giao an tin q2 kh2(xong)

giáo án tin Q2

giáo án tin Q2
... nht? + Phn thõn Tớnh tng ca 15, 21 thụng tin - Tr li cõu hi vo l gỡ, thụng tin l gỡ? +Thụng tin vo l: 15, 21, du(+) + Thụng tin l: kt Trng TH Vng Lc Giỏo ỏn tin hc: Khi v Giỏo viờn: Nguyn Th Hng ... - ghi liu v thụng tin quan trng L thit b lu tr quan trng nht Nú c lp t c nh phn thõn a mm, a CD, - thun tin cho vic trao - Nghe + ghi vo v v cỏc thit b nh i v di chuyn thụng tin d Flash: dng ... kim tra - Th hin tinh thn t giỏc, thỏi nghiờm tỳc hc v lm bi kim tra II NI DUNG ễN TP: NI DUNG HOT NG CA GV HOT NG CA HS Bi 1: Nhng gỡ em ó bit: Hi: Thụng tin gm my dng? - Thụng tin gm dng: bn,...
 • 71
 • 138
 • 0

giao an tin q2

giao an tin q2
... thõn Tớnh tng ca 15, 21 thụng tin - Tr li cõu hi vo l gỡ, thụng tin l gỡ? +Thụng tin vo l: 15, 21, du(+) + Thụng tin l: kt http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhocthitrandamri qu ca phộp tớnh(=36) IV ... cỏch d dng - T1: Quan sỏt mỏy tớnh bn tỡm v trớ ca a mm, a CD - Quan sỏt + thc hnh T2: Quan sỏt a CD, mt trờn mt di, cỏch a a vo - c bi c thờm T3: Quan sỏt nhn bit khe trang 12 cm ca thit ... xanh, nõu tụ mu Bi 2: Hỡnh 64 trang 37 bi : V hỡnh bụng - Lm mu - Quan sỏt v thc hnh - Cỏch v: + V mt hỡnh trũn v dựng 22 - Chỳ ý lng nghe + quan sỏt http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhocthitrandamri...
 • 72
 • 86
 • 0

Giao an Tin 7. Q2

Giao an Tin 7. Q2
... mà bị chia thành hai trang giấy) Ta phải điều chỉnh ngắt trang để biết đợc nội dung có nằm trang hay không Các bớc thực nh nào? Yêu cầu hs Đọc thông tin quan sát đọc TT quan sát hình 71, 72, 73 ... in trang tính I Mục tiêu: 1- Kiến thức: HS hiểu đợc mục đích việc xem trang tính trớc in 2- Kỹ năng: HS biết cách xem trang tính trớc in Biết điều chỉnh trang in cách di chuyển dấu ngắt trang, ... hs đọc thông tin SGK quan sát - Xuất cửa sổ hình 70 hình 70 - Ta thực thao tác xem trang trớc, xem trang + Em nêu cách để xem văn trớc in? tiếp theo, lệnh in ngay, lệnh - Muốn xem trang trớc ta...
 • 20
 • 104
 • 0

Giáo án Tin học 10 .doc

Giáo án Tin học 10 .doc
... v bn n Giỏo n Tin Hc 10 Lu Phi Hong Nm Hc 2009-2 010 Bi b:S dng bng mó ASCII mó hoỏ v gii mó Cõu b1: Mó nh phõn ca xõu : VN l : 0101 0 110 0100 1 110 Tin l: 0101 0100 0 1101 001 0 1101 110 Cõu b2: ú l ... gm 10 ch s: 0,1,2, ,9.Cỏc giỏ tr ca n v ng lin sau 10 n v mi ch s ph thuc vo v trớ ca nú Vớ d: biu din 1234 = 1 .100 0 + 2 .100 + 3 .10 + -Mi n v mt hng bt k cú giỏ tr bng = 1 .103 + 2 .102 + 3 .101 ... thụng tin, cỏc dng thụng tin v mó hoỏ thụng tin MTT Bi tp: Mó hoỏ dóy ký t sau: MON :TIN HOC, LOP: 10 Chun b bi mi: H m l gỡ? Cỏch biu din thụng tin dng s nguyờn v s thc MTT Giỏo n Tin Hc 10 Lu...
 • 83
 • 6,252
 • 8

Giáo án tin học lớp 12

Giáo án tin học lớp 12
... dò: Học chuẩn bò phần BÀI TẬP I Mục đích yêu cầu: Học sinh nắm bắt cách giải toán bảng tính Excel II Chuẩn bò: Giáo viên: Chuẩn bò giáo án số tập thực hành Trang 16 Trường THPT TRẦN PHÚ GV: Học ... 9 /12/ 2002 Ngày dạy:…………… Trang 31 Trường THPT TRẦN PHÚ GV: Tiết: 16 Tuần: 16 ÔN TẬP I Mục đích yêu cầu: Học sinh ôn lại thao tác vùng liệu xếp liệu II Chuẩn bò: Giáo viên: Chuẩn bò giáo án Học ... Giáo viên: Chuẩn bò giáo án, đáp án biểu điểm Học sinh: Chuẩn bò trước nhà III Kiến thức trọng tâm: Sắp xếp liệu Thao tác vùng IV Phương pháp giảng dạy: Kiểm tra V Tiến trình giảng: Ổn đònh lớp: ...
 • 66
 • 4,380
 • 7

giáo án tin học lớp 10

giáo án tin học lớp 10
... Tin học ? Hãy cho biết tin học gì? (Tin học ngành khoa học có mục tiêu - Khẳng định lại phát triển sử dụng máy tính điện tử để * Khái niệm Tin học nghiên cứu cấu trúc, tính chất TT, phơng - Tin ... truyền thông tin ứng dụng cùa đời sống XH V củng cố vừa học - Sự phát triển Tin học - Tầm quan trọng Tin học đời sống - Biết đợc tin học VI- hớng dẫn Tên mới: Thông tin liệu - Vì thông tin đa vào ... thuật toán a Lựa chọn thuật toán - Mỗi thuật toán giải toán song phù hợp với toán Ví dụ, toán tìm 16 Nội dung toán có nhiều thuật toán để giải Vậy ta phải chọn thuật toán tối u thuật toán đa *...
 • 52
 • 11,530
 • 25

Giáo án Tin học 12: Nghệ thuật nhân thế

Giáo án Tin học 12: Nghệ thuật nhân thế
... ba Lớp điều chỉnh tô biến đổi dần sau: Cài đặt mô thức lớp hình ánh sáng dịu, độ suốt 60% hiệu sau Kết cuối hình thấy xử lý nghệ thuật đẹp nhiều Bản quyền Điện tử Máy tính ... tiến hành tô bên mép biên nhân vật, hiệu sau: Mô thức lớp hình cài đặt giảm nhạt màu, hiệu sau: Một lần copy lớp hình, giữ hiệu mép biên tô, sau cài đặt mô thức hình ánh sáng dịu, hiệu sau Tu sửa ... Trong học hiểu cách lợi dụng bút vẽ PS, công cụ tô, công cụ tô mềm biến đổi để điều chỉnh qua bước tạo nên ảnh nghệ thuật đẹp Dùng bút vẽ để tu sửa Trước tiên...
 • 25
 • 502
 • 2

Giáo án Tin học 11: Ôn tập học kỳ

Giáo án Tin học 11: Ôn tập học kỳ
... i ÔN TẬP HỌC KỲ II Câu hỏi trắc nghiệm Hàm LENGTH(S) cho kết gì? A Số chữ số có xâu S B Số khoảng trắng có xâu S C Số kí tự có xâu S Số kí tự có xâu S D Cho mã số ASCII kí tự S Kiên Nhiên ÔN TẬP ... G[100]; PE I N C VAR ST:STRIG[100]; VA ST: STR G[100]; R IN N D VA ST: STR Nhiên R I N Kiên G; ÔN TẬP HỌC KỲ II Câu hỏi trắc nghiệm Thủ tục DELETE(S, i, n) có chức gì? A Xóa i kí tự S kí tự thứ n ... ÔN TẬP HỌC KỲ II Câu hỏi trắc nghiệm Chọn khai báo biến xâu ST có độ dài cực đại 100 A VA ST : STR G...
 • 28
 • 1,085
 • 3

Giáo án tin học 8

 Giáo án tin học 8
... Tiết 7: Tin học xã hội (Giáo án chi tiết) - Hs nắm đợc loại ứng dụng tin học, số ảnh hởng tin học với xã hội; tình hình xã hội hoá tin học - Giáo dục để học sinh nhận biết đợc vai trò tin học, ý ... lý tập tin II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh : - GV: + Giáo án, giáo trình, tài liệu liên quan đến học + Máy tính điện tử, sơ đồ th mục, tập tin đợc chép bảng phụ - HS: Chuẩn bị sách vở, học theo ... sử dụng ứng dụng, chơng trình - Giáo dục văn hoá pháp luật xà hội tin học hoá II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh : - GV: Soạn giáo án dựa SGK thí điểm lớp 10, giáo trình tài liệu có liên quan -...
 • 42
 • 1,090
 • 3

Giáo án tin 10

Giáo án tin 10
... dạng mã nhị phân: “VN”, Tin Đáp án: ”VN”: 0101 0 110 0100 1 110 Tin : 0101 0100 0 1101 001 0 1100 011 b Dãy bit “ 0100 1000 0 1101 111 0 1100 001” tương ứng mã ASCII dãy kí tự nào? Đáp án: Hoa c Chuyển xâu kí ... tin máy tính: Vấn đề: dựa vào bảng mã ASCII mã hóa thông tin sau : TIN , số 10 Kết quả: TIN : 0101 0100 0100 1001 0100 1 110 10: 101 0 a Thông tin loại số: Khái niệm hệ đếm: tập hợp kí hiệu qui tắc ... ±Mx10K 0,1...
 • 56
 • 447
 • 1

Giáo an tin 10

Giáo an tin 10
... phân: VN = 0101 0 110 0100 1 110 Tin = 0101 0100 0 1101 001 0 1101 110 b dãy bit tơng ứng mã ASCII dãy kí tự: HOC Biểu diễn số nguyên số thực: Dấu phẩy động: 1100 5= 0, 1100 5 .105 ; 25,879 = 0,25879 .102 ; 0,000984 ... d-1 b-1 + + d-m b-m VD: 763,23 = 7 .102 + 6 .101 + 3 .100 + 2 .10- 1 + 3 .10- 2 Trong lĩnh vực tin học thờng sử dụng hệ đếm: - Hệ nhị phân: Hệ sử dụng số 100 0101 010 Dãy số có giá trị 1.29 + 0.28 + 0.27 ... Câu 1: Thông tin gì? Đơn vị đo thông tin? - Câu 2: Nêu khái niệm mã hoá thông tin? Hãy đổi (36) 10 sang hệ đếm số 2, ( 1100 10) sang hệ đếm số 10 C Nội dung giảng: TG Nội dung Hoạt động giáo viên...
 • 10
 • 276
 • 0

Giáo an Tin học 10

Giáo an Tin học 10
... biu din 54,2 = 101 + 10 + 10 + H nh phõn (h c s 2): l h ch dựng s l v VD:n = 0100 0001 thỡ cú giỏ tr h c s 10 +1 +0 +0 +0 +0 2 +0 21 +1 20 = 65 10 GV:? 10, 0001 = ? GV:?n = 100 0 0100 = ? GV: Thụng ... Lp:10A2 Lp:10A3 Lp:10A4 Lp:10B1 Lp:10B2 Lp:10B3 Lp:10C1 Thông qua tổ môn toán - tin Giáo ... Lp:10A1 Lp:10A2 Lp:10A3 Lp:10A4 Lp:10B1 Lp:10B2 30 Trng THPT H ụng Giỏo ỏn Tin hc Lp 10 Lp:10B3 ...
 • 121
 • 868
 • 12

Giáo án Tin học 11

Giáo án Tin học 11
... điểm Gv: gọi số học sinh lên nhận xét hai thuật toán - Thuật toán có lặp không lặp lần - Hai thuật toán giống khác chỗ nào? - Cài thay đổi thuật toán Sau so sánh kĩ thuật toán trên, giáo viên đa ... Bài Hoạt động Nội dung giáo viên học sinh GV: Đa toán, yêu cầu học sinh tìm cách lập trình để giải toán - HS: Đa cách giải - GV: Đa cách giải cho toán Khái niệm lặp - Xét toán nh sau với a>2 số ... ghép Kĩ - Biết sử dụng cấu trúc rẽ nhánh mô tả thuật toán số toán đơn giản - Viết đợc lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ áp dụng để thể đợc thuật toán số toán đơn giản B Chuẩn bị - Máy tính,...
 • 35
 • 1,303
 • 12

Giáo Án Tin 9 Bài (1-5) Quảng Bình

Giáo Án Tin 9 Bài (1-5) Quảng Bình
... Hoà Trờng THCS Hng Trạch Giáo án Tin Học Năm học 2007 Chèn thêm số ô vào bảng tính Xoá dòng Chọn dòng Ngời soạn: Hoàng Đức Hoà Trờng THCS Hng Trạch Ngời soạn: Giáo án Tin Học Năm học 2007 Hoàng ... 2007 Hoàng Đức Hoà Trờng THCS Hng Trạch 10 Giáo án Tin Học Năm học 2007 148/4811/ Ngời soạn: Hoàng Đức Hoà Trờng THCS Hng Trạch 11 Ngời soạn: Giáo án Tin Học Năm học 2007 Hoàng Đức Hoà Trờng ... trình dạy học Ngời soạn: Hoàng Đức Hoà Trờng THCS Hng Trạch Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Bài củ: Giáo án Tin Học Năm học 2007 - Nêu u điểm hệ xử Học sinh trả lời câu hỏi lý...
 • 12
 • 531
 • 0

Giao an tin 7 (CT BGD)

Giao an tin 7 (CT BGD)
... díi lµ:Trêng THCS Phan Chu Trinh – Líp m×nh ®ang häc  §¸nh sè trang cho bµi lµm (Sè trang n»m ë gi÷a trang giÊy)  Ng¾t thµnh trang : Trang (Tõ ®Çu ®Õn “ C¸c vÊn ®Ị kh¸c” Trang (Tõ “C¸c c«ng nghƯ ... Đánh số trang, ngắt trang Tạo dấu đầu dòng (Bullet) Tạo tiêu đề (Header) hạ mục (Footer) Trường THCS Phan Chu Trinh – Giáo án Tin học – Năm học 2006 - 20 07 - Đánh số trang, ngắt trang B TỔ CHỨC ... trang Right: đánh số trang bên phải Chọn OK Ngắt trang ngắt cột: Trường THCS Phan Chu Trinh – Giáo án Tin học – Năm học 2006 - 20 07 Đặt trỏ vị trí cần ngắt Vào insert/ Break/ XHHT: Ngắt trang...
 • 10
 • 347
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin 11giáo án tin 12giáo án tin học 7giáo án tin học 12 bài 13giáo án tin học 12 bài 12giáo án tin học 12 bài 11giáo án tin học 12 bài 8giáo án tin học 12 bài 7giáo án tin học 12 bài 6giáo án tin học 12 bài 5giáo án tin học 12 bài 4giáo án tin học 12 bài 3giáo án tin học 12 bài 2giáo án tin học 12 bài 1giáo án tin học 12 bài 9Tiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)