Bai 3 cac dang bt ve DT quan the BTTL

Bài giảng toán cao cấp bài 3 các dạng toán về HPT tuyến tính

Bài giảng toán cao cấp bài 3  các dạng toán về HPT tuyến tính
... -9p1+p2+p3+1 43 qs1 = 10p1-p2 -30 qd2 = p1-10p2+80 qs2 = 12p2-p3- 13 qd3 = 2p2-8p3+79 qs3 = -p1+9p3-20 Điểm cân thị trường qd1 = qs1 qd2 = qs2 qd3 = qs3 -9p1+p2+p3+1 43 =10p1-p2 -30 12p p1-10p2+80 = 2-p3- 13 ... N0 dạng GIẢI HPT TUYẾN TÍNH PP1: Dùng thuật toán Cramer PP2: Dùng thuật toán Gauss Ví dụ 1: Giải hpt cách x1 + 2x2 - x3 = 2x1 + 5x2 - 3x3 = - x1 - x2 + 4x3 = Cách1:( dùng Cramer ) -1 D = -3 ... m=0 BÀI (PHẦN 3) dạng GIẢI VÀ BL HPT TUYẾN TÍNH PP: Dùng thuật toán Gauss Ví dụ1 : Giải biện luận hpt (m - x3 = m x tham số)1 + 2x2 2x1 + 5x2 - 3x3 = 2m - x1 - x2 + (m2 - m)x3 = -1 m A = -3 2m...
 • 57
 • 166
 • 0

Các dạng BT về pH trong đề thi ĐH

Các dạng BT về pH trong đề thi ĐH
... 500ml dung dịch có pH = 12 Tính a b (CPB) Trộn 300 ml dung dịch HCl 0,05 M với 200 ml dung dịch Ba(OH) amol/lít thu đợc 500ml dung dịch có pH = 12 Tính a c (Ban A, Đề thi ĐH khối B 2003) Trộn ... dịch có pH = 12 Tính m a Bài 16: Học Viện Quân Y 2001 A dung dịch H2SO4 0,5M B dung dịch NaOH 0,6M Cần trộn VA VB theo tỉ lệ để đợc dung dịch có pH = dung dịch có pH = 13 (giả thi t chất ph n ly ... ly hoàn toàn ) Bài 17: ĐH S Ph m Hà Nội I 2001 Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100ml dung dịch gồm HNO3 HCl có pH = để pH dung dịch thu đợc Bài 18: ĐH kinh tế TP HCM 2001...
 • 2
 • 373
 • 4

Bài tập về DT quần thể

Bài tập về DT quần thể
... 0,58 17 Tại quần thể giao phối xem đơn vị tồn loài tự nhiên? A Vì quần thể có tính di truyền ổn định B Trong quần thể có mối quan hệ sinh sản cá thể C Quần thể có tính đa dạng D Quần thể bao gồm ... kiện nghiệm định luật Hacđi-Vanbec là: A Quần thể có số lượng cá thể lớn để có ngẫu phối B Không có di chuyển số lượng lớn cá thể từ quần thể sang quần thể khác C Không có chọn lọc đột biến D ... phản ánh: A Sự ổn định tần số alen quần thể B Sự ổn định tần số tương đối kiểu hình quần thể C Sự cân thành phần kiểu gen quần thể giao phối D Trạng thái động quần thể 27.Điều không nói ý nghĩa định...
 • 5
 • 314
 • 2

Bài soạn Các dạng BT bồi dưỡng HSG Hóa 9

Bài soạn Các dạng BT bồi dưỡng HSG Hóa 9
... chất A Tính giá trị V m Đáp số: a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% %NaCl = 8,03% V = 297 ,4ml m = 29, 68g Bài 9: Hồ tan hồn tồn 0,5g hỗn hợp gồm Fe kim loại hố trị II dung dịch HCl thu ... dịch, biết độ tan CuSO4 100C 17,4g ĐS: mCuSO 5H O = 30, 7( g ) -DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CƠNG THỨC HỐ HỌC BÀI TẬP Câu 1: Khi hồ tan 21g kim loại hố trị II dung dịch H 2SO4 lỗng dư, người ... 18: Hợp chất với oxi ngun tố X có dạng XaOb gồm ngun tử phân tử Đồng thời tỉ lệ khối lượng X oxi : 1, 29 Xác định X cơng thức oxit ĐS: X P → oxit X P2O5 Câu 19: Hồ tan hồn tồn 12,1 gam hỗn hợp...
 • 24
 • 211
 • 0

CHUONG 3: CAC DANG BT AMIN, AMINOAXIT

CHUONG 3: CAC DANG BT AMIN, AMINOAXIT
... H2NCH2COOH D CH3COOH Câu 53: Cho dãy chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol) Số chất dãy tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 54: Để chứng minh aminoaxit hợp chất ... alanin (Ala) tạo chất đipeptit ? A B C D Câu 65: Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M Mặt khác 1,5 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M ... CH3NH2, NH3, C6H5NH2 B CH3NH2, C6H5NH2, NH3 C C6H5NH2, NH3, CH3NH2 D NH3, CH3NH2, C6H5NH2 Câu 43: Cho dãy chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất dãy phản ứng...
 • 6
 • 129
 • 0

PHẦN 3 CÁC DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC (CÂU 3A TRONG ĐỀ THPT QUỐC GIA)

PHẦN 3 CÁC DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC (CÂU 3A TRONG ĐỀ THPT QUỐC GIA)
... Tìm số phức z biết: II Căn bậc số phức phương trình bậc hai tập số phức Định nghĩa: Cho số phức z = a + bi Căn bậc hai số phức z số phức z1 = a1 + b1i thỏa mãn z12 = z Ví dụ 1: Tìm bậc hai số phức ... Bài Cho số phức z thỏa mãn: (2 − 3i)z + (4 + i) z = −(1 + 3i) Xác định phần thực phần ảo z Bài Tính mô đun số phưc sau: z1 = (2 + 3i ) + ( 3 + 4i); z2 = (3 − 2i )3 ; z3 = (2i − 1) − (3 + i ) ... 13 3a = 13 13 a = ⇔ ⇒ z = − 9i ⇔ 3a − bi = 11i − 11i + − 2i = 13 + 9i ⇔  −b = b = −9  Ví dụ Cho z1 = + 3i, z2 = + i Tính z1 + 3z2 ; z1 + z2 ; z1 + 3z2 z2 Lời giải +) z1 + 3z2 = + 3i...
 • 18
 • 276
 • 0

Bài giảng toán cao cấp bài 1 các dạng toán về định mức

Bài giảng toán cao cấp bài 1  các dạng toán về định mức
... (4) = -10 n=3: Cách a13 Dùng Quy tắc Sarius a 11 a12 a 21 a22 a23 a 31 a32 a33 a 11 a12 a13 a 11 a12 a 21 a22 a23 a 21 a22 a 31 a32 a33 a 31 a32 = a 11 a22 a33 + a12 a23 a 31 + a13 a 21 a32 - a 31 a22 a13 - ... biệt n =1 A = (a) detA = a : Ví dụ: Tính detA , A = (2 -1 0) 1x3 A=(a) -1 3x1 Ta có a = -3- = -1 A = ( -1 ) detA = -1 n=2: a 11 a12 a 21 a22 = a 11 a22 - a 21 a12 Ví dụ: 1- i 1+ i = (1- i) (1+ i) - ... dụ: Tính định thức sau đây: D= -2 0 0 -2 D= 3 = ( -10 ) (1) = -10 Cách Đưa định thức đặc biệt Ví dụ 1: Tính định thức d2-d1 d3-d1 1 -1 0 3 1 = 0 -1 -1 0 0 3 0 -1 -1 0 0 3 d4-d3 = 0 -1 -1 0 0 = -6...
 • 35
 • 171
 • 0

Bài giảng toán cao cấp bài 2 các dạng toán về ma trận

Bài giảng toán cao cấp bài 2  các dạng toán về ma trận
... (1 2) C = XAT = C B = (2 3) A 12 X = B 12 Cấp X X AT21 = C21 x y X= z t  Phần tử X x y A = (1 2) (1 2) _= (2 3) z t B = (2 3) x y = C= 2 z t x + 2z y + 2t x + 2y z + 2t = = = = x + 2z y + 2t ... + A cácA ) tử S= 31 11 21 dòng A-1 A 1 10 A = A = 3 detA = 1 11 1 AA A11 + 21 A31 S = ( A1 + A21 )31 11 A 12 A 22 A 32 A-1 = A A A A 13 23 33 S = A11 + A21 + A31 = 1 A= 1 1 A21=(-1 )2+ 1D21 = -D21 ... Cách2 AX = B -1 -3 A= -2 B=  Cấp X: 2x2 x X= z y t  Phần tử X -1 -3 -2 x z -x-3z = x-2z = -y-3t = y-2t = y = t 2 -x-3z = x-2z = -y-3t = y-2t = -2/ 5 -1/5 X= -1/5 -3/5 x = -2/ 5 y = -1/5 z = -1/5...
 • 53
 • 253
 • 0

Bài giảng toán cao cấp bài 4 các dạng toán về KGVT

Bài giảng toán cao cấp bài 4  các dạng toán về KGVT
... (1, 2) , p=3, q =4 ( R, +, ) (p+q)x =không là(7, 2) 7(1, 2)= KGVT px+qx =3(1, 2) +4( 1, 2) = (3, 2)+ (4, 2) = (7, 4) Dạng XÉT XEM W CÓ LÀ KGC PP1: Dùng định nghĩa Tập W khác rỗng kgvt V KGC W với ... D m = 1 0 -5 -1 m-5 0 r(A)...
 • 74
 • 257
 • 0

Tài liệu Các dạng bài tập DT quần thể Dạng docx

Tài liệu Các dạng bài tập DT quần thể Dạng docx
... RhRh + 25,5% Rhrh + 2,25% rhrh Dạng 3: Các phương pháp khảo sát trạng thái cân di truyền quần thể Ví dụ: Hãy xét xem quần thể trạng thái cân HardyWeinberg ? Quần thể f(Aa) f(aa) 0.50 0.25 0.25 ... số thể đồng hợp cộng nửa tần số thể dị hợp, với ký hiệu trên, ta có: p = 0,2 + 1/2(0,5) = 0,45 q = 0,3 + 1/2(0,5) = 0,55 Dạng 2: Nếu quần thể trạng thái cân bằng, tỷ lệ phân bố kiểu gen quần thể ... lý thuyết hoàn toàn sai khác chứng tỏ quần thể không trạng thái cân Bằng cách tương tự, bạn kiểm tra quần thể lại Phương pháp 2: Theo nguyên tắc, quần thể trạng thái cân f(aa) ≈ q , nghĩa số alen...
 • 10
 • 272
 • 0

CÁC DẠNG BT HÓA THƯỜNG ĐƯỢC VẬN DỤNG LÀM BÀI THI TN

CÁC DẠNG BT HÓA THƯỜNG ĐƯỢC VẬN DỤNG LÀM BÀI THI TN
... H2SO4 B NaCl tinh thể + H 2SO4 D AlCl3 + H2O Bài tập điều chế tổng hợp chất Hãy làm quen với dạng tập hay gặp Ví dụ 15 Có thể điều chế dung dịch Ba(OH) cách : A cho BaCl phản ứng với dung dịch NaOH ... thích hợp chuyển dần thành phần hỗn hợp sang dạng trung gian, từ dạng trung gian lại dùng phản ứng hoá học để chuyển sang dạng ban đầu chúng hỗn hợp Dới dạng tập thờng gặp Ví dụ 22 Khí NH3 bị lẫn ... nghiệm đòi hỏi nắm loại toán hoá này, với phơng pháp giải cụ thể ngắn gọn cho loại Dới giới thi u dạng toán Bài tập toán cấu tạo nguyên tử Ví dụ 36 Tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử 155...
 • 24
 • 278
 • 0

CÁC DẠNG BT HÓA ĐƯỢC DÙNG LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM

CÁC DẠNG BT HÓA ĐƯỢC DÙNG LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM
... phần hỗn hợp sang dạng trung gian, từ dạng trung gian lại dùng phản ứng hoá học để chuyển sang dạng ban đầu chúng hỗn hợp Dới dạng tập thờng gặp Ví dụ 22 Khí NH3 bị lẫn nớc, dùng chất chất sau ... hoá học Bài toán hoá chiếm tỉ lệ đáng kể cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn hoá, đồng thời đóng vai trò lớn việc đánh giá thí sinh, phân loại thí sinh Việc rèn luyện kĩ giải toán hoá trắc nghiệm ... H2SO4 B NaCl tinh thể + H 2SO4 D AlCl3 + H2O Bài tập điều chế tổng hợp chất Hãy làm quen với dạng tập hay gặp Ví dụ 15 Có thể điều chế dung dịch Ba(OH) cách : A cho BaCl phản ứng với dung dịch NaOH...
 • 24
 • 267
 • 0

Xem thêm