Bai 5 dot bien so luong NST BTTL

sinh 9: bài 24: đột biến số lượng NST

sinh 9: bài 24: đột biến số lượng NST
... dưỡng có NST bội số n (nhiều 2n) d) Là thẻ mà tế bào sinh dưỡng có NST 2n O 2/ Bộ NST tế bào sinh dưỡng loài 24? Số lượng NST thể tam bội (3n) là: a) 48 NST b) O36 NST c) 24 NST d) 12 NST Điền ... 12n Các thể có NST 3n, 4n, 5n có hệ số n khác với thể lưỡng bội nào? - Các thể có NST bội số n (nhiều 2n) III Hin tng a bi th: - Thể đa bội thể mà tế bào sinh dưỡng có số NST bội số n (nhiều 2n) ... III Hin tng a bi th: - Thể đa bội thể mà tế bào sinh dưỡng có số nhiễm sắc thể bội số n (nhiều 2n) - Tế bào đa bội có số lượng NST tăng gấp bội, lượng AND tăng tưong ứng,vì trìng tổn hợp chất...
 • 25
 • 1,650
 • 20

Bài 6: Đột biến số lượng NST

Bài 6: Đột biến số lượng NST
... Klinefelter XXY (Đột biến thể ba NST 23): Nam, thân cao, chân tay dài, si đần, quan sinh dục biến dạng, vô sinh Hi chng turner Hội chứng Tơcnơ Hội chứng Tơcnơ OX (Đột biến thể NST 23): Nữ, lùn, ... s lng NST Lch bi (D bi) NST thng NST gii tớnh ng vt: ớt gp hn Thc vt: hay gp, dn n a dng qu, ht, ng vt v ngi: gõy cỏc hi chng XXY, XXX, XO, a bi D a bi: l tng s lng NST c (hay nhiu) b NST ca ... Bộ NST bình thường NST thể đột biến lệch bội Thể lưỡng bội bình thường (2n) Thể không (2n - 2) Thể (2n - 1) Thể kép...
 • 10
 • 749
 • 12

Bài 6. Đột biến số lượng NST

Bài 6. Đột biến số lượng NST
... 1, B 2, C 3,4.* D 1, 2, 3, Câu Ở ruồi giấm, 2n=8 Một thể đột biến số lượng NST cặp sau: Cặp số 1: Cặp số 2, số 3 ,số 4:đều có Thể đột biến thuộc dạng: A tam bội C đa nhiễm B tứ bội D ba nhiễm.* ... Ở đậu Hà Lan (2n=14) Kết luận sau chưa xác? A Số NST thể tứ bội 28 C Số NST thể 13 B Số NST thể đa nhiễm 15.* D Số NST thể tam bội 21 Câu Thể đột biến dị bội, đa bội lẻ thường không tạo giao tử ... vai trò đột biến lệch bội II Đột biến đa bội: 1, Khái niệm chế phát sinh Học sinh đọc thông tin sgk Đột biến đa bội gì? thể tự đa bội: Phân biệt với thể tự đa bội? - Khái niệm: + Đột biến đa...
 • 3
 • 1,165
 • 4

TIÊT 6, BÀI 6; ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

TIÊT 6, BÀI 6; ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST
... thể sử dụng loại đột biến lệch bội để đưa NST theo ý muốn vào lai? Tại sao? * Tùy theo gia tăng số lượng - Hs đọc mục II.1 đưa khái niệm NST chế hình thành chia thể tự đa bội đột biến đa bội thành ... đời sống người? - Tại người ta không gây đa bội động vật bậc cao? - Tại đột biến lệch bội thường gây hậu qủa nặng nề cho thể đột biến đột biến đa bội? - Thường khả sinh sản trạng thái tồn NST ... để xác định vị trí gen NST công tác chọn giống II Đột biến đa bội Khái niệm chế phát sinh thể tự đa bội a Khái niệm - Thể tự đa bội dạng đột biến làm tăng số nguyên lần NST đơn bội loài , lớn...
 • 3
 • 725
 • 2

Bài 6 - Đột biến số lượng NST

Bài 6 - Đột biến số lượng NST
... NST II.ĐỘT BIẾN ĐA BỘI 1.Khái niệm: a.VD: Củ cải đường, dưa hấu, cà chua tam bội Lưỡng tính người b.Định nghĩa: Là đột biến NST n bội số NST đơn 2.Phân loại: - a bội chẵn: 2an - a bội lẻ: ... quả: -Làm cân toàn hệ gene →giảm sức sống, giảm khả sinh sản, gây chết -VD: Klinefelter, Down, Turner… b.Ý nghĩa: -Cung cấp nguồn nguyên liệu cho tiến hoá -Dùng để xác định vị trí gene NST II.ĐỘT ... cố, kiểm tra đánh giá: -Hoàn thành lệnh trang 30 4.BTVN: -Học hoàn thiện câu trả lời cho câu hỏi cuối -Soạn V.Tài liệu tham khảo: -Tranh ảnh, kiến thức từ mạng internet -Sách giáo viên ...
 • 2
 • 290
 • 0

bai 24-dot bien so luong NST(tt).

bai 24-dot bien so luong NST(tt).
... cho tế bào có NST giống tế bào mẹ •  Kết giảm phân từ tế bào ban đầu cho tế bào có NST giảm nửa so với tế bào mẹ ban đầu  Nghiên cứu thông tin (5 phút): Nguyên nhân ban đầu hình thành thể đa ... 12 12 =3 2n=6 2n = 2n=6 2n 4n =12 4n =12 4n =12 12 12 12 12 =6  Thảo luận nhóm : ( phút )  Hãy so sánh hai sơ đồ cho biết : • Trong hai trường hợp (hình 24 a,b),trường hợp minh họa hình thành ... Dặn dò : • + Học : Làm tập ( trang 71 ) • -Sưu tầm hình ảnh giống vật nuôi trồng đa bội thể • + So n Thường biến • - Sưu tầm dau mác, hình ảnh vật thật thường biến chuẩn bò cho sau ...
 • 27
 • 374
 • 0

bài 6: Đột biến số lượng NST

bài 6: Đột biến số lượng NST
... Cơ chế hình thành thể tam bội Cơ chế hình thành thể tam bội người Giao tử bình thường Giao tử đột biến Ở người người Thể tứ bội dâu tây Thể tứ bội Dưa hấu Thể tam nhiễm Hội chứng Klinefelter Hội...
 • 11
 • 260
 • 1

Bài 6 : Đột biến số lượng NST

Bài 6 : Đột biến số lượng NST
... Đột biến số lượng nhiễm sắc thể ? - Đột biến số lượng nhiễm sắc thể đột biến làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể tế bào - Gồm dạng: + Đột biến lệch bội + Đột biến đa bội I ĐỘT BIẾN LỆCH ... LỆCH BỘI Khái niệm: Bộ NST bình thường Bộ NST đột biến Khái niệm: Đột biến lệch bội đột biến làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể hay số cặp nhiễm sắc thể tương đồng Phân loại: Thể lưỡng bội bình ... dưa hấu Củng cố Câu Ở ruồi giấm, 2n=8 Một thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể cặp sau: Cặp số 1: Cặp số 2, số 3, số 4: ều có Thể đột biến thuộc dạng: A tam bội B tứ bội C đa nhiễm D ba nhiễm...
 • 21
 • 1,037
 • 1

Bài 23 Đột biến số lượng NST

Bài 23 Đột biến số lượng NST
... số lượng gây cặp NST tất NST Đột biến gen, đột biến cấu trúc NST Đột biến gen, đột biến cấu trúc NST Đột biến số lượng NST Tiết 25 - Bài 23: I.Thể dị bội: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIẼM SẮC THỂ Thảo ... đổi NST? ĐÁP ÁN -Đột biến cấu trúc NST xuất điều kiện tự nhiên người -Ngun hân: tác nhân vật lý , hóa học phá vỡ cấu trúc NST Bài 23 Tiết 25 Đột biến số lượng NST biến đổi số lượng gây cặp NST ... TRA BÀI CŨ Câu 1: Đột biến cấu trúc NST gì? Nêu số dạng đột biến -Đột biến cấu trúc NST biến đổi cấu trúc NST ĐÁP ÁN -Các dạng: đoạn, lặp đoạn đảo đoạn KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Nguyên nhân gây biến...
 • 19
 • 419
 • 1

Tiết 24 - Bài 23: Đột biến số lượng NSt

Tiết 24 - Bài 23: Đột biến số lượng NSt
... ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST: Khái niệm:  Là biến đổi số lượng NST Quan sát hìnhở xảy bên cặp biết số cặp cho hoặcnhư ĐBtoàn bộ  số lượng NST ? NST    Có loại là:  Thể dị bội  Thể đa bội Bộ NST ... NST người Cơ chế phát sinh đột biến số lượng NST:  Các tác nhân gây đột biến ảnh hưởng tới không phân ly cặp NST kỳ sau trình phân bào 3 Các dạng đột biến số lượng NST: a Thể dị bội: Quan sát ... KiỂU HÌNH - Nữ, buồng trứng - Cặp NST số 23 không phát triển, có 3NST X rối loạn kinh nguyệt, khó có - Cặp NST số 23 - Nữ, lùn, cổ ngắn, kinh nguyệt, có 1NST X si đần - Cặp NST 23 có - Nam, bị...
 • 23
 • 1,522
 • 5

Bài 23: Đột biến số lượng NST

Bài 23: Đột biến số lượng NST
... cỈp NST t­¬ng ®ång ? CỈp NST t­¬ng ®ång lµ : CỈp NST gièng vỊ hinh th¸i , kÝch th­íc *2/ Bé NST l­ìng béi lµ ? Bé NST l­ìng béi (2n) lµ : Bé NST chøa c¸c cỈp NST t­¬ng ®ång *3/ ThÕ nµo lµ cỈp NST ... CỈp NST ®¬n béi (n) lµ :Bé NST chøa NST cđa mçi cỈp t­¬ng ®ång (Hc lµ bé NST giao tư chØ chøa NST ) Bµi 23 – tiÕt 24: ®ét biÕn sè l­ỵng nhiƠm s¾c thĨ I HiƯn t­ỵng dÞ béi thĨ: Ta cã: Trong bé NST ... biÕn mÊt hc thªm NST ë cỈp NST nµo ®ã bé hiƯn t­ỵng nhiƠm s¾c thĨ l­ìng béi T¡NG C¸c d¹ng: thªm 1NST + Thªm NST ë cỈp nµo ®ã (2n + 1) thø + MÊt NST ë cỈp nµo ®ã (2n -1) + MÊt cỈp NST t­¬ng ®ång...
 • 9
 • 306
 • 1

Bai 24. Dot bien so luong NST (tiep)

Bai 24. Dot bien so luong NST (tiep)
... ca c th: A Mang b NST l mt bi s ca n B B NST b tha hoc vi NST ca cựng mt cp NST C Mang b NST l mt bi s ca n v ln hn 2n D Mang b NST b tha NST Cõu 2: S ri lon phõn li ca ton b NST nguyờn phõn s ... ca ton b NST ln phõn bo I ca phõn bo gim nhim ca t bo sinh dc s to nờn : A/ Giao t n v 2n B/ Giao t 2n C/ Giao t n D/ Giao t n Cõu 4: Mt loi cú b NST 2n = 24.Mt cỏ th ca loi t bo cú 48 NST, cỏ ... th: * a bi th : l hin tng b NST t bo sinh dng tng theo bi s ca n nh 3n, 4n, 5n, Th a bi: l c th m t bo sinh dng cú s NST l bi s ca n ( nhiu hn 2n ) *T bo a bi cú s lng NST tng gp bi,s lng ADN cng...
 • 26
 • 374
 • 0

Bài 24: Đột biến số lượng NST ( tt)

Bài 24: Đột biến số lượng NST ( tt)
... NST cặp tương đồng d) Thừa NST cặp tương đồng 3/ Biến dị xảy cặp nuclêơtit gọi là: a) Đột biến cấu trúc NST b) Đột biến số lượng NST c) Đột biến gen d) Khơng phải đột biến GV thực : NGUYỄN DUNG ... thể b) Đột biến dị bội thể c) Đột biến cấu trúc NST d) Đột biến số lượng NST 2/ Thể nhiểm thể mà TB sinh dưỡng có tượng: a) Thừa NST cặp tương đồng b) Thiếu NST cặp tương đồng c) Thiếu NST cặp ... Hình :B ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ ( tt) III/ Hiện tượng đa bội thể: * Khái niệm: Thể đa bội thể mà TB sinh dưỡng có số NST bội số n ( nhiều 2n) * Tính chất: Tế bào đa bội có số lượng NST tăng...
 • 12
 • 385
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài 24 đột biến số lượng nst tiếp theophương pháp giải bài tập đột biến số lượng nstcác dạng bài tập đột biến số lượng nstcách giải bài tập đột biến số lượng nstsinh 9 bài 23 đột biến số lượng nstsinh học 9 bài 24 đột biến số lượng nstsinh học 9 bài 23 đột biến số lượng nstbài 23 đột biến số lượng nstsinh học 12 bài 6 đột biến số lượng nstsinh bài 23 đột biến số lượng nstbài tập trắc nghiệm về đột biến số lượng nstcác dạng bài tập về đột biến số lượng nstbài tập về đột biến số lượng nstbài 7 thực hành quan sát một số dạng đột biến số lượng nstbài tập phần đột biến số lượng nstThe skilled helper a problem management and opportunity development approach to helping 10th edition gerard egan test bankThe legal and regulatory environment of business 17th edition pagnattaro test bankThe social work skills workbook 7th edition cournoyer test bankThe legal environment of business 6th edition kubasek test bankThe world economy geography business development 6th edition stutz test bankThe world of customer service 3rd edition pattie gibson test bankThe world of the counselor an introduction to the counseling profession 4th edition neukrug test bankThe legal environment of business a managerial approach theory to practice 2nd edition melvin test bankTHINK critically 2nd edition facione test bankThinking critically about society an introduction to sociology 1st edition russell westhaver test bankTHINK marketing first canadian edition 1st edition tuckwell test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALUnderstanding and managing diversity readings cases and exercises 6th edition harvey test bankUnderstanding basic statistics 6th edition brase test bankUnderstanding business 10th edition nickels test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding human sexuality 12th edition hyde test bank