b.Z Trong : - nd : Hệ số quy đổi thép DƯL tông - b : ứng suất tông thớ qua trọng tâm cốt thép gây kéo căng bó cốt thép (có xét tới ... 0,8.9,884=7,19072(T.m/m) Mô men dơng nhịp M+ = 0,5M = 4,942(T.m/m) 10.2.3.Xác định lợng cốt tép thép CT5 16cho mặt cầu chiều dày tông bảo vệ 3cm bố trí lới cốt thép song song Lợng cốt thép cần thiết : áp dụng...
 • 42
 • 399
 • 1

Thiết kế môn học cầu bê tông Thiết kế nhịp cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài toàn dầm 30,6m chiều dài tính toán 30m, khổ cầu 9m

Thiết kế môn học cầu bê tông Thiết kế nhịp cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài toàn dầm 30,6m chiều dài tính toán 30m, khổ cầu 9m
... lực cho tông Vì , giảm ứng suất nén đàn hồi tính cốt thép mà không tính tông 2.3 Tính mát dự ứng suất cốt thép dự ứng lực mặt cắt l/4 Mất mát ma sát = à* P = (à*KT*sin) Fd KT ứng suất ... K39 17 Thiết Kế Môn Học Cầu Tông Lấy c = 0.00001 ; x = 1.6 b ứng suất tông thớ qua trọng tâm cốt thép dự ứng lực có xét mát Nd = fd dm cos(i) = ( KT - 3- - - ) fd (Tại mặt cắt dầm i ... 22 Thiết Kế Môn Học Cầu Tông bd < RN đạt yêu cầu Tính duyệt cờng độ tác dụng ứng suất cắt ứng suất nén chủ Tính chống nứt tác dụng ứng suất kéo chủ 3.1 - Tính duyệt cờng độ tác dụng ứng...
 • 49
 • 313
 • 0

Thiết kế dầm cầu bê tông cốt thép nhịp giản đơn với chiều dài toàn dầm L = 280m, mặt cắt ngang chữ I dự ứng lực

Thiết kế dầm cầu bê tông cốt thép nhịp giản đơn với chiều dài toàn dầm L = 280m, mặt cắt ngang chữ I dự ứng lực
... n i l c mặt cắt có tĩnh t i phần hai, t i thi công, hoạt t i ng i Tính cốt thép cho mặt cắt nhịp: Diện tích cần thiết mặt cắt: Fct = M TT .h R V i Mtt mô men tính toán h0 chiều cao có hiệu l y ... Tính cho mặt cắt đỉnh trụ: Diện tích cần thiết mặt cắt: L p cầu hầm B 39 Trang Fct = M TT .h R B i tập l n Cầu Tông Cốt Thép Huy V i Mtt mô men tính toán Nguyễn Thế h0 chiều cao có hiệu l y theo ... Trọng l ng kh i i ai: Khoảng cách từ trọng tâm kh i đúc đến mặt cắt ngàm 1.4.2 Giai đoạn khai thác: - Đổ lan can mặt cầu, l p phủ l p đặt thiết bị khác hoàn thiện cầu - Sơ đồ kết cấu: Liên tục nhịp...
 • 12
 • 214
 • 0

Thiết kế dầm cầu bê tông cốt thép dư ứng lực nhịp giản đơnvới chiều dài toàn dầm L = 36m, khổ cầu B =8m,tải trọng HB30,XB80

Thiết kế dầm cầu bê tông cốt thép dư ứng lực nhịp giản đơnvới chiều dài toàn dầm L = 36m, khổ cầu B =8m,tải trọng HB30,XB80
... sau: ltb =l+< /b> 16.f2/3 .l < /b> đây: l < /b> chiều < /b> dài < /b> toàn < /b> dầm < /b> f:đờng tên parabol Ký hiệu Giá trị Đơn vị B CT số ltb_1 = < /b> 3609.48 cm B CT số ltb_2 = < /b> 3609.01 cm B CT số ltb_3 = < /b> 3608.56 cm B CT số ltb_4 = < /b> 3604.65 ... neo BT dới nó.( 4) 4 =l*< /b> Ed/Ltb Ltb: Chiều < /b> dài < /b> trung b nh cốt < /b> thép < /b> ::Ltb=Li/n_bo Ltb=7207.10cm 4=1 < /b> 08.23 kg/cm2 .Mất mát ứng < /b> suất kéo căng không đồng thời b 7=n .b. Z b: ứng < /b> suất thớ qua trọng ... xi=1.5*ltb /l < /b> ống chứa thép < /b> DUL kim loại nhẵn.Tra b ng 7_5 giáo trình 13000 kg/cm2 KT = < /b> K = < /b> 0.003 Nguyễn Minh L< /b> ng Thiết < /b> kế < /b> môn học Cầu < /b> b < /b> tông < /b> cốt < /b> thép < /b> DUL x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 tg(rad) = < /b> = = < /b> = = < /b> = =...
 • 44
 • 481
 • 0

Thiết kế dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp đơn giản với dầm supper T, chiều dài toàn dầm 28m, chiều dài nhịp 27,4m, khổ cầu 8m

Thiết kế dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp đơn giản với dầm supper T, chiều dài toàn dầm 28m, chiều dài nhịp 27,4m, khổ cầu 8m
... ổn định dầm giai đoạn căng cốt thép (Xét mặt cắt l/2) VII.1 Xác định độ lệch tâm nội lực cốt thép trọng tâm tiết diện -Dự ứng lực trớc cốt thép Fd: Nd = Fd.(KT - i - n ) i =3 (do cốt thép DƯL ... Đối với xe XB80 Q =Qg +Q0 = 0,322 +13,75 =14,072 T B Tính dầm ngang 1.Xác định nội lực dầm ngang Kết cấu nhịp dầm ngang , mặt cầu nối dầm dọc lại với trở thành dầm ngang liên tục nhịp Các dầm ... mát ứng suất cốt thép DƯL III.2.1.Mất mát ứng suất cốt thép DƯL mặt cắt nhịp a Mất mát ứng suất ma sát Do cốt thép kéo trớc theo kiểu căng dây đàn nên =0 b Mất mát ứng suất biến dạng đàn hồi thiết...
 • 32
 • 218
 • 0

Tính toán dầm bê tông cốt thép dự ứng lực cầu ô tô với chiều dài toàn dầm L=30m, khổ cầu B=8m,vỉa hè T=1m, hoạt tải H13,XB60

Tính toán dầm bê tông cốt thép dự ứng lực cầu ô tô với chiều dài toàn dầm L=30m, khổ cầu B=8m,vỉa hè T=1m, hoạt tải H13,XB60
... môn học Cầu BTCT Cầu dầm giản đơn BTCT dự ứng lực Nguyễn Chí Chức Cầu- Hầm A39 Nội lực tính toán tĩnh tải hoạt tải tính toán Bảng STT Nội lực Hệ số v ợt tải nH30 Nội lực tổng cộng tải trọng tính ... phụ thuộc vào tuổi tông lúc bị nén trớc , mác tông điều kiện hoá rắn Lấy c = 0,00001 , x =1,6 - b- ứng suất tông thớ qua trọng tâm cốt thép xét dự ứng lực xét mát ứng suất sau đây: 3,4,5 ... tông điều kiện hoá rắn Lấy c = 0,00001 , ,x =1,6 - b- ứng suất tông thớ qua trọng tâm cốt thép xét dự ứng lực xét mát ứng suất sau đây: 3,4,5 ,6 y2 b = Nd + F td I td Dự ứng lực cốt...
 • 51
 • 300
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của khí tượng đến kết quả đo chiều dài bằng máy toàn đạc điện tử

nghiên cứu ảnh hưởng của khí tượng đến kết quả đo chiều dài bằng máy toàn đạc điện tử
... đo đạc sử dụng máy toàn đạc điện tử Mục đích công tác nghiên cứu ảnh hởng khí tợng đến kết đo chiều dài máy toàn đạc điện tử để tìm quy luật ảnh hởng khí tợng đến độ xác máy toàn đạc điện tử, ... chọn đề tài : Nghiên cứu ảnh hởng khí tợng đến kết đo chiều dài máy toàn đạc điện tử Làm đề tài tốt nghiệp Mục đích đề tài nghiên cứu ảnh hởng khí tợng đến kết đo dài máy toàn đạc điện tử để từ có ... = f độ dài bớc sóng d < N < số thập phân 2.4 Các nguồn sai số máy toàn đạc điện tử Máy toàn đạc điện tử máy đa chức năng, kết hợp máy đo xa điện tử máy kinh vĩ số Ngoài chức đo góc, đo cạnh...
 • 78
 • 494
 • 0

DẠNG 3: BIẾN THIÊN CHIỀU DÀI VÀ LỰC ĐÀN HỒI CON LẮC (gia sư TRỊNH VĂN THÀNH

DẠNG 3: BIẾN THIÊN CHIỀU DÀI VÀ LỰC ĐÀN HỒI CON LẮC (gia sư TRỊNH VĂN THÀNH
... động .Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng lên giá treo là: A 1N B C 9N D 100N Cau 21 :Có hai lắc đơn mà chiều dài chúng 22 cm Trong khoảng thời gian lắc làm dao động lắc làm dao động Chiều dài lắc là: ... dao động Tại vị trí có li độ x vật m ,lực tác dụng lò xo vào điêm treo hệ : A Lực hồi phục F = - k x B Trọng lực P = m g C Hợp lực F = -k x + m g D Lực đàn hồi F = k ( Δl0 + x ) Câu 17: Trong giao ... cm C 31cm 53 cm D 72 cm 94 cm Cau22: Hai lò xo giống hệt nhau, chiều dài tự nhiên vào điểm cố định Khi treo vào đầu vật Chiều dài tối đa A C tối thiểu B D , độ cứng ghép nối tiếp treo thẳng...
 • 3
 • 431
 • 6

toán: So sánh chiều dài 3 đối tượng

toán: So sánh chiều dài 3 đối tượng
... xét chiều dài Bg:: Khi cô lấy BG màu hồng làm chuẩn BG màu hồng ngắn nhất, BG màu xanh dài hơn,BG màu xanh dài -Cho vài trẻ nhắc lại -Trẻ nhắc lại * HĐ 3: Chơi: Ai giỏi nhất: -Cho trẻ so sánh ... -Cho trẻ so sánh chân cô chân bạn.Trẻ -Trẻ chơi bạn nhận xét Sau cho trẻ trẻ nhóm tự so sánh chân với -Cho trẻ so sánh đồ dùng máy *Tc: Tàu ga: Cô cho lớp thành đoàn tàu, bạn toa tàu Đầu tiên cô ... Đây tàu s1,s2,s3 Các bạn đoàn tàu theo ý thích cho chiều dài đoàn tàu không -Để đoàn tàu an toàn cô cô có nhà ga Khi ga đoàn tàu ý ga theo yêu càu cô -Cho trẻ chơi lần, hỏi trẻ độ dài đoàn tàu...
 • 2
 • 15,333
 • 132

Phân tích thực trạng quá trình quyết định chiều dài tuyến sản phẩm ở cty kinh doanh trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu và thực hiện mở cửa thị trường bán lẻ VN ppt

Phân tích thực trạng quá trình quyết định chiều dài tuyến sản phẩm ở cty kinh doanh trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu và thực hiện mở cửa thị trường bán lẻ VN ppt
... Những ảnh hưởng của nền kinh tế đến  Unilever Việt Nam mở cửa thị trương bán lẻ: Từ 01/01/2009, Việt Nam chính thức mở cửa thị trường bán lẻ Hiện Việt Nam có 15 tập đoàn phân phối lớn Các nhà bán lẻ quốc tế xuất hiện với khả năng  ... UNILEVER VIỆT NAM VÀ TUYẾN SẢN PHẨM CỦA MÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN SUY THOÁI KINH TẾ TOÀN CẦU VÀ VIỆT NAM MỞ CỦA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Quản trị Marketing                                                                     Nhóm 7 –  ... Quản trị Marketing                                                                     Nhóm 7 –  L04 Những ảnh hưởng của nền kinh tế đến  Unilever Suy thoái kinh tế toàn cầu nay: 94 tổng số 116 nước phát triển bị tác động khủng hoảng Giá trị sản xuất công nghiệp toàn cầu giảm 20% quý IV...
 • 22
 • 248
 • 2

Phương pháp số giải các bài toán khí động lực học nhiều chiều

Phương pháp số giải các bài toán khí động lực học nhiều chiều
... cho toán nhiều chiều Bài 22 Các định luật bảo toàn phương trình động lực học khí Bài 23 Lưới chuyển động phương pháp đơn giản để tạo lưới chuyển động Bài 24 Các công thức sơ đồ cho toán hai chiều ... trình bày phương pháp số giải hệ phương trình vi phân dạng hyperbol tựa tuyến tính lời giải cho nhiều dạng toán thường gặp động lực học chất khí, động lực học khí nhiều lĩnh vực khác ngành học chất ... tác giả Godunov S.K mang tên “PHƯƠNG PHÁP SỐ GIẢI CÁC BÀI TOÁN KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC NHIỀU CHIỀU” Khi dịch sang tiếng Việt định đổi tên thành “KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC TÍNH TOÁN GODUNOV, LÝ THUYẾT VÀ ỨNG...
 • 86
 • 462
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tính toán chiều dài lớp ba láttính toán chiều dài mỗi bước lặptính toán chiều dài đoàn tàutính toán chiều dài bể tiêu năngtính toán chiều dài nước rơi5 26 kết quả tính toán chiều dài hố xóicác thanh dùng để giảm chiều dài tính toán của các cấu kiện chịu nén được tính theo lực cắt qui ước trong cấu kiện chịu nén xác định theo công thức 33nếu theo chiều dài thanh cánh bụng có các lực nén n1 và n2 n1 gt n2 thì chiều dài tính toán ngoài mặt phẳng giàn của thanh hình 8 c d làhệ số chiều dài tính toán đối với các đoạn của cột bậc lấy theo phụ lục dchiều dài tính toán của thanh đặc rỗng có tiết diện thay đổi có thể tham khảo phụ lục d 3xác định độ mảnh của các thanh thép góc đơn chịu nén hoặc không chịu lực trong kết cấu không gian rỗng chiều dài tính toán lo và bán kính quán tính i của các thanh lấy theo bảng 21áp dụng các công thức tính toán thủy lực dòng phun để tính toán chiều sâu và chiều dài hố xói ở hạ lưu tràn sông cáitoán so sánh chiều dài 3 đối tượngtoan lop 4 de bai 2 tinh dien tich khu dat hinh chu nhat ;biet achieu dai 5km;chieu dai 4km b chieu dai 8000m;chieu rong 2kmtinh dien tich xung quanh va dien tich toan phan cua hinh hop chu nhat co chieu cao la 1 3 chieu rong 0 8 chieu dai la0 5Văn hóa đa quốc giaBài giảng địa hoá môi trườngcông nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồnghoạch định là chức năng khởi đầu và quan trọng nhất của quá trình quản trịQUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMô hình 5 áp lực cạnh tranh đối với ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi việt nambáo cáo thực tập công ty cổ phần dịch vụ ôtô hàng xanhbài tập nghiệp vụ ngoại thươngứng dụng công nghệ sinh học trong sử lý môi trường nông nghiệptiểu luận thiết bị nhà máy lọc dầungân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc giatìm hiểu về new world saigon hotelbáo cáo thực tập công ty cổ phần kỹ nghệ đô thành công nghệ sản xuất hộp nhựa bibicaThế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.So sánh quy định của BLDS 2015 với Luật nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014Phân tích vai trò của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự ( xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa)CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬTNghiên cứu xác định nồng độ hoạt chất một số thuốc giảm đau (ibuprofen, diclofenac, naproxen, bezafibrate) trong mẫu nước bằng phương pháp điện di mao quảngiáo trình thiết bị ngoại vibaigiang ky thuat dien tu chuong1Tiểu luân: thực phẩm chức năng dạng viên nén