Một vài Thuật ngữ thống kê cần nhớ

Bàn về một vài thuật ngữ thông dụng trong kể chuyện pptx

Bàn về một vài thuật ngữ thông dụng trong kể chuyện pptx
... trên, thấy có bất số lí luận thuật ngữ công cụ thường sử dụng, đặc biệt sinh viên Sau đoạn mục “NKC Điểm nhìn” từ điển Wikipedia: Một câu chuyện hay phải có người kể chuyện xác định rõ kiên định ... một thái độ người nghe người nói văn chương” (I.A Richards), Một giọng điệu vào văn thông qua cảm thức hình dung người đọc” (M Jahn) Trường hợp đặc biệt, có ý kiến cho thuật ngữ giọng kể chuyện ... giá trị Trong đó, qua tranh luận “telling” “showing”, lối kể chuyện “trưng ra” coi đổi (nghĩa thiên hướng NKC không kiên định) Chúng nghĩ kể chuyện trò chơi NKC hão huyền NKC đáng tin cậy Kể trường...
 • 8
 • 210
 • 1

Tài liệu Một số thuật ngữ thống thông dụng pdf

Tài liệu Một số thuật ngữ thống kê thông dụng pdf
... thời đối tượng sử dụng thông tin thống kê, Tổng cục Thống lựa chọn 164 thuật ngữ thống thông dụng để đưa vào sách Cuốn sách gồm ba phần: phần gồm 33 thuật ngữ lý thuyết thống tiêu tổng hợp; ... THIỆU Để hiểu thống khái niệm, nội dung, phương pháp tính tiêu thống kinh tế - xã hội chủ yếu, Tổng cục Thống tiến hành nghiên cứu biên soạn cuốn: Một số thuật ngữ thống thông dụng Cuốn ... loại hệ thống tiêu thống kê: hệ thống tiêu thống ngành, lĩnh vực hệ thống tiêu thống quốc gia chung cho nhiều lĩnh vực, v.v Hệ thống tiêu thống quốc gia chung cho nhiều lĩnh vực hệ thống...
 • 69
 • 396
 • 0

Một số thuật ngữ thống thông dụng

Một số thuật ngữ thống kê thông dụng
... thời đối tợng sử dụng thông tin thống kê, Tổng cục Thống lựa chọn 164 thuật ngữ thống thông dụng để đa vào sách Cuốn sách gồm ba phần: phần gồm 33 thuật ngữ lý thuyết thống tiêu tổng hợp; ... loại hệ thống tiêu thống kê: hệ thống tiêu thống ngành, lĩnh vực hệ thống tiêu thống quốc gia chung cho nhiều lĩnh vực, v.v Hệ thống tiêu thống quốc gia chung cho nhiều lĩnh vực hệ thống ... sử dụng để tiếp tuch hoàn thiện biên soạn lại Từ điển Thống Tổng cục trởng Tổng cục thống Lê Mạnh Hùng Phần Một Lý thuyết thống tiêu tổng hợp A Lý thuyết thống Hoạt động thống kê...
 • 69
 • 177
 • 0

Tài liệu Một vài thuật ngữ mạng docx

Tài liệu Một vài thuật ngữ mạng docx
... độ liệu Kilobits, hay ngàn bit giây LAN Viết tắt Local Area Network mạng nội Thường đựoc giới hạn tòa nhà hay tầng lầu Một công ty lớn có vài mạng LAN kết nối mạng tương tác (internetwork) mạng ... thống Gbps Tốc độ liệu Gigabit giây Một gigabit tỷ bit Gigabit Ethernet Cáp ngang Horizontal cabling Phiên (1999) nhanh mạng Tốc độ dũ liệu 1000 Mbps hay Gigabit giây Hub Thiết bị mạng, thường sử ... (LAN) Metropolitan Area Network IEEE 802.3 Thường gọi Ethernet Một giao thức mạng IEEE 802.5 Thường gọi token ring Một giao thức mạng Trở kháng Impedance Là tổng số ngăn trở việc truyền dẫn tín...
 • 5
 • 245
 • 0

Một số thuật ngữ facebook marketing cần thiết

Một số thuật ngữ facebook marketing cần thiết
... kiến thức Facebook thật cần thiết bạn muốn tham gia vào lĩnh vực HOT hứa hẹn ngày phát triển thời gian tới, bắt đầu với thuật ngữ Facebook Marketing Trung tâm đào tạo seo • Actions: Số lượng ... (click through rate): Số lần nhấp chuột bạn nhận chia cho số lần hiển thị • Click: Số nhấp chuột tổng số nhấp chuột vào quảng cáo bạn Tùy thuộc vào nội dung bạn quảng bá, số nhấp chuột bao gồm ... • Các thuật ngữ phương thức toán • Placement: Vị trí mà quảng cáo bạn hiển thị Facebook chẳng hạn Bảng tin máy tính để bàn, Bảng tin thiết bị di động cột bên phải Tìm hiểu thêm vị trí Facebook...
 • 16
 • 326
 • 2

Một số thuật toán thống thường được sử dụng trong dịch tễ học

Một số thuật toán thống kê thường được sử dụng trong dịch tễ học
... Tính bình phương số ngay: p(1  p) N hay ví dụ 0.308 X 0.692 1000  0.015 Số gọi sai số chuẩn tỷ lệ Ngay nhận yếu tố sai số chương trước, nhân sai số chuẩn với 2, lần cách thống để tạo khoảng ... ốm/khỏe, nam/nữ… chúng Test t Trong tình với liệu liên tục, người ta sử dụng test t (Student’s) để định khác biệt có ý nghĩa thống nhóm Các chương trình thống cho máy tính cá nhân thực điều ... ngẫu nhiên Ngay với số nhỏ bảng 2x2, test fisher tốn nhiều thời gian để thực hiện, việc sử dụng số chương trình thống chuẩn máy tính khuyến cáo mạnh mẽ Test phía test phía Một vấn đề khác cần...
 • 10
 • 426
 • 0

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu thống doc

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu thống kê doc
... Số nam (nữ) Tổng dân số × 100 Dân số trung bình dân số tính bình quân cho thời kỳ nghiên cứu định, thường năm Có nhiều phương pháp tính dân số trung bình Việc áp dụng phương pháp hay phương pháp ... giám Thống này, số giá tiêu dùng tính theo công thức Laspeyres, có dạng sau: Ip = ∑ I pi D 0i ∑ D 0i Trong : Ip số giá tiêu dùng Ipi số nhóm D0i quyền số cố định nhóm Quyền số để tính số giá tiêu ... thời kỳ định, thường năm Tổng sản phẩm nước tính theo ba phương pháp: phương pháp sản xuất, phương pháp chi tiêu phương pháp thu nhập Theo phương pháp sản xuất, tổng sản phẩm nước tổng giá trị...
 • 14
 • 331
 • 0

Một số thuật ngữ Tiếng Anh trong các văn bản kế toán thông dụng

Một số thuật ngữ Tiếng Anh trong các văn bản kế toán thông dụng
... assets Tên Tài khoản Tiếng Anh - Loại DOANH THU - REVENUE 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Sales Chi tiết theo yêu cầu quản lý 5111 Doanh thu bán hàng hóa Goods sale 5112 Doanh thu bán thành ... Finished product sale 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ Services sale áp dụng có bán hàng nội 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá Subsidization sale 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư Investment ... tax charge Loại 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - EVALUATION OF BUSINESS RESULTS 911 Xác định kết kinh doanh Evaluation of business results Loại 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG - OFF BALANCE SHEET ITEMS...
 • 9
 • 704
 • 1

MỘT SỐ THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM HOẶC QUY ĐỊNH THAM KHẢO TỪ QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC ĐỂ NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TRONG BIÊN SOẠN DỰ ÁN LUẬT THỐNG (SỬA ĐỔI)

MỘT SỐ THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM HOẶC QUY ĐỊNH THAM KHẢO TỪ QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC ĐỂ NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TRONG BIÊN SOẠN DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)
... biến kết thống thức DỰ THẢO LUẬT Hoạt động thống thức hoạt động thống Hệ thống tổ chức thống nhà nước trực tiếp thực ủy thác thực theo chương trình thống quy định quan nhà nước có ... tác quốc tế thống thức Hợp tác quốc tế thống nhằm bảo đảm số liệu thống đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế, nâng cao vị thống Việt Nam khu vực giới TT 37 TIẾNG ANH DỊCH RA TIẾNG VIỆT DỰ ... supervision Luật Trung Quốc Nhiệm vụ công tác thống điều tra thống phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc gia, để cung cấp liệu thống tư vấn để thực giám sát thống Luật Hungary...
 • 41
 • 136
 • 0

MỘT SỐ THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM HOẶC QUY ĐỊNH THAM KHẢO TỪ QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC ĐỂ NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TRONG BIÊN SOẠN DỰ ÁN LUẬT THỐNG (SỬA ĐỔI)

MỘT SỐ THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM HOẶC QUY ĐỊNH THAM KHẢO TỪ QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC ĐỂ NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TRONG BIÊN SOẠN DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)
... biến kết thống thức DỰ THẢO LUẬT Hoạt động thống thức hoạt động thống Hệ thống tổ chức thống nhà nước trực tiếp thực ủy thác thực theo chương trình thống quy định quan nhà nước có ... tác quốc tế thống thức Hợp tác quốc tế thống nhằm bảo đảm số liệu thống đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế, nâng cao vị thống Việt Nam khu vực giới TT 37 TIẾNG ANH DỊCH RA TIẾNG VIỆT DỰ ... supervision Luật Trung Quốc Nhiệm vụ công tác thống điều tra thống phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc gia, để cung cấp liệu thống tư vấn để thực giám sát thống Luật Hungary...
 • 41
 • 203
 • 0

Một số thuật ngữ khoa học và kỹ thuật môi trường thông dụng

Một số thuật ngữ khoa học và kỹ thuật môi trường thông dụng
... factor hệ số phát thải energy recovery thu hồi lượng engineering (n) kỹ thuật environment môi trường environmental health sức khoẻ môi trường environmental hygiene/sanitation vệ sinh môi trường ... bioaccumulation tích lũy sinh học biochemical oxygen demand (BOD) nhu cầu oxy sinh hóa biomagnification khuếch đại sinh học biodiversity đa dạng sinh học biofiltration lọc sinh học biological nutrient ... hygiene/sanitation vệ sinh môi trường environmental assessment đánh giá môi trường environmental impact assessment (EIA) đánh giá tác động môi trường erosion ăn mòn, xói mòn estuary/estuarine cửa sông evaporate/evaporation...
 • 8
 • 2,168
 • 46

Một số thuật ngữ tin học thông dụng

Một số thuật ngữ tin học thông dụng
... sửa trang web gửi đến máy nạn nhân Họ theo dõi thông tin nạn nhân điền vào form Điều đặc biệt nguy hiểm với thông tin cá nhân địa chỉ ,số thẻ tín dụng ,số tài khoản ngân hàng,mật mã truy cập vào tài ... Gói tin TCP/IP khối liệu nén, sau kèm thêm header gửi đến máy tính khác Đây cách thức truyền tin internet, cách gửi gói tin Phần header gói tin chứa địa IP người gửi gói tin Bạn viết lại gói tin ... detection) EGP: Là chữ viết tắt "Exterior Gateway Protocol" Đây thuật ngữ áp dụng cho giao thức sử dụng định tuyến hệ tự quản để thông báo khả đến mạng cho ho định tuyến hệ tự quản khác Enumeration:...
 • 9
 • 546
 • 2

Một vài kiến nghị với sự can thiệp của Chính phủ đối với hoạt động thương mại quốc tế thông qua biện pháp tài chính trong tiến trình hội nhập của Việt Nam trong thời gian tới

Một vài kiến nghị với sự can thiệp của Chính phủ đối với hoạt động thương mại quốc tế thông qua biện pháp tài chính trong tiến trình hội nhập của Việt Nam trong thời gian tới
... biện pháp, sách kinh tế quan trọng đặc biệt biên pháp tài để đa kinh tế Việt Nam hoà nhập không hoà tan với kinh tế giới Trong đề án môn học trình bày biện pháp tài Việt Nam sử dụng hoạt động ... pháp tài Việt Nam sử dụng hoạt động thơng mại quốc tế Việt Nam giai đoạn 1986-2000 qua kiến nghị để hoàn chỉnh biện pháp tài Việt Nam xu hội nhập ... xuất nhập phải phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, thông lệ quốc tế, chống lại thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh nớc Bởi tham gia vào khối liên kết kinh tế Việt Nam phải thực cam kết quốc tế...
 • 8
 • 310
 • 2

Một vài kiến nghị với sự can thiệp của Chính phủ đối với hoạt động thương mại quốc tế thông qua biện pháp tài chính trong tiến trình hội nhập của Việt Nam trong thời gian tới.

Một vài kiến nghị với sự can thiệp của Chính phủ đối với hoạt động thương mại quốc tế thông qua biện pháp tài chính trong tiến trình hội nhập của Việt Nam trong thời gian tới.
... biện pháp, sách kinh tế quan trọng đặc biệt biên pháp tài để đa kinh tế Việt Nam hoà nhập không hoà tan với kinh tế giới Trong đề án môn học trình bày biện pháp tài Việt Nam sử dụng hoạt động ... dụng hoạt động thơng mại quốc tế Việt Nam giai đoạn 1986-2000 qua kiến nghị để hoàn chỉnh biện pháp tài Việt Nam xu hội nhập Tài liệu tham khảo * Giáo trình Thơng mại quốc tế - PGS - TS Nguyên ... xuất nhập phải phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, thông lệ quốc tế, chống lại thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh nớc Bởi tham gia vào khối liên kết kinh tế Việt Nam phải thực cam kết quốc tế...
 • 8
 • 276
 • 0

Xem thêm