Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn) trong rau và nước trồng rau tại khu vực ngoại thành Hà Nội bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GFAAS)

Luận văn thạc sĩ hóa học: Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn) trong rau nước trồng rau tại khu vực ngoại thành Nội bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GFAAS)

Luận văn thạc sĩ hóa học: Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn) trong rau và nước trồng rau tại khu vực ngoại thành Hà Nội bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GFAAS)
... tích hàm lượng số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn) rau nước trồng rau khu vực ngoại thành Nội phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GF-AAS)" 80 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định hàm lượng kim loại nặng ... hành lấy mẫu rau nước trồng rau Xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn mẫu Phân tích mối tương quan hàm lượng kim loại nặng mẫu rau mẫu nước trồng rau 118 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ... đo - Tiến hành lấy mẫu, xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại số mẫu rau nước trồng rau - Phân tích mối tương quan hàm lượng kim loại nặng đối tượng...
 • 90
 • 270
 • 0

Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn) trong rau nước trồng rau tại khu vực ngoại thành Nội bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GFAAS)

Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn) trong rau và nước trồng rau tại khu vực ngoại thành Hà Nội bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GFAAS)
... ' 'Phân tích hàm lượng số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn) rau nước trồng rau khu vực ngoại thành Nội phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GF-AAS)" Mục tiêu nghiên cứu - Xác định hàm lượng kim loại ... đo - Tiến hành lấy mẫu, xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại số mẫu rau nước trồng rau - Phân tích mối tương quan hàm lượng kim loại nặng đối tượng ... bị số nguyên tố phân tích (Cu, Pb, Cd, Zn ,…), không dùng chất bảo vệ Để xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd, Zn rau xanh phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không lửa, nguyên liệu mẫu cần nhỏ phương pháp...
 • 95
 • 901
 • 3

Luận văn thạc sĩ Hóa học: ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Cd, Zn) TRONG RAU, RỄ NƯỚC TRỒNG RAU TẠI KHU VỰC NGOẠI THÀNH NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA

Luận văn thạc sĩ Hóa học: ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Cd, Zn) TRONG RAU, RỄ VÀ NƯỚC TRỒNG RAU TẠI KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA
... hàm lượng kim loại nặng rau Trên sở chọn đề tài “ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Cd, Zn) TRONG RAU, RỄ VÀ NƯỚC TRỒNG RAU TẠI KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP ... HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA”, từ góp phần đánh giá hàm lượng kim loại nặng số loại rau nước trồng rau Nội * Mục tiêu nghiên cứu - Xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn loại rau ... đo - Tiến hành lấy mẫu, xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại số mẫu rau nước trồng rau - Phân tích mối tương quan hàm lượng kim loại nặng đối tượng...
 • 91
 • 330
 • 2

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu một số PHƯƠNG PHÁP TỔNG hợp TIẾNG nói

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu một số PHƯƠNG PHÁP TỔNG hợp TIẾNG nói
... 0982108055 Tóm tắt nội dung: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÊ TỔNG HỢP TIẾNG NÓI 1.1.Giới thiệu tổng hợp tiếng nói 1.1.1.khái niệm tổng hợp tiếng nói Tổng hợp tiếng nói việc tạo tiếng nói người từ đầu vào văn ... BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN CAO HỌC Ngành : Kỹ thuật điện tử - Khóa 13 Tên luân văn NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP TIẾNG NÓI Người thực hiện: KS.Nguyễn Đức Thọ ... nói Một hệ thống tổng hợp tiếng nói từ văn chuyển đổi ngôn ngữ viết sang tín hiệu tiếng nói Chất lượng tổng hợp tiếng nói đánh giá mức độ giống với giọng nói người Ứng dụng Hệ thống tổng hợp tiếng...
 • 22
 • 130
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ: KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CẤU TRÚC ZnO NANOROD PHA TẠP Al ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ: KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CẤU TRÚC ZnO NANOROD PHA TẠP Al ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI
... điểm cấu trúc tính chất (tính chất quang, tính chất điện) vật liệu ZnO vật liệu ZnO nanorod, phương pháp chế tạo cấu trúc ZnO nanorod Tìm hiểu ứng dụng màng ZnO cấu trúc ZnO nanorod pin mặt trời ... Vật liệu ZnO ZnO nanorod ứng dụng pin mặt trời đèn LED 1.Thành phần cấu tạo 1.1 .Pin Mặt Trời ứng dụng vật liệu ZnO Hình 1.1: Cấu trúc pin mặt trời sử dụng lớp chuyển tiếp dị thể ZnO 1.1 Pin Mặt ... đến tính chất cấu trúc ZnO: Al nanorod - Khảo sát ảnh hưởng nồng độ tạp chất Al từ 0% đến 3% lên cấu trúc, tính chất (tính chất điện tính chất quang) cấu trúc ZnO: Al nanorod - Tìm hiểu khả ứng dụng...
 • 28
 • 308
 • 3

Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng trong nước mặt quanh thị xã phúc yên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng trong nước mặt quanh thị xã phúc yên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
... thích hợp để xác định vi lượng nguyên tố Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: Phân tích hàm lượng số kim loại nặng nước mặt quanh thị Phúc Yên phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)” Mục đích nghiên ... phân tích, thường dùng hai phương pháp: phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (AES) phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 21 Hai phương pháp phổ dựa chuyển mức lượng eletron hóa trị nguyên tử nguyên ... độ hấp thụ vạch phổ 23 - k: Hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường hấp thụ hệ số hấp thụ nguyên tử nguyên tố - l: bề dày lớp hấp thụ (cm) -N: số nguyên tử nguyên tố đám nguyên tử...
 • 73
 • 396
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠCPhân tích tình hình tài chính của Tổng công ty phân bón hóa chất dầu khí

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
... TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ 2.1 Khái quát tổng công ty phân bón hóa chất dầu khí 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển tổng công ty Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - Công ty ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm ý nghĩa phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân tích tình hình tài doanh nghiệp Phân tích tài công việc ... hàng hóa xe ô tô, đường thủy nội địa, chế biến sản phẩm dầu khí khoáng sản đào tạo nghề 2.2 Phân tích thực trạng tình hình tài Tổng công ty phân bón hóa chất dầu khí 2.2.1 Đánh giá khái quát tình...
 • 18
 • 319
 • 1

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠCPHÂN TÍCH CƠ CẤU QUỸ THỜI GIAN CỦA VỢ VÀ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH SO SÁNH NÔNG THÔN ĐÔ THỊ

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CƠ CẤU QUỸ THỜI GIAN CỦA VỢ VÀ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH SO SÁNH NÔNG THÔN ĐÔ THỊ
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA XÃ HỘI HỌC TRẦN THỊ MINH GIANG PHÂN TÍCH CƠ CẤU QUỸ THỜI GIAN CỦA VỢ VÀ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH: SO SÁNH NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ ... dụng Chương CƠ CẤU QUỸ THỜI GIAN CỦA VỢ VÀ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH: SO SÁNH NÔNG THÔN – ĐÔ THỊ 2.1 Mô tả khoảng cách giới cấu quỹ thời gian gia đình Để phân tích cấu quỹ thời gian vợ chồng gia đình, ... cách giới thời gian dành cho công việc gia đình đô thị khoảng cách giới gia đình nông thôn Trong gia đình đô thị khoảng cách giới thời gian kiếm thu nhập cao gia đình nông thôn, gia đình có thu...
 • 29
 • 279
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu GIẢM tổn THẤT điện NĂNG TRÊN lưới PHÂN PHỐI điện

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu GIẢM tổn THẤT điện NĂNG TRÊN lưới PHÂN PHỐI điện
... hiểu luận văn thư viện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ VẤN ĐỀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG 1.1 VAI TRÒ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRONG HTĐ 1.2 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LƯỚI PHÂN ... tổn thất thuật phân đoạn d .Tổn thất công tơ đo đếm điện Tổn thất thuật công tơ đo đếm điện sắt cuộn dây điện áp công tơ đo đếm giả định không đổi lưới điện phân phối, vì công tơ đo đếm điện ... phương pháp bù công suất phản kháng để giảm tổn thất lưới phân phối CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ĐỂ GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN LƯỚI PHÂN PHỐI 2.1 BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 2.1.1...
 • 36
 • 267
 • 1

tóm tắt luận văn thạcphân tích tác động của đòn bẩy đến rủi ro của các công ty niêm yết trên HSX

tóm tắt luận văn thạc sĩ phân tích tác động của đòn bẩy đến rủi ro của các công ty niêm yết trên HSX
... 1.2 Đo lường rủi ro công ty Năm T1 Năm T2 Năm Tn ROE1 ROE2 … ROEn ROEAvg = (ROE1+ ROE2+ ROEn)/n n ĐLC ROE Hệ số biến thiên ∑(ROE σ ROE = S = t - ROE avg ) t =1 n -1 CV = σ ROE / ROEAvg - Tác động ... 1.1.3 Rủi ro công ty Rủi ro công ty mang đầy đủ đặc điểm tổng quát rủi ro Trong hoạt động kinh doanh công ty, lợi nhuận động lực thúc đẩy công ty phát triển Tuy nhiên, phát triển công ty thường ... rủi ro công ty lớn Ngoài ra, ta nhận thấy 10 công ty có độ bẩy hoạt động thấp có đến 9/10 công ty có ROE trung bình cao; ngược lại, 10 công ty có độ bẩy hoạt động cao có 5/10 công ty có ROE trung...
 • 26
 • 76
 • 0

tóm tắt luận văn thạcphân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đà nẵng

tóm tắt luận văn thạc sĩ phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đà nẵng
... chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng gi i ... Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM Phân tích thực trạng tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng ... hoạt ộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG...
 • 26
 • 119
 • 1

tóm tắt luận văn thạcphân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP hàng hải , chi nhánh đà nẵng

tóm tắt luận văn thạc sĩ phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP hàng hải , chi nhánh đà nẵng
... định cho vay tiêu dùng? Vai tr , đặc điểm phân loại CVTD nào? - Xác định phân tích tình hình cho vay tiêu dùng gồm phân tích nội dung gì? - Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ... điểm cho vay tiêu dùng NHTM a Khái niệm cho vay tiêu dùng b Đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.1.2 Vai trò cho vay tiêu dùng a Đối với người tiêu dùng b Đối với NHTM c Đối với kinh tế 1.1.3 Phân loại cho ... hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, chi nhánh Quảng Ngãi 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG...
 • 26
 • 149
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền trung

tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền trung
... p Th c s Qu n tr kinh doanh, h p t i i h c N ng vo ngy 15-16 thỏng 01 nm 2012 Cú th tỡm hi u lu n t i: - Trung tõm Thụng tin - H c li u - i h c N ng - Th vi n tr ng i h c Kinh t - i h c...
 • 26
 • 442
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ Quy chế đấu thầu- cơ sở pháp thực tiễn áp dụng tại Tổng ng ty Sông Đà.

tóm tắt luận văn thạc sĩ Quy chế đấu thầu- cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Tổng ng ty Sông Đà.
... ngi cú thm quyn, Bờn mi thu v Nh thu cú cỏc quyn v ngha v bỡnh ng vi nhng tng th to s nhp nhng cho hot ng u t xõy dng Trong ú quyn v ngha v ca ch th ny tng ng vi ngha v v quyn ca ch th Vớ d quyn ... phỏt trin ca Tng c ng ty S ng 2- C cu t chc qun ca Tng c ng ty S ng 3-Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca Tng c ng ty S ng II- Thc t ỏp dng phỏp lut v u thu ti Tng c ng ty S ng ... : Quy ch u thu- c s phỏp v thc tin ỏp dng ti Tng c ng ty S ng Th ng qua cỏc ngun th ng tin t B, ngnh, a phng, t cỏc phng tin th ng tin i ch ng, ph ng Kinh t cú trỏch nhim thu thp cỏc thụng...
 • 28
 • 142
 • 0

tóm tăt luận văn thạc sĩ Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Nam Định

tóm tăt luận văn thạc sĩ Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Nam Định
... Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Nam Định - Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu mặt hoạt động nghiệp vụ chi nhánh NHNo & PTNT Chi ... xét bảng nợ hạn Ngân hàng ta thấy rõ ràng chất lượng tín dụng ngắn hạn biến động ngược chi u với dư nợ hạn Điều kết luận chất lượng tín dụng ngắn hạn NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Nam Định tăng lên ... vốn tín dụng tương đối tốt, chất lượng tín dụng ngày nâng cao - Nguồn thu từ hoạt động tín dụng chi m tỷ trọng cao tổng thu nhập 3.2.Những hạn chế hoạt động tín dụng NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Nam...
 • 25
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tếtóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàngtóm tắt luận văn thạc sĩ kế toántóm tắt luận văn thạc sĩ công nghệ thực phẩmtóm tắt luận văn thạc sĩ ngân hàngtóm tắt luận văn thạc sĩ tài chínhtóm tắt luận văn thạc sĩ knh tếtóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuậttóm tắt luận văn thạc sĩ luật họctóm tắt luận văn thạc sĩ tội phạm họctóm tắt luận văn thạc sĩ toán họctóm tắt luận văn thạc sĩ 2010tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế quốc dânNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngbtvn logic va dk ung dungbản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Ứng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép